1. Leeftijd chauffeurs bij Uber omhoog   22 januari 2019
23 januari 2019  | Vele bronnen  | Fred Barkhuis  | Chauffeur, Leeftijd, Veiligheid
Uber Nederland maakt het moeilijker om chauffeur te worden. Onder meer de minimumleeftijd gaat omhoog van 18 naar 21. Aanleiding is de recente reeks dodelijke ongelukken in Amsterdam waarbij ...

2. Leeftijdsbeloning (WML)   15 juni 2015
30 november 2018  |  Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag, Jongeren, Hoge Raad
... De Hoge Raad stelde dat het uitblijven van minimumloon voor kinderen van 13 en 14 jaar geen leeftijdsdiscriminatie is. Jongeren boos om 'oneerlijk' laag minimumloon Wie 18 is en fulltime ...

3. Leeftijdsdagen   20 maart 2009
5 juni 2017  |  Verlof, Leeftijdsdagen, Seniorendagen
Inhoud Geen wettelijke basis Voorbeeld tabel leeftijdsdagen Leeftijdsdagen strijdig met wetten gelijke behandeling? CAO Seniorendagen hebben hun langste tijd gehad Geen wettelijke basis ...

4. Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt   9 april 2019
10 april 2019  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Leeftijd, Discriminatie, Arbeidsmarkt, 2019
Ouderen hebben op de arbeidsmarkt geregeld te maken met leeftijdsdiscriminatie. Bijvoorbeeld omdat ze te duur of inflexibel zouden zijn. De Rijksoverheid (4 april 2019) gaat leeftijdsdiscriminatie ...

5. Leeftijdsgrens alcohol verhoogd naar 18 jaar   21 juni 2013
23 juni 2013  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Arbeidsomstandighedenwet
De nieuwe wet maakt ook het bezit van alcohol op straat en in de horeca strafbaar voor 18-minners. De leeftijdsverhoging gaat uiterlijk in op 1 januari 2014.

6. Leeftijdsgrens busrijbewijs verlaagd naar 18 jaar   27 augustus 2017
29 augustus 2017  | Allesoverhr.nl  | Fred Barkhuis  | Leeftijd, Buschauffeur, Leeftijfsgrens, 2017
De maatregel is nodig om te zorgen voor voldoende nieuwe buschauffeurs. Naar verwachting gaat de wijziging 1 oktober 2017 in.

7. Leeftijdsonderscheid bij werving personeel vanaf 2018 niet meer toegestaan   15 december 2017
18 december 2017  | UWV & SZW  | Fred Barkhuis  | Leeftijdsdiscriminatie, 2018, Verzamelwet, WGBLA
Tot 1 januari kunt u wel nog onderscheid maken voor jongeren van 18 tot 27 jaar en voor ouderen boven de 50 jaar. Hiermee sluit u andere doelgroepen uit. Vanaf 1 januari is dit niet meer toegestaan.

8. Leeftijdssolidariteit pensioenregelingen kleiner dan gedacht   19 februari 2016
23 februari 2016  | Aon Hewitt & VVP  | Fred Barkhuis  | Pensioen, Solidariteit, Pensioenpremie, Jongeren
De leeftijdssolidariteit binnen pensioenregelingen, waarbij jongeren meebetalen aan de pensioenopbouw van ouderen, is veel kleiner dan vaak wordt gedacht. Als rekening wordt gehouden met de lage ...

9. Leeftijdsverlaging AOW niet zo duur als gedacht   2 augustus 2017
3 augustus 2017  | ESB & VVP  | Fred Barkhuis  | AOW, Duur, CBS, Leeftijdsverlaging
AOW-leeftijdsverlaging is niet zo duur als gedacht. Tussen 1985 en 2012 steeg het aantal AOW-gerechtigden, maar daalden de AOW-uitgaven ten opzichte van het bbp doordat de indexatie van de AOW ...

10. Leeftijdsverwachting blijft stijgen   23 juni 2016
24 juni 2016  | CBS  | Fred Barkhuis  | Pensioen, Leeftijdsverhoging
De cijfers van het CBS spreken voor zich: ē In 1957 (invoering AOW) leefden mannen en vrouwen vanaf hun 65 jaar gemiddeld nog iets minder dan 15 jaar, in 2015 is dat een kleine 20 jaar en in 2060 ...


Bekijk items: 1 tot 10 (668 totaal)