Kantonrechter


1. Ontslag kantonrechter (inleiding)   22 december 2015
27 februari 2023  |  , ,
Inhoud Woord vooraf Inleiding kantonrechter (vervallen) Gewichtige reden Ontslag wegens ziekte Discretionaire bevoegdheid Geen opzegtermijn Geen terugwerkende kracht Ontslagvergoeding Algemeen ...

2. Bevoegdheid kantonrechter   10 mei 2013
21 april 2017  |  ,
... van toepassing, zie deze subrubriek. Gebied Als de werkgever het ontbindingsverzoek indient, is de kantonrechter bevoegd in het gebied waarin de werknemer woont, dan wel in het gebied waar de ...

3. Sociaal plan (kantonrechtersformule)   13 maart 2010
21 april 2017  |  ,
Inhoud Woord vooraf Afwijking van kantonrechtersformule Woord vooraf De tekst in deze subrubriek geeft (deels) de situatie vóór 1 juli 2015 aan. Vanaf 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid ...

4. Ontslag via de kantonrechter   20 maart 2009
3 juni 2017  |  , , ,
Woord vooraf Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die per 1 januari 2015 is ingegaan, heeft deze subrubriek uitsluitend betrekking op de periode vóór de ingangsdatum van de WWZ. De ...

5. Verschillen tussen ontslag UWV en kantonrechter   22 februari 2010
3 juni 2017  |  , , ,
... de ingangsdatum van de WWZ. Verschillen In de rubrieken Ontslag via het UWV en Ontslag via de kantonrechter gingen wij in op de diverse regels bij ontslag. In schema zijn de verschillen als ...

6. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... of ander liederlijk gedrag (7:678, lid c, BW). Ontslag wegens overmatig drinken is mogelijk. De kantonrechter zal willen nagaan of er een (schriftelijk) alcoholbeleid aanwezig is en of dit in ...

7. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... ook om een kopie kan vragen van stukken die al eerder (ooit eens) zijn verstrekt. Volgens de kantonrechter heeft de werknemer dan ook een rechtmatig belang bij afgifte van de stukken in zijn ...

8. All-in-one-loon   18 maart 2019
1 mei 2023  |  , , , , ,
... ontvangen vaak een all-in-one-loon. Jurisprudentie over all-in-uurloon 2014 Jurisprudentie: De kantonrechter te Amsterdam heeft op 10 januari 2014 bepaald dat een werkgever, een horecabedrijf, ...

9. Alle ontslagroutes bijgewerkt tot 2020   9 maart 2017
19 februari 2020  |  , , , , ,
... u een ontslagvergunning nodig. U vraagt die aan bij UWV. Ontslag om persoonlijke redenen via de kantonrechter. Als u uw werknemer wilt ontslaan om persoonlijke redenen, dan dient u een verzoek ...

10. Apps voor HRM   19 december 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
... deze tools wordt het eenvoudig om een transitievergoeding te berekenen, bepalen of het UWV of de kantonrechter de juiste partij is voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst ...

11. Arbeidsmarkttoeslag   5 mei 2023
5 mei 2023  |  , ,
... heeft om de arbeidsmarkttoeslag aan te passen als de arbeidsmarkt verandert. Vonnis van de kantonrechter De kantonrechter is het eens met de werknemers. De regeling arbeidsmarkttoeslag ...

12. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... 70 procent van zijn salaris. De werknemer eist dat de werkgever 100 procent blijft doorbetalen. De kantonrechter oordeelt dat de loondoorbetaling bij ziekte in het tweede jaar naar 70 procent ...

13. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... re-integratie verplichtingen In een uitspraak van de Rechtbank Overijssel (27 juli 2016) moest de kantonrechter oordelen over een door de werkgever ingediend verzoek tot ontbinding van de ...

14. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... van het dienstverband voor onbepaalde tijd. Intrekking voor aanvaarding Onlangs heeft de kantonrechter zich gebogen over een casus waarbij de werkgever het aanbod tot het aangaan van een ...

15. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... of hem aansluitend een andere functie had aangeboden. Uitspraak: ECLI:NL:RBAMS:2018:420. Kantonrechter Amsterdam, 19 januari 2018. (Bron XpertHR) Ketting bij buitenlands contract Als een ...

16. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... het dienstverband - na verkrijging van een ontslagvergunning van het UWV of een beschikking van de kantonrechter - noodzakelijk is. Wettelijke en andere bepalingen de bepalingen van het Burgerlijk ...

17. Arbeidsrechtelijke fouten   10 maart 2010
24 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... ontslaan van personeel is vol voetangels en klemmen, met als gevolg dat veel ontslagzaken bij de kantonrechter worden uitgevochten. In het arbeidsrecht worden de volgende 'fouten' van de ...

18. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... de arbeidstijdenwet te overschrijden. Een oplossing wordt niet gevonden. Desgevraagd ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst bij de stichting op grond van de h-grond. (Bron: ...

19. Arbeidstijdverkorting   20 maart 2009
6 juni 2017  |  , , , , ,
... geen roostervrije uren (ATV) genoten. Zij hebben daarvoor een geldelijke vergoeding gevorderd. De kantonrechter en het hof hebben de vordering afgewezen. De Hoge Raad overweegt dat ATV-regelingen ...

20. Arbeidsvoorwaarden aanpassen agv invoeren WKR   25 augustus 2014
1 mei 2017  |  , , ,
... draagvlak binnen het bedrijf. Ondanks de instemming van de OR heeft een werknemer het recht bij de kantonrechter in beroep te gaan. Uit jurisprudentie blijkt dat in individuele gevallen de rechter ...

21. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... hij aan toe is wanneer hij ontslag neemt of krijgt. Dit laat onverlet dat, als het ontslag via de kantonrechter loopt, de laatst genoemde een ander besluit kan nemen. Vergoedingen in kader ...

22. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... status, Inspectie SZW kan feitelijk niets doen, dus ook geen boete. Gevraagd om een oordeel zit de kantonrechter met lege handen. Het ministerie SZW moet haast maken met haar wetsvoorstel. ...

23. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
18 maart 2021  |  , , , ,
... à 3 minuten per bericht x het uurloon (incl. vakantietoeslag). In dit geval vermenigvuldigde de kantonrechter dit met de 1255 whatsappberichten, wat afgerond neerkomt op € 1.500,- loon dat ...

24. Bedrijfscommissie   20 maart 2009
12 juli 2019  |  , , ,
... bemiddeling en advies van de bedrijfscommissie niet tot een oplossing, dan kan men zich tot de kantonrechter wenden. Benoeming door SER De Sociaal Economische Raad (SER) stelt bij besluit ...

25. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... als uw werknemer om verschillende redenen niet functioneert. Sinds 1 januari 2020 kunt u via de kantonrechter uw werknemer ontslaan op cumulatiegrond. Dit betekent dat ontslag ook mogelijk is ...


Bekijk items: 1 tot 25 (415 totaal)