Bezwaarschrift


1. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... (voor de duidelijkheid citeren wij de letterlijke tekst van het UWV): 1. Heroverweging Als wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. De medewerker bekijkt uw ...

2. Belasting Toegevoegde Waarde (Lease-auto)   5 maart 2012
26 februari 2021  |  , , , , ,
... gevraagd voor de gegeven termijn van zes weken voor de nadere cijfermatige onderbouwing van de bezwaarschriften Btw privégebruik auto. Ze hebben daarvoor meer tijd nodig, schrijven ze. In een ...

3. Crisisheffing   29 oktober 2013
28 april 2017  |  , , ,
... (Bron: Accountancy Nieuws, 7 mrt. 2013) Massaal verzet tegen crisisheffing Ongeveer 10.000 bezwaarschriften zijn bij de Belastingdienst ingediend tegen de crisisheffing 2012. De ...

4. Dwangsom   5 januari 2011
29 april 2017  |  , , , ,
... recht op een vergoeding (dwangsom*) als de overheid te laat een besluit neemt op hun aanvraag of bezwaarschrift. Bovendien kunnen zij dan via de rechter een besluit afdwingen. Hierdoor kunnen ...

5. Klachten en kritiek   20 februari 2018
10 maart 2021  |  , ,
... in te stellen. Belangrijkste klacht is de trage behandeling van aanvragen, wijzigingsverzoeken, bezwaarschriften, klachten en andere verzoeken. Veel burgers klagen erover dat zij door de lange ...

6. Knelpunten en verbeteringen   20 februari 2018
1 februari 2022  |  , , , ,
... minder goede aanslagen en dus meer bezwaren.' Maar: Schort de betalingsverplichting op als ik een bezwaarschrift indien? Nee, het schort de betalingsverplichting niet op als u een bezwaarschrift ...

7. Loon- en inkomstenbelasting   20 maart 2009
19 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... worden geheven. Voorts bevat de AWR bepalingen over (de behandeling van) de aangifte*, bezwaarschriften en het instellen van beroep bij de belastingrechter. * Met ingang van 1 januari ...

8. Participatiewet (inleiding)   7 oktober 2014
21 augustus 2023  |  , , , ,
... verkleint. (Bron: AWVN, 19 mei 2017) Bezwaren bij sociale dienst fors gedaald Het aantal bezwaarschriften tegen de Participatiewet1 is sinds de invoering van die wet flink gedaald in de ...

9. Privégebruik leaseauto   8 maart 2010
25 mei 2021  |  , , , ,
... BTW-correctie in strijd met gelijkheidsbeginsel Belastingdienst jaagt op leaserijders Bezwaarschriften privégebruik auto van de zaak niet intrekken Naslag Fiscus vraagt ...

10. Regeldruk verminderen   20 maart 2009
27 maart 2021  |  , , ,
... loonbelasting. ** Een schriftelijk en gemotiveerd antwoord op een bepaald verzoek of op een bezwaarschrift. Acties om regeldruk vanaf 2013 te verminderen De komende vier jaar verlaagt het ...

11. Techniek   6 april 2018
28 september 2019  |  ,
... hoog worden als de Oneindige Zuil van Constantin Brancusi. In diverse gemeenten zijn recentelijk bezwaarschriften ingediend. In twee jaar tijd is het aantal laadpalen in Nederland verdubbeld: ...

12. UWV   20 maart 2009
23 maart 2017  |  , , , ,
Het UWV heeft een brede verantwoordelijkheid, de verschillende subrubrieken brengen hier verslag van uit. Klik onderstaand op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen:

13. Bezwaarschriften privégebruik auto niet intrekken   14 februari 2014
14 februari 2014  | PwC  | Fred Barkhuis  | 
... heeft de afgelopen periode massaal brieven naar btw-ondernemers gestuurd met het verzoek om bezwaarschriften voor privégebruik van o.a. de auto van de zaak in te trekken. PwC adviseert dat ...

14. Belastingdienst gaat stopzetten kinderopvangtoeslag onderzoeken   24 maart 2019
26 maart 2019  | RTL Nieuws e.a.  | Fred Barkhuis  | , , , ,
... ''mogelijk ten onrechte was toegekend''. Gevolg, ouders in financiële problemen en bezwaarschriften werden te laat ...

15. Bezwaren bij sociale diensten fors gedaald   1 maart 2018
2 maart 2018  | Binnenlandsbestuur  | Fred Barkhuis  | , , ,
Het aantal bezwaarschriften tegen de Participatiewet is sinds de invoering van die wet flink gedaald in de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Utrecht. In gemeente Rotterdam is het aantal gelijk ...

16. Chaos door btw-correctie privégebruik auto van de zaak   5 februari 2012
4 februari 2012  | FD  | Fred Barkhuis  | , , , , ,
De Belastingdienst wordt overspoeld door bezwaarschriften van ondernemers die zich verzetten tegen de btw-aangifte over 2011. Volgens insiders komen er komende weken er wellicht nog 500.000 ...

17. De Belastingdienst controleert nauwelijks   16 april 2012
17 april 2012  | AbvaKabo  | Fred Barkhuis  | 
De Belastingdienst keurt bezwaarschriften ongezien goed, bedrijven worden minder dan eens in de 45 jaar gecontroleerd en burgers minder dan eens per 100 (?) jaar.

18. Fiscus werft inspecteurs voor fraudejacht   30 juli 2013
30 juli 2013  | Limburgs Dagblad  | Fred Barkhuis  | 
Huurders die hypotheekrente aftrekken, bezwaarschriften die ongezien worden toegekend, kinderloze stellen die giften aan ‘kinderen’ aftrekken en mensen die ten onrechte zeggen geen ...

19. Heb ik recht op een loon aanvullende uitkering?   28 juli 2016
28 juli 2016  | , , , , ,
Vraag Ik heb sinds febr. 2016 een WIA vervolguitkering van € 422,-- bruto. Van 1 maart 2016 t/m 25 maart 2016, heb ik bij een bloemenkweker gewerkt en heb ik over maart 2016 een WIA loon ...

20. Jeuk van Jetta Klijnsma: frustratie maakt zich van mij meester…   29 mei 2015
29 mei 2015  | Hettie Schuring  | ,
... niet. Wie moet dat voor ze doen? Hoe moeten ze dat doen? Weet de gemiddelde Nederlander hoe een bezwaarschrift in elkaar zit? Als er een komma verkeerd staat gaat de brief het ronde archief in ...

21. Kan een nabetaling gekort worden op de WIA-uitkering?   11 mei 2023
19 april 2022  | , , , , , ,
Vraag Ik heb sinds 2006 een gedeeltelijke WIA-uitkering met daarnaast een 12 -urig dienstverband. Sinds 24 maart 2021 ben ik volledig ziek en stroom zoals het er nu uitziet over een jaar uit. Nu ...

22. Koepels vragen ministerie uitstel onderbouwing Btw privégebruik auto   15 juni 2017
16 juni 2017  | AV Accountancy  | Fred Barkhuis  | , , ,
... gevraagd voor de gegeven termijn van zes weken voor de nadere cijfermatige onderbouwing van de bezwaarschriften Btw privégebruik auto. Ze hebben daarvoor meer tijd nodig. Ook voelen zij geen ...

23. Mag het prepensioen op mijn WW-uitkering worden gekort?   16 augustus 2017
14 augustus 2017  | , , , ,
Vraag Kan ik het prepensioen, dat nu in mindering op mijn WW-uitkering wordt gebracht, als negatief inkomen opvoeren bij mijn belastingaangifte? En mag het prepensioen wel gekort worden op mijn ...

24. Massaal verzet tegen crisisheffing   25 juni 2013
26 juni 2013  | Accountancy Nieuws  | Fred Barkhuis  | 
Ongeveer 10.000 bezwaarschriften zijn bij de Belastingdienst ingediend tegen de crisisheffing 2012. De bezwaarmakers zijn vooral verbolgen over het feit dat de maatregel in april van 2012 met ...

25. Parkeren bij uw werkgever kost per 1-1-2015 meer dan de flitspaal!   2 december 2014
3 december 2014  | Redactie HR-kiosk  | Andries Bongers  | ,
... zou hebben. Wanneer u toch een halsstarrige inspecteur treft, die u dwingt na uw bezwaarschrift in beroep te gaan. Wiebes heeft al een oplossing denk ik. Hij gaat akkoord dat u ...


25 items