DGA Vennootschap    Eerstedagsmelding 


Dwangsom

Datum laatste wijziging: 29 april 2017  |  Trefwoorden: Dwangsom, Vergoeding, Kantonrechter, Bezwaarschrift, Loon- en inkomstenbelasting

Inhoud

  1. Beslistermijn
  2. Belastbaar loon
  3. Boetes en dwangsommen komen goeddeels toe aan de schatkist

Beslistermijn

Burgers hebben in bepaalde gevallen recht op een vergoeding (dwangsom*) als de overheid te laat een besluit neemt op hun aanvraag of bezwaarschrift. Bovendien kunnen zij dan via de rechter een besluit afdwingen. Hierdoor kunnen burgers trage besluitvorming van bestuursorganen tegengaan.

Voor aanvragen en bezwaarschriften geldt een termijn waarbinnen de overheid een besluit moet nemen, dit heet de beslistermijn. Een voorbeeld van een aanvraag, is een aanvraag van kinderbijslag of een horecavergunning. Voor aanvragen geldt een ‘wettelijke’ of ‘redelijke’ termijn. Staat de beslistermijn niet in de wet? Dan geldt een redelijke termijn. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing. Hierbij speelt onder meer de complexiteit van de zaak een rol. Een redelijke termijn kan variëren van enkele weken tot enkele maanden. De overheid moet in ieder geval binnen 8 weken een besluit nemen of een nieuwe beslistermijn bekendmaken. (Bron: Rijksoverheid)

* Een dwangsom is een middel om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing.

Belastbaar loon

Ook een werkgever kan veroordeeld worden tot het betalen van een dwangsom. En als een werkgever aan een werknemer een dwangsom betaalt, is dat volgens de Hoge Raad belastbaar loon, lees deze uitspraak.

Boetes en dwangsommen komen goeddeels toe aan de schatkist

Minister Dijsselbloem maakte bekend dat boetes en dwangsommen die worden opgelegd aan de financiële sector niet langer ten goede komen aan de sector zelf. Vanaf 2,5 miljoen euro zal het geld toekomen aan de schatkist.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: DGA Vennootschap    Eerstedagsmelding