Copyright

HR-kiosk.nl is een product van De Bongerd VOF.

Het auteursrecht op al het materiaal op HR-kiosk.nl berust bij De Bongerd VOF

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever (De Bongerd VOF) informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) openbaar te maken en te verveelvoudigen. Het materiaal op HR-kiosk.nl is voor eigen persoonlijk gebruik.