Copyright

HR-kiosk.nl is een product van HR-kiosk BV.

Het auteursrecht op al het materiaal op HR-kiosk.nl berust bij HR-kiosk BV

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever (HR-kiosk BV) informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) openbaar te maken en te verveelvoudigen. Het materiaal op HR-kiosk.nl is voor eigen persoonlijk gebruik.