Managementteam

Welke professionals zijn aan HR-kiosk verbonden?

Andries Bongers

Andries F. Bongers, Directeur/Bestuurder – COO (algemene zaken/eindredactie/operations officer)

Consultant De Bongerd VOF, Business Partner Merknemers.nu, Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen".
Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist

andries.bongers@hr-kiosk.nl
https://www.linkedin.com/in/andriesbongers/

Andries Bongers

Jan Hendriks

Jan H.M. Hendriks MLD MBA MHCM, Directeur/Bestuurder – CEO
(strategische zaken/relaties)

Algemeen directeur Ascie B.V.

Een gedreven HR-ondernemer die vanuit verbinding werkt aan
opgave-gestuurde ontwikkeling van menskracht (HR) waarbij leren
en presteren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

https://ascie.nl/
https://www.linkedin.com/in/jhmhendriks/

Jan Hendriks

Angeline Brok

Angeline Brok, Hoofdredacteur HR-kiosk, HR-consultant

Business Partner Merknemers.nu
Een enthousiaste HR-consultant die vanuit moderne HR-inzichten
vorm en inhoud geeft aan de invulling van HR-adviesopdrachten.

redactie@hr-kiosk.nl
angeline@hr-kiosk.nl
https://www.linkedin.com/in/angelinebrok/

Angeline Brok

Esther Flipse

Esther Flipse, Redactielid HR-kiosk, Directeur Merknemers.nu

Helpt bedrijven naar eigentijds, onderscheidend en wendbaar
beloningsbeleid, Modern Belonen, Reward (C&B) Expert.
Spreker en Docent.

https://www.merknemers.nu
https://www.linkedin.com/in/estherflipse/

Esther Flipse

Redacteurs

Voor de namen van alle redacteurs, die regelmatig artikelen aanleveren voor HR-kiosk verwijzen wij u graag naar de redactie.


Toezichthouders

Sietske S.S.M. Hendriks MA MSc

Toezichthoudend Bestuurder HR Kiosk B.V.

Ervaren bestuursadviseur en expert in Governance.
Werkzaam in bestuurlijke adviesfunctie met focus
op bestuurlijke transparantie, Governance en compliance
in bedrijfsvoering.

https://www.linkedin.com/in/sietskehendriks/

Sietske S.S.M. Hendriks MA MSc

Mr. Linda Bongers

Toezichthoudend Bestuurder HR Kiosk B.V.

Ervaren advocaat met een specialisme in familierecht. Linda is
een advocaat die cliënten op hun gemak stelt en ze gelijk
duidelijk laat weten waar zij aan toe zijn. Ook werkt Linda als
mediator in echtscheidingszaken. Daarbij hanteert zij de
uitgangspunten van de vFAS, maar werkt op haar eigen wijze,
die past bij de desbetreffende cliënten.

https://www.linkedin.com/in/linda-bongers-96a4b14/

Mr. Linda Bongers