Nieuws

Verplichtingen doorbetaling ook na 3 jaar mogelijk

Vandaag  | Bron: Jurisprudentie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Arbeidsongeschikt, Doorbetalen, Arbeidsongeschiktheid, Bedrijfsarts, Werkgever
Een werkgever is in beginsel ook na het verstrijken van de loondoorbetalingstermijn van artikel 7:629 BW verplicht om op aanbod van (gedeeltelijk arbeidsongeschikte) werknemer om andere...

Uitzenduren in 2016 6,9 procent hoger dan 2015

Vandaag  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Uitzendkracht, 2016, 2015
Met het vierde kwartaal zijn de jaarcijfers bekend. Vorig jaar behaalde de uitzendbranche 7,6 procent meer omzet dan in 2015. Het totaal aantal uitzenduren lag 6,9 procent hoger.

Middeninkomens 'slachtoffer' overheidsbeleid

Vandaag  | Bron: FOK.nl & CPB  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Middenklasse, Overheid, Inkomen, Belasting, Uitkeringen, 2014
Het beleid van de overheid (in 2014) om het inkomen van huishoudens via uitkeringen, belastingen en publieke voorzieningen te herverdelen, pakt nadelig uit voor de middeninkomens....

Brussel waarschuwt voor onevenwichtige economie

Vandaag  | Bron: Nieuws.nl  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Europese Commissie, Nederland, Onevenwichtig, Economie
De hypotheekschulden van Nederlandse huishoudens groeien door de gestegen huizenprijzen. Net als in eerdere jaren dringt Brussel aan op aanpak van de hypotheekrenteaftrek en hervorming...

Uitbreiding Wet normering topinkomens (WNT-3)

Vandaag  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Bovenmatig, Inkomen, WNT
Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stuurt het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State. Minister Plasterk zet hiermee de laatste stap in de...

Kleine financiële instellingen worstelen met wetswijzigingen

Vandaag  | Bron: Flex Nieuws  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Financiele instellingen, Kosten, DNB
De komende twee jaar worden achttien grote wetswijzigingen van kracht die van belang zijn voor financiële instellingen. Elke nieuwe regel vraagt om naleving en controle. Banken moeten...

Verbond wil geen verplichte AOV voor ZZP-ers

Vandaag  | Bron: Bond van Verzekeraars  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP, AOV, Bijstand, Verzekeringsplicht, Verzekeren
Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-ers is niet het antwoord op de magere belangstelling onder deze groep werkenden. ZZP-ers zelf zitten niet op zo’n verplichting...

Kamer wil nadere oplossing voor Bbz-problematiek

Vandaag  | Bron: Tweede Kamer  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP, Bijstand, Papieren inkomen
Met ingang van 1 januari 2017 is de Bbz-problematiek (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) van het ‘papieren inkomen’ van ZZP-ers als gevolg van de omzetting van leenbijstand en...

Bijstand in 2016 met 18 duizend toegenomen

Vandaag  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Bijstand, 2016, Migrant
Bekeken naar herkomst is de toename toe te schrijven aan personen met een niet-westerse migratieachtergrond. In 2016 zijn vooral meer ouderen en jongeren in de bijstand terechtgekomen.

Werkgevers maken mantelzorg bespreekbaar

Vandaag  | Bron: PW De Gids  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Werkgevers, Mantelzorg, 2017
Op 24 februari 2017 tekenden negen werkgevers op het Haagse stadhuis een intentieverklaring om zich te committeren aan het bekend en bespreekbaar maken van mantelzorg op de werkvloer.

Zo houd je het nachtwerken – nog enigszins – gezond

Vandaag  | Bron: XpertHR Actueel  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Nachtdienst, Gezondheid
De wetenschappelijke aanwijzingen stapelen zich op: nachtwerken is schadelijk voor lijf en leden. Toch ontkom je er niet aan in een 24-uursbedrijf als de gezondheidszorg. Wel kan HR met...

Microsoft-miljardair Bill Gates wil belasting op banen stelende robots

Gisteren  | Bron: CMWeb  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Robot, Robottaks, Belasting
Als een menselijke werknemer nu voor bijvoorbeeld 50.000 dollar werk doet in een fabriek, wordt dat belast met inkomstenbelasting, sociale premies enzovoorts. Als een robot hetzelfde...

Per juli 2017 meer prominente rol preventiemedewerker

Gisteren  | Bron: AboutHRM e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Preventiemedewerker, Ondernemingsraad, Arbo, 2017
De nieuwe Arbowet legt de nadruk niet langer op verzuim, maar juist op het voorkómen daarvan. De preventiemedewerker zal met een legertje derden moeten samenwerken.

Verplicht lerarenregister jaar uitgesteld

Gisteren  | Bron: Trouw & 65plus  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Opleidingen, Lerarenregister, Eerste Kamer
Vanaf 1 augustus 2017 zou er een verplicht lerarenregister moeten komen. Nu is dit register door de Eerste Kamer een jaar uitgesteld. Wie niet het juiste diploma heeft of niet...

Verbod kentekengegeven-gebruik voor controle rittenregistratie

Gisteren  | Bron: Debontspoton.nl  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Lease-auto, Bijtelling, Belastingdienst
Na het voeren van een jarenlange procedure over het gebruik van ANPR-gegevens door de Belastingdienst, heeft de Hoge Raad het cassatieberoep op 24 februari 2017 gegrond verklaard....

Petitie tegen afschaffen fiscale scholingsaftrek aangeboden

Gisteren  | Bron: Accountantweek.nl  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Opleidingen, Aftrekbaar, Scholingsaftrek, 2017
Ruim drieduizend mensen hebben de petitie ondertekend tegen het afschaffen van de scholingsaftrek. De bezuiniging op de scholingsaftrek staat volgens werkgevers en werknemers haaks op...

Inkomensafhankelijke inhoudingen, uitkeringen en regelingen

Gisteren  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Inkomensafhankelijk, Toeslag, Inhoudingen, Uitkeringen, Maximum bedrag
In vele wetten, regelingen e.d. worden mensen met een hoger inkomen en/of vermogen gekort, moeten meer betalen of hebben ergens geen recht op. Tellen hebben wij nagelaten maar het...

Bijtelling blijkt risico bij bestelauto van de zaak

Gisteren  | Bron: CMWeb en BDO  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Bestelauto, Bijtelling, Belastingdienst, Naheffing
Voor sommige bestelauto’s gelden soepelere fiscale regels dan voor gewone auto’s. Als een werkgever een bestelauto beschikbaar aan de werknemers, dan zijn er een aantal mogelijkheden...

Verkiezingen maart 2017

Gisteren  | Bron: AWVN  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Verkiezingen, 2017
Wat willen VVD, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie, Partij van de Dieren, SGP, PVV en 50+ gaan doen voor de arbeidsmarkt? Willen ze meer of minder flexibele arbeid? Via welke...

Gemeente Amsterdam biedt 5 langdurige uitzendkrachten vast contract

Gisteren  | Bron: Flex Nieuws & Het Parool  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vast dienstverband, FNV, Dienstverband, Uitzendkracht
Uitzendkrachten die tot twaalf jaar bijna aan één stuk voor de gemeente werkten, werden geconfronteerd met een aaneenschakeling van tijdelijke contracten. Vijf schrijnende gevallen...

Name and shame in Engeland

Gisteren  | Bron: The Guardian  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Minimumloon, CAO, Minimum jeugdloon, Engeland
De Britse regering heeft deze week een zwarte lijst vrijgegeven met 360 bedrijven die hun personeel te weinig uitbetalen. De Engelse krant The Guardian publiceerde de complete lijst,...

Brussel waarschuwt voor onevenwichtige economie

Gisteren  | Bron: Nieuws.nl  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Europese Commissie, Economie, Nederland
De hypotheekschulden van Nederlandse huishoudens groeien door de gestegen huizenprijzen. Mede daardoor is de Nederlandse economie uit evenwicht. Net als in eerdere jaren dringt Brussel...

Is beroep salarisadministrateur robotproof?

Eergisteren  | Bron: Over Salaris  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Salarisadministrateur, Robotproof, Robotiseringspercentage
Een robotiseringspercentage geeft aan hoe groot de kans is dat de werkzaamheden die bij dit beroep horen, worden overgenomen door robots en automatisering. De salarisadministrateur is...

De vrijwilliger van de toekomst is corporate

Eergisteren  | Bron: MT  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vrijwilligerswerk, Promotie, Corporate
Bedrijfsfondsen en -foundations zijn aan een opmars bezig en leveren een groeiende bijdrage aan vrijwilligerswerk. Het Nederlandse bedrijfsleven maakt nu jaarlijks zo’n half miljard...

Buitenlandse zorgkosten aftrekbaar

Eergisteren  | Bron: De Jong & Laan  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ziektekosten, Verzekering, Buitenland, Aftrekbaar
Aftrekbaar zijn in beginsel dezelfde voorwaarden als voor Nederlandse zorgkosten. Het begrip genees- en heelkundige hulp is breed en fiscaal zijn de kosten aftrekbaar als het een...

Uniper trekt alcohol- en drugscontrolebeleid in na onderzoek AP

Eergisteren  | Bron: ANP Press Support  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Wet bescherming personeelsgegevens, Alcohol, Drugs
Energiebedrijf Uniper (tot 1 januari 2016 E.ON) heeft na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn alcohol- en drugscontrolebeleid voor medewerkers ingetrokken. Dit beleid...

Falende zorgbestuurders uitsluiten van bestuursfuncties

Eergisteren  | Bron: Nu.nl  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Zorg, Bestuurder, Tweede Kamer, Kabinet-Rutte
Bestuurders in de zorg die keer op keer hun werk niet goed doen, moeten voortaan van bestuursfuncties kunnen worden uitgesloten. Het kabinet voelt weinig voor zo'n verbod, maar...

5 alternatieven voor de bureaustoel

Eergisteren  | Bron: Ikwilmobielwerken.nl  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ergonomie, Het Nieuwe Werken, Bureaustoel
Oracle experimenteert op het Nederlandse hoofdkantoor met verschillende alternatieven voor de bureaustoel. Er zijn vijf alternatieven: Staan, Lopen, Loungen (semi-liggend), Fietsen en...

Geen alleenstaande-ouderkorting als kind niet op woonadres is ingeschreven

Eergisteren  | Bron: Jurisprudentie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Alleenstaande ouder, Heffingskorting, Hoge Raad
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X geen recht heeft op de alleenstaande-ouderkorting omdat X niet aan de voorwaarden voor de alleenstaande-ouderkorting voldoet. De Hoge Raad...

Partijen willen fiscaal voordeel ZZP-er inperken

Eergisteren  | Bron: FD & FM  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP, Zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling
Het FD schrijft dat het tot nu toe taboe is gebleken om fiscale voordelen voor ZZP-ers ter discussie te stellen, zoals de afschaffing van de zelfstandigenaftrek. Dat zou electorale...

Kamer stemt in met participatieverklaring nieuwkomers

Eergisteren  | Bron: NOS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Asielzoeker, Participatieverklaring, Asscher, 2017, Tweede Kamer
Als de Eerste Kamer ook instemt, wil Asscher dat de participatieverklaring per 1 juli 2017 verplicht wordt. Mensen die weigeren de verklaring te ondertekenen kunnen een boete van...

Ready4Work online carrièregame voor jongeren

Eergisteren  | Bron: Ready4work.nl  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Jeugdwerkloosheid, Ready4Work, Sollicitant, Overheid
Ready4Work is een online carrièregame voor jongeren die hun kans op een baan willen vergroten. Ready4Work biedt jongeren challenges en rewards bij bedrijven, organisaties en...

Voorbereiden op de vierde industriële revolutie

vr 24 feb 2017  | Bron: MT  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Robot, Robotisering, Vierde industriële revolutie
Het World Economic Forum vond onlangs plaats in Davos. MT-expert Rick Lahaye blogt over het thema van dit jaar: de vierde industriële revolutie. Er zijn drie manieren je voor te...

ZZP-ers doen het beter dan gedacht

vr 24 feb 2017  | Bron: Taxence  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP, DBA, Wiebes, 2017
In tegenstelling tot eerdere berichten blijkt dat meer ZZP-ers makkelijker werk kregen dan ZZP-ers voor wie dat moeilijker werd. Dat schrijft de staatssecretaris van Financiën in een...

Nederlandse expatregeling grenswerkers heeft geen effect

vr 24 feb 2017  | Bron: Accountancy Week  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Expatriate, Expats, Grensarbeider
Om ervoor te zorgen dat grenswerkers zo min mogelijk nadeel ondervinden door verschillen in belastingheffing zijn er compensatieregelingen in de belastingverdragen met België en...

Veel vraag naar salarisadministrateurs in 2017

vr 24 feb 2017  | Bron: Over Salaris  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Salarisadministrateur, Arbeidsmarkt
Ook in 2017 is er weer veel vraag naar salarisadministrateurs. Randstad heeft de meest gevraagde functies per branche bij elkaar gezet.

Om hoe laat begint een 'nachtrit'?

vr 24 feb 2017  | Bron: CNV Vakmensen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: CAO, Nachtdienst, Kantonrechter
Na 2 jaar procederen heeft de Rechtbank Amsterdam op 3 januari 2017 in hoger beroep uitgesproken dat er bij de eendaagse nachtritten altijd een toeslag betaald moet worden over de...

140.000 jongeren zonder opleiding en baan

vr 24 feb 2017  | Bron: AboutHRM  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Jongeren, Banen, Werkloosheid, Opleiding
De MBO Raad maakt zich zorgen over ruim 138.000 23-plussers die door een steeds groter wordende afstand tot de arbeidsmarkt als gevolg van de economische crisis, robotisering en...

Geen trek meer in Dutch Sandwich

vr 24 feb 2017  | Bron: NRC  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Belastingontduiking, EU-recht, Europees parlement, Dutch Sandwich
Het wordt moeilijker voor (buitenlandse) multinationals om in de Europese Unie met creatieve ingrepen belasting te ontwijken. Daartoe zijn stappen genomen op een bijeenkomst van de...

Minder dan kwart gelooft dat WWZ voor baanzekerheid zorgt

vr 24 feb 2017  | Bron: Brisk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: WWZ, Asscher, Verkiezingen
De publieke onvrede met de WWZ sluit aan op de partijprogramma’s voor de komende verkiezingen. Alleen de PvdA ziet heil in het behouden van de WWZ in de huidige vorm. 

Regeldruk kleine ondernemers amper gedaald

vr 24 feb 2017  | Bron: Nu.nl  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Regeldruk, Actal, 2017, MKB
In het algemeen geldt dat regeldruk voor kleinere bedrijven veel zwaarder weegt dan voor het grootbedrijf, terwijl daar toch de innovatie en nieuwe werkgelegenheid vandaan moeten komen.

Employer branding: de strijd om talent

vr 24 feb 2017  | Bron: Randstad  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Employer branding, Generatie Y, 2017, Employer
Op de site van Randstad (februari 2017) treft u de nodige informatie, do’s en don’ts aan. Enkele alinea's vielen op.

Bijna kwart van de stemgerechtigden is ouder dan 65

vr 24 feb 2017  | Bron: NOS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vergrijzing, Leeftijd, Tweede Kamer, Verkiezingen
Van de 12,9 miljoen Nederlanders die 15 maart hun stem uit mogen brengen, is 24 procent 65 jaar of ouder. Bij de verkiezingen in 2012 was dat nog 22 procent. De 65-plussers hebben van...

Duidelijkheid groot pluspunt provisieverbod

do 23 feb 2017  | Bron: VVP en Erkend adviseurs  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Provisie, Erkend adviseur
Onderzoek wijst uit dat ruim de helft van de Erkend adviseurs in het provisieverbod meer pluspunten ziet dan minpunten. Een opvallende uitkomst, aangezien uit eerder SEH-onderzoek is...

Nederlander leent 19% meer in 2016

do 23 feb 2017  | Bron: Geldshop  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2016, Leningen, Provincie
Dit blijkt uit de resultaten van het Nationaal Leenonderzoek 2016. Er zijn significante verschillen per provincie. De verschillen zijn deels terug te voeren op gezinssituatie en...

Wetsvoorstel Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang door de Tweede Kamer

do 23 feb 2017  | Bron: HR-kiosk e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kinderopvang, Tweede Kamer, Asscher
De wetsvoorstellen zijn op 14 februari 2017 door de Tweede Kamer aangenomen. Beide wetsvoorstellen treden, als de Eerste Kamer binnenkort ook instemt, op 1 januari 2018 in werking.

Is de elektronische handtekening veilig?

do 23 feb 2017  | Bron: IT Juris, Papierloos & AV Accountancy  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Handtekening, Beveiliging
Wat is een elektronische handtekening, het wettelijk kader en de meest recente oplossing - Blockchain - worden uitgelegd.

Topvrouw wel commissaris, maar niet in raad van bestuur

do 23 feb 2017  | Bron: MT  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vrouwen, Bestuurder, Familiebedrijf, Commissaris
Vrouwen zijn twee keer zo vaak te vinden in de raad van commissarissen dan in de raad van bestuur. Vrouwen scoren daarnaast slechter op hoge functies binnen familiebedrijven.

Fiets duurder dan auto?

do 23 feb 2017  | Bron: BDO  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Fiets, Bijtelling, Werkkostenregeling, 2017
De fietsbijtelling zou bij een (elektrische) fiets hoger zijn dan die van de auto. BDO vindt het artikel van de RAI vereniging te kort door de bocht. Er zijn meer mogelijkheden.

Verdringingstoets Participatiewet aangenomen

do 23 feb 2017  | Bron: Tweede Kamer  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Participatiewet, Tweede Kamer, 2017, Bijstand
Gemeenten moeten als zij een tegenprestatie vragen aan mensen in de bijstand voortaan eerst toetsen of dat niet leidt tot verdringing van bestaande banen. De Tweede Kamer nam het...

Hoogleraren luiden noodklok: robotisering bedreigt Nederlandse economie

do 23 feb 2017  | Bron: CMWeb  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Robot, Werkgelegenheid, Opleiding, Opleidingsniveau
Hoogleraren zien dat robotisering specifieke groepen werkenden hard raakt en ook regionaal heel verschillend kan uitwerken. De hoogleraren maken zich zorgen, omdat de politieke partijen...

Scholingsvouchers voor werkzoekenden sneller op dan verwacht

do 23 feb 2017  | Bron: Millian  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Scholingsvoucher, UWV, 2017
Door een sterk toegenomen aantal aanvragen is het budget voor de scholingsvoucher voor werkzoekende al bijna op, dat meldt het UWV. Aanvragen worden nog in behandeling genomen, maar er...

Vooral 55-plussers doen vrijwilligerswerk

wo 22 feb 2017  | Bron: Mens en Samenleving  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vrijwilligerswerk, 55-plus
Stel dat de uren die 55-plussers als vrijwilliger werken, worden gewaardeerd met een minimale vergoeding van 5 euro per uur. Dan levert dat een bedrag op van 5,3 miljard euro.

Garagebox niet als vrijgestelde bergruimte te verhuren

wo 22 feb 2017  | Bron: Jurisprudentie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Parkeren, Bergruimte, Garagebox, Belast, BTW
De verhuur van garageboxen, die wat betreft hun aard en inrichting zijn bestemd voor het parkeren van voertuigen en waarvan contractueel niet is uitgesloten dat zij als parkeerruimte...

Betaaltermijn mkb-facturen standaard 60 dagen

wo 22 feb 2017  | Bron: Tweede Kamer  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Betaaltermijn, MKB
Tweede Kamer is op 14 februari 2017 akkoord gegaan met de Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen nadat de factuur is ontvangen. Het wachten is nu op de Eerste Kamer. De wet...

Oudere werknemers wensen kortere werkweek

wo 22 feb 2017  | Bron: CBS & TNO  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Werktijdverkorting, Parttime, Ouderen, AOW, Enquête
Om de AOW-leeftijd te kunnen halen, pleit ruim de helft van de werknemers tussen 45 en 65 jaar voor een kortere werkweek. Om- of bijscholing is niet populair. Werkgevers zijn tegen een...

Kan mediation conflict met de baas oplossen?

wo 22 feb 2017  | Bron: Rechtblog & HR-kiosk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Mediation, Mediator, Conflict, Kantonrechter
De laatste jaren zien we steeds vaker de hulp van mediator wordt ingeroepen. Anders van de bedrijfsarts of kantonrechter staat een mediator staat boven beide partijen. Hij of zij laat...

Mag een werkgever een recherchebureau inschakelen?

wo 22 feb 2017  | Bron: Jurisprudentie & Rechtenblog  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kantonrechter, Ontslag, Transitievergoeding, 'Billijke' vergoeding
Het inhuren van een recherchebureau brengt per definitie een inbreuk mee op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer. Is er van de kant van de werkgever onvoldoende onderbouwing dan...

Nieuw inreisverbod ontziet houder green card

wo 22 feb 2017  | Bron: ANP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Green card, USA
In een nieuwe versie van het inreisverbod van de regering-Trump worden houders van een green card, een tijdelijke verblijfsvergunning, ontzien.

Afspraken WGA tussen Marokko en Nederland veranderd

wo 22 feb 2017  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: WIA, Marokko, UWV, 2017, WGA
Heeft de persoon een WGA-uitkering die na 1 oktober 2016 is gewijzigd in een WGA-vervolguitkering? Dan wordt de uitkering verlaagd, omdat het leven in Marokko goedkoper is dan in...

ZZP-er met een opdrachtgever toch IB-ondernemer

wo 22 feb 2017  | Bron: Jurisprudentie & Tax Life  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP'er, Opdrachtgever
Rechtbank Gelderland oordeelt dat aan de eisen van duurzaamheid en zelfstandigheid kan worden voldaan zonder gelijktijdig voor meerdere klanten te werken.

EU-parlement dicht gat in absurde pensioenregeling parlementariërs

wo 22 feb 2017  | Bron: Reetketel  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, Europarlement, Dekkingsgraad
Het aanvullende pensioen van zo’n duizend voormalige Europarlementariërs wordt niet gekort, ook al kampt hun pensioenfonds met grote tekorten. Het fonds heeft een dekkingsgraad van...

Kosten energiezuinige kantoren € 1 miljard hoger dan verwacht

wo 22 feb 2017  | Bron: MT  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kantoor, 2017, Energielabel
Enkel kantoren met een energielabel C of hoger mogen vanaf 2023 open blijven. De kosten voor renovatie - 2 miljard euro - liggen een stuk hoger dan minister Stef Blok voorspelde. Door...

Voor grootzakelijke bedrijven

di 21 feb 2017  | Bron: NS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Mobiliteit, Keuze
De NS-Business Card is 1 kaart voor al het OV, Greenwheels, OV-fiets en nog veel meer. NS Zakelijk is uw mobiliteitspartner waarmee u het zakelijk reizen regelt. NS Zakelijk adviseert...

Pensioenrapport Kwesties voor het kiezen

di 21 feb 2017  | Bron: SCP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, Rapport, Verkiezingen, 2017
Gepensioneerden en zij die straks met pensioen gaan, hechten meer waarde aan de hoogte en zekerheid van pensioen dan aan de wijziging van procedures. Begin snel met lezen, want 153...

Vaststellingsoverkomst Belastingdienst niet achteloos tekenen

di 21 feb 2017  | Bron: Jurisprudentie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vaststellingsovereenkomst, Belastingdienst, 2017
Een vaststellingsovereenkomst ondertekenen zonder deze eerst goed door te lezen, komt voor rekening en risico van de belastingplichtige. Het Gerechtshof Amsterdam hield in deze voet bij...

Koopkrachtberekenaar

di 21 feb 2017  | Bron: Nibud  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Rekentool, Koopkracht
Op de site van Nibud treft men een aantal rubrieken aan waar iemand zijn situatie kan bezien, een daarvan is de Koopkrachtberekenaar 2017. 

Ruim 700 euro eigen betalingen aan zorg in 2015

di 21 feb 2017  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Eigen risico, 2015
In 2015 hebben volwassenen gemiddeld 711 euro aan gebruikte zorg betaald. Dit is het totaal van het betaalde eigen risico, eigen bijdragen, en overige niet vergoede uitgaven aan...

Ben ik verplicht mijn huis te verkopen?

di 21 feb 2017  | Bron: Plusonline  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Box 3, Belasting
Mijn geld zit in de stenen van mijn huis, waar ik nu alleen woon. Als ik in een verzorgingstehuis zou belanden, kunnen ze me dan verplichten het huis te verkopen? En moet ik het dan...

De toekomst van de leaseauto

di 21 feb 2017  | Bron: AV Accountancy & Business Insider Nederland  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Lease-auto, Leaseauto, 2017
De markt voor leaseauto’s verandert snel. Flexibiliteit is het toverwoord en standaard oplossingen voldoen niet meer. En de elektrische auto? Business insider zet vijf trends op een...

Familiebedrijven presteren beter dan andere ondernemingen

di 21 feb 2017  | Bron: Taxence  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Familiebedrijf, 2016, Rentabiliteit
De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn dat de waarden van familiebedrijven zorgen voor een meer duidelijke identiteit, meer vertrouwen van toeleveranciers, een sterkere...

EURES biedt uitkomst bij moeilijk vervulbare vacatures

di 21 feb 2017  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vacature, Europa, Eures, UWV
EURES is het Europese netwerk dat de mobiliteit van werknemers in de Europese Economische Ruimte (EER) bevordert. EURES is met meer dan 1.000 adviseurs actief in 32 landen. In Nederland...

Meer vaste banen voor MBO’ers met startkwalificatie

di 21 feb 2017  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: MBO, Vast dienstverband, Startkwalificatie
Scholieren die het onderwijs vanuit het MBO hebben verlaten zonder startkwalificatie hebben een jaar later minder vaak betaald werk dan diegenen met startkwalificatie. Ze hebben ook...

De meest gevraagde functies van 2017

ma 20 feb 2017  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vacature, 2017, UWV
Naast het overzicht van Randstad publiceerde ook het UWV een overzicht van krapteberoepen in 2017. T.o.v. 2015 is nieuw dat de bouw en zorg nu ook krapteberoepen kennen.

Afdrachtvermindering onderwijs voor werknemers die éénjarig maatwerkopleidingstraject volgen

ma 20 feb 2017  | Bron: Jurisprudentie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Afdrachtvermindering, Hoge Raad, 2017, Onderwijs, Opleiding
De werknemers hebben de deelkwalificaties van een jaar gevolgd binnen een maatwerkopleidingstraject en zij hebben ter zake van deze deelkwalificaties beroepspraktijkvorming gevolgd....

CAO-jaar 2017 rustig begonnen

ma 20 feb 2017  | Bron: AWVN  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Loonsverhoging, CAO, AWVN, 2017
Het CAO-jaar 2017 is uitermate kalm begonnen met een iets lager dan normaal aantal afgesloten CAO’s en overwegend normale loonafspraken. Opvallend in de CAO’s van de afgelopen maanden...

E-gids over gezond werk op alle leeftijden

ma 20 feb 2017  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Oudere werknemer, Europa, E-gids
Overal in Europa neemt het aandeel ouderen in de bevolking toe, moeten mensen langer werken en stijgt de gemiddelde leeftijd van werknemers. De e-gids van EU-OSHA bevat praktische...

Vroegsignalering schulden bij gemeenten kan verbeter

ma 20 feb 2017  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Schulden, Preventie, Inspectie SZW
Uit onderzoek blijkt dat bijna 200 duizend huishoudens al in een schuldhulpverleningstraject zit, maar het grootste deel van bijna 1,2 miljoen huishoudens met problematische schulden...

Hulp bij keuze pensioen

ma 20 feb 2017  | Bron: PW De Gids  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, HRM, Kennis
Prepensioen- en VUT-regelingen bestaan niet meer, de AOW-leeftijd stijgt elk jaar en is nooit meer gelijk aan de eveneens stijgende pensioenleeftijd. Wanneer een werknemer zijn...

Toename internationale werknemers bij Nederlandse bedrijven

ma 20 feb 2017  | Bron: Walther People  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Buitenlandse werknemers, Arbeidsongeschikt
De Nederlandse arbeidsmarkt internationaliseert. Vooral Amsterdam en de Randstad blijken aantrekkelijk voor internationale organisaties en buitenlandse werknemers. En stel, een...

Robotisering zorgt voor 100.000 extra banen bij Amazon

ma 20 feb 2017  | Bron: MT  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Robotisering, Werkgelegenheid, Banen
De retailer heeft flink kunnen besparen op de kosten door extra robots in te zetten in de magazijnen. Die daling aan kosten werd doorberekend naar de consument, die minder verzendkosten...

Google toont zelfrijdende auto zonder stuur

ma 20 feb 2017  | Bron: NU & Google  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Zelfrijdende auto's, Google, 2017
Google heeft het eerste prototype van zijn zelfrijdende auto laten zien. Tot nu toe maakte het bedrijf zelfrijdende auto's van bestaande modellen. In eerste instantie gaat het...

EU-parlement dicht gat in absurde pensioenregeling parlementariërs

ma 20 feb 2017  | Bron: Reetketel  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, Europees parlement, Dekkingsgraad

Melden incident van agressie of ernstige misdraging

zo 19 feb 2017  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ziektewet, UWV, Agressie
Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet kan de werkgever met een formulier een incident van agressie of ernstige misdraging van uw (ex-)werknemer bij het UWV melden. Het UWV kan dan...

5% flexwerkers is werkloos

vr 17 feb 2017  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Werkloosheid, 2017, Flexwerker
Met de aantrekkende arbeidsmarkt verliezen minder mensen hun baan. Vooral flexwerkers worden minder vaak werkloos dan in voorgaande jaren. Van degenen die in 2015 flexwerk hadden, was...

Bijna 13 miljoen kiesgerechtigden op 15 maart 2017

vr 17 feb 2017  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Bevolking, 2017, Kiesgerechtigd
Op 15 maart mogen 12,9 miljoen inwoners van Nederland naar de stembus. Ook mogen ruim 70 duizend Nederlanders die in het buitenland wonen aan de verkiezingen meedoen.

Tweede Kamer stemt in met wet inlichtingendiensten

vr 17 feb 2017  | Bron: Tweede Kamer  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Inlichtingendiensten, Tweede Kamer, 2017
De Raad voor de rechtspraak heeft in aanloop naar de behandeling in de Kamer zijn zorgen over onderdelen van de nieuwe wetten geuit. Zo is bij de wet rondom de inlichting- en...

Tweede Kamer stemt in met verplichte GGZ

vr 17 feb 2017  | Bron: Rechtennieuws  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Geestelijke gezondheidszorg, Tweede Kamer, 2017
De Tweede Kamer heeft op 14 februari 2017 ingestemd met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De Rechtspraak stelt grote vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van de wet.

Nederlandse knelpunten arbeidsmigratie

vr 17 feb 2017  | Bron: BDO  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kennismigrant, OESO, 2017, Nederland, Arbeidsmigratie
Vooral de arbeidsmigratie vanuit niet-EU landen kan nog een zetje in de rug gebruiken. Daarnaast geldt op dit moment dat kennismigranten nog niet altijd op de goede plek terechtkomen...

Predictive analytics

vr 17 feb 2017  | Bron: CMWeb  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Predictive analytics, 2017, HRM
Predictive analytics maakt algoritmische besluitvorming toekomstbestendig en kan voor een betere onderbouwing van strategische (personeels)planning en investeringsplannen zorgen. Ook op...

Ruime meerheid wil AOW Algemene Ouderdomswet terug naar 65

vr 17 feb 2017  | Bron: Nu.nl  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: AOW, Leeftijd, 2017, Verkiezingen
Tweederde van de Nederlanders wil in meer of mindere mate dat de AOW-leeftijd weer wordt teruggeschroefd naar 65 jaar. In de Tweede Kamer willen de PVV, SP en 50Plus de AOW-leeftijd...

Dag van de Duizend Voorbeelden

do 16 feb 2017  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Arbeidsgehandicapte, Werk, 2017
Inspirerende voorbeelden van werkgevers met personeel met een arbeidsbeperking verdienen extra aandacht. Daarom worden 1000 ondernemers die de Banenafspraak omarmen in het zonnetje. En...

Ondernemer voldoet niet aan urencriterium

do 16 feb 2017  | Bron: Jurisprudentie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Urencriterium, ZZP, 2017, Omzetcriterium
In het vonnis wordt wel het urencriterium genoemd, aan het omzetcriterium wordt voorbij gegaan.

Compensatie werkgevers voor verhoging minimumjeugdloon

do 16 feb 2017  | Bron: Staatscourant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Minimum jeugdloon, Compensatieregeling, 2019, Staatscourant
Werkgevers krijgen over de tweede helft van 2017 en over 2018 een compensatie voor de verhoging van het minimumjeugdloon. De compensatie wordt echter pas in 2019 vastgesteld en...

S&O-verklaring vanaf 2017 overdraagbaar

do 16 feb 2017  | Bron: Fiscount  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: S&O, Afdrachtvermindering, Overdraagbaar, 2017
Met ingang van 1 januari 2017 kunnen werkgevers de S&O-verklaring overdragen aan een andere werkgever. Door een reorganisatie komt het helaas nog weleens voor dat een S&O-verklaring –...

80 miljoen naheffingen BTW-fraude

do 16 feb 2017  | Bron: Accountancyvanmorgen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: BTW, Fraude, Wiebes, Btw-carrouselfraude, 2016
De Belastingdienst heeft over 2016 ruim 72.000 uren besteed aan 2500 afgeronde onderzoeken ten aanzien van btw-fraude en 80 miljoen euro nageheven. Lijkt een geweldig bedrag, maar we...

Na RAI wil ook Bovag oude fietsplan terug

do 16 feb 2017  | Bron: Over Salaris & Bovag  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Fiets, Werkkostenregeling, Kosten
Het nieuwe kabinet moet de fiscaal voordelige bedrijfsfietsenregeling weer terug laat komen. In 2015 werden er nog geen miljoen exemplaren verkocht, 30 procent minder dan in...

Aantal scale-ups in Nederland groeit weer

do 16 feb 2017  | Bron: MT & NLgroeit  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Scale-up, NLgroeit, Werk, 2016
Ruim 5 procent van alle Nederlandse bedrijven is een scale-up. Ze zorgden voor 73.000 nieuwe banen in de afgelopen vier jaar.  Wat is een scale-up en wat betekenen deze groeibedrijven...

Top Employers Nederland 2017 bekend

wo 15 feb 2017  | Bron: Top Employers Institute  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Arbeidsvoorwaarden, Personeelsbeleid, 2017
Dicht tegen het krijgen van een prijs is de Top Employers-certificering. Deze wordt alleen toegekend aan ondernemingen die de hoogste normen toepassen op het vlak van...

Langdurige werkloosheid 2016 gedaald ten opzichte van 2015

wo 15 feb 2017  | Bron: CBS & UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Werkloosheid, Ouderen, 2016
Het is de eerste daling van de langdurige werkloosheid sinds 2009. Ook onder 55-plussers nam het aantal langdurig werklozen af, al was de daling minder dan bij de jongere...
Bekijk items: 1 tot 100 (5 309 totaal)