Nieuws

Tijdelijke huurverlaging voor meer financiële ruimte

Vandaag  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Coronacrisis, Ollongren, Tweede Kamer, Huurverlaging
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt het mogelijk om huren tijdelijk te verlagen. Daarnaast neemt de minister maatregelen om starters, lage- en...

Wetsvoorstel aanscherping beloningsregels financiële ondernemingen

Vandaag  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Aandelenopties, Verbod, 2020
Medewerkers van financiële ondernemingen waarvan een deel van de vaste beloning uit aandelen bestaat, mogen die pas na vijf jaar verkopen. Dit moet ervoor zorgen dat perverse prikkels...

Mantelzorgers in loondienst bij zorgorganisatie

Vandaag  | Bron: De Volkskrant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Palliatief verlof, Loondienst, 2020, Zorg
Zorgorganisaties nemen voor het eerst mantelzorgers in loondienst, voor een paar uur per week. Ze spelen daarmee in op de vergrijzing en het oplopende personeelstekort onder...

Europa opent grenzen voor inwoners ‘veilige’ landen

Gisteren  | Bron: Europa Nu  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Europa, EU-buitengrenzen, 2020
Er is een lijst vastgesteld van veertien landen waarvan de gezondheidssituatie wat betreft het coronavirus vergelijkbaar of beter is dan gemiddeld in Europa, melden diplomaten. Burgers...

Ook D66 wil af van leenstelsel

Gisteren  | Bron: NOS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Leenstelsel, Kritiek, 2020, Alternatief, Vast bedrag
Ook regeringspartij D66 wil nu af van het huidige leenstelsel voor studenten. De partij was jarenlang voorstander van het systeem waarbij iedereen voor zijn studie geld moet lenen. 

Schrappen eindtoets groep 8 kan ongelijkheid vergroten

Gisteren  | Bron: Centraal Planbureau (CPB)  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Coronacrisis, Eindtoets, Ongelijkheid, 2020
Door het schrappen van de eindtoets vanwege de coronacrisis lopen zonder verder ingrijpen naar schatting 14 duizend leerlingen dit jaar een hoger schooladvies mis. Het gaat hierbij...

Niet beantwoorden van vragen bevestigt vermoeden van belastingfraude

Eergisteren  | Bron: Jurisprudentie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Hoge Raad, Fraude, Belasting, 2020, Jurisprudentie
De Hoge Raad oordeelt dat het zwijgen van X voor de inspecteur een bevestiging kon zijn van het vermoeden van belastingfraude. Het hof heeft met zijn oordeel tot uitdrukking gebracht...

CBS-cijfers coronacrisis

Eergisteren  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Coronavirus, Cijfers, CBS, 2020
CBS heeft vooral in cijfers de verschillende aspecten van de coronavirus vastgelegd. Onder meer: economische gevolgen van de corona, gevolgen voor arbeid en inkomen en sociale gevolgen.

Mkb vertrouwt te veel op IT-leverancier voor cybersecurity

Eergisteren  | Bron: Brisk Magazine  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Cybersecurity, 2020, MKB, Vertrouwen
Vier op de vijf mkb’ers vertrouwt voor zijn cybersecurity grotendeels op zijn IT-leverancier, zo blijkt uit onderzoek door SIDN. Dit staat in schril contrast met de 58 procent van...

Corona-spoedwet moet van tafel

Eergisteren  | Bron: Computable  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Autoriteit Persoonsgegevens, Spoedwet, 2020, Tweede Kamer
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet niets in de spoedwet die telecombedrijven verplicht om locatiegegevens te verstrekken in de strijd tegen corona. Verantwoordelijk minister Hugo...

Meer evenwicht tussen aantal mannen en vrouwen in top bedrijfsleven

Eergisteren  | Bron: Creditexpo  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Topvrouwen, Wetsontwerp, Mannen, Vrouwen, Evenwicht
Een zogeheten ingroeiquotum moet de man-vrouw verhouding in de raad van commissarissen van beursvennootschappen binnen enkele jaren zodanig veranderen dat de raad voortaan ten minste...

Toegankelijkheid hoger onderwijs onveranderd door Studievoorschot

Eergisteren  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Studievoorschot, MBO, Van Engelshoven, Onderzoek
De invoering van het studievoorschot in 2015 heeft geen grote veranderingen gebracht in de doorstroom naar het hoger onderwijs. De financiële toegankelijkheid van het hoger onderwijs is...

Wettelijke plicht voor gelijke kansen bij werving en selectie

Eergisteren  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Gelijke behandeling, Selectie, Van Ark, Wetsvoorstel, 2020
Bedrijven krijgen straks de wettelijke verplichting om beleid te voeren, gericht op het bevorderen van gelijke kansen bij werving en selectie. Grote bedrijven moeten dit schriftelijk...

Forse groei bijstand mogelijk

Eergisteren  | Bron: Divosa  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Bijstand, Groei, Corona, CPB
Organisatieadviesbureau Berenschot berekende de gevolgen van de coronacrisisscenario’s van het CPB op de bijstandsafhankelijkheid. In het zwartste scenario stijgt het aantal mensen...

Commissie voor geschilbeslechting

ma 6 jul 2020  | Bron: Stichting vd Arbeid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Collectief ontslag, 2020, Geschillencommissie
De Stichting van de Arbeid heeft de Commissie voor Geschilbeslechting ingericht. Werkgevers en belanghebbende vakbonden kunnen hierop gezamenlijk een beroep doen bij een ontslagaanvraag...

Wettelijke grenswaarde voor uitstoot van dieselmotoren

ma 6 jul 2020  | Bron: SER  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Dieselauto, Maximum, Grenswaarde
Per 1 juli 2020 geldt een wettelijke grenswaarde voor dieselmotoremissie (DME). Deze is vastgesteld op 10 µg EC/m3 (uitgedrukt in respirabele elementaire koolstofdeeltjes) en geldt voor...

Geringe stijging dekkingsgraad pensioenen in juni

ma 6 jul 2020  | Bron: AON  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Dekkingsgraad, 2020
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in juni gestegen van 92% naar 93%. Het herstel van de aandelenmarkten zette verder door, maar de rente daalde wat.

UBO-register aangenomen door de Eerste Kamer

ma 6 jul 2020  | Bron: Diverse bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: UBO-register, 2020, Eerste Kamer, Witwassen
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor de implementatie van het UBO-register op 23 juni 2020 aangenomen. Met deze wet wordt onder meer beoogd witwassen en terrorismefinanciering te...

Brussel sleept Nederland voor EU-hof om niet-naleven witwaswet

ma 6 jul 2020  | Bron: Europa Nu  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Nederland, België, Witwassen, EU-hof
De Europese Commissie daagt Nederland (tezamen met België en Oostenrijk) voor het Europees Hof van Justitie omdat het een Europese regel tegen witwassen nog altijd niet volledig heeft...

Jaarverslag AP 2019

ma 6 jul 2020  | Bron: AP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Autoriteit Persoonsgegevens, Jaarverslag, 2019
In 2018 lag de nadruk nog op voorlichting over de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming, die in dat jaar van toepassing werd. Maar in 2019 was deze periode van coulance...

Gratis ontwikkeladvies voor iedereen

ma 6 jul 2020  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Loopbaanscan, Koolmees, 2020, Gratis
Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee krijgen mensen zicht op de...

Thuiswerken vanwege coronacrisis: geen recht

ma 6 jul 2020  | Bron: AWVN  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Thuiswerken, Recht, Kantonrechter, 2020
Thuiswerken tijdens de coronacrisis: de Rijksoverheid adviseert om dat zoveel mogelijk te doen. Dit betekent niet dat een werknemer daarom ook het recht heeft om te thuiswerken.

FNV stemt in met uitwerking pensioenakkoord

zo 5 jul 2020  | Bron: FNV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioenakkoord, 2020, FNV
De FNV heeft op 4 juli 2020 ingestemd met de uitwerking van het pensioenakkoord. Tijdens een vergadering van het FNV Ledenparlement stemde een ruime meerderheid voor.

Tweede Kamer wil ombudsman voor belastingzaken

vr 3 jul 2020  | Bron: AD e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ombudsman, Belastingzaken, Tweede Kamer, 2020
Het plan voor een nieuwe ‘fiscale ombudsman’ heeft de steun van onder meer coalitiepartners VVD en D66 en de linkse oppositie. De partijen willen niet Nationale ombudsman Reinier van...

61.615 banen van banenafspraak gerealiseerd

vr 3 jul 2020  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Participatiewet, Quotumregeling, 2019, Bedrijfsleven, Overheid, Banenafspraak
Werkgevers hebben in 2019 61.615 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd. Dat is 6.615 meer dan afgesproken. Met 9.786 extra banen bleef de banengroei bij de...

Skillspaspoort gaat CV vervangen

vr 3 jul 2020  | Bron: AWVN  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Curriculum Vitae, Digitaal, 2020, Skillspaspoort
AWVN voorziet dat werkenden, scholieren, studenten en andere werkzoekenden zich in de toekomst aan werkgevers voorstellen met een digitaal overzicht van hun competenties en...

Transitievergoeding verlagen bij brede inzetbaarheid

do 2 jul 2020  | Bron: Fiscaalvanmorgen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Transitievergoeding, Inzetbaarheid, 2020, Verlaging
De wijziging sluit aan op een doel van de transitievergoeding: het vergemakkelijken van de overgang naar een andere baan en daarmee het vergroten van de inzetbaarheid van de werknemer.

Veel pensioenen zullen komende jaren nog niet stijgen

do 2 jul 2020  | Bron: AD  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, Koolmees, Indexatie, Pensioenakkoord
Ook als de FNV zaterdag instemt met de uitwerking van het pensioenakkoord zal het nog jaren duren voordat pensioenen weer zullen stijgen. In het nieuwe pensioenstelsel wordt de kans op...

Pensioenakkoord funest voor arbeidsmobiliteit

do 2 jul 2020  | Bron: Accountancy Van Morgen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioenakkoord, 2020, Koolmees
Minister Koolmees moet met werkgevers en werknemers terug naar de tekentafel voor een nieuw pensioenakkoord, vindt de Pensioenorde. Die ziet in het huidige akkoord een belemmering van...

Elektrische auto na vier jaar al goedkoper dan benzinebroer

do 2 jul 2020  | Bron: De Volkskrant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Elektrische auto, Goedkoper, 2020
Elektrische auto’s zijn nu al vaak goedkoper in het gebruik dan een vergelijkbare auto met een verbrandingsmotor. Hoewel de aanschafprijs fors hoger is, zijn andere kosten juist veel...

Uitbetaling UWV nog steeds op tijd dankzij maatregelen

wo 1 jul 2020  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: UWV, Uitkeringen, Coronacrisis, Werken, 2020, Maatregelen, Koolmees
UWV heeft in de afgelopen periode met succes de allerhoogste prioriteit gegeven aan het tijdig betalen van en beslissen over WW-uitkeringen. Ondanks capaciteitsdruk als gevolg van de...

Groep coronamijders groeit

wo 1 jul 2020  | Bron: AD e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Coronamijders, Besmetting, Jongeren, 2020
Vier maanden na de eerste besmetting wil een steeds grotere groep Nederlanders niks weten van het coronavirus. Inmiddels zijn er 2.9 miljoen ‘coronablockers’, bijna een miljoen meer...

Nederlandse banken verleenden voor 17 miljard euro steun

wo 1 jul 2020  | Bron: Accountant.nl  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Banken, Corona, 2020, Steun
Nederlandse banken hebben sinds het uitbreken van de coronapandemie voor 17 miljard euro aan steun verleend. Het ging daarbij om hulp in de vorm van extra leningen of uitstel van...

Rookverbod geldt ook voor e-sigaretten per 1 juli 2020

wo 1 jul 2020  | Bron: Min VWS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Roken, Verbod, E-sigaret, Blokhuis, 2020
Op alle plekken waar een rookverbod geldt – zoals cafés, restaurants, werkplekken en openbare gebouwen – mogen vanaf 1 juli 2020 ook geen e-sigaretten of tabaksverhittingsapparaten meer...

Fietshelm verplicht voor alle elektrische fietsers?

wo 1 jul 2020  | Bron: Centraal Planbureau en derden  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: E-fiets, Fiets, Kinderen, Helm, 2020
Om het aantal fietsdoden terug te brengen, moet de fietshelm voor alle elektrische fietsers verplicht worden. De helmverplichting moet ook gaan gelden voor fietsende kinderen tot 12...

Verbod op maaltijden bezorgen onder de 16 jaar

di 30 jun 2020  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Leeftijd, Verbod, Kinderarbeid, 2020, Van Ark
Het is verboden om jongeren onder de 16 jaar op commerciële basis maaltijden te laten bezorgen. Het verbod gaat per 1 juli 2020 in na een wijziging van de Nadere Regeling Kinderarbeid.

Deeltijd beperkt vrouwen aan de top

di 30 jun 2020  | Bron: NOS e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Topvrouwen, Deeltijd, Arbeidsduur
Vrouwen stromen minder vaak door naar topfuncties omdat zij vaker in deeltijd werken en minder overwerken.

Nachtclubs en discotheken vrezen voor voortbestaan

di 30 jun 2020  | Bron: NOS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Coronacrisis, Rutte
Eigenaren van nachtclubs en discotheken zijn het oneens met Rutte die de beslissing voor optredens doorschoof naar 1 september 2020. Waarom sekswerkers wel en nachtclubs - ondanks vele...

Coronacrisis heeft grote gevolgen voor de koopkracht

di 30 jun 2020  | Bron: Nibud e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Coronacrisis, Koopkracht, Werkloosheid, 2020
Door de crisis zullen meer mensen hun baan verliezen. Nibud berekende wat werkloosheid en inkomensterugval voor 3 voorbeeldhuishoudens betekenen. Nibud-directeur Arjan Vliegenthart:...

Meer cybercrime-incidenten dan woninginbraken

di 30 jun 2020  | Bron: Findinet & VPNgids  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Cybercrime, 2020, Coronacrisis, Provincie
Paralel aan de aanwezigheid van de coronavirus is afgelopen maanden het aantal geregistreerde cybercrime-incidenten in Nederland explosief gegroeid. Het feit dat mensen meer thuis zijn...

Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) tijdelijk aangepast

ma 29 jun 2020  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Wet Tegemoetkomingen Loondomein, 2020, Aanvraag, UWV, Coronavirus
Tot 2020 kon de werknemer een doelgroepverklaring LKV indienen binnen 3 maanden nadat hij/zij in dienst trad. De aanvraagtermijn is in 2020 tijdelijk met 3 maanden verlengd, omdat het...

Werknemers prefereren werken thuis

ma 29 jun 2020  | Bron: F-Facts  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Thuiswerken, Onderzoek, Werknemers
De betrokkenheid van medewerkers bij hun werkgever is tijdens de coronacrisis gegroeid. Tegelijkertijd zijn medewerkers ook zeer tevreden over thuiswerken en staan maar weinigen te...

Lift in hoge gebouwen

ma 29 jun 2020  | Bron: F-Facts.nl e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Corona, 2020, Gebouw, Hoog
Wat te doen als iemand voor zijn werk of woning op de 20ste verdieping moet zijn? En soms zijn de liften zo smal dat meer dan twee personen er niet in kunnen en daarna pal tegen elkaar...

Voorlopig Ruttes laatste

ma 29 jun 2020  | Bron: NOS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Rutte, Coronacrisis
Het regende versoepelingen in voorlopig de laatste coronapersconferentie van premier Rutte. En dat hebben we aan onszelf te danken, stelde hij. "Dat we dit nu kunnen, is een enorm...

Pensioenakkoord brengt historische omslag

ma 29 jun 2020  | Bron: AON  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, Pensioenakkoord, 2020, Rendement
Als Aon zijn we verheugd dat er eindelijk duidelijkheid is gekomen over de uitwerking van het Pensioenakkoord op basis van de uitgebrachte Hoofdlijnennotitie. Leeftijdsonafhankelijke...

Kabinet Rutte 24 juni: de anderhalve meter afstand staat centraal

vr 26 jun 2020  | Bron: Volkskrant e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Corona, 2020, Anderhalvemeter, Kabinet
Vooruitgang wat het aantal verboden betreft maar, we zijn er nog lang niet.

Regeling NOW 2.0 op 25 juni gepubliceerd

vr 26 jun 2020  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), 2020
De NOW uit het tweede noodpakket is een voortzetting van het eerste noodpakket, maar kent enkele wijzigingen. Zo is het subsidietijdvak verlengd naar vier maanden.

Baanverlies door crisis raakt vooral mensen met een beperkt vangnet

vr 26 jun 2020  | Bron: CPB  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Baanverlies, 2020, CPB, Crisis
In de gevarenzone zitten volgens het Centraal Planbureau (CPB) vooral mensen zonder vast contract in sectoren waar het aantal vacatures sterk is gedaald, zoals de horeca of...

Stimuleren elektrisch rijden kost nog steeds veel geld

vr 26 jun 2020  | Bron: NOS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Elektrische auto, Duur
Je betaalt geen motorrijtuigenbelasting, geen aanschafbelasting en een lagere bijtelling voor elektrische auto's. Maar per ton vermeden CO2-uitstoot kost dat de schatkist veel geld,...

Gemeente knijpt oogje toe in horeca: boeteteller in meeste plaatsen op nul

vr 26 jun 2020  | Bron: AD  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Corona, Boete, 2020, Gemeente
De meeste gemeenten constateren in het onderzoek wel dat horecabezoekers zich over het algemeen aan de coronaregels houden: zo moeten bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar houden en...

Nederland laat Europees fonds voor voedselbanken onbenut

do 25 jun 2020  | Bron: NOS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Voedselbank, Onbenut, Tweede Kamer, Europees, 2020
"Dat de voedselbanken het door de coronacrisis een stuk drukker krijgen, lijkt wel vast te staan: We houden rekening met een groei van 50 procent en we begrijpen niet dat Nederland...

Evolutie van het wervingsproces in tijden van Corona

do 25 jun 2020  | Bron: Managers Online  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Sollicitatie, Corona, Werving, 2020
Hoewel de mogelijkheid om thuis te werken een voordeel is dat veel werknemers waarderen, hebben veel bedrijven een gebrek aan infrastructuur om die mogelijkheid aan te bieden zonder dat...

Stichting van de Arbeid komt met aanvalsplan ‘werknemers zonder pensioen’

do 25 jun 2020  | Bron: Stichting van de Arbeid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, 2020, Stichting van de Arbeid
In het aanvalsplan zijn acties en maatregelen opgenomen om het gemis aan pensioenopbouw onder werknemers tegen te gaan. Hiervoor zijn meerdere deskundigen geraadpleegd en heeft de...

Verminderen van armoede mogelijk maar kost geld en banen

wo 24 jun 2020  | Bron: CPB & SCP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Armoede, 2020, Geld, Banen
Met het huidige kabinetsbeleid neemt de armoede in Nederland de komende jaren met ruim een kwart toe. De stijging van armoede komt met name door de verlaging van de bijstand tot en met...

Ondernemingsraad kan circulaire economie aanjagen

wo 24 jun 2020  | Bron: OR-net  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ondernemingsraad, Circulaire economie, 2020
De huidige manier van produceren wordt wel de ‘lineaire economie’ genoemd. Bedrijven maken van grondstoffen producten op een eindige manier, waarmee de aardse voorraden worden uitgeput....

Betrek mensen met een beperking bij anderhalvemetersamenleving

wo 24 jun 2020  | Bron: College voor de Rechten van de Mens  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Anderhalvemeter, Beperking, 2020, Corona
In het VN-verdrag handicap staat dat mensen met een beperking moeten worden betrokken bij maatregelen die over hen gaan. Dat is een verplichting bij de totstandkoming en uitvoering van...

Kwart werkzoekenden met migratieachtergrond gediscrimineerd tijdens sollicitatie

di 23 jun 2020  | Bron: Unique  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Discriminatie, Migranten, 2020, Sollicitatie
Discriminatie en racisme domineren momenteel het nieuws. Ook op de werkvloer komt dit in Nederland nog veelvuldig voor. Te oud? Te jong? Van het verkeerde geslacht of een andere...

Duidelijkheid over fiscale uitruilregeling woon-werk

di 23 jun 2020  | Bron: Staatscourant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Reiskostenvergoeding, Coronavirus, Datum, Staatscourant
Voor de fiscale uitruilregeling woon-werk moet de werknemer op uiterlijk 12 maart 2020 zijn keuze voor deelname aan de regeling kenbaar moet hebben gemaakt, wil men de thuiswerkdagen...

Vergaderen door College voor de rechten van de mens

di 23 jun 2020  | Bron: College voor de Rechten van de Mens  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: College voor de Rechten van de Mens, Vergaderen, Corona, 2020
Het College voor de Rechten van de Mens heeft in verband met het coronavirus maatregelen getroffen om zoveel mogelijk fysieke zittingen te kunnen houden, met inachtneming van de...

Na 3 minuten zijn ze het weer vergeten

ma 22 jun 2020  | Bron: EenVandaag  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Anderhalvemeter, Middelbare scholen, Coronacrisis
Het is voor middelbare scholen erg moeilijk om leerlingen onderling anderhalve meter afstand te laten houden. De scholen maken zich nu al zorgen over de start van het nieuwe schooljaar.

Discriminatie hardnekkig probleem

ma 22 jun 2020  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Discriminatie, Ollongren, Tweede Kamer
De afgelopen periode is wederom gebleken dat discriminatie en racisme hardnekkige problemen in onze samenleving zijn. Discriminatie is een diepgeworteld probleem en het bestrijden ervan...

Grenzen EU weer open tijdens corona? Let op privacy!

ma 22 jun 2020  | Bron: EDPB  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Europa, Grenscontrole, Privacy, Controle, Corona
Steeds meer grenzen tussen EU-lidstaten gaan weer open, nu de coronamaatregelen versoepeld zijn. De lidstaten kunnen hierbij extra maatregelen willen nemen. Bijvoorbeeld coronatests aan...

Arbeidsvoorwaarden heroverwegen

ma 22 jun 2020  | Bron: AWVN  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Arbeidsvoorwaarden, AWVN, Coronacrisis, CAO, Heroverwegen
Gezonde bedrijven en maximale werkgelegenheid op de lange termijn moeten de doelstellingen zijn van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Daarom doen werkgevers en vakbonden er verstandig aan...

NEN publiceert ergonomische eisen kantoorwerkplekken in het kader van COVID-19

vr 19 jun 2020  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ergonomie, COVID-19, 2020, Nen-spec
Een NEN-spec is een nieuwe vorm van vastgelegde afspraken. Het heeft geen verplichtend karakter en is maximaal zes maanden geldig. De NEN-spec zal worden geactualiseerd als er nieuwe...

Zelfstandigenverklaring en minimumtarief ZZP’er ingetrokken

vr 19 jun 2020  | Bron: Personeelswet e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Minimum tarief, ZZP, Koolmees, Tweede Kamer
Het kabinet komt er op terug een minimumtarief van 16 euro voor ZZP’ers in te voeren. De maatregel blijkt niet effectief voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, terwijl het...

Afspraken met grote steden over aanpak lerarentekort

vr 19 jun 2020  | Bron: Min. OCW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Leraren tekort, Slob, Kabinet, 2020
Het kabinet trekt de komende vier jaar 116 miljoen euro uit voor de uitvoering van de noodplannen van de grote steden, waar het lerarentekort het grootst is. Met dit geld kunnen de...

Minder bedrijven worstelen met betalingsverplichting

do 18 jun 2020  | Bron: CM  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Coronacrisis, Ondernemers, Belasting, VNO-NCW, MKB
Bijna 20 procent van de ondernemers in Nederland kan als gevolg van de coronacrisis niet aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Dat is een stuk minder dan een maand eerder....

Duitsland bedankt

do 18 jun 2020  | Bron: Min VWS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Duitsland, Samenwerking, 2020, Patiënten, Coronacrisis
Minister Martin van Rijn (Medische Zorg en Sport) heeft in Münster Duitsland bedankt voor hun bereidheid en hun inzet om de afgelopen maanden Nederlandse corona-patiënten te behandelen...

Kabinet treft maatregelen om toename mensen met schulden op te vangen

do 18 jun 2020  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Schulden, Van Ark, Preventie, 2020
Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW), verantwoordelijk voor de Brede Schuldenaanpak van het kabinet, kijkt naar de mogelijkheid om meer mensen met problematische schulden tijdelijk...

Benut lessen uit coronacrisis om thuiszitters naar school te helpen

do 18 jun 2020  | Bron: Min OCW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Onderwijs, Thuiswerken, Coronavirus, 2020, Slob
Jaarlijks gaan zo’n 4600 leerlingen om uiteenlopende redenen langere tijd niet naar school. Ze kampen bijvoorbeeld met een langdurige ziekte of hebben thuis ernstige problemen. Door...

Bestaand medicijn lijkt te werken bij ernstig zieke coronapatiënten

do 18 jun 2020  | Bron: Divere bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Medicijnen, coronavaccin, Engeland, 2020, Goedkoop, Dexamethason
Een goedkoop en algemeen verkrijgbaar medicijn kan het leven van ernstig zieke patiënten met coronavirus helpen redden. De lage dosis steroïde behandeling dexamethason is een grote...

Regeling gedupeerde ouders toeslagen wordt uitgebreid

wo 17 jun 2020  | Bron: Kinderopvangtotaal  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Van Huffelen, Kinderen, Toeslagen, 2020, Ouders
Staatssecretaris Alexandra van Huffelen maakt het mogelijk dat gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire, die onterecht het predicaat Opzet/Grove schuld kregen, in aanmerking kunnen...

Royaler nabestaandenpensioen

wo 17 jun 2020  | Bron: De Volkskrant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Nabestaandenpensioen, 2020, Keuze, Vakbonden, Werkgevers
Onderdeel van het pensioenakkoord 2020 krijgt de partner van een overleden werknemer in de toekomst mogelijk vijf jaarsalarissen van het pensioenfonds als nabestaandenuitkering.

Extra aandacht voor thuiswerkende jonge werknemers

wo 17 jun 2020  | Bron: Inspectie SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Thuiswerken, Stress, Jongeren, 2020, Arbeidsinspectie
Toenemend gebruik van digitale communicatiemiddelen in een werkcontext kan leiden tot meer stressklachten, een verschijnsel dat bekend staat als ‘technostress’. Jonge werknemers en...

Definitief geen verlenging overgangsfase brexit

di 16 jun 2020  | Bron: Accountancy Nieuws  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Brexit, 2020, 2021, Engeland, Europa, Definitief
In het terugtrekkingsverdrag, niet te verwarren met het akkoord over de toekomstige relatie, zijn onder meer afspraken gemaakt over de rechten van EU-burgers die in Engeland wonen en...

Privacyverklaring ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

di 16 jun 2020  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Privacy, Overheid, 2020
Tot de verwerking van persoonsgegevens behoren alle handelingen die gedaan worden met deze gegevens; bijvoorbeeld het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bijwerken, opvragen,...

Mogelijk coronavaccin voor Europa gecontracteerd

di 16 jun 2020  | Bron: Min VWS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Europa, Vaccinatie, 2020, coronavaccin
Als de ontwikkeling van het betreffende vaccin goed verloopt, komen vanaf eind 2020 stapsgewijs in totaal 300 tot 400 miljoen vaccins voor Europa beschikbaar.

Zorgaanbieders krijgen langer compensatie voor omzetverlies door corona

di 16 jun 2020  | Bron: Min VWS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Coronavirus, Zorg, Verlenging, 2020
De compensatieperiode is voor een groot deel van de zorgaanbieders verlengd, namelijk tot 1 augustus voor de instellingen voor gehandicaptenzorg en tot 1 september voor verpleeghuizen.

Tientallen gemeenten moeten miljoenen lenen

di 16 jun 2020  | Bron: Gemeente.Nu  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Coronavirus, Gemeente, Tekort
Tientallen gemeenten hebben miljoenen euro’s moeten lenen om salarissen, uitkeringen en subsidies te kunnen betalen. Door de coronacrisis zijn hun inkomsten sterk gedaald en uitgaven...

Webmodule ZZP Zelfstandige Zonder Personeel start als pilot

di 16 jun 2020  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP-er, Pilot, 2020, Tweede Kamer, Koolmees, Vijlbrief, Mona Keijzer, Rechtspositie
Een deel van de bedrijven zal in de toekomst de werkrelatie anders moeten vormgeven als ze een opdracht door een ZZP’er willen laten uitvoeren. Het kabinet ziet tevens van af van het...

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO 4)

ma 15 jun 2020  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Tozo-regeling, 2020, Gemeente, Ondernemer
Op 12 juni 2020 zijn beschikkingen aan gemeenten verzonden met een vierde voorschot voor de uitkerings- en uitvoeringskosten van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige...

Gesprekken uitwerking pensioenakkoord afgerond

ma 15 jun 2020  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioenakkoord, 2020, Koolmees, Kabinet, Sociale partners
Het voorstel luidt dat pensioenfondsen met een dekkingsgraad boven 90% de pensioenen in 2021 niet hoeven te verlagen. Daarvoor telt de dekkingsgraad van 31 december 2020. Voor zware...

Eerste aanbevelingen Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten

ma 15 jun 2020  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Arbeidsmigranten, 2020, Coronavirus
Arbeidsmigranten in Nederland lopen een verhoogd risico op een coronabesmetting. Zij zijn voor hun woning en zorgverzekering vaak afhankelijk van hun baas, en zijn daardoor extra...

Wet verbetering Poortwachter i.v.m. COVID-19 (coronavirus)

ma 15 jun 2020  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Poortwachter, Aanpassen, Coronavirus, 2020
De maatschappelijke gevolgen van de maatregelen in het kader van COVID-19 maken dat dit ook van invloed is op de wijze van beoordelen van de re-integratie inspanningen van de werkgever...

Steeds minder mensen schuldenvrije toekomst

ma 15 jun 2020  | Bron: ANP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Schulden, Ombudsvrouw, Schuldsanering, 2020, Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)
Steeds minder mensen komen in aanmerking voor schuldsanering. Uit onderzoek blijkt dat burgers moeilijk toegang vinden tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), meldt de...

Aantal faillissementen gedaald in mei 2020

ma 15 jun 2020  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Faillissement, 2020
Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, is gedaald. Er zijn in mei 73 bedrijven minder failliet verklaard dan in april.

Regeling gedupeerde ouders toeslagen wordt uitgebreid

za 13 jun 2020  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Toeslagen, 2020, Compensatie, Ouders
Staatssecretaris Alexandra van Huffelen maakt het mogelijk dat gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire, die onterecht het predicaat Opzet/Grove schuld kregen, in aanmerking kunnen...

Eerste aanvraagperiode NOW gesloten

vr 12 jun 2020  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Coronacrisis, UWV, Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
In de eerste aanvraagperiode hebben 144.000 werkgevers een aanvraag ingediend. UWV heeft tot nu toe 4,5 miljard euro uitgekeerd aan 123.000 werkgevers. (zie onderaan dit artikel, NB6)

Brussel wil maandelijkse coronarapporten van onlineplatforms

vr 12 jun 2020  | Bron: Europa Nu  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Coronacrisis, Europese Commissie, 2020
De Europese Commissie voert haar strijd tegen nepnieuws en desinformatie over het coronavirus op. Zo wil ze dat onlineplatforms als Facebook, Google en Twitter elke maand rapporteren...

Studenten helpen scholieren achterstanden inlopen

vr 12 jun 2020  | Bron: Min OCW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Achterstand, Studenten, Pabo, 2020, Onderwijs
Studenten gaan basisschoolleerlingen en middelbare scholieren helpen bij het inlopen van achterstanden door de coronacrisis. Dat hebben onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van...

Rutte laat jongeren meepraten en vraagt hen met concrete plannen te komen

vr 12 jun 2020  | Bron: NOS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Rutte, Jongeren, Coronacrisis
Kom met ideeën, suggesties en ‘liefst opbouwende’ kritiek te komen om de coronasamenleving nog beter in te richten. Met een selectie van beste ideeënbedenkers gaat Rutte in gesprek op...

Lonen stijgen een stuk minder in de marktsector sinds coronacrisis

do 11 jun 2020  | Bron: Personeelsnet  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Incidentele loonsverhoging, 2020, Coronacrisis, CAO
Sinds de komst van de coronavirus is de gemiddelde loonsverhoging in CAO’s bij bedrijven in de marktsector met +1,8 procent bescheiden te noemen. Door de coronacrisis verkeren...

175.000 OV-reizigers willen een auto kopen

do 11 jun 2020  | Bron: Bovag  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Openbaar vervoer, Auto, Tweedehands, 2020
In een onderzoek van Markteffect in opdracht van BOVAG onder 1.185 consumenten gaf afgelopen week de helft van de OV-reizigers aan te zullen kiezen voor alternatief vervoer.

Geen winst, dan maar sluiten

do 11 jun 2020  | Bron: De Volkskrant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Coronacrisis, Boete, Horeca, 2020, Eenmetervijftig
Roxanne Moison opende vorige week vol goede moed weer haar café De Pompe in Goes. Drie dagen later heeft ze de deuren weer gesloten. ‘We hadden een leuke opening, maar we merkten meteen...

Vooralsnog wordt minimumloon niet verhoogd

do 11 jun 2020  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Minimumloon, Koolmees, Van Ark, Tweede Kamer, CPB, Verhoging
Er komt geen hoger minimumloon op basis van het CPB-onderzoek waaruit blijkt dat verhoging van het minimumloon minder banen kost dan eerder werd gedacht. Wat zij wel willen is dat er...

Verrekeningsmethode internationale bestuurders- en commissarisbeloningen

wo 10 jun 2020  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Commissaris, Internationaal, Verrekening, 2020
De aanpak van belastingontwijking is een van de beleidsprioriteiten van dit kabinet. In een brief aan de Tweede Kamer van 29 mei 2020 beschrijft het kabinet hoe het de effecten van de...

Werkgever mag mondkapjes voor ov onbelast vergoeden

wo 10 jun 2020  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Mondkapjes, Onbelaste vergoeding, Onbelaste verstrekking, Openbaar vervoer, Arbowet
Werkgevers kunnen mondkapjes die hun werknemers nodig hebben als ze met het openbaar vervoer van en naar het werk willen reizen, onbelast vergoeden. De wet geeft de werknemers echter...

Coronacrisis kost honderdduizenden Nederlanders hun baan

wo 10 jun 2020  | Bron: DNB  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Coronavirus, Werkloosheid, DNB, 2020
In cijfers, de werkloosheid gaat in 2020 waarschijnlijk naar 4,6 procent van de beroepsbevolking. In 2021 komt als gevolg van reorganisaties het werkloosheidscijfer op circa 7,3...

Wetsvoorstel: Betaaltermijn van grootbedrijf aan mkb van 60 naar 30 dagen

wo 10 jun 2020  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: MKB, Betaaldata, Maand, 2020, Wetsvoorstel, Mona Keijzer, sanne
Dit is één van de uitkomsten van de evaluatie van de huidige Wet betaaltermijnen grote bedrijven die de bewindspersonen op 9 juni 2020 naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Coronahandreiking helpt bedrijven met veilig en gezond werken

wo 10 jun 2020  | Bron: MKB & VNO-NCW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Corona, Veilig, Gezond, VNO-NCW, MKB, 2020, SER, FNV, CNV
Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW en vakcentrales FNV en CNV hebben gezamenlijk vanuit het SER-Arboplatform en de Stichting van de Arbeid een handreiking ontwikkeld om...
Bekijk items: 1 tot 100 (10 603 totaal)