Nieuws

Beantwoording vragen fiscale stimulering elektrische auto

Vandaag  | Bron: CM & Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Elektrische auto
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft vragen beantwoord naar aanleiding van de brief van de Algemene Rekenkamer over de fiscale stimulering van elektrische auto’s.

Wetsvoorstel Breed Offensief

Vandaag  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Participatiewet, Werk, Van Ark, 2020
Het wordt eenvoudiger en aantrekkelijker voor werkgevers om mensen in dienst te nemen en te houden. Gemeenten gaan meer op dezelfde manier werken en het proces rond ziekmelding wordt...

Rotterdam verleent eerste vergunningen deelmobiliteit

Gisteren  | Bron: Verkeersnet  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Fiets, Vergunning, 2020, Deelmobiliteit, Rotterdam
Sinds 1 januari 2020 geldt een vergunningsplicht om ervoor te zorgen dat het aantal deelfietsen en deelscooters op straat aansluit op het aantal gebruikers. Ook helpt de vergunning om...

Meer mensen halen inburgeringsexamen

Gisteren  | Bron: CPB  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2020, CPB, Inburgeringsexamen, Inburgeringswet
Het percentage mensen dat hun inburgeringsexamen haalt, is gestegen door de invoering van de huidige inburgeringswet. De arbeidsparticipatie van inburgeraars is niet veranderd.

Statistisch bulletin 2020

Gisteren  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: CBS, Statistisch Bulletin, 2020

De digitale CFO

Gisteren  | Bron: BDO  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Digitaal, 2020, Transformatie, Digitalisering
Digitalisering: het is allang geen vraag meer óf je er als bedrijf iets mee moet. Het gaat vooral om het hóé. Want digitale transformatie raakt inmiddels werkelijk elke functie – van de...

Burger met schulden beter beschermen

Gisteren  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Schulden, Overheid, Van Ark, Dekker, 2020
Overheidsorganisaties en gerechtsdeurwaarders gaan informatie uitwisselen over beslagen en verrekeningen van mensen met schulden. De gegevensuitwisseling moet helpen om te voorkomen...

Brexit? De cijfers op een rij

vr 14 feb 2020  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Brexit, Groot-Brittannië, 2020, CBS, Cijfers
De thema’s zijn onderverdeeld in ‘handel en toerisme’, ‘migratie’, ‘macro-economie’ en ‘financiële markten en vertrouwen’. Daarnaast staan onder uitgelicht enkele grotere publicaties...

Wetgever en gemeenten w.b. lachgas niet op een lijn

vr 14 feb 2020  | Bron: Gemeente.Nu  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Gevaarlijke stoffen, 2020, Lachgas, Kabinet, Gemeente
Veel gemeentes hebben het gebruik van lachgas verboden. Ondertussen ziet de wetgever in Den Haag lachgas vooralsnog niet als drug, er is geen verbod op gebruik. De situatie is gelijk...

Crowdfundmarkt groeit, crowdfunding platform stagneert

vr 14 feb 2020  | Bron: Diverse bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Crowdfunding, 2019, Groei
De Nederlandse crowdfundmarkt is in het eerste halfjaar 2019 met 52% gegroeid op jaarbasis. Maar dat zorgt niet voor een aanwas van nieuwe crowdfundingplatformen. In 2019 zijn er geen...

Young professionals verlaten snel de arbeidsmarkt

vr 14 feb 2020  | Bron: Magnet.me  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Professional, Ontslag, Vrouwen
Bijna tweederde van de young professionals (hoog opgeleiden) op de arbeidsmarkt verlaat binnen twee jaar de eerste baan, uit onvrede over doorgroeimogelijkheden en de bedrijfscultuur....

ABN AMRO zet in op opsporing fraude en witwassen

vr 14 feb 2020  | Bron: ABN-AMRO & Fiscaalvanmorgen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Witwassen, ABN-AMRO, 2020, Fraude

Wet voor betere balans franchise naar Tweede Kamer

vr 14 feb 2020  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Franchise, Kabinet, Tweede Kamer, 2020
Het ingediende wetsvoorstel heeft als doel een gezondere machtsbalans bij de ruim 30.000 bedrijven in deze sector. Er komt meer transparantie bij het sluiten van de...

Beperkte groei aantal kenniswerkers

vr 14 feb 2020  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kennismigrant, 2018, Nederland, Europa
Nederland telde van 2016 tot en met 2018 gemiddeld 383 duizend internationale kenniswerkers. Dat is 4,2 procent van de Nederlandse beroepsbevolking. Vergeleken met andere Europese...

Brochure "Eerlijk werk voor iedereen (met QR-codes)"

do 13 feb 2020  | Bron: Inspectie SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Inspectie SZW, Checkes, Wettelijke regels, Zelfinspectie, 2019
De Inspectie SZW controleert of u zich aan deze – wettelijke – regels houdt. Ken de regels en pas ze toe. Op zelfinspectie.nl kunt u online checken of u volgens de regels werkt.

Overgang van het MBO naar de arbeidsmarkt

do 13 feb 2020  | Bron: SEO  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Arbeidsmarkt, 2020, Arbeidsparticipatie, MBO
Er bestaan een jaar na afstuderen relatief grote verschillen in arbeidsmarktparticipatie tussen Nederlandse jongeren en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond. Die...

Pensioen-modellen UPO en Pensioen 1-2-3 niet langer voorgeschreven

do 13 feb 2020  | Bron: Aegon  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioenmodellen, Uniform Pensioenoverzicht (UPO), Pensioen 1-2-3, Tweede Kamer, Koolmees
Minister Koolmees vindt het niet langer nodig om pensioenuitvoerders wettelijk voor te schrijven de standaardmodellen voor de Pensioen 1-2-3 en het UPO te gebruiken.

Statistisch bulletin

do 13 feb 2020  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Statistisch Bulletin, CBS, 2020
Maandelijks wordt een Statistisch bulletin uitgegeven met daarin informatie over arbeid en sociale zekerheid, bevolking, industrie en energie, inkomen en bestedingen, internationale...

Einde tijdschrijven in de jeugdzorg

do 13 feb 2020  | Bron: Min VWS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Jeugdzorg, Tijdschrijven, 2020, Einde
Er moet een einde komen aan het tijdschrijven in de jeugdzorg. Dat heeft minister Hugo de Jonge (VWS) vandaag afgesproken met de bonden FNV en CNV, Jeugdzorg Nederland en de VNG.

Jurisprudentie urenregistratie

do 13 feb 2020  | Bron: Jurisprudentie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Urenregistratie, Kantonrechter, 2020, Informatiebeschikking
Afhankelijk van de aard en omvang van een onderneming moet een solide en controleerbare urenregistratie worden bijgehouden. Hoewel de loonadministratie correct is, is deze door het...

Weinig wetenschappelijk bewijs

do 13 feb 2020  | Bron: MT  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Zelfsturende teams, Wetenschappelijk onderzoek, 2020
Geef mensen voldoende vrijheid en autonomie, en ze zullen sneller zelf initiatief nemen en met eigen ideeën komen. Ook gaan ze harder werken en worden ze productiever én wendbaarder. We...

Beleidsregels overheid

do 13 feb 2020  | Bron: Overheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Beleidsregels, Overheid, DNB, AFM
Op 15 januari 2020 is het Besluit van DNB en de AFM tot wijziging van de Beleidsregel geschiktheid 2012 in werking getreden. De wijzigingen zijn nodig om ervoor te zorgen dat de...

Aantal jonge starters stijgt met 70%

wo 12 feb 2020  | Bron: Kvk en Tentoo  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Starters, 2019, Groei, Mannen
In 2019 zijn opnieuw meer jongeren gestart als ondernemer. Uit cijfers van de KvK blijkt dat in 2019 het aantal starters van 18 jaar en jonger met 70 procent is toegenomen. Ten opzichte...

Aanvraag transitievergoeding

wo 12 feb 2020  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Transitievergoeding, Aanvraag, 2020
Reminder, vanaf april 2020 is het mogelijk de transitievergoeding bij het UWV aan te vragen als een bedrijf een langdurig arbeidsongeschikte werknemer vanaf 1 juli 2015 heeft ontslagen...

Onderzoek naar kortere handelsdag

wo 12 feb 2020  | Bron: Euronext  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Werktijden, 2020, Onderzoek, Kortere
Euronext zet die stap na geluiden van handelaren dat hun werkdag van 8,5 uur te lang is. In New York is de beurs bijvoorbeeld twee uur korter open.

Onderzoek naar arbeidsmarktgerichte scholing

wo 12 feb 2020  | Bron: UWV en Artéduc  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Arbeidsmarkt, Scholing, 2020, Succesfactoren, UWV
In opdracht van UWV heeft onderzoeksbureau in 2019 onderzoek gedaan naar de inzet van arbeidsmarktgerichte scholing door UWV-adviseurs. Het rapport biedt vijf succesfactoren,

Derde uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen

wo 12 feb 2020  | Bron: Belastingdienst  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Nieuwsbrief loonheffingen, 2020
De derde uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen is op 7 februari 2020 gepubliceerd. Een van de aanpassingen betreft 'Fiets van de zaak'. De redactie HR-kiosk vergeleek de oude en nieuwe...

Kabinet aan de slag met diversiteit in de top

wo 12 feb 2020  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Topvrouwen, 2020, Kabinet, Diversiteit
In het voorjaar 2020 zal het kabinet met een wetsvoorstel komen waarin Nederlandse beursgenoteerde bedrijven verplicht worden tot een vertegenwoordiging van mannen en vrouwen van ten...

Inburgerplicht voor Turkse nieuwkomers?

di 11 feb 2020  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Koolmees, Inburgering, 2021, Tweede Kamer
Het kabinet wil ook Turkse nieuwkomers verplicht laten inburgeren. Die groep is nu nog uitgezonderd van deze inburgeringsplicht vanwege internationale afspraken. Minister Koolmees van...

Aanpak reorganisatie Belastingdienst omstreden

di 11 feb 2020  | Bron: FNV, CNV e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Belastingdienst, 2020, Reorganisatie, Kritiek, Vakbonden
De vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en AC/NCF hebben minister Hoekstra van Financiën via een brief hun ongenoegen geuit over zijn plannen om de Belastingdienst te hervormen.

Lagere cijfers dekkingsgraad pensioen begin 2020

di 11 feb 2020  | Bron: AON  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Dekkingsgraad, Pensioen, 2020
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de eerste maand van 2020 teruggelopen van 103% naar 101%. Door wereldwijde angst voor Coronavirus liepen de...

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven geven impuls aan een leven lang ontwikkelen

di 11 feb 2020  | Bron: Diverse bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Onderwijs, MKB, Koolmees, 2020
De tien praktische, realistische en effectieve voorstellen die dat mogelijk maken zijn gebundeld in een positionpaper.

Aantal arbeidsongeschikten daalt nauwelijks sinds 2013

di 11 feb 2020  | Bron: Findinet  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Arbeidsongeschikten, Aantal, 2013
Het totaal aantal uitkeringen is in de periode 2013-medio 2019 maar met 13.000 afgenomen. Het aantal WAO-uitkeringen ‘oude stijl’ bleef weliswaar flink dalen, maar daar stond een bijna...

Notificatieplicht vanaf 1 maart 2020

di 11 feb 2020  | Bron: AWVN  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Wet, 2020, Europa, Notificatieplicht
De notificatieverplichting houdt in dat een buitenlandse dienstverrichter (een werkgever die zijn werknemer naar Nederland stuurt om bepaalde werkzaamheden uit te voeren) vooraf een...

Kamervragen over belastingvrije voet Kamerleden

di 11 feb 2020  | Bron: De Telegraaf en BNR  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Tweede Kamer, 2020, Rechtspositie, Kamervragen, Knops
SP'er Renske Leijten gaat Kamervragen stellen over de belastingvoordelen van parlementariërs. De ongelijkheid van Kamerleden t.o.v. niet-Kaderleden. Antwoord minister Knops: "Je kan...

Geen bezuiniging, wel hogere kosten in 2020

di 11 feb 2020  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kosten, 2020, Begroting
Uitkeringsinstantie UWV heeft € 1,6 miljard gereserveerd voor werkgevers met langdurig zieke werknemers en voor ouderschapsverlof. In totaal nemen in 2020 de uitkeringslasten met € 502...

Onderzoek naar arbeidsmarktgerichte scholing

di 11 feb 2020  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Scholing, 2020, Onderzoek
In opdracht van UWV heeft onderzoeksbureau Artéduc in 2019 onderzoek gedaan naar de inzet van arbeidsmarktgerichte scholing door UWV-adviseurs. Het rapport biedt vijf succesfactoren.

Den Haag opnieuw naar rechter om bijstandsbudget

ma 10 feb 2020  | Bron: Gemeente.Nu  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Bijstand, 2017, 2020, Gemeenten, Rechter, Budget, Van Ark
De gemeenten Amersfoort, Den Haag, ’s-Hertogenbosch en Utrecht waren het niet eens met het voor hen beschikbare budget over 2015 en stelden het verdeelmodel en de toepassing ervan bij...

Stijging uitkeringen No-riskpolis

ma 10 feb 2020  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: No-riskpolis, 2020, Stijging
De sterke stijging van het aantal werkenden in de doelgroep Participatiewet die onder de No-riskpolis valt, heeft geleid tot een sterke stijging van de uitkeringsjaren in 2019. Het UWV:...

Hoewel meer mensen werk hebben, maakt flexwerk hen onzeker

ma 10 feb 2020  | Bron: TNO en CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Flexibel werken, onzeker, 2020
Het aantal mensen dat van werkgever en/of beroep is gewisseld is het hoogst in tien jaar. Bovendien is er voor het eerst in lange tijd een toename van het aandeel werkenden met een...

Sterke toename van privacyklachten in 2019

ma 10 feb 2020  | Bron: Autoriteit Persoonsgegevens  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2019, Toename, Klachten, Privacy
In 2019 ontving de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bijna 27.000 datalekmeldingen. Dat is een stijging van 29% ten opzichte van 2018.

Koopkrachtverbetering in 2020

ma 10 feb 2020  | Bron: AWVN & Nibud  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Koopkracht, 2020, Verbetering
De loonstijgingen zoals afgesproken in januari 2020 en voorgaande maanden in combinatie met de laatste inflatieverwachtingen wijzen op een sterke koopkrachtverbetering voor werknemers...

Roettaks oorzaak verkoop oude dieselauto's

ma 10 feb 2020  | Bron: RDW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Oldtimer (auto), 2020, Belasting, Verkoop
Veel automobilisten verkochten hun oude diesel, net voordat ze in 2020 de nieuwe roettaks moesten gaan betalen. Dat blijkt uit cijfers van de RijksDienst (voor het) Wegverkeer (RDW).

Flexwerkers met leermogelijkheden hebben meer baanzekerheid

ma 10 feb 2020  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Flexwerker, Zekerheid, Opleidingen, 2020, Baangarantie
Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie die zich op het werk ontwikkelen, hetzij door het volgen van cursussen, hetzij door het verrichten van leerrijk werk, houden vaker hun baan...

Ouderen in problemen door niet-gebruik ouderdomsregelingen

ma 10 feb 2020  | Bron: Rijksoverheid e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, AOW, Aanvullende uitkering, Bijstand, Onbekend
Meer dan de helft van de huishoudens die recht hebben op een aanvulling op het AOW-pensioen, maakt er geen gebruik van. Hierdoor lopen zij risico armoede en schulden.

30%-regeling en toch vooraf in Nederland gewoond

vr 7 feb 2020  | Bron: Jurisprudentie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 30%-regeling, 2019, Jurisprudentie, Nederland
Om in aanmerking te kunnen komen voor de 30%-regeling moet een werknemer vóór de datum van indiensttreding meer dan 16 maanden van de voorafgaande 24 maanden buiten Nederland gewoond...

Website Aanstellingskeuringen

vr 7 feb 2020  | Bron: SER  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Aanstellingskeuring, SER, Klachten, Sollicitant
De SER heeft een nieuwe website over Aanstellingskeuringen. Daar is informatie te vinden voor sollicitanten, bedrijfsartsen en werkgevers over hoe de Wet medische keuringen in elkaar...

Instrument SyRI biedt onvoldoende waarborgen voor privacy

vr 7 feb 2020  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: SyRI
De uitspraak van de rechter is duidelijk: handhaving en fraudebestrijding is belangrijk voor het draagvlak voor ons sociale stelsel, maar het instrument SyRI in deze vorm biedt...

Toezichtplan arbeidsrelaties tot 2021

vr 7 feb 2020  | Bron: Belastingdienst  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Belastingdienst, 2020, ZZP
In het toezichtplan arbeidsrelaties tot 2021 staat hoe de Belastingdienst het toezicht op kwalificatie van arbeidsrelaties op loonheffingengebied vormgeeft. De Belastingdienst start in...

Dringen bij laadpaal, die onbelast verstrekt mag worden. Tirannie van elektrische auto?

vr 7 feb 2020  | Bron: Telegraaf  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Laadpaal, Elektrische auto, Parkeergelegenheid, Onbelaste verstrekking
“Dringen bij laadpaal” luidt een kop in de Telegraaf, waarbij Automotive Nederland aangeeft, dat er veel te weinig laadpalen voor de elektrische auto van de zaak worden geïnstalleerd...

Kabinet voorkomt stapelen boetes bij mensen met schulden

do 6 feb 2020  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Schulden, Kabinet, Bekeuring, Boete, Dekker, 2020
Mensen die hun boetes wel willen betalen maar dat door problematische schulden niet kunnen, krijgen voortaan meer ademruimte. Minister Dekker komt namelijk per 1 april 2020 met een...

Sneller hulp door samenwerking

do 6 feb 2020  | Bron: Juridisch Loket  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Juridisch loket, 2020, Samenwerking, Gemeenten, Rechtsbijstand
De pilot 'Samenwerken in de eerstelijn' start 1 maart 2020. Tijdens de pilot onderzoeken hulpverleners van rechtsbijstand en sociaal advocaten hoe zij beter kunnen samenwerken.

Snelst groeiende toekomstige beroepen

do 6 feb 2020  | Bron: Intelligence Group  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Beroepen, Toekomst, 2020
De meest kansrijke beroepen van de toekomst zijn de helft beroepen en banen die niet of nauwelijks gevoelig zijn voor technologische revoluties.

Kent u alle 43 wijzigingen van de Wet Arbeidsmarkt in balans>

do 6 feb 2020  | Bron: Personeelsnet  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Borstlap, 2020, Arbeidsmarkt
Dat de commissie Borstlap liefst 43 potentiele wijzigingen voorstelt, is het bewijs van diepgaand en langdurig nadenken. We noemen er drie, waarvan er één verzonnen is.

Forse asbestboete voor bedrijf uit Epe

do 6 feb 2020  | Bron: Inspectie SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Asbest, Boete, Autoriteit Persoonsgegevens, 2020
Een bedrijf uit Epe heeft van de Inspectie SZW een asbestboete gekregen van € 43.500. Wat er wel in orde was, heeft de redactie HR-kiosk niet kunnen achterhalen.

€ 300 eindheffingsregeling voor bestelauto’s

wo 5 feb 2020  | Bron: Jurisprudentie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Bestelauto, 2019, Bijtelling, Gerechtshof, Eindheffing
Onder voorwaarden kan de bijtelling voor het privégebruik van een bestelauto worden afgekocht. Is dit het geval, dan bedraagt de eindheffing € 300 euro eindheffing.

Het pensioenakkoord geeft Midden- en kleinbedrijf zorgen

wo 5 feb 2020  | Bron: Diverse kanalen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioenakkoord, MKB, Zorg, 2020
De zorgen van de werkgevers betreffen de lagere pensioenpremie voor oudere werknemers en de kosten van extern advies.

55.903 banen van banenafspraak in 2019 gerealiseerd

wo 5 feb 2020  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Quotumregeling, 2019, UWV
Werkgevers hebben tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2019 in totaal 55.903 banen gerealiseerd voor mensen die in de doelgroep banenafspraak vallen. De doelstelling van de banenafspraak...

Nieuwe Europese grenswaarden kankerverwekkende stoffen

wo 5 feb 2020  | Bron: SER  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kankerverwekkend, Gevaarlijke stoffen, Europa, 2020
Deze grenswaarden worden met de aanpassing van de Arbowetgeving van toepassing in Nederland. Voor sommige kankerverwekkende stoffen geldt dat Nederland strengere grenswaarden heeft dan...

Kamerbrief tussenresultaten onderzoek burn-outklachten

wo 5 feb 2020  | Bron: CBS en TNO  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Burn-out, Onderzoek, 2007, 2018, Tweede Kamer, TNO, CBS
Het aantal werkenden dat kampt met burn-outklachten stijgt gestaag, zo blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en CBS over de jaren 2007 t/m 2018.

Meer dan 5 miljoen werknemers vallen onder een CAO

wo 5 feb 2020  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2019, Bedrijfstak, CAO, Koolmees
In totaal vielen in 2018 circa 5.133.700 werknemers onder een CAO, waarvan 824.700 via een AVV (algemeen verbindend voorschrift). Minister Koolmees verwacht dat het beeld over het jaar...

Schikking 550 miljoen dollar in zaak over gezichtsherkenning

wo 5 feb 2020  | Bron: Facebook  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Boete, Gezichtsherkenning, 2020
Een groep inwoners van Illinois spande een rechtszaak aan omdat ze vonden dat Facebook met het gebruik van gezichtsherkenning in overtreding is van de Biometric Information Privacy Act...

Investeer 2000 euro per peroon met arbeidsbeperking

wo 5 feb 2020  | Bron: FNV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Arbeidsbeperking, 2020, CAO
De FNV wil voor mensen met een arbeidsbeperking een recht op werk regelen via sociale ontwikkelbedrijven. Ook wil FNV graag een CAO voor werknemers met een beperking die onder de...

Hebben nabestaanden bij overlijden recht op verlof?

di 4 feb 2020  | Bron: Diverse bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Overlijden, Verlof, 2020, CNV
Er zijn weinig of beter gezegd geen wettelijke regels. In CAO's en gebruikelijk zijn er wel regels. Het CNV tenslotte pleit niet zozeer voor meer dagen rouwverlof als wel meer aandacht...

Steeds meer ZZP-docenten in het onderwijs

di 4 feb 2020  | Bron: CAOP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP-er, Leraar, 2020, Onderwijs
Het aantal zelfstandige leraren is in 15 jaar tijd meer dan verdubbeld. Het CBS berekende dat er momenteel bijna 60.000 ZZP’ers in het onderwijs werken. ‘We zien vooral een toename van...

Speciaal voor MKB-bedrijven: SLIM-subsidie

di 4 feb 2020  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: MKB, Leren, Subsidie, 2020
Het kabinet vindt het belangrijk dat ook MKB-bedrijven investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers, zodat zij arbeidsmarktfit blijven – voor andere functies, taken, rollen binnen...

10-puntenplan moet zorgen over innovatie wegnemen

di 4 feb 2020  | Bron: VNO-NCW en MKB-Nederland  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Hervorming, 2020, Tweede Kamer, Innovatie
Het VNO-NCW en MKB-Nederland willen de Tweede Kamer ten behoeve van het Algemeen overleg (AO) op 5 februari een aantal concrete punten onder de aandacht brengen ter versterking van het...

Europees Parlement eist loonkloof te dichten

di 4 feb 2020  | Bron: Europees Parlement  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Gelijke behandeling, Mannen, Vrouwen, Pensioen, 2020, Loonkloof
De leden van het Europees Parlement willen een ambitieuze EU-strategie voor gendergelijkheid, inclusief maatregelen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen. Er zijn een...

Duurzaamheid bij Holland Casino

di 4 feb 2020  | Bron: Arcadis e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Duurzaamheid, Gebouw, 2020
Met een hoogte van 25 meter en een gedeeltelijk led-verlichte gevel springt het nieuwe Holland Casino in Venlo straks in het oog. Het ontwerp toont aan dat duurzaamheid niet saai hoeft...

In 2019 meer Britten naar Nederland

di 4 feb 2020  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Brexit, Emigratie, 2019, Nederland
Het aantal Britten dat vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland verhuist, is in 2019 opnieuw toegenomen. Het aantal Nederlanders dat naar het Verenigd Koninkrijk ging, daalde...

Basisinkomen maakt belasting simpeler

di 4 feb 2020  | Bron: Leeuwarder Courant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Basisinkomen, Belastingdienst, Reorganisatie, 2020, AOW, Toeslagen
Er zijn steeds meer geluiden, in buiten- en binnenland, voor het creëren van een universeel basisinkomen: een onvoorwaardelijke betaling aan iedere burger van een land, een bedrag dat...

Loonaangifte kleine ondernemers uitgesteld

ma 3 feb 2020  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Belastingaangifte, 2020, Uitstel, Kleine ondernemer
Om kleine ondernemers goed te ondersteunen bij het tijdig en veilig doen van hun loonaangifte geeft de Belastingdienst ongeveer 24.000 ondernemers die zelf hun loonaangifte doen via de...

Kent u alle 43 wijzigingen van de Wet Arbeidsmarkt in balans>

ma 3 feb 2020  | Bron: fd  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Balans, Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), 2020
Dat de commissie Borstlap liefst 43 potentiele wijzigingen voorstelt, is het bewijs van diepgaand en langdurig nadenken. We noemen er drie, waarvan er één verzonnen is: - 6. Fiscale...

Pensioen aanbieden aan ZZP-ers

ma 3 feb 2020  | Bron: Pensioenfonds Zorg en Welzijn e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP-er, Pensioen, 2019, Koolmees
Twee pensioenfondsen gaan toestemming vragen aan minister Wouter Koolmees om pensioen aan te bieden aan ZZP-ers. Tot nu toe mochten deze fondsen alleen pensioen aanbieden aan werknemers...

AVV, alternatief voor vakbond

ma 3 feb 2020  | Bron: Trouw & De Volkskrant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vakbond, AVV, 2020
Sinds 2005 zijn de relaties tussen met name FNV en AVV ronduit slecht te noemen, zie als voorbeeld de recente "Frictie bij bonden teistert cao-onderhandelingen technische groothandels.

Zorgcateraar Foodcare moet teamleidster € 169.000 aan ontslagvergoeding betalen

ma 3 feb 2020  | Bron: MNS.com  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Arbeidsrecht, Ontslagvergoeding, WWZ, Disfunctioneren
Zorgcateraar  moet een teamleidster €169.000 aan ontslagvergoeding betalen. Het bedrijf zette de vrouw na een onberispelijk dienstverband van 38 jaar van de ene op de andere dag op...

No Credit, Game Over!

ma 3 feb 2020  | Bron: Panteia  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Schulden, 2020
In No Credit, Game Over!® staat leren door te spelen centraal en gaan jongeren in hun eigen lokale community op pad. Om het effect van de game te onderzoeken, is de game vergeleken met...

Gemeente Groningen start met proef basisbaan

ma 3 feb 2020  | Bron: dvhn  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Basisbaan, 2020, Groningen, Proef
Met het experiment wil de gemeente extra werkgelegenheid creëren voor inwoners voor wie een betaalde baan niet haalbaar is. Ook wil de gemeente bijdragen aan de leefbaarheid in de...

Weinig onvrede met asielzoekers

ma 3 feb 2020  | Bron: RUG  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Asielzoeker, Problemen, Onderzoek, 2019
Het onderzoek wijst uit dat opvang van asielzoekers een minder groot maatschappelijk probleem is dan men vaak denkt. Rond AZC’s zijn doorgaans weinig grote problemen. Als er incidenten...

MKB gebukt onder regeldruk

ma 3 feb 2020  | Bron: MKB  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: MKB, Regeldruk, 2020
De onzekerheid voor ondernemers die gepaard gaat met deze knelpunten, zet een rem op de groei binnen het mkb. Mkb-ondernemers zijn huiverig om personeel aan te nemen en om te...

Commentaar VNO-NCW op voorstellen commissie Borstlap

vr 31 jan 2020  | Bron: VNO-NCW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Commissie Borstlab, Kritiek, 2020, VNO-NCW
Commissie Borstlab: 'alle werkenden zijn werknemer, tenzij'. Dit past volgens ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland niet bij een moderne arbeidsmarkt. 'Daar...

Thuiszorgmedewerkers zijn gemiddeld ouder

vr 31 jan 2020  | Bron: Zuster Jansen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Zorg, Ouder, 2019, Thuiszorg
De gemiddelde leeftijd van een thuiszorgmedewerker is in tien jaar tijd gestegen van 43 naar 45 jaar oud. Met name vrouwelijke medewerkers in de thuiszorg zijn gemiddeld ouder dan tien...

Betere aansluiting jongeren op de arbeidsmarkt

vr 31 jan 2020  | Bron: Beroepsonderwijs & bedrijfsleven  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Jongeren, Vacatures, Arbeidsmarkt, 2019
Minder jongeren hoeven naar UWV om een WW-uitkering aan te vragen. Vooral in de sectoren landbouw, onderwijs en uitzendbranche daalt het aantal jongeren dat instroomt in de WW.

UWV heeft chat voor doven en slechthorenden

vr 31 jan 2020  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Doof, Slechthorende, UWV, Vragen, 2020
Bent u doof of slechthorend en heeft u een vraag aan UWV? Het antwoord op de meeste vragen vindt u op de website van UWV. Lukt het u niet om het antwoord op uw vraag te vinden? Stel dan...

Er vallen geen lijken uit de kast

do 30 jan 2020  | Bron: AD & de Volkskrant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Klokkenluider, 2020, Inspectie, Grapperhaus
Zeven klokkenluiders bij de Inspectie Justitie en Veiligheid hebben in 2017 intern geklaagd dat onderzoeksbevindingen werden aangepast.

Opgaaf uitbetaalde bedragen aan derden verplicht?

do 30 jan 2020  | Bron: Belastingdienst  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Belastingdienst, BTW, Jaaropgaaf, 2020
De Belastingdienst (januari 2020) is in zijn publicaties erg stellig over het indienen van een ‘Opgaaf uitbetaalde bedragen aan derden’ (beter bekend als het IB’47 formulier). Of het...

OR-jaarverslag

do 30 jan 2020  | Bron: https://www.hr-kiosk.nl/rubrieken/or-jaarverslag  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ondernemingsraad, Jaarverslag
Het onderwerp OR-jaarverslag was tot dusverre niet in HR-kiosk opgenomen, daar is vanaf vandaag verandering in gekomen.

Cybersecurity blijft key

do 30 jan 2020  | Bron: BDO  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Cybercrime, 2020, Hackers, Wachtwoord
De afgelopen weken stonden de media vol met meldingen over hackers, IT security en wachtwoorden. Zo gaf het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) het advies om Citrix servers, die...

Duizenden automobilisten krijgen ten onrechte belastingaanslag

wo 29 jan 2020  | Bron: AD / NOS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Belastingdienst, Klachten, Aanslag, 2020, Dieselauto, Roetfilter, APK, Keuren
De RDW, de overheidsdienst die auto's registreert, weet van veel oude geïmporteerde dieselauto's niet of ze zijn voorzien van een roetfilter. Duizenden automobilisten kregen daardoor...

Cijfers asielzoekers 2019

wo 29 jan 2020  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Asielzoeker, Vluchtelingen, 2019
In 2019 hebben 29.435 mensen een asielaanvraag ingediend in Nederland. Dat is iets minder dan de twee voorgaande jaren. In 2019 zijn 25.600 vreemdelingen zelfstandig uit Nederland...

Meer zelfstandigen in zakelijke dienstverlening en zorg

wo 29 jan 2020  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Schijnzelfstandigen, 2018, CBS, Zorg, Zakelijke dienstverlening
Ten opzichte van 2007 waren er in 2018 zowel absoluut als relatief gezien meer zelfstandigen actief in de zakelijke dienstverlening (een toename van 78 duizend personen), in de...

Diesels komen in 2021 niet meer door de APK

wo 29 jan 2020  | Bron: AutoBlog  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2021, Auto, Uitstoot
In de huidige situatie zullen tussen de 100.000 en 125.000 niet schoongemaakte diesels in 2021 niet door de APK keuring komen. Aldus minister Stientje van Veldhoven van Milieu.

Pensioenaanvulling ABP

di 28 jan 2020  | Bron: ABP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioenaanvulling, ABP, 2020
In aanvulling op de AOW en de bedrijfspensioenregeling kunnen personen in aanvulling daarop vrijwillig kiezen voor een particuliere (individuele) pensioenvoorzieningen, veelal...

Vandaag is het "Dag van de privacy"

di 28 jan 2020  | Bron: Europa  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Privacy, Europa, Verjaardag
Vandaag, 28 januari 2020, is het weer 'Dag van de privacy', voor de 14e keer om precies te zijn. Deze dag is mede bedoeld om organisaties aan te sporen dataprivacy serieus te nemen en...

Nieuwe versie ‘Handreiking inhaal en inkoop van pensioen’

di 28 jan 2020  | Bron: Belastingdienst  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, Belastingdienst
De handreiking is aangepast naar aanleiding van de publicatie van Staffelbesluit pensioenen van 20 december 2019, nr. 2019-21333.

Verkenning Diversiteit arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden

di 28 jan 2020  | Bron: SER  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Arbobeleid, SER, 2019, Diversiteit, Arbeidsrelatie, Arbeidsomstandigheden
In de Arbowet en Arbeidstijdenwet staat dat veiligheidsmaatregelen zoals beschermende kleding of toegang tot een bedrijfsarts voor alle werkenden gelden. Ongeacht de vorm van het...

Eindelijk is het dan zover

ma 27 jan 2020  | Bron: Europa  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Brexit, Einde, Europa, Engeland
Het uittreden van de Britten uit de EU is 31 januari 2020 een feit. Tot het eind 2020 verandert er nog niets, omdat Londen de EU-regels blijft volgen.

Nationale ombudsman onderzoekt toegang tot wettelijke schuldsanering

ma 27 jan 2020  | Bron: Nationale ombudsman  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ombudsman, 2020, Onderzoek, Schuldsanering
Regelmatig ontvangt de ombudsman klachten over de toegang tot de wettelijke schuldsanering. Hij wil weten hoe het mensen vergaat bij wie het niet is gelukt om schulden in het minnelijke...

Commentaar op voorstellen commissie Borstlap

ma 27 jan 2020  | Bron: AWVN & FNV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Commissie Borstlab, 2020, AWVN, FNV, Commentaar
Zoals te verwachten viel, zijn er legio commentaren. De reacties van twee grote heel verschillende instanties - AWNV en FNV - zijn op een punt na verschillend.

Werkenden met kinderen vooruit in koopkracht

ma 27 jan 2020  | Bron: Nibud  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Koopkracht, 2020, Vooruit, Werkenden
Dankzij beleidsmaatregelen en loonstijgingen stijgt hun koopkracht over het algemeen met 1,5 tot 2,5 procent, maar er zijn ook gezinnen die er 3,5 tot 4,5 procent op vooruit gaan....
Bekijk items: 1 tot 100 (9 974 totaal)