Nieuws

Make the Move

Vandaag  | Bron: AWVN  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Maatschappelijk verantwoord ondernemen, 2017, Gezondheid
Make the Move” van 1 t/m 30 mei 2017. Bedrijven kunnen meedoen door een maatschappelijk initiatief, bijvoorbeeld een buurtcentrum of voedseltuin, te versterken en zo samen de beweging...

Forse daling secretariële en andere administratieve functies op lager en middelbaar niveau

Vandaag  | Bron: UWV @ CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Werkgelegenheid, Administratie, Opleidingsniveau
Het aantal secretariële banen is tussen 2013 en 2016 met 11.000 gedaald, een daling van 19%. Ook bij andere administratieve functies op lager en middelbaar niveau nam het aantal banen...

Europese werknemers in Groot-Brittannië beschermen door Europees arbeidsrecht

Vandaag  | Bron: Business Insider  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Brexit, Werknemers, Europa, Beschermen
De EU zal eisen dat Europese werknemers in Groot-Brittannië beschermd worden door Europees arbeidsrecht, en dan dus vallen onder de Europese Commissie en de Europese rechtbanken, zelfs...

Betere arbeidsomstandigheden voor zeevarenden

Vandaag  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Wetsontwerp, Asscher, Arbeidsomstandigheden, Zeevarenden
Zeevarenden krijgen betere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. In noodgevallen of bij een faillissement van hun reder kunnen zeevarenden voortaan een beroep doen op een verzekering....

5500 datalekmeldingen: waar gaat het mis?

Vandaag  | Bron: Brisk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Datalek, Privacy, Meldingen, 2016
Een jaar na de invoering van de meldplicht datalekken maakte de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) eind 2016 de balans op: ruim 5.500 meldingen in krap een jaar tijd. Een groot deel van...

Familiebedrijven goed voor 343 miljard omzet

Vandaag  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Familiebedrijf, 2015
Een familiebedrijf is een bedrijf waarbij één familie direct of indirect een meerderheid van zeggenschap heeft en formeel betrokken is bij het bestuur. Bij de meeste bedrijven in...

Opdrachtgever aansprakelijk voor loon werknemer

Vandaag  | Bron: De Jong & Laan  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Opdrachtgever, Ketenaansprakelijkheid, Werknemer, Aannemen van werk, Loon
De opdrachtgever kan aansprakelijk worden gesteld als de opdrachtnemer zijn werknemers niet (volledig) betaalt? Dit geldt voor overeenkomsten van opdracht maar ook bij aanneming van...

Tweede Kamer stemt voor modern briefgeheim

Vandaag  | Bron: SConline en CDA  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Briefgeheim, Grondwet, Eerste Kamer, 2021
Als ook de Eerste Kamer met het nieuwe artikel instemt, moeten beide Kamers er in tweede lezing nog eens opnieuw mee instemmen. Op z'n vroegst kan de grondwet in 2o21 worden gewijzigd.

Fiscus laat ZZP-er voorlopig met rust

vr 21 apr 2017  | Bron: Bol Adviseurs  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Wiebes, DBA, Fraude, 2018, ZZP
De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat ZZP-ers en hun opdrachtgevers tot 1 januari 2018 niet gecontroleerd en bestraft zullen worden als blijkt dat er onbedoeld toch een...

Terug naar drie jaar WW-uitkering

vr 21 apr 2017  | Bron: Volkskrant & Nu  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Werkloosheidsuitkering, WW-uitkering
De maximale duur van de uitkering bij werkeloosheid, de WW, blijft waarschijnlijk drie jaar. De werknemers een eigen bijdrage leveren. En verder, mogelijk gaat de verplichting voor...

Bijna een op de acht Nederlanders staat rood

vr 21 apr 2017  | Bron: Geldshop  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Schulden, Leenbedrag
Van de Nederlanders (tussen 25 en 60 jaar oud) staat op dit moment 12% rood. Het gemiddelde leenbedrag bedraagt € 10.082.

Fiscus stuurt 650 brieven naar rekeninghouders Zwitserse bank

vr 21 apr 2017  | Bron: Accountancyvanmorgen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Belastingontduiking, Belastingdienst, 2017
De Belastingdienst heeft deze week ruim 650 brieven gestuurd naar rekeninghouders van de Zwitserse bank Credit Suisse die worden verdacht van belastingfraude.

Eerste drie maanden 2017 drie keer zoveel ZZP-ers zonder werk

vr 21 apr 2017  | Bron: Intelligence Group  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP, Werkloosheid, Wiebes, DBA
Staatssecretaris Wiebes heeft altijd gezegd dat alleen zogenaamde schijnzelfstandigen last zouden hebben van zijn wet. Maar bijna honderdduizend? Zo veel schijnzelfstandigen waren er...

Verkeersveiligheid holt achteruit

vr 21 apr 2017  | Bron: VVP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Verkeersongeval, Fiets, Ongeval
Meer verkeersdoden, meer ernstig gewonden en vooral meer aanrijdingen. Bijna de helft van de ernstige verkeersgewonden is fietser.

Werkloosheid afgelopen drie maanden gedaald

vr 21 apr 2017  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Werkloosheid, 2017, UWV
De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand gedaald. Het aantal werklozen kwam in maart uit op 463 duizend. Helaas, maar wel te verwachten, nam...

183-dagenregeling kent harde voorwaarden

vr 21 apr 2017  | Bron: Jurisprudentie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Europa, Dubbele belasting, Kantonrechter, 2017, 183-regeling
Als een werknemer in een verdragsland werkt, kan hij geen beroep doen op het Besluit ter voorkoming van dubbele belasting. En als hij in het buitenland minder dan 183 dagen verblijft...

Scholingsvouchers UWV enorm succes

do 20 apr 2017  | Bron: Volkskrant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Beroepsopleiding, UWV, Scholingsvoucher
Wegens overweldigend succes heeft uitkeringsinstantie UWV de nieuwe bijscholingsregeling begin maart stopgezet. Er kwamen zoveel aanvragen binnen dat de subsidiepot met 36 miljoen euro...

Internetconsultatie minimumuurloon

do 20 apr 2017  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Minimumloon, Minimumloon per uur, Asscher, Wetsontwerp
Het wetsvoorstel heeft als doel dat de systematiek eerlijker wordt, beter aansluit bij de huidige arbeidsmarkt en beter te handhaven is. Het aantal uur wordt straks vastgesteld op de...

Op naar nieuwe Europese privacywetgeving

do 20 apr 2017  | Bron: Diverse bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Privacy, Europees parlement, 2018
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) oftewel de implementatie van de General Data Protection Regulation (GDPR) treedt in 2018 in werking. De AVG gaat de huidige wetgeving...

Werkgevers kiezen voor ‘temp-to-perm’ op krappere arbeidsmarkt

do 20 apr 2017  | Bron: CMWeb  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Uitzendbureau, Tijdelijk dienstverband, Vast dienstverband
Temp-to-perm (tijdelijk naar vast) is een flexibel arbeidscontract waarbij de kandidaat eerst zes maanden via de uitzendorganisatie werkt en daarna officieel in dienst treedt bij de...

UWV verwacht lichte daling banen bij overheid

do 20 apr 2017  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Overheid, Ontslag, 2017, 2020
Tussen 2017 en 2020 verwacht UWV opnieuw een daling van het aantal banen bij de overheid. Het gaat om een lichte daling van 8.000 banen van overheidsmedewerkers. De krimp bij de...

Printer blijkt levensgevaarlijk

do 20 apr 2017  | Bron: MT  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Printer, Gevaar, Hacken
Wanneer we nadenken over hackers en cyberaanvallen, denken we vooral aan computers en servers en zien we de printer niet als een acute dreiging. Dat is onjuist.

Tegen kater helpt niks

wo 19 apr 2017  | Bron: Volkskrant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Alcohol, Kater
Internationale wetenschappers, onder de naam Alcohol Hangover Research Group hebben ontdekt dat er geen anti-katermiddel bestaat. Noch koffie, noch eieren met spek, noch veel water...

Benchmark 2017: HR analytics rapport

wo 19 apr 2017  | Bron: Raet  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Benchmarking, Analytics
Het aantal organisaties waar HR-data actief wordt verzameld staat stil. Terwijl ruim de helft van de HR-managers (55%) HR analytics als randvoorwaarde ziet om de rol van strategisch...

Publicatie BTW-nummer eenmanszaak is schending privacy

wo 19 apr 2017  | Bron: Fiscaalvanmorgen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Burgerservicenummer, Privacy, BTW, Belastingdienst
Eigenaren van eenmanszaken hebben een probleem als zij – zoals verplicht is – hun BTW-nummer openbaar maken op hun website. Dat is schending van de privacywetgeving schrijft Actal.

CAO zonder akkoord FNV niet-verbindend verklaard

wo 19 apr 2017  | Bron: FNV Luchtvaart  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: CAO, Verbindend, Kantonrechter
De rechter oordeelde dat in het geval van het Transavia grondpersoneel de andere vakbonden niet voldoende representatief zijn om namens de FNV-leden een CAO af te sluiten. De oude CAO...

Btw-correctie privégebruik zakelijke auto voordeliger?

wo 19 apr 2017  | Bron: Flynth  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Lease-auto, BTW, Hoge Raad, 2017
De Hoge Raad heeft bevestigd dat op 21 april 2017 arrest zal worden gewezen in vier proefprocedures over dit onderwerp. Dan zal duidelijk worden of de btw-correctie blijft zoals die...

A1-formulier nodig bij internationale detachering

wo 19 apr 2017  | Bron: SVB  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: A1-formulier, Detachering, Europa, Boete, 2017
A1/certificate is de naam van een Europees formulier. Met dit formulier kan een werknemer die buiten Nederland werkt, aantonen dat hij in Nederland verzekerd is voor bijvoorbeeld AOW,...

Geen bijtelling vervangende leaseauto tijdens vakantie

wo 19 apr 2017  | Bron: Salarisnet & Forum Salaris  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Lease-auto, Bijtelling, Belastingdienst
De Belastingdienst heeft uitvoeringsafspraken gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA).  De afspraken gaan over het tijdelijk gebruik van vervangende...

Zelfrijdende auto gehackt

wo 19 apr 2017  | Bron: MT e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Zelfrijdende auto's, Hacken
Argus Cyber Security uit Israël kan via bluetooth een zelfrijdende auto hacken. De softwareprogrammeurs waren in staat om de brandstofpomp uit te zetten zodat de auto tot stilstand...

Voor onderwijzer is kloppende boekhouding belangrijker als lesgeven

di 18 apr 2017  | Bron: ANP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Onderwijs, Regeldruk, 2017
De werkdruk voor leraren in het basisonderwijs wordt veroorzaakt door grote klassen, te veel leerlingen die extra begeleiding nodig hebben en vooral door administratieve rompslomp.

Ontslagen vakbondsleden terug op loonlijst

di 18 apr 2017  | Bron: ANP Producties en Jurisprudentie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ondernemingsraad, Ontslagbescherming, Jurisprudentie
Transportbedrijf Brinkman Trans Holland, een van de transporteurs van IKEA, moet drie ontslagen medewerkers weer terug in dienst nemen. Dat heeft een rechter in Leeuwarden woensdag...

NOC*NSF en UWV ondertekenen Transitie naar nieuwe carrière

di 18 apr 2017  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Loopbaan, Opleiding, Sport
Dit gaat dan vooral om sporters die denken over het beëindigen van hun topsportcarrière of die al tijdens hun sportloopbaan stappen in de richting van opleiding of werk willen zetten.

Nr acht reden voor ontslag: H-grond

di 18 apr 2017  | Bron: HR-kiosk e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: H-grond, Ontslag, Kantonrechter
Onder een redelijke grond wordt verstaan andere omstandigheden die zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Familiebedrijven Award 2017

di 18 apr 2017  | Bron: MT  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Familiebedrijf, Prijs, 2017
Terberg Group is de winnaar van de Familiebedrijven Award 2017. Volgens de jury blinkt Terberg uit in innovatie, is erg veranderingsgezind en blijft groeien door onder meer een...

Jaarverslag UWV 2016

di 18 apr 2017  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Jaarverslag, 2016, UWV
Het Jaarverslag UWV 2016 is in april 2017 verscheen. We beginnen de alinea met enkele passages.

Supermarkten willen tussenbanen van vier jaar

di 18 apr 2017  | Bron: De Volkskrant & NOS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Tussenbaan, Vaste baan, Bijbaan, CNV, Scholing
Tussen het bijbaantje van vakkenvuller en de vaste baan introduceren supermarkten en levensmiddelenzaken een nieuw fenomeen: de tussenbaan. Een medewerker kan een tijdelijk contract...

Secretaressdag a.s. donderdag

di 18 apr 2017  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Secretaressedag
Aan alle personen die werken met een secretaresse: Denk aan donderdag 20 april, secretaressedag. Maak er iets moois van.

Uitbreiding ouderschapsverlof in de ijskast

vr 14 apr 2017  | Bron: Nu.nl  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ouderschapsverlof, Controversieel
De uitbreiding van het betaalde vaderschapsverlof van twee naar vijf dagen wordt definitief niet meer per 2019 ingevoerd, zoals aanvankelijk de bedoeling was. De VVD wil dat het...

Geluidsoverlast grootste invloed op productiviteit

vr 14 apr 2017  | Bron: HR Praktijk e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kantoortuin, Geluidsoverlast, Productiviteit
Geluidoverlast door collega’s staat bovenaan als factor die de meest negatieve invloed heeft op de productiviteit. Driekwart van de Nederlandse werknemers werkt in een open...

Beschermende kleding tegen teken

vr 14 apr 2017  | Bron: NEN  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kleding, Beschermen, Buiten
NEN 8333 heeft betrekking op kleding die tegen teken beschermt en daarmee bescherming biedt tegen de ziekte van Lyme. Het gaat hierbij om kleding die zijn beschermende werking ontleent...

Aanvullingen Arbobesluit op punt 'second opinion'

vr 14 apr 2017  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Second opinion, Arbobesluit, 2017
Naar aanleiding van de reacties is het Arbobesluit, dat formeel op 1 juli 2017 ingaat, op een aantal punten aangepast of van een toelichting voorzien.

Opgroeien zonder armoede

vr 14 apr 2017  | Bron: SER  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Armoede, 2017
De SER heeft het advies Opgroeien zonder armoede op 17 maart 2017 vastgesteld. De SER noemt zeven hoofdpunten, de eerste: 'Er moet een kwantitatieve overheidsdoelstelling komen om het...

Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders

vr 14 apr 2017  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Asielzoeker, Vrijwilligerswerk, 2017
Asielzoeker en statushouders mogen, net als iedere Nederlander, alleen vrijwilligerswerk doen als dit werk geen winstoogmerk heeft. Bijvoorbeeld werk bij een stichting of een...

Dubbele belastingheffingen moeten Europees probleem zijn

vr 14 apr 2017  | Bron: Rijksoverheid & CM  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Dubbele belasting, Europa, Wiebes
Volgens Wiebes moet de EU krachtiger gas geven om geschillen over dubbele heffingen aan te pakken. Hij wijst erop dat de EU wel de strijd heeft ingezet tegen multinationals die de...

Terugbetalen van studieschuld groeiend probleem

vr 14 apr 2017  | Bron: Trouw e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Leenstelsel, Opleidingen, Studenten, Terugbetalen
Bijna honderdduizend oud-studenten kunnen hun studielening niet volledig terugbetalen. Momenteel staat de teller op 17,9 miljard euro schuld ofwel meer dan 7,2 miljard biertjes....

Thuiswerker bang als minder harde werker te worden gezien

do 13 apr 2017  | Bron: HR Praktijk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Telewerk, Thuiswerker, Werk
66 procent van de millennials is bang dat het overkomt alsof ze minder hard werken wanneer ze niet op kantoor zijn. Een zorg die door 62 procent van alle ondervraagden over de gehele...

Checklist basiscontract arbodienstverlening

do 13 apr 2017  | Bron: Arboportaal  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Arbowet, 2017, Basiscontract
Vanaf 1 juli 2017 wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet en is het basiscontract wettelijk verplicht. Arbo Portaal maakte een ‘Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening’...

Informatie stages, werkervaringsplekken en betaald werk asielzoekers

do 13 apr 2017  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Asielzoeker, Werk, Werkgever, 2017
Het ministerie van Sociale Zaken heeft een factsheet met informatie voor werkgevers over stages, werkervaringsplekken en betaald werk door asielzoekers en statushouders gepubliceerd....

Bedrijven doen nog te weinig aan digitale veiligheid

do 13 apr 2017  | Bron: Cyber Security Raad  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Gevaar, Cybercrime, Hacken, AWVN, Veiligheid
Succesvolle cyberaanvallen, hacks en digitale lekken zijn regelmatig in het nieuws. Geconstateerd wordt dat het Nederlandse bedrijfsleven nog te weinig doet aan digitale veiligheid,...

Ambtenaren genieten het eerst van hun pensioen

do 13 apr 2017  | Bron: Binnenlandsbestuur  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ambtenaar, Pensioen, 2018
Voor de gehele beroepsbevolking was in 2016 de gemiddelde pensioenleeftijd 64 jaar en 5 maanden. Werknemers in de publieke sector (overheid) gingen gemiddeld bijna een jaar eerder met...

Soft skills

do 13 apr 2017  | Bron: Wikipedia en Joblift  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Soft skills, Selectie, Vacature
Gebaseerd op bijna vijf miljoen vacatures die in de afgelopen drie jaar werden uitgeschreven, waren er tien meest gezochte soft skills.

Wat mag wel, wat mag niet bij registratie ziekmelding?

do 13 apr 2017  | Bron: HR Praktijk e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ziekte, Ziekmelding, Privacy
Bij een ziekmelding van de werknemer mag een werkgever onder meer de vermoedelijke duur van het verzuim registreren. En veel zaken zijn verboden. Pas op voor een overtreding, kost soms...

Plantronics opent nieuw slimmer werken kantoor

do 13 apr 2017  | Bron: Plantronics  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kantoorinrichting, Samenwerking, Concentratie, Productiviteit, 2017
Het kantoor is ontworpen om te laten zien hoe de juiste mix van geluidexpertise, de nieuwste technologie en biophilic design kan leiden tot betere samenwerking, concentratie en...

Fietsenkartel in Nederland bij bundeling Batavus en Gazelle?

do 13 apr 2017  | Bron: Business Insider  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Fiets, Kartelverbod
De fietsen van Batavus en Gazelle komen mogelijk onder één dak. Batavus-eigenaar Accel Group ontving een overnamebod van handelsbedrijf Pon, eigenaar van Gazelle. Door de overname zou...

Mannen gelukkiger als ze voltijd werken

do 13 apr 2017  | Bron: FSW Psychologie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Mannen, Fulltime, Parttime, Promotie
Een ‘papadag’? Meer tijd voor thuis? Voor het welbevinden van mannen hoeft in deeltijd werken niet. Ze zijn juist gelukkiger als ze ‘gewoon’ in voltijd werken. Verklaringen voor deze...

Werkenden loopt niet warm voor baan bij überhip digitaal bedrijf

wo 12 apr 2017  | Bron: Randstad & About HRM  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Digitaal, Uber-innovatief, Bedrijf, Randstad
Hoe populair techbedrijven ook zijn, lang niet iedereen zou direct bij een ‘uber-innovatief’ bedrijf willen werken. Dat geldt voor maar liefst 68 procent van de werkenden in Nederland....

Regen goed voor belastingaangifte

wo 12 apr 2017  | Bron: AV Accountancy  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Belasting, Belastingdienst, 2017, Aangifte
Bij regenachtig weer komen de meeste belastingaangiften binnen, meldt het ministerie van Financiën. Dat is er mede de oorzaak van dat sinds 1 maart 2017 een miljoen minder aangiften...

Faillissementen maart 2017

wo 12 apr 2017  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Faillissement, 2017
Het aantal failliet verklaarde bedrijven is iets gestegen. In maart 2017 zijn er 11 bedrijven meer failliet verklaard dan in februari 2017.

Bedrijfsfraudeurs bedreigen controllers

wo 12 apr 2017  | Bron: CM  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Bedrijfsfraude, 2017, Hoffmann
Bedrijfsfraudeurs richten zich steeds meer op directie- en bestuursleden, maar ook op controllers. Opvallend genoeg vindt bedrijfsfraude tevens vaak plaats vanuit de directiekamer.

Crowdfundmarkt groei 2017

wo 12 apr 2017  | Bron: Crowdfundmarkt.nl  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Crowdfunding, 2017, Groei
De markt van crowdfunding in Nederland is wederom gegroeid. In het eerste kwartaal 2017 was de groei 22%.

Het aantal banen in de kinderopvang groeit weer

wo 12 apr 2017  | Bron: Kindopvangtotaal  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kinderopvang, 2016, MBO
In twee jaar tijd nam het aantal werknemers met 4.500 toe. Vooral voor mbo-4 opgeleide pedagogisch medewerkers en hbo’ers liggen er kansen. Maar de groei gaat waarschijnlijk niet hard...

Wat zijn ook al weer de ketenbepalingen?

di 11 apr 2017  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Werkkostenregeling, Ketenbepaling, Belastingdienst
De ketenregeling houdt vanaf 1 juli 2015 in dat een tijdelijk contract nog steeds tweemaal kan worden verlengd, maar de totale duur van de keten wordt beperkt tot 2 jaar. Maar er zijn...

4e Nieuwsbrief Loonheffingen 2017

di 11 apr 2017  | Bron: Belastingdienst  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Nieuwsbrief loonheffingen, 2017
Kleine foutjes, uitbreidingen en werkwoorden in tegenwoordige in verleden tijd zijn aangepast. Verplichte lectuur voor mensen met de puntjes op de i.

Controversiële wetsvoorstellen 2017

di 11 apr 2017  | Bron: Tweede Kamer  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2017, Tweede Kamer, Wetsontwerp, Controversieel
Controversieel verklaard worden die voorstellen en onderwerpen waarvan redelijkerwijze verwacht mag worden dat behandeling met een ander kabinet tot een andere uitkomst zal leiden. Het...

Half jaar vertraging nieuwe regels betalen stukloon en meerwerk

di 11 apr 2017  | Bron: Rijksoverheid e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Stukloon, Meerwerk, Asscher, 2018
De inwerkingtreding van de aanpassingen ten aanzien van stukloon en meerwerk in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) wordt opgeschoven naar 1 januari 2018.

Beleidsregels veroorzaken onzichtbare maar zeer voelbare regeldruk

di 11 apr 2017  | Bron: Actal  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Regeldruk, Actal, 2017, Overheid
De ministeries maken vele wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen die zorgen voor regeldruk voor bedrijven en burgers. Maar dat is niet de enige regelgeving....

Staken mag geen gevolgen hebben voor WW-uitkering

di 11 apr 2017  | Bron: Rechtblog  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Staking, UWV, Werkloosheidsuitkering, 2017
De Centrale Raad van Beroep heeft op 5 april 2017 geoordeeld dat de omstandigheid dat werknemers die hebben gestaakt een lager dagloon hebben en daardoor een lagere...

Inflatie maart 2017

di 11 apr 2017  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Inflatie, 2017
De inflatie in Nederland daalde in maart 2017 naar 1,1 procent. In februari waren de prijzen van goederen en diensten voor de consument 1,8 procent hoger dan een jaar eerder. De...

Knelpunten in de werkkostenregeling

di 11 apr 2017  | Bron: Salaris Net  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Werkkostenregeling, Belastingdienst, Knelpunt
Veel praktische onduidelijkheden zijn inmiddels opgelost door standpunten van de Belastingdienst. De WKR blijkt ondanks deze toelichtingen ingewikkeld en lastig werkbaar. Salaris Net...

Werkgevers en werknemers verdeeld over thuiswerken

ma 10 apr 2017  | Bron: Managers Online  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: HNW, Thuiswerken, Werkgever, Werknemer
Steeds minder werkgevers lijken voorstander te zijn van thuiswerken. Zo riep zelfs IBM recent een groot deel van zijn medewerkers terug naar kantoor. Is het nieuwe werken op zijn...

Aannemen hackwet vol angels en klemmen

ma 10 apr 2017  | Bron: Tweakers  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Hacken, Eerste Kamer, Wetsvoorstel, 2017
De Eerste Kamer is kritisch over het gebruik door opsporingsdiensten van kwetsbaarheden in software, zoals mogelijk gemaakt door de ‘hackwet’. Of het wetsvoorstel wordt aangenomen is...

SER wil individuele pensioenspaarpot

ma 10 apr 2017  | Bron: Volkskrant & Nu  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, SER, 2017
Mensen moeten een eigen pensioenspaarpot krijgen en de hoogte van het pensioen moet pas bekend worden als de pensioendatum nadert. Dat schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER) in een...

Maximale opbouwpercentages pensioenen 2018

ma 10 apr 2017  | Bron: Pensioen Perspectief  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, Eindloonregeling, Middelloon, Beschikbare premiestelsel, 'Billijke' vergoeding
In een eindloonregeling bijvoorbeeld blijft de jaaropbouw 1,657 %. Voorwaarde is een ingangsleeftijd op het 68e jaar. De pensioenleeftijd kan 67 jaar of jonger zijn, maar dan wordt...

Extra maatregelen tegen zwangerschapsdiscriminatie

ma 10 apr 2017  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Discriminatie, Vrouwen, Zwangerschap, Asscher
De afgelopen periode is er op initiatief van minister Asscher met allerlei betrokkenen een actieplan gemaakt met dertien extra maatregelen om zwangerschapsdiscriminatie aan te pakken.

Nederland hield belastingdeals met multinationals geheim

ma 10 apr 2017  | Bron: Trouw  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Geheimhouding, Wiebes, Belastingontduiking, Multinational
Van CDA tot SP is er in de Tweede Kamer verbazing over de notitie van het ministerie van financiën over afspraken die Nederland maakt met grote bedrijven over belasting. Kamerleden...

Banen onderkant middensegment verdwijnen

ma 10 apr 2017  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Arbeidsmarkt, Laagopgeleid, Baanpolarisatie, Langdurig werklozen
Uit de UWV Arbeidsmarktanalyse 2017 blijkt dat er onvoldoende (betaalde) banen bijkomen voor iedereen die kan en wil werken. Dit betekent uitsluiting van groepen met een zwakke...

CAO-lonen stijgen minder dan consumentenprijzen

ma 10 apr 2017  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: CAO, Loonsverhoging, Inflatie, 2017
De CAO-lonen waren in het eerste kwartaal van 2017 1,4 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2016. De toename bleef hiermee onder die van de consumentenprijzen (1,5 procent)....

Geen beleid rentevergoeding Belastingdienst

vr 7 apr 2017  | Bron: FD  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Belastingdienst, Rente
Als blijkt dat belastingplichtigen onvoldoende belasting hebben afgedragen, moeten zij achteraf altijd rente betalen. Echter door de Belastingdienst wordt zelden rente vergoed als te...

Werknemer niet bang dat robot zijn baan inpikt

vr 7 apr 2017  | Bron: Managers Online  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Robot, Werk, Verdringing, Werknemer
Meer dan de helft (57 procent) van de Nederlanders maakt zich nog niet druk om de opkomende automatisering op de arbeidsmarkt. Toch verwacht bijna twee derde (67 procent) wel dat...

HR-Proffie (NVP) Prijs

vr 7 apr 2017  | Bron: redactie@aboutpublishers.nl  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: HRM, Prijs, 2016
Gemeentelijk vervoersbedrijf GVB uit Amsterdam heeft de HR Proffie 2016 voor excellent HR-beleid gewonnen.

Melkertbaan terug is goedkoper

vr 7 apr 2017  | Bron: Volkskrant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Melkertbanen, 2017, Bijstand, Werkloosheid, Subsidie
Een baan voor iedereen zit er zo goed als zeker nooit meer in, alle positieve cijfers over de aantrekkende economie ten spijt. Tof Thissen (Directeur UWV Werkbedrijf) pleit daarom voor...

Geef werkenden zekerheid

vr 7 apr 2017  | Bron: CNV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Flexibiliseren, CNV, Zekerheid
Zorg voor meer vaste banen. Bevorder duurzame, wederzijdse en bestendige arbeidsrelaties. Keer de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt. Om die doorgeschoten flexibilisering...

Flinke stijging HR-vacatures in 2016

vr 7 apr 2017  | Bron: HR Praktijk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: HRM, P&O, Vacature, 2016
Het aantal HR-vacatures is het afgelopen jaar flink gestegen. In 2016 werden 37.763 unieke vacatures voor HR- en recruitmentfuncties online geplaatst, een stijging van 24,2% ten...

Rijk gaat kantoormeubels hergebruiken

do 6 apr 2017  | Bron: Nu.nl  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kantoorinrichting, Hergebruik, 2017
De overheid wil toewerken naar een circulaire economie, waarbij zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van nieuwe materialen. Daarvoor is een grote aanbestedingsprocedure gestart voor...

Verdragenoverzicht april 2017

do 6 apr 2017  | Bron: Min Fin e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Verdragen, 2017, Nederland, Buitenland
Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten ter voorkoming van dubbele heffing van directe belastingen (onder andere inkomstenbelasting en...

Veel DGA’s willen onderneming snel afstaan

do 6 apr 2017  | Bron: AV Accountancy  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: DGA, Onderneming, Afstaan
Veel Nederlandse bedrijven wisselen binnen twee jaar van eigenaar of verdwijnen zelfs helemaal. Bijna twee op de tien DGA’s wil uiterlijk begin 2019 afstand doen van het bedrijf. De...

EVI Groep biedt Arbodienstfranchise

do 6 apr 2017  | Bron: VVP & EVI-Groep  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Arbo, Franchise
Door zowel claim- en interventiebeoordeling van de verzekeraar als arbo en aanvullende dienstverlening in één aparte gecertificeerde entiteit te beleggen, ontstaat een dienstverlener...

Beroep en werkdruk

do 6 apr 2017  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Werkdruk, Stress, Artsen
Managers ervaren een hoge werkdruk. Ook accountants, juristen, koks, artsen en leerkrachten moeten hard en veel werken.

6 risico’s als je met robots gaat werken

do 6 apr 2017  | Bron: MT  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Robot, Gedrag, Gevaar
Naast alle veronderstelde voordelen brengen robots – zoals elke machine – ook risico’s en valkuilen met zich mee. Waar moeten bedrijven met robotambities op letten: Robotisering is niet...

Licht en kleur beïnvloeden werknemers

wo 5 apr 2017  | Bron: FMM  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Gedrag, Kantoorinrichting, Kleur, Licht
Studies tonen aan dat natuurlijk licht kan zorgen voor een betere nachtrust en zelfs symptomen van depressie tegengaat. Hoe een kleur ervaren wordt, heeft niet zozeer te maken met de...

Forse stijging pensioenuitkering beschikbare premieregeling (eind 2016)

wo 5 apr 2017  | Bron: Managers Online  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, Premiebasissysteem, Stijging, 2016
De pensioenuitkering van de gemiddelde beschikbare premieregeling, ook wel bekend als DC-regeling, is in het vierde kwartaal van 2016 gestegen van 687 euro naar 756 euro. Dat is nog...

Afloop 60-maandentermijn en bijtelling vanaf 1 juli 2017

wo 5 apr 2017  | Bron: Salaris Net  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Bijtelling, Auto, 2017, 60-maandentermijn
Vanaf 1 juli 2017 verstrijkt voor velen de 60-maandentermijn. Hoe moet u nu de bijtelling van de auto bepalen? Er zijn drie situaties: aankoop voor 1 juli 2012, tussen 1 juli 2012 tot 1...

Fietsenverkoop op laagste punt in 30 jaar

wo 5 apr 2017  | Bron: De Telegraaf & Volkskrant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Fiets, WKR, Tweede Kamer, Verkoop
De fietsenverkoop in Nederland is in 2016 gezakt naar het laagste niveau sinds 1987. Daar stond echter tegenover dat de omzet uit de verkoop van nieuwe tweewielers een record bereikte,...

Wiebes gaat in op DBA en modelovereenkomsten

wo 5 apr 2017  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: DBA, Tweede Kamer, Wiebes, 2017, Modelovereenkomst
Staatssecretaris Wiebes van Financiën gaat in op de deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) in een brief over fiscale moties en toezeggingen aan de Tweede Kamer. Red.: In een...

Extra faillissementen door Brexit

wo 5 apr 2017  | Bron: Euler Hermes  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Brexit, Faillissement, 2018
De Brexit maakt honderden Nederlandse bedrijven kwetsbaar. In 2018 zal het aantal faillissementen hierdoor toenemen. Belangrijkste oorzaken: omzetverlies door nadelige wisselkoers,...

Detacheringsbranche krimpt door daling bemiddeling ZZP-ers

wo 5 apr 2017  | Bron: PwC  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Detachering, ZZP, 2016, DBA
In het laatste kwartaal 2016 daalde nagenoeg in alle vakgebieden de bemiddeling van ZZP-ers. Daardoor nam de omzet van detacheerders af met 2 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal...

Steeds meer bedrijven met financiële software op de cloud

wo 5 apr 2017  | Bron: AV Accountancy  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Cloud, HRM
Computer Profile onderzocht de meest voorkomende HR-oplossingen. Daarbij keek het naar afzonderlijke HR-oplossingen en de gebruikte erp-toepassingen die HR-functionaliteiten bevatten....

IMF positief over Nederlandse financiële sector

di 4 apr 2017  | Bron: IMF en DNB  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Nederland, Financiele instellingen
Het Nederlandse financiële stelsel is schokbestendig en het toezicht op de financiële instellingen is na de crisis versterkt. Dat zijn de hoofdconclusies van het vijfjaarlijkse...

NVIA wil opheffing loonsanctie kleine werkgever

di 4 apr 2017  | Bron: VVP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Loonsanctie, Kleine werkgever, 2017
De NVIA is blij met het voorstel tot wijziging van de Wet WIA en de Wet SUWI (structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen), maar pleit wel voor opheffing van de loonsanctie voor...
Bekijk items: 1 tot 100 (5 578 totaal)