Nieuws

Groei crowdfunding 2019

Vandaag  | Bron: Crowdfundmarkt.nl  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Crowdfunding, Nederland, 2019
In novemebr 2019 is in Nederland voorlopig al meer dan 275 miljoen euro via crowdfunding opgehaald, dat is nu al 10 miljoen euro meer dan in 2018.

Oproep voor Europese vliegbelasting

Vandaag  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Europa, Vliegtuig, CO2, 2019, EU-landen
Duitsland, Frankrijk, Zweden, Italië, België, Luxemburg, Denemarken en Bulgarije zeggen samen met Nederland in de verklaring dat de CO2-uitstoot van vliegen nu niet voldoende wordt...

Staalproducent Tata Steel moet beter gaan presteren in IJmuiden

Vandaag  | Bron: NOS  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Tata, Bezuinigingen, Collectief ontslag, Personeelskosten
Dat zegt de topman van Tata Steel Europa, Henrik Adam. Tata Steel is van plan om in Nederland in ieder geval 170 miljoen euro te bezuinigen door het verlagen van de personeelskosten....

Meer milieuwinst mogelijk bij recycling plastic afval

Vandaag  | Bron: CPB  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Afval, Recycling, Nederland, 2019, CPB
Volgens het Centraal Planbureau (CPB) kan meer milieuwinst behaald worden door bepaalde maatregelen te treffen op het gebied van recyclen. Het planbureau stelt onder meer een...

Nederlandse bedrijven hebben vaak uitval van clouddiensten

Vandaag  | Bron: Computable e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Cloud, 2019, Uitval, Cybercrime, Nederland
Het aantal incidenten waarbij clouddiensten uitvallen groeit. In 2018 meldde 13 procent van de bedrijven uitval van clouddiensten, in 2019 steeg dat percentage naar 22 procent. Vooral...

De Kunstenbond daagt de Opera voor de rechter

Vandaag  | Bron: NOS  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: ZZP-er, Schijnzelfstandigheid, Nationale Opera, Verzekeringsplicht
De Kunstenbond daagt Nationale Opera & Ballet voor de rechter vanwege de tarieven voor zzp'ers. Volgens de bond is er bij de gerenommeerde kunstinstelling sprake van...

De-activering Quotumwet

Gisteren  | Bron: AWVN e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Quotumregeling, Eerste Kamer, Wetsvoorstel, 2019, Van Ark
Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om de quotumheffing op te schorten, als overheids- of marktwerkgevers de afgesproken aantallen extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking...

Omgekeerde wereld, mensen nemen werk over van robots

Gisteren  | Bron: Vele bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Robot, Mensen, 2019
Robots vervingen mensen om delen van de romp van een vliegtuig aan elkaar vast te klinken. Dat ging verkeerd. Boeing laat mensen en robots nu samenwerken.

Bijna 13 miljard euro witgewassen in Nederland

Gisteren  | Bron: iCOV e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Witwassen, Nederland, 2019
Uit onderzoek van hoogleraar economie Brigitte Unger van de Universiteit Utrecht blijkt dat in Nederland jaarlijks bijna 13 miljard euro crimineel geld wordt witgewassen waarvan het...

Nogmaals e-Herkenning

Gisteren  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: UWV, e-Herkenning, 2019
Vanaf 1 november 2019 wordt het inloggen via UWV-accounts in fasen afgesloten. Vooraf stuurt UWV een e-mail met de datum van afsluiting.

Publiek servicepunt voor werkgevers

Gisteren  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: UWV, Werk, Werkgevers, 2019, Van Ark, Ministerie SZW, Gemeenten
In elke arbeidsmarktregio bieden gemeenten en UWV vanaf 2021 één helder publiek aanspreekpunt voor werkgevers. In een aantal regio’s is dat al zo, maar straks wordt het verplicht.

Alcohol als het nieuwe roken?

Gisteren  | Bron: De Volkskrant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Alcohol, Artsen, 2019, Gezondheid
Afgelopen jaren is er een heel succesvolle campagne gevoerd tegen roken, waardoor dit echt aan banden is gelegd. Je mag niet meer roken in de horeca, in openbare gebouwen en op de...

Tienduizenden ouderen onder bestaansminimum krijgen geen aanvulling op AOW, aldus de Rekenkamer

za 16 nov 2019  | Bron: Algemene Rekenkamer  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: AIO, AOW, Bestaansminimum, Bijstandsniveau, Bijstandsnorm, SVB
De Sociale Verzekeringsbank voert namens de overheid de AOW uit. Wie ondanks de AOW-uitkering een inkomen onder het bestaansminimum heeft, kan een beroep doen op een aanvullende...

Tijdregistratie is anders dan gebruik van ouderwetse prikklokken

vr 15 nov 2019  | Bron: Protime  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Urenregistratie, Prikklok, Registratie
Met de oude prikklok-gedachte is het enige wat je dan weet is hoe lang iemand ‘binnen’ is. Je weet niet hoeveel tijd er is besteed aan daadwerkelijk het werk, laat staan hoe productief...

Advies over Huis voor Klokkenluiders afstemmen met Tweede Kamer

vr 15 nov 2019  | Bron: Ombudsman  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ollongren, Ombudsman, Tweede Kamer, 2019, Advies
Ombudsman: "Het Huis voor Klokkenluiders werkt nog aan onderzoeken uit het (soms verre) verleden. Van Zutphen adviseert dat het Huis nu aan de slag gaat met de aanvragen die dit jaar...

Nieuwe BTW-regels voor internetverkopen vanaf 2021

vr 15 nov 2019  | Bron: CMWeb  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: BTW, Europa, 2021, Consument, Internetverkopen
Met ingang van 1 januari 2021 gaan nieuwe regels gelden voor de heffing en inning van BTW op grensoverschrijdende internetverkopen aan (vooral) consumenten. Een belangrijke wijziging is...

1/3 beroepen op hoogste niveau is meerderheid vrouw

vr 15 nov 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vrouwen, Functie, Deeltijd, Meerderheid, Minderheid, 2018
In ruim een derde van de beroepsgroepen werken meer vrouwen op het hoogste niveau dan mannen, vooral in de zorg- en welzijnssector, en in het onderwijs. Dit hangt samen met de...

Stop loonbeslag en dwangverrekening bij kinderopvangtoeslagen

vr 15 nov 2019  | Bron: Belastingdienst  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kinderopvangtoeslag, Belastingdienst, 2019, Stop
De Belastingdienst zal de komende tijd geen beslag leggen op lonen en zal tevens geen dwangverrekening toepassen in twee situaties wat betreft het terugvorderen van kinderopvangtoeslag.

Toeslagenstelsel sluit niet aan op menselijk handelen

vr 15 nov 2019  | Bron: Fiscaalvanmorgen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Toeslagenwet, Toeslag, Kinderopvang, Zorgtoeslag, 2019
Het onderzoek was gericht op mogelijke verbeteringen binnen het bestaande stelsel van toeslagen. ‘Het onderzoek toont aan dat de problemen van het huidige stelsel de keerzijdes zijn van...

Maximumsnelheid rotmaatregel

do 14 nov 2019  | Bron: NOS & kranten  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Rutte, Auto, 2019, 100 km/uur
Maximumsnelheid rotmaatregel, maar er speelt een groter belang: ruimte voor bijna de hele woningbouw en voor projecten op het gebied van de infrastructuur.

Milieubeleid van de Europese Unie

do 14 nov 2019  | Bron: Europa Nu  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Europa, Milieu, 2019
De EU en de lidstaten hebben een gedeelde bevoegdheid op het gebied van milieubeleid. Dat betekent dat lidstaten wetten mogen maken met betrekking tot milieu, maar alleen als de EU zelf...

Gelijke beloning moet prioriteit krijgen bij CAO-overleg

do 14 nov 2019  | Bron: AWVN  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Gelijke beloning, Mannen, Vrouwen, AWVN, CAO, 2020
Gelijke beloning tussen man en vrouw moet hoog op de agenda in het CAO-overleg van de komende jaren komen. Dat stelt werkgeversvereniging AWVN aan de vooravond van het CAO-seizoen 2020.

Aantal failliet verklaarde bedrijven in oktober nauwelijks veranderd

do 14 nov 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Faillissement, 2019
In oktober 2019 zijn 5 bedrijven minder failliet verklaard dan in september. De trend is afgelopen jaren redelijk vlak.

Te weinig ontwikkeling praktisch opgeleide medewerkers

do 14 nov 2019  | Bron: Unique  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ontwikkelingen, Investeren, Werkgevers, 2019, Werknemers
Organisaties die investeren in opleiding en ontwikkeling slagen er beter in medewerkers aan zich te binden.

ZZP’er krijgt voor 85% binnen 30 dagen betaald

do 14 nov 2019  | Bron: Infogram  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP, Betaaltermijn, Maand, 2019
In de wet staat vermeld dat als met particulieren wordt gewerkt, er zelf een betalingstermijn bepaald mag worden. Bij zakelijke klanten werkt het anders.

Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren

wo 13 nov 2019  | Bron: Europa Nu  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Europa, Jongeren, Prijs
Deze prijs voor jongeren wordt sinds 2008 toegekend aan projecten die gericht zijn op het bevorderen van het begrip tussen volkeren uit verschillende Europese landen. Inschrijvingen...

Door misperceptie geen AOV

wo 13 nov 2019  | Bron: Reaal  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP, Arbeidsongeschiktheidsverzekering, 2019
Een misperceptie over de kosten zorgt ervoor dat veel ondernemers uit het MKB geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben.

Gezondheid en zorg internationaal vergeleken

wo 13 nov 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Gezondheid, Internationaal, Vergelijking, 2019, CBS, OESO
Internationaal gezien heeft Nederland een relatief laag percentage rokers en in het buitenland opgeleide artsen, en wordt er relatief weinig besteed aan niet vergoede geneesmiddelen.

Subsidie voor leren en ontwikkelen in het MKB

wo 13 nov 2019  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Subsidie, MKB, 2020, Koolmees, Van Engelshoven
MKB-bedrijven kunnen vanaf maart 2020 subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up...

Wat is een leerambassadeur?

di 12 nov 2019  | Bron: CNV e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2019, Leven lang leren, Gemeente, Leerambassadeur, CNV
Een leerambassadeur is iemand ’van de werkvloer’ die als vertrouwenspersoon fungeert voor collega’s met opleidingsvragen. Leerambassadeurs ontvangen een toerustingsprogramma om de...

EU-richtlijn gericht op topinkomens

di 12 nov 2019  | Bron: Diverse bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Bestuurder, Arbeidsinkomen, Richtlijn, Europa
De EU-richtlijn 2017/628 schrijft voor dat 75 procent van de aandeelhouders akkoord moet gaan met de beloning van bestuurders, dat was eerder 50 procent plus één stem. In vervolg op...

Ouders met studerende kinderen onder 18 jaar krijgen kinderbijslag

di 12 nov 2019  | Bron: NOS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kinderbijslag, 2020, Kabinet-Rutte
Ouders met studerende kinderen onder de 18 jaar komen vanaf 2020 alsnog in aanmerking voor kinderbijslag en kindgebonden budget. Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie...

Wijziging besluit oproepovereenkomsten

di 12 nov 2019  | Bron: Rijksoverheid e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Oproepovereenkomst, Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), Raad van State, Wetswijzigingen, Koolmees, 2020, 2019
In een brief aan de Tweede Kamer meldt Koolmees dat veel CAO’s alleen verloning of compensatie per dienst mogelijk maken en niet per uur. Arbeidsovereenkomsten op basis van deze CAO’s...

Huurtoeslagen en kindgebonden budgetten achteraf corrigeren

di 12 nov 2019  | Bron: Centraal Planbureau (CPB)  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Belastingdienst, Subsidies, Kinderopvang, 2019, Centraal Planbureau
Meer dan de helft van de uitbetaalde huurtoeslagen en kindgebonden budgetten moet achteraf gecorrigeerd worden. Drie op de tien huishoudens vraagt te veel aan en moet daarom achteraf...

Hoge Raad verbiedt slapend dienstverband

ma 11 nov 2019  | Bron: Jurisprudentie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Slapend dienstverband, Hoge Raad, Verbod, 2019, UWV
De uitspraak van de Hoge Raad (datum: 8 november 2019) is richtinggevend voor alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland.

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 ingediend

ma 11 nov 2019  | Bron: Diverse couranten  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Echtscheiding, Koolmees, Wetsvoorstel, 2021, Tweede Kamer
Het belangrijkste voorstel is de conversie van de pensioenrechten. Bij conversie krijgen beide ex-partners een zelfstandig recht op pensioen dat standaard de helft van het tijdens het...

Evaluatie vier jaar Participatiewet

ma 11 nov 2019  | Bron: BDO  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Participatiewet, 2019, 2014, Van Ark, Evaluatie
BDO heeft het rapport "Nieuwe perspectieven voor gemeenten en leerwerkbedrijven" uitgebracht. Het rapport geeft een beschrijving van een aantal voorbeelden in ons land waarbij er...

Stikstof leidt bouwcrisis

ma 11 nov 2019  | Bron: Economisch Instituut voor de Bouw  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Crisis, Fijnstof, 2020, Krimp, Bouw
Bouwbedrijven dreigen binnen drie maanden om te vallen, als er niet snel een oplossing komt voor de stikstofproblematiek.

Algoritme doorzoekt bankgegevens op arbeidsuitbuiting

ma 11 nov 2019  | Bron: Inspectie SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Algoritme, Inspectie SZW, 2019, Banken, Arbeidsuitbuiting
Verdachte gevallen zijn door de bank aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) doorgegeven, in 7 gevallen werd arbeidsuitbuiting geconstateerd.

Wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong aangenomen

ma 11 nov 2019  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Wajong, 2021, Van Ark, Tweede Kamer, Minimumloon, Bijstand
De Tweede Kamer heeft op 7 november 2019 ingestemd met een wetsvoorstel om de Wajong, de regeling voor jonggehandicapten, te versimpelen. Daarmee komt een einde aan de drie...

Wel of geen beloning voor mantelzorg, of anders

vr 8 nov 2019  | Bron: Diverse bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Mantelzorg, Mantelzorgforfait, 2019, Verschillen
De beloning voor mantelzorger loopt per gemeente sterk uiteen, een jaarlijkse vergoeding van € 200 of € 15 of een attentie (bijv. bos bloemen) of helemaal niets of "we doen het anders".

BHV anno 2019 springlevend

vr 8 nov 2019  | Bron: ArboOnline  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Bedrijfshulpverlening, 2019, Prijs
Bedrijfshulpverleners spelen een belangrijke rol bij het verlenen van eerste hulp op de werkvloer. Nederland telt zo’n 500.000 BHV’ers. BHV kent ook een jaarlijkse onderscheiding...

Evaluatie AVG laat in 2019 veel knelpunten zien

do 7 nov 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Dekker, Tweede Kamer, Evaluatie, 2019, 2020
Minister Dekker heeft op 31 oktober 2019 de Tweede Kamer geïnformeerd over voorgenomen aanpassingen in de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). Daarnaast gaat...

Prognose levensverwachting 65-jarigen in 2019

do 7 nov 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Levensverwachting, CBS, 2025
De levensverwachting van 20,75 jaar in 2025 is in de nieuwste prognose een fractie hoger dan in de prognose van 2018 (20,74 jaar). Een verschil van een halve week. 

Meeste afval en hergebruik materialen in bouwsector

do 7 nov 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2019, CBS, Hergebruik, Bouw
Het hergebruik van materialen, als grondstof voor het productieproces, draagt bij aan de overheidsdoelstelling om een circulaire economie te realiseren voor 2050. Hoe circulair een...

Alumni omscholen om personeelskrapte te bestrijden

do 7 nov 2019  | Bron: BNR  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Omscholing, HBO, 2019, Alumni
Hogescholen willen een grotere rol gaan spelen in het oplossen van de enorme personeelstekorten. De Nederlandse hogescholen willen alumni gaan aanschrijven om ze te attenderen op banen...

Iedere inwoner schuldenvrij

do 7 nov 2019  | Bron: Arnhem.nl  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Schulden, 2019
Arnhem richt zich met de schulddienstverlening op alle Arnhemmers vanaf 18 jaar, maar heeft speciale aandacht voor groepen inwoners met een verhoogd risicoprofiel. De ambities in de...

Cadeaubon het perfecte geschenk

do 7 nov 2019  | Bron: Personeelsnet  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Cadeaubon, Kerstpakket, 2019
Hoe goed ook bedoeld, de kans is aanwezig dat je het niet iedereen naar de zin kunt maken. Dat kan wel met een cadeaubon.

CNV: miljardenstrop overheid door zzp-wet

wo 6 nov 2019  | Bron: Telegraaf  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: ZZP, ZZP-er, Verzekeringsplicht, CNV, Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, Wet, Belastingdienst
CNV, bij monde van haar voorzitter Arend van Wijngaarden bepleitte in juni nog een minimum tarief van € 25,00, maar geeft nu aan, dat de nieuwe wet de overheid een financiële strop...

CPB: Klimaatakkoord kost miljarden

wo 6 nov 2019  | Bron: CPB  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Nederland, 2019, CPB, Klimaatakkoord, Miljarden
In een doorrekening van de klimaatmaatregelen van het kabinet-Rutte III becijfert het CPB dat het beleid met ruim een half procent drukt op het bruto binnenlands product (bbp). Ter...

Nederlandse afdrachten aan de EU, subsidies en naheffingen

wo 6 nov 2019  | Bron: Europa Nu  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Europa, Kosten, Baten, 2018
Veel cijfers, met het geruststellende eindoordeel van Europa NU: "het EU-lidmaatschap heeft voor Nederland veel economische voordelen; die zijn veel groter dan de jaarlijks te betalen...

FNV Zorg & Welzijn opent meldpunt stagemisbruik

wo 6 nov 2019  | Bron: FNV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Stage, Verantwoordelijk, Misbruik, FNV, Meldpunt, 2019
FNV Zorg & Welzijn heeft op 3 november 2019 het meldpunt www.fnv.nl/stagemisbruik geopend waar leerlingen/ stagiairs en medewerkers in de Gehandicaptenzorg, Kinderopvang en Verpleeg- &...

Met tegenzin meepraten over verplichte pensioenverzekering

wo 6 nov 2019  | Bron: Diverse bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP, Pensioen, Verplicht verzekerd, 2019, 2020, Stichting van de Arbeid
ZZP-organisaties zijn het eens over het feit dat het ongewenst is dat onverzekerde ZZP-'ers bij langdurige of blijvende arbeidsongeschikt ten laste komen van de maatschappij. De...

Volwassen loon voor elke 18-plusser

wo 6 nov 2019  | Bron: Tentoo e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Minimum jeugdloon, 2019, 18, Volwassenen, Verhoging
Jongvolwassenen kunnen financieel niet op eigen benen staan omdat ze worden afgescheept met een jeugdloon rond de 5 euro per uur. Van dat jeugdloon moeten ze wel gewoon volwassen dingen...

Te drukke agenda in Tweede Kamer

wo 6 nov 2019  | Bron: NOS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Tweede Kamer, 2019, Druk, Agenda
De agenda van de Tweede Kamer is overvol en daar moet volgens een speciale Kamercommissie verandering in komen. Kamerleden doen veel aanvragen om in de grote zaal te debatteren,...

Transparantie door Inspectie SZW

di 5 nov 2019  | Bron: Inspectie SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Inspectie SZW, Transparantie, 2019
De Inspectie SZW is transparant (open) over haar werkwijze en de resultaten van inspecties. Met naam en toenaam worden alle bedrijven genoemd waar de Inspectie is geweest en ook of zij...

Nederland loopt achter met klimaatplannen

di 5 nov 2019  | Bron: AD e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Klimaat, Europa, Wiebes, 2019, Planbureau
Nederland loopt in Europa niet voorop in het behalen van de klimaatdoelen. Geen enkel ander EU-land wekt zo weinig duurzame energie op. Als het om het verminderen van de...

Smartphone slecht voor de productiviteit

di 5 nov 2019  | Bron: De Telegraaf e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Smartphone
In plaats van dat een smartphone ons werk sneller en gemakkelijker maakt, denkt maar liefst 65 procent van de leidinggevenden dat het apparaat juist ten koste gaat van de...

Kansen pakken en risico’s beheersen

di 5 nov 2019  | Bron: SER e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: SER, Maatschappelijk verantwoord ondernemen, 2019, Advies, Tweede Kamer
Er is veel enthousiasme bij bedrijven om aan de duurzame ontwikkelingsdoelen te werken” zei voorzitter Mariëtte Hamer tijdens de bespreking van het SER-advies “Kansen pakken en risico’s...

Belastingdruk EU toegenomen, Nederland blijft gelijk

di 5 nov 2019  | Bron: EuroStat  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: 2018, Belastingdruk, Frankrijk, België, Nederland
Landen die in 2018 hoog scoorden waren Frankrijk (48,4 proc), België (47,2 proc) en Denemarken (46,2 proc). Het laagterecord kwam terecht bij de Ieren (23 proc). Nederland bleef gelijk...

AOW-leeftijd na uitwerking pensioenakkoord ook in 2025 op 67

di 5 nov 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: AOW, 2025, Koolmees, 2019, Tweede Kamer
Omdat de AOW-leeftijd in 2025 voor 1 januari 2020 moet worden vastgesteld, gebeurt dit nog volgens de huidige wetgeving. Op basis hiervan komt de AOW-leeftijd in 2025 uit op 67 jaar en...

Bezorgdheid over internetveiligheid

di 5 nov 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Cybercrime, 2019, Internet, Veiligheid
Bijna 60 procent van de Nederlandse bevolking maakte zich in 2019 zorgen over de veiligheid op internet en zag daarom bijvoorbeeld af van het gebruik van openbare wifi-netwerken en het...

Cijfers dekkingsgraad oktober 2019

ma 4 nov 2019  | Bron: AON  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pensioen, Dekkingsgraad, 2019
De gemiddelde dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen was in oktober 101 procent. Dat is net boven de 'kritieke grens' van 100 procent.

460 miljoen extra voor onderwijs, niet genoeg!

ma 4 nov 2019  | Bron: Vele bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Onderwijs, Staking, 2019, Eenmalige uitkering, Slob
Het kabinet investeert deze regeerperiode extra in de aanpak van het personeelstekort, werkdruk etc. Dat is verre van genoeg en teveel eenmalig. Daarom gaat de staking op woensdag 6...

Familieleden van buitenlandse zelfstandigen mogen in loondienst werken

ma 4 nov 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Buitenlandse arbeiders, Nederland, Koolmees, 2019
Het kabinet heeft besloten dat de familie- en gezinsleden van buitenlandse zelfstandigen vanaf begin 2020 zonder extra papieren in loondienst mogen werken. De verwachting is dat...

Werkgevers vragen brede kennis en vaardigheden

ma 4 nov 2019  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kennis, Vaardigheden, UWV, Enquête, 2019
Uit een enquête van UWV onder 2.000 bedrijven blijkt dat 3 van de 10 werkgevers verwachten dat er de komende 2 jaar bredere vaardigheden nodig zijn op de arbeidsmarkt. De behoefte aan...

Recessie dreigt door stikstof- en PFAS-crisis

ma 4 nov 2019  | Bron: VNO-NCW & MKB  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Stikstof, 2019, Bouw, Recessie
De problemen rond stikstof in natuurgebieden en chemische stoffen in de grond hebben hebben veel grotere economische gevolgen dan de politiek zich realiseert. Als we niet snel tot...

Handboek Loonheffingen 2019 geactualiseerd in oktober 2019

ma 4 nov 2019  | Bron: Belastingdienst  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Handboek Loonheffingen, 2019, Actualisatie
Op 17 oktober 2019 is de geactualiseerde versie van het Handboek Loonheffingen per 1 oktober 2019 gepubliceerd. De geactualiseerde versie is online en als pdf-versie te raadplegen.

Nationale Werkbezoekdag op 20 november 2019

vr 1 nov 2019  | Bron: Diverse bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Arbeidsmarkt, Werkbezoek, 2019, Open
Op 20 november 2019 is de Nationale Werkbezoekdag. Tijdens deze jaarlijks terugkerende dag zetten organisaties en bedrijven in heel Nederland vrijblijvend hun deuren open voor...

Kabinet schiet bouwbedrijven in nood te hulp

vr 1 nov 2019  | Bron: De Volkskrant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Werktijdverkorting, 2019, Kabinet, Hulp
Het kabinet wil bouwbedrijven die in nood verkeren door de stikstof- en pfas-crisis de helpende hand reiken. Bouwbedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor hun personeel,...

Forse krimp uitzendbranche houdt aan

vr 1 nov 2019  | Bron: Flexmarkt e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Uitzendarbeid, Afname, 2019
In week 37 - 40 van het jaar 2019 daalde het aantal uitzenduren met 9% en de omzet van de uitzendbranche daalde met 5% in vergelijking met dezelfde periode in 2018.

Aanval banken op problematische schulden

vr 1 nov 2019  | Bron: Banken e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Schuldpreventie, Banken, 2019, Test
De vier grote banken van Nederland, ING, ABN Amro, Rabobank en de Volksbank werken samen om schulden tegen te gaan. In samenwerking met andere partijen die zich richten op...

Aanmelding kleineondernemingsregeling

vr 1 nov 2019  | Bron: Belastingdienst  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kleineondernemersregeling, BTW, Aanmelding, Belastingdienst, 2019, 2020
Deelnemers aan de regeling in 2020 moeten dit uiterlijk 20 november 2019 aan de Belastingdienst melden.

Windows 7 stopt per 1 januari 2020

do 31 okt 2019  | Bron: Microsoft  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Microsoft, 2020, Stop, Ondersteunende functie
Vanaf 2020 kan dit Windows 7 grote problemen veroorzaken voor bedrijven en particulieren. Reden, vanaf 14 januari 2020 stopt de ondersteuning vanuit Microsoft voor dit...

Faillissementen kondigen zich vier jaar van tevoren aan

do 31 okt 2019  | Bron: Brisk & Euler Hermes Nederland  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Faillissement, Europees, MKB, Drie-fasensysteem
Volgens Euler Hermes verlopen faillissementen van Europese mkb-bedrijven volgens vaste patronen. Drie fasen zijn te onderscheiden: de strategiecrisis, de winstgevendheidcrisis en de...

Gratis cultuur op kosten van de baas?

do 31 okt 2019  | Bron: Volkskrant  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Werkkostenregeling, Keuzebudget, WKR-budget, WKR, Producten eigen bedrijf, Belastbaar loon in geld
"Bij deze bedrijven kun je naar het theater op kosten van de baas: ‘Goed voor de productiviteit’ Bedrijven experimenteren volop met maatregelen die gelukkigere én productievere...

Richtbedragen OR-cursussen 2020

do 31 okt 2019  | Bron: SER  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ondernemingsraad, Opleidingen, 2020
De bedragen zijn all-in en exclusief BTW. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 1055 euro per dagdeel per OR (was in 2019: 1025 euro).

Verwarring over gevolgen van fijnstof en stikstof

do 31 okt 2019  | Bron: Tweede Kamer e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Stikstof, Fijnstof, Tweede Kamer, 2019, Raad van State
Het kabinet en provincies hebben meer tijd nodig om duidelijkheid te geven over de aanpak van de stikstofproblemen.

Jongeren zonder startkwalificatie werken minst vaak

do 31 okt 2019  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Werk, Startkwalificatie, 2018
In 2018 had ruim twee derde van de jongeren van 15 tot 27 jaar betaald werk. Jongeren met een startkwalificatie waren vaker aan het werk dan jongeren zonder startkwalificatie.

Aanpassingen loonstrook en jaaropgaaf 2019

wo 30 okt 2019  | Bron: Belastingdienst  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Jaaropgaaf, Loonstrook, 2019, Aanpassingen
De aanpassingen loonstrook en jaaropgaaf zijn vermeld in Handboek Loonheffingen 2019.

Voorwaarden kleine geschenken

wo 30 okt 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Geschenk in natura, Handboek Loonheffingen, 2019
Als de werkgever een werknemer een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling geeft die buiten de relatie werkgever-werknemer valt, is dat geen loon. Er is dan namelijk geen...

Verscherpt toezicht op wet DBA in 2020

wo 30 okt 2019  | Bron: Belastingdienst  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Wet DBA, 2020, Belastingdienst
Verscherpt toezicht op arbeidsverhoudingen start in 2020, de Belastingdienst kan de opdrachtgever dan correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen opleggen. Alvorens dit te doen, moet...

SER Arboplatform

wo 30 okt 2019  | Bron: SER  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Arbo, SER
Bij dit platform staan alle voor werkgevers en werknemers goedgekeurde arbo-instrumenten overzichtelijk bij elkaar. Het platform wordt ook een punt waar sociale partners kennis kunnen...

Actie om ABP pensioengeld terug te krijgen dat de Staat heeft "geleend"

wo 30 okt 2019  | Bron: Pensioenverlies.nl  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: ABP, Pensioen
De Nederlandse Staat (Kabinet Lubbers) heeft in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw het begrotingstekort gefinancierd met geld uit het Ambtenaren Pensioenfonds. De overheid heeft...

Wijzigingen WKR 2020 betreffen niet de concernregeling

wo 30 okt 2019  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Concernregeling, 2020, Nadelig, Werkkostenregeling
De concernregeling werkt in nadeel voor een concern als de totale loonsom meer dan € 400.00 bedraagt.

Langer recht op anoniem loopbaanadvies

di 29 okt 2019  | Bron: A+O fonds Rijk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Loopbaanbudget, Overheid, 2020, Subsidie, Anoniem
Eenmaal per vijf jaar en minimaal 3 in dienst bij de overheid? Dan komt hij/zij in aanmerking voor een gratis loopbaanadvies. De actie loopt tot en met 2020.

Pilot anoniem solliciteren

di 29 okt 2019  | Bron: A+O fonds Rijk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Anoniem, Sollicitatie, 2019, Pilot, Overheid
De pilot leverde bij de betrokkenen vooral bewustwording op van de eigen vooroordelen. De pilot heeft niet aantoonbaar geleid tot meer diversiteit onder de geselecteerde...

Minder ambtelijke - meer begrijpelijke taal

di 29 okt 2019  | Bron: Overheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Taal, Ambtelijk, 2019, Verbetering
De zo geheten Direct Duidelijk Brigade gaat medewerkers van overheidsorganisaties zoals gemeentes en provincies helpen bij het begrijpelijk maken van teksten. "Wij willen ervoor zorgen...

Arbeidsmarktmonitor 2019 Panteia

di 29 okt 2019  | Bron: Panteia  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vacatures, 2019, Panteia, Afvlakking
In het arbeidsmarktonderzoek van Panteia 2019, geeft zij aan dat de vraag naar personeel algemeen gesproken blijvend is, het tempo van de economische groei vlakt evenwel af. Panteia...

Minder mensen stromen van WW door naar bijstand

di 29 okt 2019  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Bijstand, Werkloosheid, 2018
Minder mensen zijn in 2018 van een WW-uitkering doorgestroomd naar de bijstand, meldt het UWV op 24 oktober 2019. In 2017 vroeg 4,6 procent van de mensen die een WW-uitkering kregen...

Internetconsultatie minimumtarief en zelfstandigenverklaring online

di 29 okt 2019  | Bron: MinSZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Rechtspositie, ZZP, Koolmees, Zelfstandigen, Verklaring, 2021
Minister Koolmees en staatssecretaris Snel willen dat alle ZZP’ers vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur verdienen. En, onder voorwaarden komt er een zelfstandigenverklaring.

Doelstelling banenafspraak 2019 gehaald

ma 28 okt 2019  | Bron: UWV  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Quotumregeling, 2019, Werkgevers, Overheid, Arbeidsmarkt
Werkgevers hebben tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2019 in totaal 55.903 banen gerealiseerd voor mensen die in de doelgroep banenafspraak vallen: 45.185 banen via een regulier...

Niet tijdig terug van vakantie, ontslag op staande voet

ma 28 okt 2019  | Bron: Jurisprudenti  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ontslag op staande voet, Vakantie, Werkgever, Werknemer, 2019, Transitievergoeding

Nu ook een Europese arbeidsinspectie

ma 28 okt 2019  | Bron: Diverse bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Europa, Arbeidsinspectie, 2019
Nieuw is de formele oprichting van de Europese arbeidsinspectie (European Labour Authority, afgekort ELA). De eerste boardmeeting vond plaats op oktober 2019.

Is doorwerken na AOW-leeftijd contract voor onbepaalde tijd?

ma 28 okt 2019  | Bron: Jurisprudentie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: AOW, Doorwerken, Ontslag, Werknemer, Kantonrechter
Een werknemer heeft zijn werkzaamheden voortgezet na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Nadat de door de werknemer verrichte werkzaamheden enkele jaren later worden...

Flexbemiddelaars concurreren elkaar kapot, ZZP'ers de dupe

ma 28 okt 2019  | Bron: OR-net e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP, Failliet, 2019, Tussenpartij, Problemen
Grote bedrijven en overheidsinstellingen maken steeds vaker gebruik van tussenpartijen wanneer zij ZZP'ers in dienst nemen en dit leidt volgens de belangenorganisaties tot problemen.

DoelgroepenDashboard

ma 28 okt 2019  | Bron: Gemeente Den Haag  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Werving, 2017, DoelgroepenDashboard
In 2017 werd er een nieuwe recruitmentafdeling opgezet bij Gemeente Den Haag. Het DoelgroepenDashboard werd in deze opstartfase vooral gebruikt om de vakinhoud en doelgroepen te leren...

Milieuregels vallen branches zwaar

vr 25 okt 2019  | Bron: RIVM, De Telegraaf e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vervuilen, 2019, Milieu, Overheid, Branches
Strenge milieuregels hebben veel grotere economische gevolgen dan de politiek zich realiseert. Dat zeggen VNO-NCW en MKB Nederland, de beide organisaties waarschuwen voor een 'zelf...

Hoofdlijnen factsheet transitievergoeding

vr 25 okt 2019  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Transitievergoeding, 2019, Factsheet, 2020
In deze factsheet van het Ministerie SZW staat op hoofdlijnen beschreven waar werkgevers en werknemers met ingang van 1 januari 2020 rekening mee moeten houden met betrekking tot de...

In 2020 behoud van huidige werknemers prioriteit

vr 25 okt 2019  | Bron: Intelligence Group  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Vacatures, Behoud, Werknemers, 2019, Prioriteit
In 2018 stond het verleiden en verrassen nog bovenaan de agenda, maar door de krapte zien steeds meer corporate recruiters in hoe lastig dit is, en richten ze zich vooral op hoe ze hun...
Bekijk items: 1 tot 100 (9 680 totaal)