Inhoud

 1. Introductie
 2. Onze HR-producten en HR-dienstverlening
 3. Waar we voor staan: opgavegericht werken 'Samen en Anders'
 4. Resultaten realiseren

Introductie

Het HR-landschap is momenteel in beweging, en binnen het HR-domein worden diverse uitdagingen aangegaan om nieuwe HR-oplossingen te bedenken. Organisaties worden geconfronteerd met de eerste echte uitdaging: het verkrijgen van inzicht in relevante HR-vraagstukken. Dit inzicht is cruciaal voor het overtuigen van bestuurders en beslissers bij de keuze voor het 'Nieuwe HR', waarbij samenwerking en vernieuwing voorop staan. Samen met belanghebbenden moet een HR-opgave worden geformuleerd, die eigenaarschap en draagvlak binnen organisaties bevordert en de bereidheid om te veranderen stimuleert. Een juiste legitimatie van de gewenste HR-ambitie is ook van belang om de daadkracht van HR binnen de organisatie te waarborgen.

Het 'Nieuwe HR' richt zich op oplossingen die de kern van het 'menskracht' probleem aanpakken, zonder te vervallen in symptoombestrijding. Het draait om het versterken van menskracht en mensgerichtheid binnen organisaties, waarbij mensgericht organiseren een centrale rol speelt.

HR-Visieontwikkeling, HR-speerpunten, HR-beleidsthema's en HR-instrumentarium moeten in de juiste verhouding tot elkaar staan om HR-organiseervraagstukken goed aan te pakken. De HR-staf en het HR-jaarplan vullen de HR-functie aan en bieden de gewenste HR-ondersteuning aan medewerkers en leidinggevenden in organisaties. Het is belangrijk om binnen het 'Nieuwe HR' op tijd te beginnen met de inrichting en organisatie van HR-evaluatie, zodat de impact van de HR-functie meetbaar wordt.

AscieGroup is voortdurend in ontwikkeling om maatwerkondersteuning te bieden bij het optimaliseren en vernieuwen van de HR-functie in organisaties. Hierna worden onze HR-producten en dienstenportfolio met HR-dienstverlening beschreven op verschillende gebieden van de HR-functie. Zo kunnen we u zo goed mogelijk ondersteunen en begeleiden in de overgang naar het 'nieuwe HR'.
 
 Bekijk hier ook onze factsheet voor meer informatie over onze HR-producten en diensten.

Ons aanbod

We werken graag op maat met u samen aan HR-oplossingen en zoeken en vinden de juiste en vooral passende HR-puzzelstukken. We bieden verschillende opties aan, zoals een strippenkaart (op afroep), een kleine offerte (adviserend), een traject offerte (project) of een ontwikkel offerte (programma). Bij elke optie maken we altijd afspraken over:

 • Aanpak op hoofdlijnen
 • Begeleidingsteam
 • Doorlooptijden
 • Capaciteiten
 • Opbrengst
 • Kosten

Menskracht, mensgerichtheid en mensgericht organiseren werken echt en dragen bij aan het realiseren van uw mens- en organisatiedoelen. We staan graag 'samen en anders' voor u klaar.

Onze HR-producten en dienstenportfolio met HR-dienstverlening

Onze uitgebreide catalogus van HR-producten en dienstenportfolio met HR-dienstverlening is ontworpen om u te ondersteunen bij het optimaliseren en vernieuwen van uw HR-functie. De HR-catalogus biedt een scala aan HR-oplossingen die specifiek zijn ontworpen om tegemoet te komen aan uw unieke behoeften en om de mens- en organisatiedoelen in uw organisatie te realiseren.

De HR-catalogus omvat de volgende twaalf categorieĆ«n die elk gericht zijn op het organiseren en verbeteren van verschillende aspecten van uw HR-werkzaamheden: 


 HR catalogus - 1: Organiseren van HR Visie

 HR catalogus -  2: Organiseren van Werk

 HR catalogus -  3: Organiseren van Leren

 HR catalogus -  4: Organiseren van Innoveren

 HR catalogus -  5: Organiseren van Belonen

 HR catalogus -  6: Organiseren van Kwaliteit


 HR catalogus -  8: Organiseren van Leiderschap

 HR catalogus -  9: Organiseren van Vitaliteit

 HR catalogus - 10: Organiseren van Capaciteit

 HR catalogus - 11: Organiseren van Impact 

 HR catalogus - 12: Organiseren van HR-functie

Waar we voor staan: opgavegericht werken 'Samen en Anders'

Bij onze HR-producten en dienstenportfolio met HR-dienstverlening streven we naar een opgavegerichte aanpak. Dit betekent dat we dagelijks professionals samenbrengen - in thematafels -  om gezamenlijk oplossingen te bedenken voor uitdagingen in uw organisatie. Door te werken vanuit een opgave-gestuurde aanpak bereiken we verrassende resultaten en stimuleren we innovatie en samenwerking.

Onze opgavegerichte aanpak is gebaseerd op het idee dat complexe uitdagingen het beste kunnen worden aangepakt door verschillende expertisegebieden samen te brengen en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. We geloven in de kracht van samenwerking en het delen van kennis en ervaring om tot de meest effectieve resultaten te komen.

Onze opgavegerichte aanpak wordt beschreven in ons "Opgaven"-menu. Hierin vindt u uitwerkingen en publicaties van beleidsthema's rond de volgende HR-speerpunten: 

 1. Organiseren van HR visie 
 2. Organiseren van Werk
 3. Organiseren van Leren
 4. Organiseren van Innoveren
 5. Organiseren van Belonen
 6. Organiseren van Kwaliteit
 7. Organiseren van Samenhang en Integraliseren
 8. Organiseren van Leiderschap
 9. Organiseren van Vitaliteit
 10. Organiseren van Capaciteit
 11. Organiseren van Impact 
 12. Organiseren van HR-functie 

Resultaten realiseren

Het HR Kiosk Servicecentrum hanteert een resultaatgerichte aanpak waarbij duurzame HR-oplossingen centraal staan. We streven er voortdurend naar om samen de menskracht in uw organisatie te vergroten door medewerkers nog beter te laten functioneren. Een mensgerichte benadering en mensgericht organiseren vormen daarbij de basis voor de ontwikkeling van menskracht. We dagen de systemen in uw organisatie uit om meer ondersteunend en dienstbaar te zijn aan menskracht. Het realiseren van doelen staat in onze samenwerking met u als opdrachtgever altijd voorop. 

 Ga direct naar: