Algemene Voorwaarden HR-kiosk BV

Algemene voorwaarden, voor:
informatie, diensten, consultancy, advertenties  en trainingen

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van HR-kiosk voor het leveren van informatie en voor het verrichten van diensten en of het verzorgen advertising in de vorm van inbound- en content marketing. Deze bepalingen zijn derhalve ook van toepassing op iedere rechtsverhouding die direct of indirect tussen HR-kiosk en een klant tot stand komt met betrekking tot de onderwerpen, die geregeld zijn in deze voorwaarden.
 
Inhoud
 1. Definities
 2. Algemene voorwaarden en toepasselijkheid
 3. Totstandkoming overeenkomst
 4. Afkoelingsperiode
 5. Aflevering
 6. Uitvoering van de dienstverlening
 7. Rechten van intellectuele of industriƫle eigendom
 8. Overmacht
 9. Prijs
 10. Betaling
 11. Zekerheid
 12. Voorbehoud van eigendom en pandrecht
 13. Aansprakelijkheid
 14. Duur en opzegging
 15. Ontbinding
 16. Standaard online vermelding
 17. Gegevensverwerking
 18. Toepasselijk recht en geschillen

Download Algemene Voorwaarden