Nieuws Meer nieuws

Kabinet en VNG maken afspraken over financiële zekerheid zorgaanbieders

Gisteren  | Bron: Min VWS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Zorg, Kabinet, 2020, Wet Maatschappelijke Ondersteuning
De ministeries van VWS en JenV en de VNG hebben afspraken gemaakt over het waarborgen van financiële zekerheid van zorgaanbieders binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning en de...

Banken geven mkb-bedrijven uitstel voor aflossing

Gisteren  | Bron: Banken  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: MKB, Banken, Schulden
Kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en...

Geen centrale examens in 2020

Eergisteren  | Bron: Min OCW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Examen, 2020, Schooljaar, Slob, Onderwijs
De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

Phishingberichten 2020

Eergisteren  | Bron: Belastingdienst  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Phishing, 2020, Belastingdienst
Er gaan weer phishingberichten rond. De belastingdienst stuurt nooit een bericht via WhatsApp, sms of mail over betalingsachterstanden. Hebt u hierover een sms, whatsappbericht of...

Noodsteun om voedselbanken draaiende te houden

Eergisteren  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Voedselbank, Steun, 2020, Coronavirus
Er wordt eenmalig een subsidie van vier miljoen euro als vangnet voor het calamiteitenfonds beschikbaar gesteld. Dit gebeurt in het kader van de Corona-crisismaatregelen van het...


Uitgelicht nieuws

8 duizend zorgwerknemers in grenspendel met Duitsland en België

Gisteren  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Grensarbeider, België, Duitsland, 2017, 2020, CBS
In 2017 werkten 40 duizend mensen in Nederland die in Duitsland woonden en 39 duizend die in België woonden. Van hen werkten 8 duizend in de gezondheidszorg.

Richt je blik op skills, werkgever

Gisteren  | Bron: AWVN  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Functienaam, Functieniveau, Skills, 2020
Door een andere bril kijken naar wat werkenden kunnen, je niet blindstaren op functieniveau en -titel. Dat is het doel van de pilot gehouden op Schiphol.

Reisbeperking in Europa

Eergisteren  | Bron: Europa en AWVN  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Europa, 2020, Coronavirus, Reisbeperking
De Europese Commissie heeft informatie verstrekt over de reisbeperkingen ter bestrijding van het coronavirus en hoe de Schengenstaten daar mee moeten omgaan.

AP kijkt naar Nederlandse autofabrikanten

Eergisteren  | Bron: AP  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Autoriteit Persoonsgegevens, 2020, Auto, Vrachtauto
De AP heeft per brief alle in Nederland gevestigde fabrikanten van auto’s, bedrijfswagens en vrachtwagens gevraagd welke persoonsgegevens ze verwerken, waarom, hoe lang, hoe ze die...

Arbeidsbeperkte met een baan doet minder beroep op zorg

wo 25 mrt 2020  | Bron: Centraal Planbureau (CPB)  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Arbeidsbeperking, Zorg, 2020, Centraal Planbureau
Als iemand met een arbeidsbeperking een baan krijgt, heeft dat niet alleen voordelen voor de persoon zelf, maar ook voor de samenleving. Mensen met een arbeidsbeperking doen minder vaak...

Opinie

Vraagbaak

HR-kiosk vraagbaak

Snel en duidelijk antwoord
Vraagbaak   |   Veel gestelde vragen