Nieuws Meer nieuws

Werknemer kan deel pensioen straks in één keer opnemen

Eergisteren  | Bron: Overheid  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Pensioenakkoord, Opname
Eén van de plannen uit het pensioenakkoord is dat werknemers straks bij pensionering maximaal 10% in 1 keer mogen opnemen. Dit bedrag kunnen zij dan bijvoorbeeld gebruiken om hun...

Werkgevers zijn straks verplicht discriminatie na te laten

Eergisteren  | Bron: Inspectie SZW e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Discriminatie, Sollicitatie, 2019, Van Ark, Inspectie SZW, Raad van State
Werkgevers zijn straks verplicht om beleid te voeren ter voorkoming van discriminatie bij werving en selectie. De wetswijziging waarin de Inspectie SZW op termijn bevoegd is om hierop...

Gezamenlijke aanpak witwassen

Eergisteren  | Bron: AFM  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Witwassen, Autoriteit Financiële Markten (AFM), minister, 2019, Europa, Nederland
De minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Financiën hebben op 2 juli 2019 een gemeenschappelijk plan van aanpak gepresenteerd om witwassen via het Nederlandse financiële...

Commissie schadeafhandeling beroepsziekten van start

Eergisteren  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Beroepsziekte, Commissie, 2019, Schade
De commissie komt met voorstellen om het proces van het verhalen van schade voor slachtoffers van beroepsziekten als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen gemakkelijker te...

Betaalgegevens gebruiken voor aanbiedingen? Dat doen veel banken allang

do 18 jul 2019  | Bron: De Volkskrant  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Privacy, Banken, Autoriteit Persoonsgegevens, 2019
Het voornemen van de ING om bankafschriften te gebruiken voor marketing heeft – naast brede verontwaardiging – inmiddels ook geleid tot een waarschuwing van de Autoriteit...


Uitgelicht nieuws

Gelijk loon voor gelijk werk in hele EU

Eergisteren  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Detachering, Europa, 2019, Wetsvoorstel, Koolmees
Om gedetacheerde werknemers beter te beschermen, wordt de bestaande richtlijn uit 1996 uitgebreid met voorwaarden voor huisvesting en bepaalde toeslagen en vergoedingen. Ook de duur van...

Toename Wmo-aanvragen problematisch voor gemeenten

Eergisteren  | Bron: Diverse kanalen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Wmo, 2019, Gemeenten, Tekort
Wat eerder de gemeenten al vreesden is waarheid geworden, een grote toeloop van de aanvragen Wmo. De oorzaak ligt niet alleen bij het lage bedrag van de eigen bijdrage, ook de...

Pilots Veranderopgave Inburgering starten in 57 gemeenten

Eergisteren  | Bron: Min SZW  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Pilots, Inburgering, 2019, Gemeenten
In augustus starten de pilots die input geven voor het nieuwe inburgeringsstelsel dat op 1 januari 2021 in werking treedt. De resultaten van de pilots worden door het ministerie van...

Megaboete voor Haga Ziekenhuis

Eergisteren  | Bron: Vele bronnen  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Privacy, Boete, 2019
De eerste boete van de Autoriteit Persoonsgegevens is een feit. Het Haga Ziekenhuis in Den Haag kreeg in juli 2019 de boete van € 460.000 omdat tientallen niet-bevoegde medewerkers een...

Boetebesluiten opnieuw herzien

do 18 jul 2019  | Bron: Centrale Raad van Beroep  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Boete, Centrale Raad van Beroep, 2019
Op 7 maart 2019 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) bepaald dat boetebesluiten voor overtredingen van de inlichtingenplicht in de sociale zekerheid over de periode 1 januari 2013...

Opinie

Vraagbaak

HR-kiosk vraagbaak

Snel en duidelijk antwoord
Vraagbaak   |   Veel gestelde vragen