Nieuws Meer nieuws

SER Jongerenplatform op pad met verkenning Hoge Verwachtingen

Vandaag  | Bron: SER  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Jongeren, Baan, Tweede Kamer, 2019, SER
Er moet structureel meer aandacht komen voor de positie van jongeren. In een hoorzitting in de Tweede Kamer lichtten jongeren van het SER Jongerenplatform dat zelf toe aan de hand van...

Vragen en antwoorden over de fiets van de zaak

Vandaag  | Bron: Rijksoverheid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Fiets, Bromfiets, Motorfiets, 2020, Quiz
Als u het antwoord op de volgende vragen weet, mag u het vragen / antwoordenspel overslaan: Ik gebruik de fiets van de zaak niet privé, moet ik dan toch bijtelling betalen? Welke twee...

Pilot generieke werkvoorziening 2020

Vandaag  | Bron: Min SZW en UWV  | Auteur: Fred Barkhuis
Het kabinet zet in op het vergroten van de arbeidsmarktkansen voor mensen met een beperking, zodat ze makkelijker aan het werk komen én blijven. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat...

Aantal kinderen in armoede bleef in 2018 gelijk, langdurige armoede daalde

Gisteren  | Bron: CBS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Armoede, Kinderen, Afname, 2018
Na een stijging in de crisisjaren daalde het aantal kinderen met risico op armoede tussen 2014 en 2017. De groep kinderen met langdurig armoederisico is sinds 2015 jaarlijks kleiner...

Plaatsen van camera's geen overtreding en geen boete

Gisteren  | Bron: Jurisprudentie  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Ontslag op staande voet, Kantonrechter, Hoger beroep, 2019
Omdat het om belangrijke diefstallen ging, was het plaatsen van camera's in dit uitzonderlijke geval rechtsgeldig. Temeer, daar de werkgever vooraf het gezamenlijke personeel had...


Uitgelicht nieuws

Stikstofcrisis bedreigt efficiëntere zorg

Vandaag  | Bron: Skipr.nl  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Stikstof, Crisis, 2019, Zorg, Efficiency, ABN-AMRO
Door de stikstofcrisis komen bouwprojecten die nodig zijn voor de meest zorgbehoevende groepen in het gedrang. Daarmee komt de omslag naar goedkopere en efficiëntere zorg in gevaar,...

Leasefietsen populair

Gisteren  | Bron: NOS  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Leasefiets, 2019, Populair, Auto, Werk
Een op de zeven werknemers zegt de auto vaker te zullen laten staan en in plaats daarvan de (elektrische) fiets naar het werk te pakken.

Workshop AWVN over kennismigranten

Gisteren  | Bron: AWVN  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kennismigrant, Workshop, AWVN
AWVN organiseert op donderdag 6 februari 2020 de workshop arbeidsmigratierecht. Tijdens deze dag worden de verplichtingen en mogelijkheden aangegeven evenals hoe voorkomen kan worden...

Nieuwe ZZP-wetgeving te complex en onuitvoerbaar

Gisteren  | Bron: Stichting van de Arbeid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: ZZP-er, 2019, Kritiek, Onuitvoerbaar
De Stichting van de Arbeid adviseert het kabinet om de voorgestelde wetgeving ten aanzien van de Wet minimumbeloning zelfstandigen en Wet op de zelfstandigenverklaring niet in te...

Kennismigranten (tabellen) 2020

Eergisteren  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kennismigrant, 2020, Minimumloon
Zoals ieder jaar wijzigen de bedragen, of dat genoeg is om rond te komen - denk o.m. aan huurkosten - valt te bezien.

Opinie

Vraagbaak

HR-kiosk vraagbaak

Snel en duidelijk antwoord
Vraagbaak   |   Veel gestelde vragen