Mag een werkgever een personeelslid weigeren extra verlofdagen te kopen? 

Vraagbaak


Vraagbaak Hieronder staan de “gestelde vragen” aan HR-kiosk.
Indien uw vraag er niet bij staat, dan kunt u deze aan de redactie van HR-kiosk.nl stellen via het aanvraagformulier.
Vragen kunnen betrekking hebben op een arbeidsrelatie of op uw eigen dienstverband.

Voor eventuele foutmeldingen of suggesties kunt u volstaan met een e-mail.
 

Mag een werkgever een personeelslid weigeren extra verlofdagen te kopen?

wo 7 dec 2016  |  Trefwoorden: Parttime, Waa, Verlofreglement, Personeelsgids
Vraag Mag een werkgever weigeren om extra verlofdagen aan een personeelslid te verkopen. Is er een maximaal aantal dagen dat je mag bij kopen? Antwoord Enerzijds hangt dit af...

Verlofdagen doneren voor goed doel in het HBO en WO

vr 6 jan 2017  |  Trefwoorden: Verlofdag, Goed doel
Vraag Het goede doel waar ik voor werk is de Stichting voor Vluchtelingstudenten, het UAF, (www.uaf.nl). We werken veel samen met hoger onderwijsinstellingen. N.a.v. een actie bij de...

Mogen de verlofuren van een geplande vakantie die door ziekte niet is doorgegaan toch worden afgeboekt?

wo 11 jan 2017  |  Trefwoorden: Ziekte, Verlof, Vakantiedagen
Vraag Ik ben op 10-01-2016 in de ziektewet beland. Eerst op 5 september 2016 ben ik opbouwend begonnen met werken. Nu blijkt mijn vakantie uren voor de zomervakantie wel afgetrokken...

Moet ik als parttimer net zoveel verplichte ATV-dagen inleveren?

vr 13 jan 2017  |  Trefwoorden: ATV, ADV, Erkende feestdag, Parttime
Vraag Mijn baas heeft voor dit jaar atv-uren vastgelegd, wat er op neer komt dat ik, als parttimer, uren tekort kom om aan al deze ATV te kunnen deelnemen. Ik moet voor de uren die ik...

Is het deeltijdpensioen ook bij mij van toepassing?

ma 16 jan 2017  |  Trefwoorden: Deeltijdpensioen, Deeltijd, Waa, Wet Aanpassing Arbeidsduur
Vraag Ik ben inmiddels 62 jaar en vindt op het internet berichten over deeltijdpensioen. Het lijkt er echter op de deze regeling slechts voor bepaalde instellingen van toepassing is....

Wordt mijn vervroegd pensioen gekort op de IVA-uitkering?

ma 16 jan 2017  |  Trefwoorden: Vervroegd pensioen, IVA, WIA, Korting
Vraag Ik krijg waarschijnlijk begin april een IVA-uitkering, maar op 10 maart als ik 65 jaar ben geworden begint mijn verzekeringsmaatschappij mijn pensioen uit te keren. Kort men...

Tijdelijke werknemer inhuren en betalen met cadeaubon?

ma 12 dec 2016  |  Trefwoorden: Tijdelijk dienstverband, Cadeaubon
Vraag Kan ik een tijdelijke werknemer inhuren en uitbetalen met een cadeaubon? Antwoord In uw vraag zitten twee aspecten opgesloten. Een betaling uit het WKR budget (vrije...

Ik ben 80-100% afgekeurd en zit sinds 2003 in de WAO. Wanneer vindt herkeuring plaats?

ma 12 dec 2016  |  Trefwoorden: WAO, Herkeuring, UWV
Vraag Ik ben op 1-3-2003 80-100% afgekeurd en in de WAO gekomen. In december 2004 ben ik herkeurd en wederom 80-100% afgekeurd. Sindsdien heb ik eigenlijk nooit meer contact gehad...

Studiekosten terugbetalen bij ontslag?

za 28 jan 2017  |  Trefwoorden: Studiekosten, Fiscaal, Brutoloon, Cafetariasysteem
Vraag Ik ben in augustus 2016 bij een nieuwe werkgever gestart en deze heeft mijn studieschuld van € 4.600 overgenomen van mijn oude werkgever. Tijdens het dienstverband heb ik ook...

Ben ik in dienst bij Payrollbedrijf of opdrachtgever?

do 26 jan 2017  |  Trefwoorden: Payroll, Opdrachtgever, Salarisspecificatie, Uitzendbureau, Loonstrook
Vraag Ik werk voor een opdrachtgever en wordt daarvoor verloond via een payrollbedrijf. Moet dan zowel op mijn loonstrook als op mijn jaaropgave bij werkgever de naam van mijn...

Stage als werkervaring niet verbonden aan opleiding

ma 23 jan 2017  |  Trefwoorden: Stage, Stagiair, Arbowet, Veiligheid
Vraag Ons bedrijf heeft een erg leuk gesprek gehad met een jongeman van 33 jaar die stage wil lopen. Het maakt hem niet uit wat. Nu is het zo, dat je normaal gesproken gelieerd moet...

Worden inkomsten partner gekort op IOAW uitkering

wo 9 nov 2016  |  Trefwoorden: 1, 2%, IOAW, Inkomsten, Bijstandsuitkering, Stamrecht
Vraag Is het beter om mijn vrouw (63 jaar) ontslag te laten nemen, omdat ik (ook 63) na mijn WW uitkering een bijstandsuitkering aan kan vragen (IOAW) of kan ze met haar salaris van...

Wordt ook vakantietoeslag ingehouden bij teveel genoten verlof

ma 26 sep 2016  |  Trefwoorden: Vakantietoeslag, Vakantiegeld, Ontslag, Opbouwmethode
Vraag Dient er ook 8% vakantiegeld ingehouden te worden op negatieve verlofuren bij de afrekening van iemand die uit dienst gaat? M.a.w. de medewerker heeft meer verlof opgenomen, dan...

Moet mijn werkgever tijdens zwangerschapsverlof volledig het loon doorbetalen?

do 15 sep 2016  |  Trefwoorden: Bevallingsverlof, Zwangerschapsverlof, Wulbz, WAZO, Loondoorbetaling
Vraag Ik ga binnenkort met zwangerschapsverlof. Mijn salaris is hoger dan het maximum dagloon bij het UWV. Mijn werkgever wil niet het meerdere compenseren tijdens mijn zwangerschaps-...

Worden de inkomsten uit de Stamrecht BV gekort op mijn IOW-uitkering?

zo 11 sep 2016  |  Trefwoorden: IOW, Stamrecht, Ontslagvergoeding, Afkoop
Vraag Worden de inkomsten uit de Stamrecht BV gekort op mijn IOW-uitkering? Ik ben werkeloos geworden na mijn 60ste en heb mijn ontslagvergoeding vrijwillig gestort in een...

Kom ik voor een verhuiskostenvergoeding in aanmerking?

di 6 sep 2016  |  Trefwoorden: Verhuiskosten, Belastingvrij, Onbelaste vergoeding, Cafetariasysteem, Verruilen
Vraag Ik krijg van mijn werkgever een (promotie)bonus en zij zijn eventueel bereid om deze (belastingvrij) als verhuiskostenvergoeding uit te keren als dat mogelijk is. Vandaar mijn...

Mag werkgever parkeervergunning van auto van de zaak onbelast vergoeden?

wo 10 aug 2016  |  Trefwoorden: Auto van de zaak, Leaseauto, Parkeren, Onbelaste vergoeding, Parkeervergunning
Vraag Mag mijn werkgever een parkeervergunning van mijn auto van de zaak onbelast vergoeden? Antwoord Rijdt de werknemer een auto van de zaak, dan vallen alle gemaakte kosten...

Moet mijn werkgever bij re-integratie 2e spoor ook een transitievergoeding betalen?

ma 8 aug 2016  |  Trefwoorden: Transitievergoeding, Tweede spoor, Re-integratie
Vraag Moet mijn werkgever ook een transitievergoeding betalen wanneer ik in het kader van re-integratie 2e spoor bij een andere werkgever aan slag ga? Antwoord Per 1 juli 2015...

VUT-premie en restitutie

wo 3 aug 2016  |  Trefwoorden: VUT, Premie, Pensioen
Vraag Ik heb jarenlang VUT-premie betaald en werkte indertijd in de Levensmiddelenbranche, Omdat ik geboren ben begin 1950, had ik geen recht meer op een VUT-regeling, omdat deze...

Wanneer is de ketenregeling van toepassing bij een NUL-uren contract?

wo 29 jun 2016  |  Trefwoorden: Ketenregeling, Nulurencontract, Oproepcontract, Arbeidspatroon
Vraag Een werknemer heeft naast zijn contract voor onbepaalde tijd, een NUL-uren contract bij dezelfde werkgever. Dit laatste omdat hij naast zijn werk als verpleegkundige ook als...

Moet bij ziekte minstens het minimum loon worden betaald?

wo 7 sep 2016  |  Trefwoorden: Wachtdagen, Minimumloon, Wulbz, Loondoorbetaling bij ziekte, UWV, Toeslag
Vraag Er is een bedrijf met 2 wachtdagen en doorbetaling 70% bij ziekte. Nu verdienen de medewerkers het minimumloon. Dus die 70% ziekte moet worden aangevuld worden met 30%, anders...

Wanneer vervallen mijn oude vakantierechten?

do 23 jun 2016  |  Trefwoorden: Verlofreglement, Verlofdag, Vervallen vakantiedagen, Wettelijk verlof, Bovenwettelijk
Vraag Ik heb 75 bovenwettelijke dagen van voor 1 januari 2012. Nu telt mijn werkgever deze mee in de nieuwe wijziging van 1 januari 2012. (M.a.w. het recht op deze verlofdagen zullen...

Heb ik recht op een loon aanvullende uitkering?

Trefwoorden: Verdiencapaciteit, Ziektewet, WIA, UWV, Bezwaarschrift, Maatman
Vraag Ik heb sinds febr. 2016 een WIA vervolguitkering van € 422,-- bruto. Van 1 maart 2016 t/m 25 maart 2016, heb ik bij een bloemenkweker gewerkt en heb ik over maart 2016 een WIA...

Wanneer moeten meeruren worden uitbetaald?

wo 22 jun 2016  |  Trefwoorden: Overwerk, Meeruren, Betalingstermijn
Vraag Is er een maximumtermijn waarbinnen meeruren moeten worden uitbetaald of kan de werkgever het moment van uitbetalen zelf bepalen? Antwoord Het kan zijn dat in de CAO een...

Studiekosten verrekenen met bruto loon?

wo 15 jun 2016  |  Trefwoorden: Studiekosten, Verrekening, Onbelast
Vraag Ik heb vandaag een vraag ontvangen van een cliënt inzake het verrekenen van studiekosten bij uit diensttreding: De betreffende werknemers dienen ieder nog de door de...

Kan een werknemer na 8 jaar nog ziekgemeld worden bij UWV?

zo 12 jun 2016  |  Trefwoorden: UWV, Wederzijds goedvinden (ontslag), Werkloosheid, Ziektewet, WIA
Vraag Mijn man is sinds december 2008 werkloos. Hij heeft geen WW en ook geen Ziektewet aangevraagd doordat hij dit psychisch en fysiek niet kon opbrengen. Nu is het ons duidelijk...

Kan ik mijn saldo levenloopregeling gebruiken voor een pensioenstorting

za 11 jun 2016  |  Trefwoorden: Levensloopregeling, Fiscale ruimte, Pensioenopbouw, Pensioengat
Vraag Op uw website lees ik HIER over vrijwillige voortzetting pensioenopbouw na ontslag. Ik heb daar enkele vragen over. Vraag 1: Moet de werkgever hier gehoor aan geven of is...

Moet over meerwerk vakantietoeslag betaald worden?

vr 10 jun 2016  |  Trefwoorden: Meerwerk, Overwerk, Vakantietoeslag, Pensioengrondslag, Pensioengevend loon, Verlof
Vraag Ik heb een arbeidsovereenkomst van gemiddeld 5 uur p/w. Van februari tot nu, heb ik meer dan 5 uur p/w gewerkt. Mijn vraag is bouw ik verlof op boven het gemiddelde van 5 uur?...

Verlof inleveren voor een onbelaste studievergoeding

wo 27 apr 2016  |  Trefwoorden: Verlof, Cafetariasysteem, Onbelaste vergoeding, Studiekostenvergoeding
Vraag Op de pagina Vakantiedagen (inleveren) staat bij het punt Belastingdienst: De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat over de verkoop van verlof wel belasting betaald...

Fonds Voortzetting Pensioenverzekering

ma 23 mei 2016  |  Trefwoorden: Voortzetting pensioen
Vraag Ik heb op 5 november 1997 een aanvraag premievrij pensioen via het Fonds Voortzetting Pensioenverzekering aangevraagd bij de bedrijfstak Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf....

Heb ik als partner van een co-ouder ook recht op ouderschapsverlof?

di 3 mei 2016  |  Trefwoorden: Ouderschapsverlof, Partner
Vraag Mijn vriend heeft co-ouderschap en het kind staat ingeschreven bij de moeder. Heb ik dan net als mijn vriend ook recht op ouderschapsverlof? Antwoord De wet stelt dat...

Heb ik 65-plusser recht op doorbetaalde vakantie en vakantietoeslag?

di 10 mei 2016  |  Trefwoorden: Doorwerken (na pensionering), Vakantiegeld, Vakantietoeslag
Vraag Ik ben 65 plusser en werk sinds 5 jaar (20 april 2011) als bezorger 15 uur in de week voor de plaatselijke apotheek. Mijn vakantie heb ik nog nooit doorbetaald gekregen, maar...

Arbeidsovereenkomst na pensioenleeftijd

vr 13 mei 2016  |  Trefwoorden: Pensioenleeftijd, Doorwerken (na pensionering), Ketenregeling, Transitievergoeding
Vraag Wij hebben een werknemer in dienst die per 15-03-2017 met pensioen zal gaan, 65 jaar en 9 maanden. In zijn contract is opgenomen dat hij met het bereiken van zijn...

Vakantietoeslag over 13e maand en onregelmatigheidstoeslag?

za 14 mei 2016  |  Trefwoorden: Vakantietoeslag, Onregelmatigheidstoeslag, Dertiende maand, Eindejaarsuitkering, WML
Vraag Mijn werkgever heeft mij jarenlang 8% vakantiebijslag betaald over mijn onregelmatigheidstoeslag en 13e maand. Werkgever overweegt nu om in de toekomst te gaan stoppen met het...

Is werkgever verantwoordelijk voor schade aan fiets?

za 21 mei 2016  |  Trefwoorden: Vrijwilliger, Schade of verlies persoonlijke zaken, Zorgplicht
Vraag Ik ben als vrijwilliger actief bij een vrijwilligersorganisatie, ondersteund door betaalde professionals. Mijn fiets moet ik op straat parkeren wegens gebrek aan alternatief. Nu...

Mag bij een jubileumuitkering van 25 jaar dit uit meerdere perioden bestaan?

ma 25 apr 2016  |  Trefwoorden: Jubileumuitkering, Diensttijdvrijstelling, Jubileum, Onbelaste vergoeding
Vraag Uw vraag betreft de volgende situatie: uw man is gedurende twee perioden (met een onderbreking van een paar jaar) meer dan 25 jaren in dienst bij dezelfde werkgever. Komt hij...

Ziek tijdens collectieve bedrijfssluiting

ma 18 apr 2016  |  Trefwoorden: Verlofregeling, Collectieve vakantieperiode, Instemming, Ziekte
Vraag Mag mijn werkgever vanwege een collectieve bedrijfssluiting van 2 weken mijn vakantiedagen inhouden, terwijl ik ziek was. Antwoord Bij uw werkgever geldt...

Waar is mijn pensioen?

Trefwoorden: Pensioen, Nationaal Pensioenregister, Pensioenregister
Vraag Meerdere keren per maand wordt bij HR-Kiosk.nl gevraagd naar gegevens over een pensioen. Dat kan zijn voor de gerechtigde zelf, maar ook vaak voor een familielid of andere...

Wordt de afkoopsom van het pensioen gekort op de IOW-uitkering?

di 5 apr 2016  |  Trefwoorden: IOW, Pensioen, Afkopen
Vraag Ik heb een vraag over de IOW. Ik heb vanaf 1 maart 2013 een WW uitkering die afloopt op 7 mei a.s. Omdat ik op 28 maart 65 ben geworden heb ik bij het UWV een IOW uitkering...

Studiekosten terugbetalen; bruto of netto?

di 15 mrt 2016  |  Trefwoorden: Studiekosten, Aftrekpost, Drempel, Terugbetalen, Middelen
Vraag Ik heb in 2014 en 2015 een studie gevolgd. Ik ga per 1 mei 2016 uit dienst en moet de helft van de kosten van de opleiding terug betalen aan mijn werkgever. Ik ga de komende...

Hoe lang moeten medische gegevens bewaard blijven?

wo 16 mrt 2016  |  Trefwoorden: Wbp, Wet Bescherming Persoonsgegevens, Bewaartermijn
Vraag Naar aanleiding van de rubriek Wet Bescherming Persoonsgegevens heb ik de volgende vraag. In het artikel staat vermeld dat medische (Arbo) gegevens 10 jaar lang bewaard dienen...

Moet achterstallige pensioenpremie van bruto loon worden ingehouden

za 27 feb 2016  |  Trefwoorden: Pensioenpremie, Brutoloon, Middeling
Vraag Mijn werkgever heeft gedurende 8 jaar verzuimd het werknemersdeel van de pensioenpremie in te houden. Dit wordt nu gecorrigeerd. Er wordt nu gedurende ca. 2 jaar maandelijks een...

Solliciteren op eigen functie, is dat toegestaan?

ma 4 apr 2016  |  Trefwoorden: Ontslag, Solliciteren eigen functie
Vraag Ik zou graag willen weten of de stoelendansmethode (solliciteren op mijn eigen functie) is toegestaan bij een reorganisatie om bedrijfseconomische redenen. En wat zijn de...

Is de werkgever verplicht de individuele werknemer voor te lichten bij overgang Pensioenfonds?

wo 16 mrt 2016  |  Trefwoorden: Pensioenfonds, Waardeoverdracht, Pensioenwet, Pensioenbrief
Vraag Is de bestuurder verplicht elke individuele werknemer te informeren over de individuele gevolgen bij verplicht overgaan van pensioen naar andere partij? Wij zijn nu een ZBO en...

Is de korting op de Bijstand terecht?

wo 16 mrt 2016  |  Trefwoorden: Bijstand, Vrijstelling
Vraag Mijn leeftijd is 55. Ik werk 20 uur per week met een WSW indicatie; mijn inkomen wordt aangevuld door de bijstand. Een eindejaarsuitkering van 267 euro moet ik nu terugbetalen...

Telt de WGA-hiaat uitkering mee voor de inkomenstoets van de Toeslagenwet?

di 1 mrt 2016  |  Trefwoorden: Toeslagenwet, WGA-hiaat verzekering, Inkomenstoets
Vraag Ik heb een WIA uitkering wegens een arbeidshandicap van 40 %. De uitkering bedraagt € 427,- bruto per maand. De WGA-hiaat uitkering van mijn ex-werkgever bedraagt € 562,31...

Mag de tijd van doktersbezoek in mindering gebracht worden op verlofsaldo?

wo 10 feb 2016  |  Trefwoorden: Verzuim, Doktersbezoek, Verlofregeling, Kortverzuim
Vraag Ons bedrijf is niet aangesloten bij een cao. Sinds kort worden doktersuurtjes etc. van onze vakantiedagen afgehaald. Mag mijn werkgever dat doen? Antwoord Het is niet...

Met leaseauto naar skivakantie met zakenrelatie

wo 10 feb 2016  |  Trefwoorden: Leaseauto, Buitenland, Bijtelling, Vakantie
Vraag Mag ik mijn leaseauto, die niet in de bijtelling zit, gebruiken voor een uitnodiging die ik van een klant heb ontvangen om met de hele familie te komen skiën? Antwoord Uw...

Transitievergoeding en Bijzonder Tarief

di 9 feb 2016  |  Trefwoorden: Transitievergoeding, Bijzonder tarief, Middeling
Vraag Medewerker heeft een relatief aanzienlijk bedrag ontvangen aan Transitievergoeding bij het ontslag. De werkgever heeft hier het Bijzonder Tarief op toegepast. Is dit correct en...

Wanneer heeft een medewerker recht op een maaltijdvergoeding?

do 4 feb 2016  |  Trefwoorden: Maaltijd, Maaltijdvergoeding, Beloningscomponenten
Vraag Wanneer heeft een werknemer recht op een maaltijd/maaltijd vergoeding? Antwoord Het zijn twee vragen die u stelt. Laten we de vraag daarom ook maar splitsen. In een...

Zijn bedrijven die onder een CAO vallen verplicht een opleidingsbudget aan te bieden

wo 3 feb 2016  |  Trefwoorden: Opleidingsbudget, Sectorfonds, Ontwikkelingsbudget, Loopbaanbudget
Vraag Zijn bedrijven die onder een CAO vallen verplicht een standaard opleidingsbudget aan hun werknemers aan te bieden? Zo ja, wat is hiervan de hoogte? En indien dit per sector...

Wanneer moet de Transitievergoeding worden uitbetaald?

di 2 feb 2016  |  Trefwoorden: Transitievergoeding, Betaling, Eindafrekening
Vraag Wanneer de einddatum van de arbeidsovereenkomst op 19 januari 2016 valt. Tot welke datum heeft werkgever uiterlijk de tijd om de transitievergoeding en de uitbetaling van...

Waar kan ik mijn pensioenrechten achterhalen?

wo 3 feb 2016  |  Trefwoorden: Pensioenregister, Pensioenrechten
Vraag Ik weet niet waar ik pensioen heb opgebouwd (en hoeveel) in de periode van 21 augustus 2007 tot 21 januari 2009. Hoe kom ik daar achter? Antwoord Gegevens over uw...

Is de werkgever verplicht de prijscompensatie volledig door te voeren?

ma 1 feb 2016  |  Trefwoorden: CAO, Algemeen verbindend verklaren, Prijscompensatie, Inflatiecorrectie
Vraag De directie wil geen collectieve verhoging, te weten inflatiecorrectie doorvoeren, bij werknemers die boven de grens van 120% in de salarisschaal zitten, mag dat? Wij zijn een...

Kan mijn tijdelijk contract na 24 maanden verlengd worden?

ma 1 feb 2016  |  Trefwoorden: Ketenbepaling, Ketenregeling, Transitievergoeding
Vraag Op 1/4/14 heb ik een tijdelijk contract gekregen t/m 1/4/15. Vervolgens krijg ik een tijdelijk contract t/m 31/12/2015 in functie B (gehele andere functie/functiegroep). Nu is...

Welke CAO moet worden toegepast?

do 28 jan 2016  |  Trefwoorden: CAO, Algemeen verbindend verklaren, Werkingssfeer
Vraag Ik werk bij een asbestsaneringsbedrijf. In eerste instantie zonder CAO en een eigen pensioensregeling. In augustus faillissement en september een doorstart. We "moeten" nu mee...

Welke criteria zijn er voor een IOAZ uitkering

ma 25 jan 2016  |  Trefwoorden: IOAZ, Gemeente, ZZP'er
Vraag Moet je een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben om in aanmerking te komen voor een IOAZ uitkering van de gemeente? Antwoord Uit uw gegevens maak ik op, dat u als...

Teveel belasting betaald. Eventueel middelen.

za 2 jan 2016  |  Trefwoorden: Nulurencontract, Belasting, Belastingdienst
Vraag In december 2014 ben ik aangenomen met een 0 uren contract met uitbetaling in de maand na de gewerkte maand (december gewerkt en in januari betaald). Deze uitbetaling is...

Geringe WIA uitkering en eventuele aanvulling

ma 19 okt 2015  |  Trefwoorden: IOAW, Bijstandsuitkering, WIA, WW-uitkering
Vraag Ik ben voor 40% arbeidsongeschikt en kom niet aan het werk (werkloos). Ik heb ook uitkering van een verzekeringsmaatschappij. Ik ben 48 jaar, alleenstaand, eigen huis en...

Wet Bescherming Persoonsgegevens en onzorgvuldig mee omgaan

vr 16 okt 2015  |  Trefwoorden: Wbp, Wet Bescherming Persoonsgegevens, Persoonsgegevens
Vraag Ik kwam vandaag op jullie website via het zoeken van informatie over Wet beschermingpersoonsgegevens (Wbp). Onderaan het artikel staat "Met aanvulling op de wet is het nu...

Loondoorbetaling bij ziekte. Tegen welk percentage?

di 13 okt 2015  |  Trefwoorden: Wulbz, Loondoorbetaling
Vraag Mag ik jou wat vragen over de (wettelijke) loondoorbetaling bij ziekte? Volgens mij is het zo dat de politiek en de sociale partners de afspraak hebben gemaakt dat de...

Pensioenpremie als aftrekpost voor Inkomstenbelasting

do 15 jan 2015  |  Trefwoorden: Pensioenpremie, Aftrekpost, Inkomstenbelasting
Vraag Na mijn ontslag heb ik bij PFZW mijn pensioenopbouw vrijwillig voortgezet. Mijn ex-werkgever betaalde hiervan 3/4 deel. Ik heb begrepen dat ik de opbouw kan opgeven als...

Niet indexeren van vroegpensioen

ma 12 okt 2015  |  Trefwoorden: Indexering, Vroegpensioen
Vraag Allereerst waardering voor de site! Zeker 10 jaar groeien de pensioenen niet mee met de prijzen, aldus FNV. Is het dan niet verstandig voor niet-indexeren te kiezen bij een...

Inlenersvergoeding na 26 weken

do 8 okt 2015  |  Trefwoorden: Inlenersbeloning, Uitzendbranche
Vraag Ik heb vanaf 25-2-2015 42 weken gewerkt als management assistent uitzendkracht fase A via Randstad bij een bedrijf. Ik lees nu dat ik na 26 weken in aanmerking had kunnen komen...

Ketenbepaling

wo 13 jan 2016  |  Trefwoorden: Ketenbepaling
Vraag Telt de tussenliggende periode die niet gewerkt is tussen contracten mee voor de contractduur? (in het geval minder dan 6 maanden onderbreking) in het kader van de...

Vervallen van vakantiedagen

ma 1 feb 2016  |  Trefwoorden: Wettelijk verlof, Vakantiedagen (arbeidsrecht)
Vraag Wordt de tekst als in de pagina hieronder https://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/arbeidsrecht/vakantiedagen-arbeidsrecht/vakantiedagen-wijzigingen-vanaf-2012 wettelijk...

Parkeerkosten Schiphol

wo 3 feb 2016  |  Trefwoorden: Parkeergeld, Reiskosten
Vraag In een van de artikelen op uw website gaat het over "Parkeren". Hierin staat: "Als u dus met uw werknemer al een vergoeding van € 0,19 per kilometer hebt afgesproken en u ook de...

Zwangerschap en eerder stoppen met werken

vr 8 jan 2016  |  Trefwoorden: Zwangerschapsuitkering, Ziektewet, Vangnet
Vraag Ik ben zwanger en moet soms eerder stoppen met werken i.v.m. klachten. Dit is ook op advies van de verloskundige. Mijn werkgever geeft mij de optie voor contract vermindering....

Vrijwillig uitstel AOW-uitkering

ma 1 feb 2016  |  Trefwoorden: AOW, Doorwerken (na pensionering)
Vraag In het artikel "Later met pensioen" staat: bij Algemene ouderdomswet (AOW) Werknemers die na hun 65ste willen doorwerken, kunnen hun AOW (maximaal vijf jaar) later laten...

Auto van de zaak en brandstofkosten buitenland

vr 29 jan 2016  |  Trefwoorden: Auto van de zaak, Brandstofkosten, Buitenland
Vraag Zijn brandstofkosten gemaakt op vakantie kostenneutraal te vergoeden door de werkgever, gezien deze enkel een kassiersfunctie heeft mbt de leasewagen? Ons bedrijf is...

IOAW en Stamrecht BV

di 26 jan 2016  |  Trefwoorden: IOAW, Stamrecht
Vraag Ik ben 3 jaar werkloos en zal binnenkort een IOAW aanvraag moeten doen bij mijn gemeente. Drie jaar geleden heb ik een stamrechtovereenkomst getekend met mijn werkgever: "een...

Salarisverlaging

zo 24 jan 2016  |  Trefwoorden: Salarisverlaging
Vraag Medio 2015 is een financiële partner van mijn werkgever failliet gegaan. Daardoor kwam mijn werkgever ook in zwaar weer terecht, althans, dat beweerde mijn werkgever. Er...

Contractaanpassing

wo 20 jan 2016  |  Trefwoorden: Ontslag (UWV), Ontslag / Transitievergoeding, Deeltijdontslag, Vaststellingsovereenkomst
Vraag Ik heb een vast contract voor 32 uur, verdeeld over 2 standplaatsen. (20 uur in Nijmegen, 12 uur in Eindhoven) Vanwege bezuinigingen zal de locatie van Eindhoven sluiten. Mijn...

Dienstverband

vr 8 jan 2016  |  Trefwoorden: Salarisspecificatie, SV-dagen
Vraag Ik ben opzoek naar iemand die uitleg kan geven over een jaaropgaaf uit 1988; hoe kan ik zien hoelang ik bij die werkgever gewerkt heb dat jaar? Hopelijk kunt u mij een antwoord...

Mag mijn werkgever het teveel betaalde salaris maar zo terugvorderen?

za 9 jan 2016  |  Trefwoorden: Salarisadministratie, Terugvorderen, Tabeltarief, Kantonrechter
Mijn werkgever laat mij weten dat er voor de heffing een verkeerde tabel loonbelasting is gehanteerd. Of ik even het tekort van 1600 euro nu maar wil terugbetalen. Kan dit zomaar?...

Telt de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) mee voor de ketenregeling?

za 16 jan 2016  |  Trefwoorden: Ketenregeling, BBL, Leerwerkovereenkomst
Wanneer werknemers, die in het kader van de broepsbegeleidende leerweg (BBL) werken, na hun studie in dienst genomen worden bij dezelfde organisatie als waar ze hun leerwerkovereenkomst...

Heb ik bij 2 kinderen onder de 8 jaar recht op een heel jaar ouderschapsverlof?

wo 13 jan 2016  |  Trefwoorden: Ouderschapsverlof, Tweeling
Ik heb 2 kinderen onder de 8 jaar. Is het mogelijk om ouderschapsverlof aan te vragen voor 2 perioden van 26 weken? M.a.w. 1 jaar compleet ouderschapsverlof. Of moet er tussen de eerste...

Onze organisatie heeft 3 parttime medewerkers met een 2e jaarcontract. Mogen we nog een jaarcontract aanbieden met een KPI clausule?

zo 10 jan 2016  |  Trefwoorden: Ketenbepaling, Transitievergoeding, KPI
Onze organisatie heeft drie parttime medewerkers in dienst kunnen nemen in 2013 met een jaarcontract. Voor alle drie zijn de contracten eind 2014 verlengd. We zitten nu in de fase van...

Na mijn 65ste ben ik in dienst bij een BV, maar krijg geen loondoorbetaling bij ziekte

do 7 jan 2016  |  Trefwoorden: ZVW, Loondoorbetaling bij ziekte, Wulbz
Na mijn 65 jaar ben ik in dienst bij een BV. Er wordt maandelijks conform de wet Zvw 4,850% premiekosten ingehouden van het bruto bedrag. Echter wat ik niet juist vind is dat ik bij...

Moet de werkgever de glazen van een beeldschermbril vergoeden?

wo 18 okt 2017  |  Trefwoorden: Arbowet, Arboregeling, Werkplek, Beeldschermwerk
Moet een werkgever op grond van art 44 Arbowet de glazen van een beeldschermbril volledig vergoeden? Antwoord: n de Arbowet staat dat een werkgever het werk zo veel als...

Mag de inleg voor de levensloop afgetrokken worden van het SV-loon?

zo 27 dec 2015  |  Trefwoorden: Levensloopregeling, Pensioenopbouw, Aftrek alle heffingen
Mag de inleg voor een levenslooptegoed worden afgetrokken van het inkomen voor de bepaling van het SV-loon? Wat moet ik over de inleg van de levensloopregeling betalen? Heeft...

Ik werk bijna 2 jaar bij dezelfde organisatie en eerst via een uitzendbureau. Zijn ze verplicht mij aan te nemen?

wo 23 dec 2015  |  Trefwoorden: Uitzendbureau, Ketenregeling, Opvolgend werkgeverschap
Ik werk inmiddels bijna 2 jaar bij deze organisatie (zelfde werk en werkplek). Eerst 2x 3 maanden via een uitzendbureau en daarna 2x een jaarcontract. Dit laatste contract loopt bijna...

Mag een pensioenbedrijf een pensioen maar zo wijzigen?

do 17 dec 2015  |  Trefwoorden: Instemmingsrecht, Pensioenreglement, Indexeringsclausule
Mag een pensioenbedrijf (een verzekeraar) een pensioen zomaar wijzigen van eindloon naar middelloon? Antwoord: Niet het pensioenbedrijf, dus de verzekeraar (Zwitserleven of NN of...

Moet de onregelmatigheidstoeslag en provisie ook worden meegerekend voor de berekening van de vakantiebijslag?

di 15 dec 2015  |  Trefwoorden: Vakantietoeslag, Loonbestanddelen
Op jullie site zag ik dat de onregelmatigheidstoeslag en provisietoeslagen ook worden meegerekend voor de berekening van de vakantiebijslag. Mijn werkgever is van mening van niet en in...

Mijn werkgever wil de juiste volgorde hanteren bij loonbeslagen

za 12 dec 2015  |  Trefwoorden: Loonbeslag, Beslaglegging
Mijn werkgever wil graag de juiste regels hanteren in de volgorde van de vele soorten loonbeslagen met daarbij een acte van cessie. Antwoord: Mogelijk is het antwoord op uw vraag...

Wij willen de medewerkers de mogelijkheid bieden om extra vakantiedagen te kopen. Wat is nu de waarde van een dag?

vr 11 dec 2015  |  Trefwoorden: Verlof, Waarde verlof
Momenteel ben ik in een onderzoeksfase om onze medewerkers de mogelijkheid te bieden om extra vakantiedagen te kopen. Nu heb ik een veel gebruikte formule gevonden m.b.t. het bepalen...

Is er een verschil tussen aankopen van extra dagen of het opnemen van onbetaald verlof

ma 7 dec 2015  |  Trefwoorden: Verlof, Onbetaald verlof, Waarde verlof
Is er een financieel verschil tussen het aankopen van extra vakantiedagen of het opnemen van onbetaald verlof? Antwoord: Financieel zou er geen verschil hoeven te zijn. Of u nu...

Ik heb de laatste 5 jaar in Nederland gewerkt waarbij de 30% regeling van toepasssing is

vr 4 dec 2015  |  Trefwoorden: 30%-regeling, Specifiek deskundig
Ik heb de laatste vijf jaar in Nederland gewerkt en sinds 2011 is de 30% regeling van toepassing. Als gevolg van veranderingen in mijn bedrijf werd mijn functie overbodig en val ik...

Moet de werkgever vakanties doorbetalen bij een contract voor onbepaalde tijd met uitgestelde prestatieplicht?

ma 30 nov 2015  |  Trefwoorden: Uitgestelde prestatieplicht, Vakantietoeslag, Ketenregeling, Arbeidspatroon
Ik ben werkzaam als A-verpleegkundige op basis van een contract voor onbepaalde tijd met uitgestelde prestatieplicht. Ik heb daarbij gedurende het gehele jaar een vast arbeidspatroon...

5 mei is bij ons geen feestdag. De bestuurder besluit om zonder overleg afdelingen vrij te geven

do 26 nov 2015  |  Trefwoorden: WOR, Vakantieregeling, 5 mei, PVT
Ons bedrijf heeft geen cao en 5 mei is volgens ons handboek geen feestdag en de bestuurder heeft zonder overleg met de pvt besloten om bepaalde afdelingen vrij te geven. Mag de...

Een MKB-klant vraagt hoe voor een medewerker de pensioenpremie kan worden vergoed

vr 20 nov 2015  |  Trefwoorden: Pensioenpremie, Aftrekpost
Voor een MKB klant heb ik een arbeidsovereenkomst opgemaakt voor een werknemer. Er is geen pensioenregeling maar ze willen eventueel maandelijks een bruto bedrag betalen, dat niet...

Een collega wil haar vaste vrije woensdag omzetten. Ik ben het daarmee niet eens. Wat zijn mijn rechten?

ma 16 nov 2015  |  Trefwoorden: Verlof, Flexibele werktijden, Zwaarwegend belang
Een collega wil haar vaste vrije woensdag omzetten; wisselend naar een vrijdag of maandag, zodat ze eens in de twee weken een lang weekend heeft. Ik zelf (fulltimer) maak zo goed als al...

Ik heb bij mijn werkgever een leerlingencontract gehad. Is de ketenregeling dan van toepassing

do 12 nov 2015  |  Trefwoorden: Ketenbepaling, Uitzendbureau, Leerlingenovereenkomst, Detacheringsovereenkomst
Ik heb bij mijn werkgever een leerlingcontract gehad die 2 jaar duurde. Hierna een 3 maanden contract via een uitzendburo. Dit is omgezet na 3 maanden in een detacheringscontract van...

Ik kom als gevolg van een failissement in de WW. Wat gebeurt er nu met het onbetaald verlof

za 7 nov 2015  |  Trefwoorden: WW-uitkering, Verlof, Vakantiedagen, Sollicitatieplicht
Per 1 juni a.s. kom ik als gevolg van faillissement in de WW terecht. Ik had van mijn leidinggevende reeds een schriftelijk akkoord om vanaf 1 nov as 5 maanden onbetaald verlof op te...

Ik ben een lening aangegaan bij mijn werkgever

wo 4 nov 2015  |  Trefwoorden: Voorschot, Voorschot op het loon, Lening, Woningverbetering
Onlangs ben ik een lening aangegaan bij mijn werkgever tegen 6% rente. Het geleende bedrag bedraagt € 17000,-. overeengekomen is dat ik deze met € 250,- incl. de rente maandelijks...

Moeten we bij een ZZP-er rekening houden met de keten?

di 27 okt 2015  |  Trefwoorden: ZZP-er, Ketenaansprakelijkheid, Ketenbepaling, Ketenregeling, Verzekeringsplicht
Indien een ZZP-er bij ons in dienst komt, dienen wij dan rekening te houden met de keten? Mag er een proeftijd in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen? Kan hij/zij 3 overeenkomsten...

Ketenbepaling bij een detacheringsbureau

zo 25 okt 2015  |  Trefwoorden: Ketenbepaling, Uitzendbureau, Detachering, Opdrachtgever, Keten
Als je drie aansluitende arbeidscontracten (de 1e was vanaf mei 2014, de 2e vanaf okt 2014, 3e vanaf 1 jan 2015 tot 1 april 2015) hebt gehad van een detacheringsbureau bij een...

Wanneer mogen wij de ouderenvrijstelling nog toepassen?

di 20 okt 2015  |  Trefwoorden: Ouderenkorting, Premiekorting
Betreft ouderenvrijstelling. Op 1/1/2015 moet de medewerker 61,5 jaar zijn. Mag je voor iemand die 27-1-1953 geboren is, in januari 2015 nog premiekorting toepassen en per februari niet...

In het kalenderjaar waarin de werknemer zijn/ haar ouderschapsverlof opneemt is het loon lager dan het jaar ervoor

zo 18 okt 2015  |  Trefwoorden: Ouderschapsverlof
Toevoeging: Ik wil graag m.i.v. 2015 4 uren per week verlof opnemen en ik krijg einde van dit jaar een promotie en daarmee een salarisverhoging. Heeft dit consequenties voor mijn...

Is het toegestaan dat een werkgever, waarvoor een bindend verklaarde CAO van toepassing is, in negatieve zin afwijkt van de salarisschalen?

wo 14 okt 2015  |  Trefwoorden: CAO
In principe kan de werkgever, wanneer een cao verbindend verklaard is, niet afwijken van de regels in de cao. Althans niet naar beneden. Elk beding strijdig met een cao is nietig. Stel...

Ik rij nu met prive auto en krijg een km vergoeding van 40 cent bruto = 29 cent netto.Volgens mijn baas kan dit niet meer i.v.m de WKR regeling

ma 12 okt 2015  |  Trefwoorden: Reiskosten, Woon-werkverkeer, WKR, Forfait of forfaitair
Toevoeging Hij zou nu die 29 cent belastingvrij moeten geven en dan komt dit in de forfaitaire ruimte terecht. Hierdoor wordt ik nu verplicht een lease auto te nemen....

Zijn buitenlandse studenten die met een Erasmus Programma aan de slag willen, gebonden aan de Nederlandse Wetgeving?

za 10 okt 2015  |  Trefwoorden: Stagevergoeding
Toelichting Zij hebben namelijk een buitenlandse stage-overeenkomst (Europees Erasmus Programma) gesloten waarbij zij 40 uur per week werken c.q. "ervaring opdoen". Dit lijkt op...

Is een ontslagvergoeding (schadeloosstelling) belastbaar loon?

vr 9 okt 2015  |  Trefwoorden: Ontslagvergoeding, Loonbelasting, Transitievergoeding
Vraag De werkgever is veroordeeld door de Rechtbank tot het betalen van een ontslagvergoeding. En mag de verzekeraar mij dan maar 50% uitbetalen? Antwoord De verzekeraar mag...

Heb je recht op een transitievergoeding na pensionering

wo 7 okt 2015  |  Trefwoorden: Transitievergoeding, Pensioen
Nee, je hebt geen recht op transitievergoeding na (vervroegde) pensionering.

Wordt de vergoeding van niet opgenomen verlofdagen en de aanvulling op de IVA-uitkering gekort?

vr 30 dec 2016  |  Trefwoorden: IVA, UWV, Uitbetalen, Vakantiedagen, Korting
Vraag Sinds januari 2016 is mijn man ziek. Op verzoek van werkgever een vervroegde IVA-uitkering aangevraagd, die in juli jl. door UWV toegekend is (75%). Sinds zijn ziekte heeft mijn...

Stichting Voortzetting Pensioenverzekering (FVP). Waar heb ik recht op?

zo 19 feb 2017  |  Trefwoorden: FVP, Pensioen, WW-uitkering, Voortzetting pensioen
Het laatste jaar bereiken ons regelmatig vragen over de pensioenrechten die werknemers hebben opgebouwd tijdens hun ww-periode. Bijvoorbeeld een vraag als deze: Vraag Naar mijn...

Wordt mijn pensioen gekort op mijn IVA-uitkering?

ma 23 jan 2017  |  Trefwoorden: IVA, Pensioen, Korting
Vraag Ik krijg waarschijnlijk begin april een IVA-uitkering, maar op 10 maart als ik 65 jaar ben geworden begint Zwitserleven mijn pensioen uit te keren. Kort men dat pensioen op...

Heeft mijn nieuwe partner recht op mijn vereveningspensioen na mijn overlijden?

do 26 jan 2017  |  Trefwoorden: Partner, Verevening
Vraag Heeft mijn nieuwe partner recht op mijn vereveningspensioen na mijn overlijden? Antwoord Wij kunnen hier geen concreet antwoord op geven. De vraag is namelijk:...

Wanneer ik studieschuld aan werkgever moet terugbetalen, wat is dan beste oplossing?

vr 27 jan 2017  |  Trefwoorden: Studiekosten, Ontslag, Fiscaal, Terugbetalen
Vraag Ik ben in augustus 2016 bij een nieuwe werkgever gestart en deze heeft mijn studieschuld van 4600 euro overgenomen van mijn oude werkgever. En heb ik tijdens dienstverband ook...

Kan ik een tijdelijke werknemer inhuren en uitbetalen met een cadeaubon?

di 31 jan 2017  |  Trefwoorden: Tijdelijk dienstverband, Cadeaubon, Vrijwilliger, Vrijwilligersvergoeding, Arbowet
Vraag Kan ik een tijdelijke werknemer inhuren en uitbetalen met een cadeaubon? Antwoord In uw vraag zitten twee aspecten opgesloten. Een betaling uit het WKR budget (vrije...

Voor mijn werk moet ik telefonisch bereikbaar zijn. Welke vergoeding kan ik krijgen?

zo 5 feb 2017  |  Trefwoorden: Bereikbaarheidsdienst, Telefoonkosten, Vergoeding
Vraag Voor mijn werk moet ik tijdens werkuren telefonisch bereikbaar zijn. Ook moet ik bij klanten een authentificatiecode kunnen ontvangen. Nu moet ik ook tijdens bereikbaarheidsuren...

Heb ik recht op een aanvulling op mijn WAO?

za 11 feb 2017  |  Trefwoorden: WAO, Sociaal minimum, Aanvullende uitkering
Vraag Vandaag mijn WAO beslissing ontvangen. Eerder was ik al ( sinds jaren negentig) gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Nu na nieuwe ziekmelding op 19-01-2015 ben ik op 19-01-2017 voor...

Kan een medewerker met een minimum contract het gemiddeld aantal gewerkte uren opeisen?

vr 17 feb 2017  |  Trefwoorden: Arbeidspatroon, Meeruren, Minimum contract
Vraag Kan iemand met een minimaal 8 uur contract en die de laatste 13 weken gemiddeld 21 uur per week heeft gewerkt deze 21 uur ook opeisen omdat dit nu gemiddeld gewerkt wordt?...

Mogen wij een onbelaste woon-werk vergoeding uitbetalen voor een lease-auto?

di 4 apr 2017  |  Trefwoorden: Eigen bijdrage, Lease-auto, Woon-werk, Bijtelling
Vraag Wij stellen een leaseauto ter beschikking van onze werknemers. Alle kosten zijn voor ons (de werkgever). Alleen de werknemers betalen wel zelf de benzinekosten. Mogen wij onze...

Wanneer een medewerker met een contract voor onbepaalde tijd een nieuwe functie krijgt, kan er dan opnieuw een proeftijd worden bedongen?

wo 5 apr 2017  |  Trefwoorden: Proeftijd, Nieuwe functie, Datum in dienst
Vraag Als een medewerker met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een nieuwe functie gaat bekleden met opnieuw een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; dient hier dan...

Wat mag een werkgever onbelast vergoeden bij schade of verlies?

wo 5 apr 2017  |  Trefwoorden: Schade of verlies persoonlijke zaken, Aansprakelijkheid, Werktijd, Onbelaste vergoeding, Personeelsgids
Vraag In HR-kiosk staat een Hoofdstuk over schade/verlies van persoonlijke zaken en daar heb ik vraagje over. De vergoeding daarover mag de werkgever vrijgesteld vergoeden indien...

Heeft mijn werkgever recht op een premiekorting? Ik ben 62 jaar en heb een WW-uitkering.

wo 12 apr 2017  |  Trefwoorden: Premiekorting, WW-uitkering, Mobiliteitsbonus, UWV, No-riskpolis, Ziektewet
Vraag Per 1 mei krijg ik een WW-uitkering en nu is er een werkgever, die mij eventueel een contract voor 40 uur wil aanbieden per 1 juni. Heeft deze werkgever recht op de...

Wat zijn de arbeidsvoorwaarden wanneer ik na mijn pensionering blijf werken?

ma 1 mei 2017  |  Trefwoorden: Pensioen, Arbeidsvoorwaarden, Verlof, Vakantietoeslag, Opzegtermijn, Opvolgend werkgeverschap
Vraag Werken na mijn 65 jaar Mijn werkgever heeft me na 3 maanden weer aangenomen met een nieuw contract. Hij heeft mijn uurloon verlaagd naar het minimumloon inclusief...

Waarom moet de teveel ingehouden heffingskorting worden terugbetaald?

ma 24 apr 2017  |  Trefwoorden: Algemene heffingskorting, Arbeidskorting, Wajong, Aanvullende uitkering
Mijn vraag aan de redactie: Waarom moet onze zoon die werkt bij een baas die hem 60% betaalt en die aangevuld wordt met 40% uit een Wajong uitkering ieder jaar de te veel betaalde...

Valt een verplichte inschrijving (contributie) beroepsvereniging onder de gerichte vrijstelling?

do 13 apr 2017  |  Trefwoorden: Beroepsvereniging, Gerichte vrijstelling, Vakbond, Contributie
Vraag Graag hoor ik wat je mening is over de inschrijving bij SKJ en NVO. Vallen deze onder de gerichte vrijstelling? Of ben je van mening dat het verstandig is dit met de...

Ik heb nu een MUP-contract. Wanneer ik mij ziek meld, hoe lang moet de werkgever mijn loon doorbetalen?

di 4 apr 2017  |  Trefwoorden: MUP, Wulbz, Loondoorbetaling bij ziekte
Mijn vraag aan de redactie: Ik heb een MUP contract (Met Uitgestelde Prestatieplicht) vanaf juli 2014 voor onbepaalde tijd min/max 1-36. Ik heb de afgelopen 12 maanden gemiddeld per...

Mogen wij ook een onbelaste woon-werkvergoeding betalen bij een leaseauto?

di 4 apr 2017  |  Trefwoorden: Lease-auto, Woon-werk, Onbelaste vergoeding, Eigen bijdrage, Bijtelling auto
Mijn vraag aan de redactie: Wij stellen een leaseauto ter beschikking van onze werknemers. Alle kosten zijn voor de werkgever. Alleen de werknemers betalen wel zelf de benzinekosten....

Kan mijn werkgever mij extra verlofdagen toekennen voor sociaal maatschappelijk werk?

ma 3 apr 2017  |  Trefwoorden: Buitengewoon verlof, Personeelsgids, Personeelsreglement, Verlofreglement, Sociaal Maatschappelijk
Vraag Ik vroeg mij af of mijn werkgever mij vakantiedagen extra kan doneren? Ik heb een stichting waarvoor ik 2x per jaar naar het buitenland moet. Het zal dan heel fijn zijn als dit...

Is het concurrentiebeding geldig wanneer mijn collegae (maatschap) het voorstel doen om het contract te beëindigen ?

do 30 mrt 2017  |  Trefwoorden: Concurrentiebeding, Relatiebeding
Mijn vraag aan de redactie: Het gaat om concurrentiebeding en mijn vraag is of dat geldig en/of reëel is. In een mail stuur ik de opzet van het contract met mijn (ex-)collega's...

Wordt mijn Ziektewetuitkering ten onrechte gekort op mijn WIA-uitkering?

do 23 feb 2017  |  Trefwoorden: Ziektewet, WIA, Korting
Mijn vraag aan de redactie: In mijn geval is er sprake van 2 ziektewetuitkeringen van het UWV. Na 104 weken heeft er onlangs een WIA keuring plaatsgevonden en wordt 100%...

Wat gebeurt er als ik ziek wordt tijdens ouderschapsverlof?

wo 10 mei 2017  |  Trefwoorden: Ziekte, Ouderschapsverlof, Dagloonberekening, Loondoorbetaling bij ziekte, Intrekken, 18 maanden
Vraag Ik neem vanaf 1 mei 2016 tot oktober 2018 1 dag ouderschapsverlof op per week. Ik ben momenteel echter ziek al driekwart jaar en ga waarschijnlijk voor een gedeelte richting de...

Is het reserveren bij budgetsysteem in strijd met het genietingsmoment?

do 11 mei 2017  |  Trefwoorden: Genietingsmoment, Belastingadviseur, Belastingdienst, Budgetsysteem, IKAP, IKB, MKS, Cafetariasysteem
Vraag Een belastingadviseur vertelde ons bedrijf het volgende: Op basis van de actuele fiscale wetgeving is het niet mogelijk om de betaling van overeengekomen bruto loonemolumenten...

Vervroegd pensioen en een uitkering

wo 2 aug 2017  |  Trefwoorden: Vervroegd pensioen, ZW, WW-uitkering, Pensioenfonds, Samenloop
Vraag Ik geniet (nadat ik ben ontslagen na een reorganisatie) momenteel een ZW-uitkering van het UWV. In 2018 zou ik volgens het Pensioenfonds in aanmerking komen voor een vervroegd...

Personeelsdossiers thuis bewaren, mag dat?

wo 26 jul 2017  |  Trefwoorden: Personeelsdossier, Wet bescherming personeelsgegevens
Vraag Mag een leidinggevende de personeelsdossiers van het personeel thuis bewaren? Antwoord Concreet kan ik u geen antwoord geven op uw vraag. Wel dat de Wet Bescherming...

Hoe lang moeten papieren personeelsdossiers bewaard blijven als er ook een digitale versie is.

ma 17 jul 2017  |  Trefwoorden: Personeelsdossier, Bewaartermijn, Bewaarplicht, Digitaal
Vraag Hoe lang moeten papieren personeelsdossiers bewaard blijven, als zij al in het digitale personeelsdossier staan? Antwoord In z’n algemeenheid moet u gegevens (in het...

Heb ik over mijn meeruren recht op loon tijdens ziekte?

ma 17 jul 2017  |  Trefwoorden: Meeruren, Doorbetalen, Ziekte, Wulbz, Vakantietoeslag
Vraag Ik heb een 24-uurs contract maar maak structureel veel “meeruren”. Laatste 3 jaar 850 extra. Nu ben ik ernstig ziek geweest. Heb ik in die periode recht op doorbetaling van...

Waarom een opzegtermijn voor mij als uitzendkracht bij een inlener?

do 13 jul 2017  |  Trefwoorden: Detacheringsovereenkomst, Opzegtermijn
Vraag Graag wil ik uw advies inwinnen over de betekenis van een zin in het contract (voor onbepaalde tijd) waarvoor ik morgen ga tekenen. Ieder der partijen kan de overeenkomst...

Moet over een bonus wat eigenlijk commissie is vakantietoeslag betaald worden?

do 13 jul 2017  |  Trefwoorden: Commissie, Vakantiegeld, Vakantietoeslag
Vraag In de arbeidsvoorwaarden staat bij vakantietoeslag, dat het alleen geldt over het vaste salaris. Ik ben consultant bij een detacheringsbureau waar ik op de payroll sta. Het...

Kan een parkeerplek in een gehuurde parkeergarage als werkplek worden gezien

ma 10 jul 2017  |  Trefwoorden: Parkeergelegenheid, Onbelast, Arbo
Vraag Kan een parkeerplek van mijn bedrijf in een gehuurde parkeergarage als werkplek worden gezien? Antwoord Er is nogal wat geharrewar over de parkeergelegenheid die de...

Mijn prepensioen wordt afgetrokken van mijn WW-uitkering. Is dat juist?

di 8 aug 2017  |  Trefwoorden: Prepensioen, WW-uitkering
Vraag Ik ben enige tijd geleden met prepensioen gegaan. Omdat dat pensioen te laag is voor ons bestaan heb ik een nieuwe baan gezocht en gevonden. Helaas ben ik daaruit ontslagen en...

Komt onze sollicitant uit Australië in aanmerking voor de 30% regeling

ma 29 mei 2017  |  Trefwoorden: 30%-regeling, Salarisnormen 30%-regeling, Belastingdienst, Werken elders
Vraag Ik ben recruiter en een aantal weken geleden heeft er een sollicitant uit Australië gesolliciteerd op een salesfunctie (Account Executive). Zij start 1 juni en vandaag...

Mijn contract is niet verlengd, maar ik wordt toch ingepland. Is het contract dan wettelijk verlengd?

vr 26 mei 2017  |  Trefwoorden: Tijdelijk dienstverband, Voortzetting
Vraag Ik werk bij KFC en na mijn 2e contract van 8 maanden heb ik te horen gekregen dat deze niet wordt verlengd. Mijn contract verloopt 31 mei, maar ben toch nog ingepland na die...

Moet over de ploegentoeslag ook vakantiegeld (vakantietoeslag) worden betaald?

di 23 mei 2017  |  Trefwoorden: Vakantiegeld, Vakantietoeslag, Ploegentoeslag
Vraag Ik ben werkzaam in de productie bij een bedrijf dat de CAO groente en fruit verwerkende industrie (4-ploegendiest) toepast. Mijn vraag is of het vakantiegeld moet worden...

Ik heb gewerkt bij Bank Mees en Hope . Welke site moet ik raadplegen voor het pensioenfonds ?

di 23 mei 2017  |  Trefwoorden: Pensioenfonds, Vergeten pensioenen
Vraag Ik heb gewerkt bij Bank Mees en Hope in de periode van 1969 t/m juli 1972. Welke site moet ik raadplegen voor het pensioenfonds ? Antwoord In de door u genoemde periode is...

Mijn roostervrije dagen zijn ten onrechte als loon uitbetaald. Mag dat maar zo?

di 23 mei 2017  |  Trefwoorden: Roostervrij, ADV, Toeslag
Vraag Momenteel ben ik werkzaam binnen de levensmiddel detailhandel en werk dan ook volgens hun cao. Ik heb een contract voor 24 uur. In mijn contract staat dat ik op fulltime basis...

Hoe wordt mijn restverdiencapaciteit door het UWV vastgesteld?

ma 15 mei 2017  |  Trefwoorden: Verdiencapaciteit, UWV, WGA
Vraag Als je na twee jaren gedeeltelijke ziekmelding bij je eigen werkgever kunt blijven voor 20-24 uren in plaats van 40 uren en dus al vaststaat dat je meer dan 35 procent verliest...

Hoe wordt het dagloon berekend in geval van ziekte of verlof tijdens dienstbetrekking

vr 12 mei 2017  |  Trefwoorden: Dagloonberekening, Ziekte, Ouderschapsverlof
Vraag Als je voor de eerste dag van ziekmelding een half jaar onbetaald ouderschapsverlof hebt gehad gedurende 1 dag per week, en je die maanden dus een lager sv-loon had, heeft dit...

Bouw ik bij ouderschapsverlof vakantietoeslag op over overwerk?

ma 8 mei 2017  |  Trefwoorden: Ouderschapsverlof, Overwerk, Vakantietoeslag, Meerwerk
Vraag Ik heb een fulltime contract, maar neem 4 uur per week ouderschapsverlof op (onbetaald). Bouw ik vakantiebijslag op over overwerk? Bij een fulltimer normaal niet, maar ben ik...

Mag een bedrijfssluiting tijdens vakantie opgelegd worden

wo 3 mei 2017  |  Trefwoorden: Verlofreglement, Bedrijfssluiting, Collectieve vakantieperiode
Vraag Mijn werkgever heeft bedacht dat er een minimum (4 uur) moet zitten aan het aantal uren dat ik per keer mag opnemen. Als ik een keer 2 uur vrij wil nemen, mag dat niet. Dat moet...

Wordt bij onbetaald ouderschapsverlof de dagloonberekening gebaseerd op het normale loon?

za 6 mei 2017  |  Trefwoorden: Maatman, Ouderschapsverlof, Dagloonberekening, WGA
Vraag Als je voor de eerste dag van ziekmelding een half jaar onbetaald ouderschapsverlof hebt gehad gedurende 1 dag per week, en je die maanden dus een lager SV-loon had, heeft dit...

Heb ik recht op een transitievergoeding bij een 2e spoortraject?

di 2 mei 2017  |  Trefwoorden: 2e Spoor, Transitievergoeding, Re-integratie, Compensatieregeling
Vraag Via een re-integratie traject 2e spoor heb ik tijdelijk werk gevonden bij andere werkgever. Mijn werkgever zegt nu dat ik zelf ontslag moet nemen en geen recht op een...

Mag het prepensioen op mijn WW-uitkering worden gekort?

ma 14 aug 2017  |  Trefwoorden: Prepensioen, WW-uitkering, Korting, UWV, Bezwaarschrift
Vraag Kan ik het prepensioen, dat nu in mindering op mijn WW-uitkering wordt gebracht, als negatief inkomen opvoeren bij mijn belastingaangifte? En mag het prepensioen wel gekort...

Mijn vervroegd ouderdomspensioen wordt gekort vanwege een WIA uitkering

do 17 aug 2017  |  Trefwoorden: Ouderdomspensioen, Vervroegd pensioen, WIA, Korting, Anticumulatie
Vraag Het gaat om de samenloop van een (vervroegd) ouderdomspensioen en de WIA-uitkering. Het Pensioenfonds wil nu gaan korten, indien de totale inkomsten hoger zijn dan 85% van...

Wanneer ik structureel (al 3 jaar) meer uren maak dan mijn 24 uur contract, moet mijn contract dan aangepast worden?

za 19 aug 2017  |  Trefwoorden: Meerwerk, Meeruren, Arbeidstijd, Structureel, Rechtsvermoeden, Arbeidsomvang
Vraag Ik maak structureel 350 meeruren per jaar en heb een 24 uur contract. Heb ik recht op doorbetaling in mijn vakantieperiode op basis van deze meeruren die ik gemaakt heb,...

Moet over ploegentoeslag ook vakantiegeld (vakantietoeslag) worden betaald?

di 7 nov 2017  |  Trefwoorden: Ploegentoeslag, Vakantiegeld, Vakantietoeslag, Verjaringstermijn, Loonvordering
Vraag Ik heb met veel interesse uw antwoord op de vraag "Moet over de ploegentoeslag ook vakantiegeld (vakantietoeslag) worden betaald?" gelezen. Hieruit concludeer ik dat onze...

Onze werknemers willen loon inleveren voor een goed doel. Kan dat belastingvrij?

do 7 sep 2017  |  Trefwoorden: Loon, Goed doel, Belastingvrij, 2014
Vraag Onze werknemers willen een bijdrage leveren aan een goed doel (een rampenfonds). Hoe kunnen ze dat het beste doen, zodat het ook fiscaal vriendelijk is. Antwoord De...

Wanneer er in een ziekteperiode onderbrekingen plaatsvinden hoe lang duurt dan de loondoorbetaling?

ma 11 sep 2017  |  Trefwoorden: Wulbz, Loondoorbetaling bij ziekte, Werkhervatting, Ziekte, Onderbreking
Vraag Wanneer er in een ziekteperiode onderbrekingen plaatsvinden hoe lang duurt dan de loondoorbetaling? Antwoord Wanneer er tussen 2 ziekteperioden minder dan 4 weken...

Heb ik als stagiair ook recht op vakantie?

za 16 sep 2017  |  Trefwoorden: Stagiair, Verlof, Vakantie, Stage
Vraag Ik moet 100 aaneengesloten werkdagen stage lopen van 40 uur per week. Mijn Hogeschool geeft aan dat wij geen vrije dagen mogen nemen, maar heb ik hier geen recht op? Ik vroeg...

Worden verdiensten uit werk op mijn IVA uitkering gekort?

di 19 sep 2017  |  Trefwoorden: IVA, WIA, Werk, Inkomen, Korting
Vraag Ik ben volledig arbeidsongeschikt en ontvang een IVA uitkering van € 2.000,00 per maand. Nu kan ik een baantje krijgen voor een paar uur per dag. Daarmee kan ik € 500,00 per...

Wanneer een parttimer ziek wordt op haar werkdagen, mogen we dan ook 2 wachtdagen op het loon inhouden?

do 21 sep 2017  |  Trefwoorden: Wachtdagen, Ziekte, Minimumloon
Vraag Wij hanteren twee wachtdagen. Wat doe ik als een parttimer die twee dagen werkt, ziek wordt op haar werkdagen en een week ziek is. Mag ik in haar geval twee wachtdagen rekenen...

Heeft een werknemer bij re-integratie 2e spoor en detachering recht op een transitievergoeding. En wat is de hoogte van het loon tijdens de detachering?

vr 6 okt 2017  |  Trefwoorden: Re-integratie, 2e Spoor, Transitievergoeding, Loon, Ontslag
Vraag Ik lees bij u op de website dat een werknemer bij re-integratie tweede spoor ook recht kan hebben op een transitievergoeding. Mijn casus is specifiek: ik ben gedetacheerd bij...

Naturalisatie en verlof

ma 6 nov 2017  |  Trefwoorden: Naturalisatie, Bijzonder verlof, Buitengewoon verlof
Vraag We have an employee that is from the Ukraine. He has been invited by the state to get his Dutch citizenship at an official ceremony. Is he entitled to have any free days from...

Ontslag bij bereiken van pensioenleeftijd

vr 10 nov 2017  |  Trefwoorden: Ontslag, Pensioenleeftijd, Opzegtermijn
Vraag Mijn vader gaat m.i.v. 23 november met pensioen (bereiken van pensioengerechtigde leeftijd). Er is niets vastgelegd in zijn arbeidsovereenkomst. Nu vraagt de werkgever dat hij...

Levenslooptegoed in 1 keer uitbetalen of in delen

vr 10 nov 2017  |  Trefwoorden: Levensloopregeling
Vraag Ik heb levenslooptegoed, dat wil ik in 4 jaar, 1 betaling per jaar, laten uitbetalen. Ik heb geen werkgever meer. Ik ben bijna 65 jaar. Mijn bank (BLG) keert in dit geval alles...

Verkrijgen Nederlanderschap recht op bijzonderverlof

ma 13 nov 2017  |  Trefwoorden: Bijzonder verlof, Buitengewoon verlof, Nederlanderschap
Vraag We have an employee that is from the Ukraine. He has been invited by the state to get his Dutch citizenship at an official ceremony. Is he entitled to have any free days from...

Ziek tijdens dienstverband van een AOW gerechtigde

di 14 nov 2017  |  Trefwoorden: AOW-leeftijd, Ziekte
Vraag bestaat uit 2 delen Ik ben 71 jaar (bijna 72) en werk bij PostNL. In juni heb ik last gekregen van hartritmestoornissen en heb mij daardoor ziek moeten melden. Nu zit de...

Mijn IOW is gestopt, heb ik recht op een uitstroompremie?

di 14 nov 2017
Vraag Ik ben 64jaar, geb. 19-03-1953 en ontving een IOW uitkering na mijn WW-uitkering en heb sinds 01-08-2017 weer volledig werk gevonden voor 40 uur per week en dus is de IOW...

Hoe mag ik de woon-werkvergoeding berekenen, waarbij medewerker 1 dag thuis werkt?

wo 15 nov 2017  |  Trefwoorden: Woon-werkverkeer, Reiskostenvergoeding, Thuiswerkplek
Vraag Kunt u mij vertellen wat juist is, casus: werknemer ontvangt een vaste reiskostenvergoeding voor woon-werk - hij werkt 1 dag/week thuis - hij maakt 1dag/week dienstreis naar...

Wat moet ik aanhouden bij huisvesting buiten de woonplaats?

vr 17 nov 2017  |  Trefwoorden: Huisvesting, Normbedragen
Vraag Als ik de rubriek “ huisvesting buiten de woonplaats ” lees, dan krijg ik de indruk dat als iemand huisvesting krijgt verstrekt buiten de woonplaats (omdat de woon-werk...

Moet de werkgever het loon doorbetalen tijdens de operatie en de herstelperiode van een buikwandcorrectie

ma 20 nov 2017  |  Trefwoorden: Loondoorbetaling bij ziekte, Operatie, Cosmetisch
Vraag Ik werk in de hulpverlening op een behandelgroep. Ik heb onlangs, na 33 kg afgevallen te zijn en hier psychisch veel last van te hebben, op 31 oktober een grote...

Wordt een lijfrente door het UWV gekort op mijn IOW uitkering?

di 28 nov 2017  |  Trefwoorden: IOW, Lijfrente, Samenloop
Vraag Ik ontvang een IOW-uitkering. Per 1-1-'18 ga ik een lijfrente-uitkering ontvangen. Moet ik deze inkomsten opgeven bij UWV als inkomen uit arbeid? Antwoord Neen, de...

Wordt mijn pre-pensioen gekort op mijn WW-uitkering?

vr 1 dec 2017  |  Trefwoorden: WW-uitkering, Prepensioen, Samenloop
Vraag Door reorganisatie zit ik sinds vorige jaar juli zonder werk en ik geniet dus momenteel van een WW uitkering van UWV. Ik ben nog steeds aan het solliciteren maar gezien mijn...

Wanneer ik van 32 uur naar 36 uur ga, ben ik dan mijn WAO kwijt?

vr 8 dec 2017  |  Trefwoorden: WAO, Fulltime, UWV, Herkeuring
Vraag Mijn situatie: Ik werk 32 uur p/w bij gemeente. Mijn Wao is 15-25 procent arbeidsongeschiktheid. Werkgever vraagt mij om 36 uur p/w te werken. Wat is impact bij 36 uur werken...

Mag mijn werkgever een vaste autovergoeding geven bij regelmatig bezoek relaties

di 12 dec 2017  |  Trefwoorden: Autokosten, Nacalculatie, Kilometerrapportage
Vraag Ik werk bij een woningcorporatie als opzichter. Met regelmaat bezoek ik aannemers en bewoners met mijn eigen auto. Mag de werkgever hier een vaste vergoeding voor geven? Dit...

Mag de werkgever teveel genoten vakantie op het salaris inhouden?

di 12 dec 2017  |  Trefwoorden: Verlof, Verlofreglement, Verrekening
Vraag Mag werkgever gedurende het jaar teveel opgenomen vakantie uren inhouden van het salaris van werknemer? Werknemer gaat niet uit dienst, werkgever wil het saldo per einde jaar...

Mogen autokosten buitenland van 2017 verrekend worden met bijtelling in 2018?

di 12 dec 2017  |  Trefwoorden: Autokosten, Buitenland
Vraag Mogen wij bonnen buitenlandse benzine/parkeren van 2017 in mindering brengen op de bijtelling van 2018? Het gaat er om dat iemand zoveel bonnen heeft ingeleverd dat wanneer wij...

Wat is de maximale hotelvergoeding en de dagvergoeding?

di 12 dec 2017  |  Trefwoorden: Reis- en verblijfkosten
Vraag Als de werkgever het hotel, avondeten, ontbijt en lunch bekostigt, wat mag dan de maximale vergoeding zijn voor een hotelvergoeding, voor de werknemer? Antwoord De vraag...

Wij vergoeden de advocaatkosten, moeten we dan ook de BTW meenemen?

wo 13 dec 2017  |  Trefwoorden: Advocaatkosten, Belast, Vaststellingsovereenkomst
Vraag In een settlement (vaststellingsovereenkomst) aan een medewerker hebben wij een bedrag van € 750 aan advocaatkosten opgenomen die wij vergoeden. Wanneer het bedrag hoger is...

Telt een proefplaatsing mee voor de ketenregeling en is prijscompensatie verplicht?

ma 8 jan 2018  |  Trefwoorden: Ketenregeling, Proefplaatsing, Prijscompensatie
Vraag Ik werk sinds maart 2016 bij een projectorganisatie die tot eind 2022 zal bestaan. Heb eerst vanuit de bijstand via een proefplaatsing van 6 maanden gewerkt (dus met behoud van...

Waar kan ik in het Burgerlijk Wetboek (BW) de arbo-wet vinden?

do 4 jan 2018  |  Trefwoorden: OR, Instemming, Arbowet, Arbobesluit
Vraag Onder het kopje Alcohol staat o.a. iets over de Arbowet, waarin werkgever en werknemer verantwoordelijk zijn voor het welzijn.. etc. Hier staan artikelnummers bij genoemd, maar...

Heb ik nog recht op pensioen?

vr 5 jan 2018  |  Trefwoorden: pensioen, Nationaal Pensioenregister
Vraag Ik heb in het verleden plm. 1959/1960 bij het Friesch Dagblad gewerkt en van plm. 1964 t/m 1970 bij de Friese CBTB/NLTO/LTO Nederland gewerkt. Heb ik van deze bedrijven nog...

Mag wanneer de functiegroep verandert, mijn dienstjaren worden teruggezet?

wo 10 jan 2018  |  Trefwoorden: Reorganisatie, Functieclassificatie
Vraag Omdat onze functies binnen de organisatie per 2018 veranderen, wordt ons salaris ook anders. Ik heb hiervoor een gewijzigde arbeidsovereenkomst ontvangen. Ik zit nu in...

Zijn mijn studiekosten, die mijn werkgever heeft betaald, aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting?

ma 15 jan 2018  |  Trefwoorden: Studiekosten, Inkomstenbelasting, Brutoloon
Vraag Ik volg een studie die gestart is in september 2017. De werkgever heeft de factuur volledig voldaan in 2017. In 2018 wordt het totale netto bedrag in 12 maanden verrekend met...

Moet er over overwerk en ploegentoeslag ook vakantietoeslag worden betaald?

za 20 jan 2018  |  Trefwoorden: WML, Ploegentoeslag, Vakantiegeld, Vakantietoeslag
Vraag Als in het cao staat "vakantietoeslag is gelijk aan een basismaandsalaris", in mijn geval kale loon (functieloon) , is de werkgever, dan verplicht om vakantietoeslag te betalen...

Ik ben op mijn verzoek in functie verlaagd, moet mijn salaris ook verlaagd worden?

ma 8 jan 2018  |  Trefwoorden: Demotie
Vraag Ik heb circa 2 jaar een functie als planner 1, functieschaal 45. Vervolgens ben ik overeengekomen met mijn manager dat ik een stapje terug wilde doen naar de functie van planner...

Moet ik de Algemene Loonheffingskorting voor de WW-uitkering bij UWV opgeven?

di 23 jan 2018  |  Trefwoorden: WW, UWV, Partnertoeslag (AOW)
Vraag Ik word per 1 februari 2018 werkloos en heb een WW-uitkering aangevraagd. Mijn vraag: moet ik bij opgave van inkomsten bij het UWV ook de door de belastingdienst uitgekeerde...

Ik ben 70 jaar en heb meerdere inkomsten en daardoor wordt te weinig belasting ingehouden.

7 jan  |  Trefwoorden: AOW, Heffingskorting
Vraag Ik ben 70 jaar en krijg AOW. Voor mijn vrouw krijg ik een AOW partnertoeslag. Ik heb verder nog inkomsten uit 2 pensioenen. Nu verricht ik al 4 jaar met heel veel plezier...

Mogen opleidingskosten ook na verbreken dienstverband onbelast vergoed worden?

vr 19 jan 2018  |  Trefwoorden: Studiekosten, Onbelast
Vraag Mogen wij de opleidingskosten netto vergoeden, ondanks dat het actuele dienstverband is beëindigd? Zelf vermoed ik van wel. Ondanks dat het dienstverband nu weliswaar is...

Nabetaling na de referteperiode voor de dagloonvaststelling

wo 31 jan 2018  |  Trefwoorden: Dagloonberekening, Nabetaling, Referteperiode
Vraag Bij berekening dagloon voor WW wordt een referte periode gebruikt. Als in deze periode een BBRA (CAO) verhoging plaats vindt, maar die wordt pas uitbetaald nadat de...

Mag ik mijn prepensioen uitstellen als ik een IOAW uitkering ontvang?

di 13 feb 2018  |  Trefwoorden: IOAW, Prepensioen
Vraag Op dit moment ontvang ik een uitkering IOAW van mijn Gemeente. Ik heb bericht ontvangen van mijn verzekeraar dat mijn Prepensioen voor mijn wettelijke pensioendatum zou kunnen...

Mijn nieuwe werkgever belast de vergoeding van mijn studiekosten

di 13 feb 2018  |  Trefwoorden: Studiekosten, Middelen
Vraag Ik heb in 2017 een voltijd mba opleiding gevolgd en deze zelf betaald (dus geen inkomsten in 2017). Nu in 2018, is mijn nieuwe werkgever akkoord om deze studiekosten te...


   Mag een werkgever een personeelslid weigeren extra verlofdagen te kopen?