Vraagbaak


Vraagbaak Hieronder staan de “gestelde vragen” aan HR-kiosk.
Indien uw vraag er niet bij staat, dan kunt u deze aan de redactie van HR-kiosk.nl stellen via het aanvraagformulier.
Vragen kunnen betrekking hebben op een arbeidsrelatie of op uw eigen dienstverband.

Voor eventuele foutmeldingen of suggesties kunt u volstaan met een e-mail.
 

Concurrentiebeding of relatiebeding geldig na ontslagname met vaststellingsovereenkomst

di 23 mei 2023  |  Trefwoorden: Concurrentiebeding, Relatiebeding, Vaststellingsovereenkomst, Sollicitatie, Homepage
Vraag In een vaststellingsovereenkomst (VSO) zijn werkgever en ik overgekomen uit elkaar te gaan met een redelijke vergoeding. In mijn aanstellingscontract staat een...

Kan een vertrokken werknemer nog loon vorderen bij zijn ex-werkgever

vr 5 mei 2023  |  Trefwoorden: Loonvordering, TWK, Terugwerkende kracht, Ziekengeld, ZW-uitkering
Vraag Kan een vertrokken werknemer nog loon vorderen bij zijn ex-werkgever als daar met terugwerkende kracht het cao-loon verhoogd wordt? Dit hangt af van de manier waarop de...

Moet werkgever (eigen risicodrager) het ZW-dagloon met terugwerkende kracht verhogen?

wo 5 apr 2023  |  Trefwoorden: Eigenrisicodrager, Dagloonberekening, CAO-verhoging, Ontslag (UWV), Terugwerkende kracht
Vraag De vraag is dus of de werkgever (eigen risicodrager) ook het dagloon voor de ZW met terugwerkende kracht moet verhogen wanneer er een cao-verhoging plaatsvindt? Antwoord...

Moet over een aanvulling op het salaris vakantietoeslag (vakantiegeld) worden betaald?

vr 24 feb 2023  |  Trefwoorden: Salaris, Vakantiegeld, Vakantietoeslag
Vraag In onze organisatie kun je wanneer je van extra toegevoegde waarde bent of complexere taken doet, een aanvulling op je salaris krijgen. Voorbeeld Van extra...

Welke kosten van mijn elektrische auto van de zaak mag mijn werkgever onbelast vergoeden?

do 12 jan 2023  |  Trefwoorden: Auto, Auto van de zaak, Elektrische auto, Kosten, Onbelast, Werkgever
Vraag Ik weet dat privé gemaakte kosten voor de “auto van de zaak” die door de werkgever niet vergoed worden wel door de werkgever afgetrokken mogen worden van de bijtelling (zie...

Wat moeten wij bij ziekte aan loon doorbetalen wanneer er sprake is van meerwerk?

vr 26 aug 2022  |  Trefwoorden: Loondoorbetaling bij ziekte, WULBZ, Meeruren, Referteperiode
  Vraag Onze medewerker is ziek geworden en nu moeten wij 70% van het loon doorbetalen. De medewerker werkte voorafgaande aan haar ziekte meer uren dan volgens haar...

Heb ik recht op een transitievergoeding bij een 2e spoortraject?

do 21 jul 2022  |  Trefwoorden: Re-integratie, Transitievergoeding, Tweede spoor
Vraag Via een re-integratie traject 2e spoor heb ik tijdelijk werk gevonden bij andere werkgever. Mijn werkgever zegt nu dat ik zelf ontslag moet nemen en geen recht op een...

Mag mijn werkgever vanwege een collectieve bedrijfssluiting van 2 weken mijn vakantiedagen inhouden, terwijl ik ziek was. 

di 24 mei 2022  |  Trefwoorden: Ziek, Collectieve vakantieperiode, Collectieve bedrijfssluiting, Verlofdagen
Vraag Mag mijn werkgever vanwege een collectieve bedrijfssluiting van 2 weken mijn vakantiedagen inhouden, terwijl ik ziek was.  Antwoord  Bij uw werkgever geldt ieder jaar...

Heeft een werknemer bij re-integratie 2e spoor en detachering recht op een transitievergoeding. En wat is de hoogte van het loon tijdens de detachering?

vr 20 mei 2022  |  Trefwoorden: 2e Spoor, Detachering, Hoogte, Integratie, Loon, Re-integratie, Recht, Transitievergoeding, Werknemer
Vraag Ik lees bij u op de website dat een werknemer bij re-integratie tweede spoor ook recht kan hebben op een transitievergoeding. Mijn casus is specifiek: ik ben gedetacheerd...

Is de werkgever verplicht de prijscompensatie volledig door te voeren?

di 17 mei 2022  |  Trefwoorden: Inflatiecorrectie, Prijscompensatie, Werkingssfeer, CAO
Vraag De directie wil geen collectieve verhoging, te weten inflatiecorrectie doorvoeren, bij werknemers die boven de grens van 120% in de salarisschaal zitten, mag dat? Wij...

Studieschuld terugbetalen aan werkgever en nog belastingaftrek?

vr 22 apr 2022  |  Trefwoorden: Studieschuld, Werkgever, Inkomstenbelasting
Vraag Begin 2019 ben ik met een opleiding gestart en in 2021 heb ik deze opleiding afgerond. Mijn werkgever heeft deze studie ten bedrage van € 28.500,00 betaald en we hebben...

Studieschuld terugbetalen aan werkgever en nog belastingaftrek?

vr 22 apr 2022  |  Trefwoorden: studieschuld, Terugbetalen, Werkgever
Vraag Begin 2019 ben ik met een opleiding gestart en in 2021 heb ik deze opleiding afgerond. Mijn werkgever heeft deze studie ten bedrage van € 28.500,00 betaald en we hebben een...

Kan een nabetaling gekort worden op de WIA-uitkering?

di 19 apr 2022  |  Trefwoorden: Nabetaling, WIA-uitkering, Korting, Dagloonberekening, Polisadministratie, Bezwaarschrift, Centrale Raad van Beroep
Vraag Ik heb sinds 2006 een gedeeltelijke WIA-uitkering met daarnaast een 12 -urig dienstverband. Sinds 24 maart 2021 ben ik volledig ziek en stroom zoals het er nu uitziet over...

Wanneer wordt Fase B onderbroken bij een uitzendovereenkomst?

vr 14 jan 2022  |  Trefwoorden: Fase B, Uitzendbureau, Overwerk, Meerwerk
Vraag Ik werk via een uitzendbureau met een arbeidsovereenkomst van 96 u per 4 weken bij een opdrachtgever. In de praktijk is dit echter meer dan 32 u/wk, inmiddels al ruim een...

Moet na afloop van het 4e jaarcontract een 70-jarige in vaste dienst worden genomen?

di 11 jan 2022  |  Trefwoorden: Tijdelijke contracten, Onbepaalde tijd, AOW-gerechtigd
Dat is de vraag in toonaangevend dagblad. Het antwoord is weliswaar correct. “Ja, er volgt dan een contract voor onbepaalde tijd”. Maar wat er niet bij gezegd wordt, is dat het...

Moet na afloop van het 4e jaarcontract een 70-jarige in vaste dienst worden genomen?

di 11 jan 2022  |  Trefwoorden: Ontslag, AOW-leeftijd, Opzegtermijn, Onbepaalde tijd
Vraag Dat is de vraag in toonaangevend dagblad. Het antwoord is weliswaar correct. “Ja, er volgt dan een contract voor onbepaalde tijd”. Maar wat er niet bij gezegd wordt, is dat...

Slaapuren na nachtwerk

di 16 nov 2021  |  Trefwoorden: Nachtdienst, Consignatie, Aanwezigheidsdiensten, Stand-by-dienst, Arbeidsomstandighedenwet
Vraag Binnen onze organisatie komt het wel eens voor dat er in de nacht wordt gewerkt. En ook binnen de service organisatie bij consignatie komen nachtelijke uren voor. De...

Is een overlijdensuitkering waarvoor de werkgever een verzekering afsluit belast?

di 9 nov 2021  |  Trefwoorden: Overlijdensuitkering, Overlijdensrisicoverzekering (ORV), Omkeerregel
Vraag Onze organisatie wil voor haar medewerkers een extra overlijdensuitkering afsluiten. Is deze uitkering belast of onbelast? Wij willen de nabestaande(n) een uitkering van €...

Kunnen wij als werkgever aan een van onze medewerkers een lening verstrekken voor de aankoop van een huis?

do 4 nov 2021  |  Trefwoorden: Geldlening, Marktrente, Aflossing, Renteloze lening, Loon- en inkomstenbelasting, Uitvoeringsregeling, Normrente
Ja, dat kan. Alleen is de lening niet meer rentevrij. U zult aan de medewerker een marktconforme rente (normrente) moeten vragen en een duidelijke aflossingsschema moeten...

Onkostenvergoeding als vrijwilliger en een bijstandsuitkering

do 4 nov 2021  |  Trefwoorden: Vrijwilligersvergoeding, Vrijwilliger, Autokosten, Onkostenvergoeding, Bijstand, WW-uitkering, Centrale Raad van Beroep
Vraag Gedurende 10 jaar heb ik gewerkt als vrijwilliger, met een uitkering bijstand, en ik ontving uitsluitend een autokostenvergoeding. Ik informeerde mijn gemeente niet...

Heeft de OR instemmingsrecht op een arbeidsvoorwaarde die in cao is geregeld?

do 28 okt 2021  |  Trefwoorden: OR, Ondernemingsraad, Instemmingsrecht, CAO
Vraag Onze organisatie wil een IKB regeling (keuzebudget) gaan invoeren, maar op onze arbeidsvoorwaarden is een algemeen verbindende cao van toepassing. Antwoord Wanneer een...

Wanneer heeft een medewerker recht op een maaltijdvergoeding?

ma 18 okt 2021  |  Trefwoorden: Maaltijd, Maaltijdvergoeding, Beloningscomponenten
Vraag Wanneer heeft een werknemer recht op een maaltijd/maaltijd vergoeding? Wanneer heeft een medewerker recht op een maaltijdvergoeding?Antwoord Het zijn twee vragen die...

Heb ik als stagiair ook recht op vakantie?

ma 18 okt 2021  |  Trefwoorden: Stagiair, Verlof, Vakantie, Stage
Vraag Ik moet 100 aaneengesloten werkdagen stage lopen van 40 uur per week. Mijn Hogeschool geeft aan dat wij geen vrije dagen mogen nemen, maar heb ik hier geen recht op? Ik...

Moet de werkgever het loon doorbetalen tijdens de operatie en de herstelperiode van een buikwandcorrectie

ma 18 okt 2021  |  Trefwoorden: Loondoorbetaling bij ziekte, Operatie, Cosmetisch
Vraag Ik werk in de hulpverlening op een behandelgroep. Ik heb onlangs, na 33 kg afgevallen te zijn en hier psychisch veel last van te hebben, op 31 oktober een grote...

Met terugwerkende kracht een loonsverhoging, heb ik na ontslag daar nog recht op?

ma 18 okt 2021  |  Trefwoorden: Terugwerkende kracht, CAO-verhoging, Uitdienst, Ontslag
Vraag Ik ben per 1 September boventallig verklaard en er is een vaststellingsovereenkomst opgesteld op basis van het Sociaal plan. Hier wordt o.a. de kantonrechtersformule...

Bekijk items: 1 tot 25 (339 totaal)
Vraagbaak


HR-kiosk vraagbaak

Snel en duidelijk antwoord
Vraagbaak   |   Gestelde vragen