Met terugwerkende kracht een loonsverhoging, heb ik na ontslag daar nog recht op?

Vraagbaak  |  ma 18 okt 2021  |  Trefwoorden: , , ,

Vraag

Ik ben per 1 September boventallig verklaard en er is een vaststellingsovereenkomst opgesteld op basis van het Sociaal plan. Hier wordt o.a. de kantonrechtersformule gehanteerd en de basis is dus het maandinkomen. Nu is bij mijn werkgever de CAO per 1 juli verlopen en is er nog geen nieuwe CAO afgesloten. Heb ik nu alsnog recht op een verhoging van het berekende bedrag als de CAO met terugwerkende kracht een loonsverhoging kent?

Antwoord

Wanneer er een CAO verhoging gaat plaatsvinden met terugwerkende kracht, dan dient ook de werknemer, die de dienst al heeft verlaten of een vaststellingsovereenkomst heeft afgesloten, de bedragen die in de vaststellingsovereenkomst genoemd worden, overeenkomstig te worden verhoogd.
  • Alleen natuurlijk wanneer de CAO verhoging ook onverkort bij u van toepassing zou zijn, wanneer u nog in dienst zou zijn.
  • Er kan namelijk een bepaling in de Cao zijn opgenomen, dat de verhoging uitsluitend toegepast moet worden op het personeel, dat ten tijde van het CAO akkoord nog in dienst was.

Waar ik vaak meer vraagtekens bij zet is of de berekening van de kantonrechtersformule wel correct is toegepast, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.
Is de vaststellingsovereenkomst gebaseerd op een Sociaal Plan? Wat staat er in het Sociaal plan hierover?
 
Na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst heeft u 2 weken bedenktijd, maar daarna is de VO geheel van kracht. 

Reactie

Bedankt voor je snelle antwoord. De berekening wordt wel goed toegepast. Ook het vakantiegeld, de winstuitkering en spaarbijdrage (ooit tbv afschaft pre-pensioen in het leven geroepen) zijn toegepast. Daarnaast nog * factor 1.15.  
Ik heb deze vraag ook uitgezet bij HR en ik vermoed dat zij met een ander antwoord zullen komen. 
Mocht het nodig zijn , dan zal ik zeker bij je terugkeren voor nader (betaald)  advies.