Alle ontslagroutes bijgewerkt tot 2020

Datum laatste wijziging: 19 februari 2020  |  Trefwoorden: , , , , ,

Inhoud

 1. Overzicht van de ontslagroutes
 2. Checklist om vervallen van een functie te kunnen onderbouwen
 3. Soorten arbeidscontracten en hoe ze te beëindigen, situatie 2020

Overzicht van de ontslagroutes

Het UWV zette de ontslagroutes op een rij en gaat per route daar dieper op in. Een handig overzicht, een eerste kennismaking die wij u niet willen onthouden.

Uiteraard treft u dezelfde ontslagroutes in HR-kiosk aan, zij het meer uitgebreid. Indien u een wettelijke achtergrond wenst, commentaren, cijfers/aantallen, jurisprudentie et cetera, dan wijst HR-kiosk u de weg d.m.v. inhoudsopgaves en trefwoorden. Als u meer vragen heeft, dan kunt u via de Vraagbaak kennis nemen van onze antwoorden op eerder gestelde vragen. En, indien uw vraag er niet bij staat dan kunt u deze aan de redactie van HR-kiosk.nl stellen via het aanvraagformulier.

Terug naar het overzicht van het UWV dat vier ontslagroutes onderscheidt:
 • Ontslag om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid via UWV. Als u uw werknemer wilt ontslaan om bedrijfseconomische redenen, of omdat hij langdurig arbeidsongeschikt is, dan heeft u een ontslagvergunning nodig. U vraagt die aan bij UWV.
 • Ontslag om persoonlijke redenen via de kantonrechter. Als u uw werknemer wilt ontslaan om persoonlijke redenen, dan dient u een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in bij de kantonrechter. In dat verzoek beschrijft u de redenen voor het ontslag. Persoonlijke redenen voor het ontslag kunnen zijn:
  • onvoldoende functioneren:
  • ernstig gewetensbezwaar;
  • verwijtbaar handelen of nalatigheidverstoorde arbeidsrelatie;
  • veelvuldig ziekteverzuim.
 • Geen toestemming van UWV of kantonrechter. Er zijn situaties waarin ontslag niet via UWV of de kantonrechter hoeft te lopen. Bijvoorbeeld:
  • als u en uw werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigen met wederzijds goedvinden;
  • bij ontslag tijdens proeftijd;
  • bij afloop tijdelijke arbeidsovereenkomst;
  • bij ontslag op staande voet.
 • Collectief ontslag. Wilt u binnen 3 maanden 20 of meer werknemers in een werkgebied ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen? Dan gaat het om collectief ontslag. U moet dit collectief ontslag melden bij UWV en bij de vakbonden met leden die in uw bedrijf werken. U raadpleegt de vakbonden over de voorgenomen ontslagen en overlegt over de plannen. U moet meestal ook de ondernemingsraad om advies vragen.
(Bron: UWV, 2017)

Checklist om vervallen van een functie te kunnen onderbouwen

Welke gegevens moet een werkgever bij de kantonrechter aanleveren bij het verzoek de arbeidsovereenkomst te beëindigen op grond van bedrijfseconomische omstandigheden.
 • lijst met bestaande vacatures beschikbaar stellen;
 • herplaatsingsonderzoek doen (concern-breed);
 • opleidingen, ervaringen en capaciteiten van werknemer in kaart brengen;
 • bepalen welke vacatures/functies passend zijn of passend gemaakt kunnen worden;
 • begeleiding bieden bij herplaatsing;
 • vacatures/passende functies met werknemer bespreken;
 • scholing bieden om werknemer geschikt te maken voor vacatures/passende functies;
 • toegang geven tot test(en) om geschiktheid te bepalen;
 • en dit alles gedurende een redelijke termijn van (tenminste) 26 weken.

(Bron: LWA.Amsterdam, Thijs Muffels)

Soorten arbeidscontracten en hoe ze te beëindigen, situatie 2020

Elk soort arbeidscontract heeft voor- en nadelen en specifieke aandachtspunten. Door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is er recent weer wat veranderd. Ondernemen Met Personeel maakte in februari 2020 van de zes belangrijkste overeenkomsten voor vast en flexibel personeel een overzicht "Soorten arbeidscontracten en hoe ze te beëindigen".