Opgave gerichte aanpak

Bij overheden o.a. gemeenten en zorginstellingen is een mooie beweging aan de gang: het opgavegericht werken. Ook binnen het HR-domeinen is werken aan HR opgave meer passend en van deze tijd.
Het betekent dat je als organisatie voortdurend de maatschappelijke opgaven die buiten spelen in de gaten houdt en aansluit of initiatief neemt waar nodig. De HR-opgave is het leidende principe in mensgerichte organisaties, niet de hiërarchische silo’s en de systeemgerichte organisatiedomeinen, die dan juist eerder faciliterend zijn.

In een opgavegerichte HR-aanpak staan thema’s als integraliteit en samenwerken centraal, waarin met een wendbaar en langetermijnperspectief gestuurd wordt. 

Ook binnen het HR-Kiosk Servicenetwerk wordt opgavegericht werken gehanteerd en worden dagelijks partijen bij elkaar gebracht in thematafels om samen een HR-oplossing voor HR-opgaven in o.a. de zorg, het onderwijs, de lokale overheid en het bedrijfsleven te bedenken. Door onderlinge samenwerking van deze HR-professionals, die samenwerken vanuit een HR-opgave-gestuurde aanpak, worden verrassende resultaten bereikt.

Lees hier alle inspirerende en praktische adviezen binnen de diverse HR-beleidsthema’s als onderdeel van de HR-catalogus, geschreven door o.a. J.H.M. (Jan) Hendriks MLD MBA MHCM.

De HR-catalogus omvat de volgende twaalf categorieën die elk gericht zijn op het organiseren en verbeteren van verschillende aspecten van uw HR-werkzaamheden. Bij de uitwerkingen in de verschillende categorieen hanteren we steeds een inleidende korte vraagteksten, te weten:

A. De HR-situatie, het vraagstuk en/of de kwesties in beeld,
B. Dat vraagt om verbetering/verandering van de HR-functie,
C. Waarom verbeteren/veranderen of zelfs vernieuwen?
D. Wat levert deze HR-interventies de organisatie op?

Inhoudsopgave