Effectmetingssystematiek

Datum laatste wijziging: 19 mei 2023  |  Trefwoorden: , , , ,

Inhoud

  1. Merken en meten van evalueerbare Zorg

Merken en meten van evalueerbare Zorg

Inleiding

Sinds jaar en dag proberen we met KPI's de Zorg meetbaar te maken door ons doen en laten met meten is weten te verantwoorden. De zoektocht naar evalueerbaarheid en het integraal zichtbaar maken van het effect (impact) van zorg, welzijn en aandacht lijkt toe aan een volgende dimensie in de werk- en beroepspraktijk van zorgprofessionals.

De basis

Er zijn twee soorten effecten; koude effecten; effecten op geld, productie en uitkomsten & warme effecten; impact op mens, wijk en regio. Koude effecten zijn meetbaar (tellen), warme effecten zijn merkbaar (vertellen). Van meten is weten naar 'merken en meten' als transitie waarmee evalueerbaarheid van zorg werkbaar anders vorm en inhoud krijgt.

Een dominant vraagstuk

In steeds meer regio's komt men tot regionale integrale ouderenzorg bij een toenemend aantal ouderen met een complexe zorgvraag, een krimpende arbeidsmarkt en overbelaste huisartsen. Waarbij vanuit een expertise- en behandelnetwerk de continuïteit van de beschikbaarheid van Specialisten Ouderengeneeskunde (verder SO's) in de 1e lijn vorm en inhoud krijgt. Een echte opgave!

Oplossingsrichtingen

Men ontwikkelt regionaal netwerkzorg, waarbij alle betrokkenen partijen elkaar weten te vinden en te benutten, zodat er met dezelfde mensen meer gedaan kan worden. Beter benutten van SO’s en ontlasten huisartsen. Met als paradigmashift: Anders Organiseren; Netwerkzorg & Anders Zorgen; Gezondheid en Sociaal samen realiseren.

Bestuurlijke uitdaging in regio (strategisch)

Besturen op beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit ouderenzorg op regioniveau. Met organisatorische uitdagingen (tactisch). Partijen weten elkaar bestuurlijk te vinden op (sub)regio- en wijkniveau om samen te werken aan netwerkzorg.

Praktijk uitdaging (praktijk)(operationeel)

Komen tot samenspel tussen huisarts, SO, thuiszorg, mantelzorg en andere betrokken professionals, waardoor er goede zorg en verzorging is voor zorgafhankelijke ouderen met een complexe zorgvraag. Voorkomen overbelasting of verschraling van zorg.

Randvoorwaarden

Vernieuwen werkafspraken, komen tot nieuwe rollen, nieuwe betaaltitels, experimenteren, besturen op koude en warme effecten, aandacht voor impact en betekenis zorg, ontwikkelteam, proces.

Merken en meten

Koude meting: beschikbaarheid (tekort SO’s, HA’s, productie (ouderen, consulten etc.), kosten, beschikbaarheid.

Warme meting: vraagstuk in context onderzoeken op basis van zowel rijke probleembeschrijving als verteltafels als een businesscase zodat zicht ontstaat op echte praktijken zoals lasten (leed) en baten (leef- en werkplezier) als inzicht in het ouderenzorgsysteem. Met een regionale verteloplossing, waarin ervaringen worden gedeeld door SO’s,

Huisartsen, (thuis)zorg en later ook cliënten, mantelzorgers.

Koud en warm: Periodiek evalueren op praktijk, wijk en regioniveau (participatief/evalueren/overleggen).

Binnenkort meer (https://merken-en-meten.nl).

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding
Ascie BV


Anders kijken
Anders denken
Anders doen

Samen werken
Samen groeien
Samen realiseren