Cijfers (arbeidsmarkt)    Diversiteit (arbeidsmarkt) 


Diversen (arbeidsmarkt)

Datum laatste wijziging: 13 mei 2019  |  Trefwoorden: Arbeidsmarkt, Flexibele

Inhoud

 1. Nederlanders zien niets in flexibele arbeidsmarkt
 2. Arbeidsmarkt wordt weer lokaler
 3. Gezocht: docent arbeidsmarkt
 4. De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025
 5. Hubfunctie Schiphol onmisbaar voor banen
 6. 1 op 400 startende bedrijven wordt gazelle
 7. 68% werkenden loopt niet warm voor baan bij uberhip digitaal bedrijf
 8. Computer vergroot kansen lageropgeleiden om aan het werk te blijven
 9. Helft van de pas afgestudeerden overschat zichzelf
 10. Campagne Belastingdienst voor starters
 11. Rijksschoonmaakorganisatie gestart op ministerie Algemene Zaken
 12. Polarisatie op de arbeidsmarkt
 13. Banengroei milieusector in vrijwel rechte lijn omhoog
 14. Digitale transformatie Schiphol
 15. Kwart jongeren ziet winkelstraten net zo lief verdwijnen
 16. Uurloon in de bouw
 17. Omzet zakelijke dienstverleners blijft groeien
 18. Arbeidsmarktdashboard Transvorm online
 19. IT-student opgelet! Bedrijven in Twente vergoeden je collegegeld
 20. 1000-banenplan voor Groningen
 21. Arbeidsmarkt minder transparant
 22. Realistische vacatures verkopen zichzelf
 23. Kamer wil apk voor werkenden
 24. Arbeidsmarkt werkt door in loonafspraken
 25. Terugkeren op de arbeidsmarkt: met solliciteren alleen kom je er niet
 26. Werkgevers pleiten voor drastische hervorming arbeidsmarkt 
 27. Aanpak krapte op de arbeidsmarkt
 28. De 7 belangrijkste werktrends voor 2019
 29. Mid-marketbedrijven koploper in digitale werkplek
 30. De Denen komen ons halen
 31. Mijlpalen twintigers schuiven op in 2018

Nederlanders zien niets in flexibele arbeidsmarkt

De Nederlander ziet niets in de flexibele arbeidsmarkt van de toekomst en vindt werken tot je 75e ongeloofwaardig. Dit blijkt uit onderzoek (2014) van TNS NIPO, in opdracht van Randstad.

Slechts een vijfde van de Nederlanders heeft een beeld hoe de arbeidsmarkt er in de toekomst uit gaat zien. Er is bij Nederlanders vooral veel weerstand tegen het doorwerken op oudere leeftijd, het 'leven lang leren' en het flexibeler moeten gaan werken. Ruim twee derde van de Nederlanders staat negatief tegenover een arbeidsmarkt met uitsluitend flexibele contracten. Ook vindt meer dan zestig procent het een (zeer) slechte zaak dat ouderen op latere leeftijd (moeten) blijven werken en zelf verantwoordelijk zijn voor het financieren van pensioen.

Arbeidsmarkt wordt weer lokaler

Bedrijven kiezen steeds vaker voor personeel uit de directe omgeving. Daarmee wordt de arbeidsmarkt weer iets lokaler in plaats van regionaler. Dat zegt Steven Gudde, manager ontwikkeling en innovatie bij Olympia Uitzendbureau (juni 2015).

Er zijn verschillende redenen waarom bedrijven steeds vaker kiezen voor personeel uit de directe omgeving. 'De voorspelbaarheid en beïnvloedbaarheid van reisduur en reistijd zijn belangrijke overwegingen, evenals de lagere reiskosten.' Maar de belangrijkste reden is een andere. 'Bedrijven hebben de afgelopen jaren geëxperimenteerd met de inzet van personeel dat verder weg woont. En nu komen ze er achter dat het ook om bedrijfsculturele redenen interessant is om personeel dichterbij huis te zoeken.'

Gezocht: docent arbeidsmarkt

Studenten moeten structureel meer worden klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Momenteel ligt er nog een gapend gat tussen opleiding en bedrijfsleven en dit neemt de komende jaren verder toe. Er ligt een belangrijke rol bij het onderwijs om dit gat te dichten.

Bedrijfsleven en overheid ondertekenden onlangs in dit kader het Werkakkoord. De kern van het akkoord draait om de rol die werkgevers spelen bij het vergroten van kansen voor jongeren op een baan. Denk hierbij aan het aanbieden van stageplekken, leer-werktrajecten, praktijklessen en opleidingen. De entree van jongeren op de arbeidsmarkt is namelijk een structureel probleem dat jaarlijks groter wordt. (Bron: Hays Blog, 16 jun. 2015)

De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025

De belangrijkste bevindingen van de gezamenlijke CPB- en SCP-publicatie:
 • Het verschil in uurloon tussen laag- en hoogopgeleiden groeide na 1990; ook steeg het aandeel personen met laagbetaald, onzeker werk sterker onder laag- dan hoogopgeleiden.
 • Maar de ongelijkheid in werkloosheid en armoede tussen beide groepen bleef gelijk.
 • Als de vraag van werkgevers naar laag- en hoogopgeleiden zich op dezelfde manier blijft ontwikkelen als de afgelopen decennia, worden de verschillen in uurloon en laagbetaald, onzeker werk in de toekomst nog groter.
 • Ook de ongelijkheid in werkloosheid en armoede neemt dan toe.

Hubfunctie Schiphol onmisbaar voor banen

De hubfunctie van Schiphol is onmisbaar. Dat zei koning Willem-Alexander in een toespraak bij de viering van het 100-jarig jubileum van de luchthaven. Hij stond daarin stil bij de economische betekenis van de luchthaven. Schiphol is een knooppunt tussen mondiale vervoersstromen tussen oost en west. Dit hangt vooral samen met het directe bestemmingennetwerk van luchtvaartmaatschappij KLM naar andere economische centra in de wereld.

'Een op de zeven banen in Nederland is te danken aan het directe bestemmingennetwerk van de luchthaven. Dat maakt hubfunctie van Schiphol is onmisbaar.' (Bron: De Telegraaf, 19 sep. 2016)

1 op 400 startende bedrijven wordt gazelle

Van de 161 duizend in 2010 opgerichte bedrijven hebben 410 bedrijven in 2016 een snelle groei doorgemaakt. Dat is ongeveer een kwart procent van de starters oftewel een op vierhonderd. Om tot gazelle gerekend te worden zijn de eisen streng. Zo moet een opgericht bedrijf binnen vijf jaar na het jaar van oprichting een snelle groei doorgemaakt hebben. (Bron: CBS, 3 okt. 2016)

68% werkenden loopt niet warm voor baan bij uberhip digitaal bedrijf

Hoe populair techbedrijven ook zijn, lang niet iedereen zou direct bij een uber-innovatief bedrijf willen werken. Dat geldt voor maar liefst 68 procent van de werkenden in Nederland. 83 procent verwacht dat werken in een digitale innovatieve omgeving niet bij hem of haar past.

Veel werkenden denken dat hun vaardigheden niet aansluiten (68 procent) en volgens 67 procent zou er in zulke bedrijven een harde bedrijfscultuur bestaan en is er een hoge werkdruk (52 procent) met weinig zekerheid (45 procent). Dit zijn enkele van de Nederlandse uitkomsten van het Randstad Employer Brand Research naar de aantrekkelijkheid van bedrijven. Het onderzoek, gehouden onder 160.000 respondenten in 26 landen (waaronder 13.080 in Nederland) (Bron en meer: About HRM11 apr. 2017)

Computer vergroot kansen lageropgeleiden om aan het werk te blijven

De mobiliteit van laagopgeleide flexkrachten aan de onderkant van de arbeidsmarkt kan sterk worden vergroot. Dit stelt Timing uitzendteam. De arbeidsmarktspecialist zet voor dit doel een zelflerend algoritme1 in.

Binnen de uitzendbranche wordt al enkele jaren fors geïnvesteerd in smart-technologie om slimmer te kunnen matchen bij werving en selectie. Met de introductie van Do loopt Timing voorop in dit innovatieproces. Do is een zelflerend algoritme dat kandidaten voor een (flex)baan behalve op hun kennis en ervaring matcht op basis van persoonlijke vaardigheden en persoonlijkheid.

Do wordt aangesloten op interne systemen van inlenende bedrijven, put uit informatie over o.a. functieprofielen en beoordelingen en vergelijkt het profiel van een kandidaat automatisch met dat van uitzendkrachten die eerder voor hetzelfde bedrijf hebben gewerkt en positief zijn beoordeeld. Iedere paar weken vraagt Do flexkrachten en werkgevers om elkaar in de praktijk te beoordelen. Door het zelflerend algoritme kunnen hierdoor steeds betere matches worden gemaakt. (Bron: Flex Nieuws, 4 sep. 2017)

1 Algoritme: een reeks stappen waarin een bepaald wiskundig probleem wordt opgelost.

Helft van de pas afgestudeerden overschat zichzelf

Ieder jaar studeren er duizenden jongeren af. Het is opvallend dat een groot deel van de pas afgestudeerden de arbeidsmarkt betreedt met een zeer hoge zelfverzekerdheid. Recruitmentbureau Robert Half ondervroeg 300 Nederlandse managers naar de ervaringen met werknemers die net uit de schoolbanken komen.

Volgens 43 procent van de ondervraagden hebben nieuwe aanwinsten een te hoge pet van zichzelf op. Ze zien dit als een belemmering op de werkvloer. Een gebrek aan technische kennis zien bedrijven als een kleinere drempel bij de pas afgestudeerden. Het zijn namelijk de soft skills die steeds belangrijker worden.

Als je aan de harde eisen voldoet, is het een must om je te focussen op je sociale, strategische en communicatieve vaardigheden. Alleen op deze manier val je op in de massa en maak je meer kans op de baan. Je bent niet de enige kandidaat die over het juiste diploma beschikt of de goede kwalificaties al op zak heeft. (Bron: BG Magazine, 19 okt. 2017)

Campagne Belastingdienst voor starters

De Belastingdienst is in 2017 een campagne gestart, reden: fiscaal gezien gaat er bij starters nogal eens iets mis. De voorlichting betreft de volgende rubrieken:

 • Aftrekposten voor ondernemers
 • Urencriterium
 • Handboek Ondernemen 2017
 • BTW
 • Seminars en webinars
 • Auto van de zaak
 • Administratie bijhouden
 • Werken voor een opdrachtgever

Rijksschoonmaakorganisatie gestart op ministerie Algemene Zaken

De Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) zorgt vanaf 2016 voor schone, gezonde en prettige werkplekken voor collega's bij de Rijksoverheid. Het vakmanschap van deze medewerkers vormt de basis van onze dienstverlening. Samen met partners binnen en buiten de Rijksoverheid zijn deze mensen iedere dag aan het werk bij steeds meer ministeries en uitvoeringsorganisaties in heel Nederland. En sinds 1 november 2017 maakt RSO de panden van het ministerie van Algemene Zaken (AZ) en het Kabinet van de Koning (KvdK) schoon.

De RSO neemt de dienstverlening en schoonmaakmedewerkers stap voor stap over in de rijkspanden, op het moment dat de contracten met de schoonmaakbedrijven aflopen. Hiervoor zijn eerdere afspraken met de bonden gemaakt. De komende jaren zullen circa 2000 schoonmaakmedewerkers in dienst komen van het Rijk. (Rijksoverheid e.a. , nov. 2017)

Polarisatie op de arbeidsmarkt

In de Randstad daalt het aandeel banen voor mensen met een middeninkomen en stijgt het aandeel banen voor mensen in de laagst en hoogst betaalde beroepen. Deze zogenoemde 'polarisatie' op de arbeidsmarkt speelt vooral in en rondom steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Maar ook in sommige perifeer gelegen gebieden, zoals Groningen en Friesland speelt dit. Dit blijkt uit het zojuist gepubliceerde onderzoek van het Centraal Planbureau en de Rijksuniversiteit Groningen Employment Polarization in Local Labour Markets.

Ook is onderzocht wat de trend van toenemende polarisatie verklaart. Dat blijkt vooral het gevolg te zijn van technologische vooruitgang. Het aandeel banen dat vooral uit routinematige taken bestaat, is de laatste jaren afgenomen. De werkgelegenheid in beroepen waarin analytische of communicatieve vaardigheden een belangrijke rol spelen, is gegroeid. Het wegvallend aandeel banen in het midden is in Nederland overigens beperkt in vergelijking met andere landen, zoals bleek uit eerder onderzoek in 2015 van het CPB: Baanpolarisatie in Nederland. (Bron: CPB, 8 nov. 2017)

Banengroei milieusector in vrijwel rechte lijn omhoog

De werkgelegenheid in de milieusector nam tussen 2001 en 2015 met bijna 14 procent toe. Waar de totale werkgelegenheid na 2008 afnam, groeide die in de milieusector nog een aantal jaren stevig door. Ook de milieu-investeringen namen in deze periode toe, van 2,2 miljard euro in 2000 naar 4,9 miljard euro in 2015. Dit blijkt uit de nieuwe webpublicatie Groene groei, waarin de thema's economische kansen en natuurlijke hulpbronnen gepubliceerd zijn.

Onder de milieusector vallen bedrijven en instanties die goederen en diensten produceren op het gebied van milieubescherming en grondstofmanagement. De werkgelegenheid in energiebesparingsactiviteiten en hernieuwbare energieproductie nam fors toe. In 2015 waren er 140 duizend voltijdsbanen in de milieusector.

De meeste milieu-investeringen in 2015 waren gerelateerd aan afvalwaterzuivering en riolering (34 procent). Een kwart van de milieu-investeringen was in natuur- en landschapsbeheer. Ook in afvalbeheer (19 procent) en het verbeteren van luchtkwaliteit (15 procent) werd relatief veel geïnvesteerd. De investeringen in hernieuwbare energie, zoals windmolens en zonnepanelen, en energiebesparing zijn tussen 2008 en 2015 sterk gestegen, met respectievelijk 30 procent en 87 procent. (Bron: CBS, 20 nov. 2017)

Digitale transformatie Schiphol 

Wat moet ik me voorstellen bij een digitaal vliegveld? De essentie van een luchthaven is, heel plat gezegd: er landt een vliegtuig, dan moeten de mensen, de vracht en de bagage eruit, nieuwe mensen, vracht en bagage er weer in en moet het vliegtuig weer weg. We zetten digitale middelen in om dat zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dat houdt in dat we digital first moeten denken, dat je bij een probleem eerst denkt in bytes, niet in bricks. Dus eerst kijken of je iets digitaal kunt oplossen in plaats van meteen gaan bouwen.

In de toekomst moet een passagier zich in een vloeiende beweging vanuit huis naar het vliegtuig kunnen begeven. Nu moeten mensen wel drie of vier keer stoppen en hun gegevens laten checken. In de toekomst moet dat allemaal beter kunnen. Biometrie gaat daar een belangrijke rol in spelen. Met biometrische scanners kunnen we checken of je bent wie je zegt dat je bent en of je een vervoersbewijs hebt. In de toekomst willen we naar een systeem dat passagiers al van een afstand herkent, zodat ze in een keer door kunnen lopen. Dat scheelt enorm veel gedoe en wachttijd. (Bron en meer: MT, 21 nov. 2017)

Kwart jongeren ziet winkelstraten net zo lief verdwijnen

Opdringerig winkelpersoneel blijkt voor meer dan de helft van de jongeren een reden te zijn om online aankopen te doen. Ook ziet driekwart van hen graag meer winkels meedoen aan Black Friday, het kortingsfestijn dat overgewaaid is vanuit de Verenigde Staten en waar vandaag weer veel (vooral online) winkels aan meededen. 

Een andere grote irritatie tijdens het shoppen is drukte; voor de helft van de Nederlanders (49 procent) de reden om de uitverkoop te mijden. (Bron en meer: Brisk, 24 nov. 2017

Uurloon in de bouw

Hoe bepaal je het salaris van een werknemer in de bouw? En hoe bereken je het uurloon? Door gebruik te maken van een stappenplan:

Houd rekening met het minimumloon

De basisregel op dit gebied is het wettelijke minimumloon. Dit bedrag verandert twee keer per jaar (op 1 januari en 1 juli). Ook als een jonge werknemer (tot 22 jaar) een jaartje ouder wordt, heeft hij recht op een hoger minimumloon. Dit wordt ook wel het minimumjeugdloon genoemd. In een CAO kan een hoger minimumloon bepaald zijn.

Gebruik de richtlijnen uit de bouw CAO

Als een bedrijf onder een wettelijk verplichte CAO valt, moet gekeken worden welke regels er in die CAO staan op het gebied van loon en minimumloon. De meeste bouwbedrijven hebben te maken met de overkoepelende CAO Bouw & Infra. Hierin is voor de verschillende functiegroepen in de bouw vastgelegd hoe hoog het loon moet zijn.
Een overzicht welke CAO's er nog meer zijn in de bouwsector is te vinden in CAO in de bouw, hoe zit dat?

In welke categorie valt de werknemer?

De CAO Bouw & Infra maakt onderscheid tussen bouwplaatswerknemers en UTA-werknemers (Uitvoerend Technisch Administratief). Voor beide groepen is een indeling gemaakt om het loon te bepalen.

Onderhandel over een hoger loon

Je mag een werknemer in de meeste gevallen ook een hoger loon geven dan in de CAO staat. Een hoger salaris bieden kan je veel voordeel opleveren. Zeker nu het in de bouw erg lastig is om goed personeel te vinden. Betaalt de werkgever een hoger loon dan de CAO voorschrijft, dan is hij verplicht om de voorgeschreven periodieke loonsverhogingen door te voeren.

Bereken het uurloon

In de meeste CAO's worden loontabellen met uurlonen gehanteerd. Je hoeft het uurloon dan niet zelf te berekenen. Je vindt er eenvoudig de huidige uurlonen per:

 • type werknemer (bouwplaatswerknemer of UTA-werknemer)
 • functiegroep
 • niveau (voorman, leermeester, instructeur, instroom leerling)
 • leeftijd.

Wil je toch zelf een maandsalaris omrekenen naar een uurloon of andersom? Gebruik dan je boekhoudsoftware of een handige online rekentool, bijvoorbeeld via berekenen.nl of salaris-informatie.nl.

(Bron: Ondernemen met personeel, 27 nov. 2017)

Omzet zakelijke dienstverleners blijft groeien

De omzet van de zakelijke dienstverleners1 steeg in het derde kwartaal van 2017 met 6,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vergeleken met het tweede kwartaal trok de groei aan. Dienstverleners in de IT boekten een omzetgroei van 6,3 procent. Dit meldt het CBS in de kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening. (Bron: CBS, 4 dec. 2017)

1 Het CBS rekent tot de zakelijke dienstverlening:
 • IT-dienstverlening
 • Zakelijke dienstverlening
 • Schoonmaak en hoveniers
 • Uitzendbranche
 • Architecten en ingenieurs
 • Juridisch en administratief
 • Reclame en marktonderzoek.

Arbeidsmarktdashboard Transvorm online

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor Zorg en Welzijn in Noord-Brabant zijn sinds kort te volgen op het arbeidsmarktdashboard van Transvorm. Het dashboard bevat de meest recente cijfers over arbeidsmarkt, opleiden, mobiliteit, verzuim en vacatures, met interactieve datavisualisaties over die onderwerpen.

Met het analyseren en presenteren van arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie wil Transvorm een bijdrage leveren aan het oplossen van arbeidsmarktknelpunten. (PW Net, 8 dec. 2017

IT-student opgelet! Bedrijven in Twente vergoeden je collegegeld

Het personeelstekort in de IT-sector is zo nijpend, dat bedrijven nu zelfs het collegegeld gaan vergoeden van studenten die bij hen een bijbaan willen nemen. Dit ‘extraatje’ in de portemonnee kan oplopen tot zesduizend euro. (Bron en meer: Krant Vandaag, 30 jan. 2018)

1000-banenplan voor Groningen

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt zes miljoen euro beschikbaar voor de werkgelegenheid in de aardbevingsregio in Groningen. In Uithuizen ondertekende de minister vanmiddag samen met onder meer regionale bestuurders, werkgevers en de Nationaal Coördinator Groningen een plan voor 1000 extra banen in het aardbevingsgebied. Met het plan worden Groningers opgeleid om aan de slag te gaan in de bouw, techniek en andere kansrijke sectoren.

De beschikbaarheid van werk is cruciaal voor de leefbaarheid en het toekomstperspectief van de regio noordoost Groningen, vindt het kabinet. Het 1000-banenplan vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de aanpak van de aardbevingsproblematiek. (Bron: Min SZW, 5 mrt. 2018)

Red.: Het 1000-banenplan is een schuchter begin. Het investeren in Groningen - anders dan reparatie of nieuwbouw bekostigen - is ook juist.       

Arbeidsmarkt minder transparant

Een transparante arbeidsmarkt is van groot belang voor werkzoekenden en werkgevers. Hoe eenvoudiger en effectiever vraag en aanbod elkaar vinden, hoe efficiënter de arbeidsmarkt werkt. Over de afgelopen twintig jaar zien wij tien trends die, ondanks (of juist dankzij) de opkomst van nieuwe technologieën, de arbeidsmarkt minder transparant hebben gemaakt. Het is niet makkelijker maar moeilijker geworden om ander werk te zoeken en te vinden.

Tien redenen waarom vraag en aanbod elkaar niet optimaal vinden:
 1. Er zijn meer dan 13.000 websites die alleen maar vacatures tonen
 2. Er zijn meer dan 50.000 websites waarop vacatures staan
 3. We onderscheiden ongeveer 430 beroepsgroepen, en bedenken daar meer dan 200.000 verschillende namen voor
 4. Online vacatures zoeken is een kunst die niet iedereen beheerst
 5. Er staan veel spookvacatures online
 6. In veel vacatures staat weinig concreets over het werk dat je moet gaat doen
 7. Gemiddeld staat een vacature op zes verschillende websites
 8. Werkgevers posten op andere websites dan die waarop werknemers zoeken
 9. Het UWV verstrekt uitkeringen, maar helpt niet met zoeken
 10. Er zijn allerlei belemmeringen om van sector of branche te veranderen
(Bron en meer: Intelligence Group, maart 2018)

Realistische vacatures verkopen zichzelf

Spielwork etaleert zich als volgt:
 • Spielwork gaat zelf op onderzoek uit. Wij praten met werknemers in de functie om een zo realistisch mogelijk beeld te krijgen van de baan. Zo nemen we bij jullie werk uit handen. Tijdsbesparing recruiters, Inzicht in eigen banen.
 • Eerlijke vacature. Onze cameraman, fotograaf en copywriters zorgen voor kwalitatieve content. De vacatures komen op onze website en kunnen we doorlinken vanaf jullie website. Hoge kwaliteit content, Visuele & eerlijke vacatures
 • Passende kandidaat. Na het zien van de vacature weet men beter wat de baan inhoudt. Zo krijg je passende kandidaten, hoef je minder gesprekken te voeren en ontstaat een betere match.
Red.: Zo kan het dus ook, beslist de moeite waard naar de site van Spielwork te gaan.

Kamer wil apk voor werkenden

De Tweede Kamer wil een algemene periodieke keuring (apk) voor werkenden, een zogenoemde werk-apk, waarbij het gaat inzicht te krijgen in iemands waarde op de arbeidsmarkt. Bij zo'n apk kan bijvoorbeeld worden vastgesteld wat er nodig is voor de volgende carrièrestap.

De Kamer roept het kabinet op zo'n werk-apk mee te nemen bij de uitwerking van haar plannen voor een leven lang leren. Het kabinet wil bereiken dat werkenden productief en gezond kunnen blijven werken tot aan hun pensioen.

Regeringspartijen VVD en D66 wijzen op de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt. Die vragen om regelmatig inzicht in kennis, vaardigheden en mogelijkheden voor verdere ontwikkeling, aldus VVD'er Dennis Wiersma en D66-collega Antje Diertens.

Volgens hen is inzicht in de 'arbeidsmarktwaarde'' in toenemende mate voor iedereen van belang. Zij wijzen erop dat het kabinet al experimenteert met een ontwikkeladvies voor 45-plussers. (Bronnen: Tweede Kamer & De Telegraaf,  apr. 2018) 

Arbeidsmarkt werkt door in loonafspraken

Kraptes op de arbeidsmarkt vertalen zich steeds sterker in de loonstijgingen die vakbonden en werkgevers met elkaar afspreken. Zo kennen de bouw (15.000 vacatures) en de zorg (dit jaar meer dan 100.000 vacatures) op dit ogenblik de hoogste loonafspraken met respectievelijk 2,9 en 2,6 procent op jaarbasis.

Uit gegevens van AWVN blijkt dat in 2018 hogere loonafspraken worden gemaakt in sectoren waar werkgevers moeite hebben om geschikt personeel aan te trekken. In sectoren waar herstructurering plaatsvindt, blijft de loonontwikkeling juist achter. Voorbeelden daarvan zijn de financiële dienstverlening (door technologische ontwikkelingen) en de detailhandel (concurrentie van webwinkels). (Bron: AWVN, 15 mei 2018)

Terugkeren op de arbeidsmarkt: met solliciteren alleen kom je er niet

Ze wilde eigenlijk stoppen met haar baan vanwege haar twee kleine kinderen, de jonge vrouw bij een groot advocatenbureau in Londen. Maar haar leidinggevende – zelf een vrouw zonder kinderen – motiveerde haar om te blijven werken. Drie dagen werden een dag, waarna het aantal dagen weer opliep. ‘Nu is ze in de race op partner te worden. Dat was zonder die motivatie van haar manager niet gelukt’, zegt Lisa Unwin, schrijfster van het boek She’s Back.

In het boek betoogt Unwin samen met schrijfster Deb Khan dat er meer situaties als bovenstaande voor zouden moeten komen. Terugkeren op de werkvloer na een onderbreking van een carrière lijkt misschien een fluitje van een cent. ‘Maar een gat in je CV van drie jaar is voor veel bedrijven een reden om iemand niet eens uit te nodigen voor een gesprek.’ (Bron: MT, 12 aug, 2018)

Werkgevers pleiten voor drastische hervorming arbeidsmarkt 

Werkgevers dringen aan op een ‘fundamentele verbouwing’ van de arbeidsmarkt. Werkgeversvereniging AWVN zet onder meer in op een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden en invoering van een competentiepaspoort en een WerknaarWerkwet: 
 • Het voorstel voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is opvallend, omdat de werkgevers eerder nog vonden dat bijvoorbeeld zelfstandigen zelf moesten kunnen bepalen of ze zich wilden verzekeren.
 • Het competentiepaspoort moet inzicht geven in welke competenties iemand heeft, omdat dit veel meer zou zeggen dan diploma’s en functietitels.
 • De WerknaarWerkwet zou inhouden dat WW-geld gebruikt kan worden voor maatregelen die de kans te vergroten dat een werkloze, of iemand die dat dreigt te worden, kan overstappen naar een nieuwe baan. 
(Bron en meer: SalarisNet, 1 okt. 2018)

NB: Lees ook Economische effecten "wegwerkzaamheden" van SEO Economisch Onderzoek. 

Aanpak krapte op de arbeidsmarkt

Een op de vier werkgevers heeft moeite zijn vacatures te vervullen. Het kabinet pakt deze krapte aan door de werking van de arbeidsmarkt structureel te verbeteren en zo veel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Tegelijkertijd moeten werkgevers, werknemers en werkzoekenden samen de handen uit de mouwen steken om concrete krapte op de werkvloer praktisch op te lossen. Ook gemeenten, UWV en scholen gaan aan de slag.

En wat doet de overheid vanaf 2019?
 • Verlagen van de lasten op arbeid, oplopend tot 5,2 miljard euro in 2021.
 • Gemakkelijker om zorgtaken te combineren met werk door een investering van bijna een kwart miljard euro in de kinderopvangtoeslag en het werken voor jonge ouders extra aantrekkelijk te maken met het Wetsvoorstel Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG).
 • De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren door het bij wet onderwijsinstellingen te verplichten om een studiebijsluiter te gebruiken
 • 100 miljoen euro wordt gebruikt om techniekonderwijs in het vmbo te verbeteren.
 • Er komt een persoonlijk digitaal overzicht waarin duidelijk wordt welke scholingsmogelijkheden iemand heeft. Dit moet ook voor volwassenen bijdragen aan het meer vanzelfsprekend worden zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan.
 • Om meer mensen met een arbeidsbeperking bij de arbeidsmarkt te betrekken wordt 70 miljoen euro opzij gelegd. Met dit geld zal de matching op de regionale arbeidsmarkt tussen werkgevers, werkzoekenden, UWV en gemeenten worden verbeterd.
(Bron: Min. SZW, 26 nov. 2018)

De 7 belangrijkste werktrends voor 2019

Gaan robots ons werk overnemen? Welke vaardigheden zijn toekomstbestendig? Wat verwachten medewerkers van de werkomgeving? De werktrends voor 2019 laten zien welke kant het opgaat. Tijdens de afgelopen conferentie Unleash over de toekomst van werk in de RAI, presenteerde Jason Corsello, Managing Partner bij Acadian Ventures, de zeven belangrijkste werktrends voor 2019.

Nummer een van de zeven: Werkloosheidscijfers zijn historisch laag en dat leidt tot arbeidsmarktkrapte in uiteenlopende sectoren. De war for talent zal in hevigheid verder toenemen. Organisaties die de juiste mensen niet kunnen vinden gaan omvallen. (Bron en de overige zes: F-Facts, 17 dec. 2018)

Mid-marketbedrijven koploper in digitale werkplek

Mid-marketbedrijven (honderd tot 999 werknemers), verantwoordelijk voor een aandeel van ruim 1 miljard euro binnen de Europese economie, investeren steeds meer in technologie. Maar nu digitaal voor veel bedrijven een prioriteit vormt, is het zaak dat mid-marketbedrijven de vaardigheden en het securitymanagement in huis hebben om met deze veranderingen om te gaan. Alleen dan blijven ze vooroplopen ten opzichte van de concurrentie. Dat blijkt uit onderzoek van Aruba. (Bron: Persberichten.com, 7 feb. 2019

De Denen komen ons halen

Artsen, verpleegkundigen en psychologen. Maar ook elektriciens, ict’ers, schilders, verkopers of economen. Eigenlijk alle beroepen waar ook in Nederland grote behoefte aan is, daar azen ze op in Scandinavië.

Hulp bij de verhuizing, het vinden van een betaalbaar huis, een baan voor de partner en taallessen: het kan allemaal worden geregeld. Denemarken stuurde dit weekend zelfs minister van Werkgelegenheid Jørn Neergaard Larsen naar de emigratiebeurs in Houten om Nederlanders over te halen. (Bron en meer: De Telegraaf, 10 feb. 2019)

Mijlpalen twintigers schuiven op in 2018

Twintigers van 2018 bereiken mijlpalen in hun levensloop later dan de twintigers van 2008. Ze gaan later uit huis, volgen langer onderwijs en hebben minder snel een vaste arbeidsrelatie of een koophuis. Ook stijgt de leeftijd waarop zij gaan samenwonen of kinderen krijgen.

Het grootste verschil is de leeftijd waarop twintigers vast werk hebben. In 2018 had de helft van de 27-jarigen een vaste arbeidsrelatie, tien jaar eerder had de helft van de 24-jarigen al vast werk. Ook is er nauwelijks nog verschil in het aandeel mannen en vrouwen met een vaste arbeidsrelatie, terwijl in 2008 vrouwen op wat latere leeftijd vast werk hadden.  (Bron: CBS, 13 mei 2019)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Cijfers (arbeidsmarkt)    Diversiteit (arbeidsmarkt)