Hoe ga je om met een inflatiecorrectie en verhoging van het minimumloon binnen het totale loongebouw?

Opinie  |  do 5 okt 2023  |  Bron: HR-kiosk  |  Auteur: Andries Bongers  |  Trefwoorden: , , , , , , , , ,

Inflatiecorrectie

In mei dit jaar vonden de vakbonden dat een looneis van 10 procent is zeer goed te verdedigen is. Zeker nu zo veel bedrijven hun prijzen extra verhogen en hiermee recordwinsten boeken.

Loon-prijsspiraal

Daarentegen zei DNB-president Knot te vrezen voor een zogeheten loon-prijsspiraal als de vakbonden hun zin krijgen en de lonen met 10 procent of meer omhoog gaan. Daarbij leiden hogere lonen tot hogere prijzen, die vervolgens weer leiden tot hogere looneisen. Om de inflatie in die situatie tegen te gaan zal de rente volgens hem dan dusdanig verhoogd moeten worden waardoor de economie in een recessie kan belanden.
Opmerkelijk dat 1 maand ervoor Knot zegt niet te vrezen voor een loon-prijsspiraal. Ook nu wordt weer matiging van loonsverhogingen aangeraden, maar blijft de oorzaak: de voortdurende prijsverhogingen van basis consumentenartikelen, die tot een vraag van verhoging van de minimum lonen leiden.

Verlaging van belastingen

In plaats van de lonen te verhogen, wordt geroepen om de belastingen van de lage lonen te verlagen. Kennelijk heeft men niet door, dat iets meer dan 50% van de bevolking helemaal geen loonbelasting betaalt. Ja wel een heffing, die vrij laag is, vanwege allerlei heffingskortingen. (N.B. Ongeveer 51% verdient niet meer dan 120% van het minimum loon). De Algemene heffingskorting en de arbeidskorting zorgen ervoor dat een groot deel van het loon helemaal niet belast wordt. In deze lage heffing zit ook nog eens een keer minstens 17,9 % AOW-premie, die we een aantal jaren geleden vanwege het “inkomensplaatje” maar hebben verdoezeld. Belastingen nog meer verlagen is een populaire kreet, maar baseer je wel op de feitelijke bedragen en percentages. Hoe zit het namelijk met allerlei toeslagen, die gerelateerd zijn aan het inkomen? Moeten daarvan de grenzen dan ook verhoogd worden?

Verhoging van de belastingen op hoge lonen

Vanaf welk bedrag spreken van hoge lonen? Dat is een arbitraire vraag. Laten we in eerste instantie de grens leggen bij het hoogste belastingtarief van 49,5%. Alle bedragen boven € 73.031,00 worden voor de helft belast.  Dus wanneer je € 100.000,00 verdient, ben je over het meerdere boven de € 73.031,00 € ( € 26.969,00) = € 13.484,50 aan loonbelasting kwijt.
Maar hoeveel mensen verdienen er nu meer dan bijvoorbeeld € 100.000,00? Dat is slechts 0,31% van de beroepsbevolking. Willen we voor minder dan 1% ons belastingstelsel rigoureus gaan aanpassen? Dat is toch symboolpolitiek!

Het salarisgebouw

Zowel in de cao’s als in de bedrijfssalarisregelingen, zijn salarissen onderling evenwichtig afgestemd op de onderlinge waarde van de functie en verantwoordelijkheden. Zodra je de laagste lonen (wederom) gaat verhogen, zal dat een onvermijdelijke opwaartse druk geven op de loonschalen daarboven en hoe ga je dan het evenwicht bewaren.
Dus niet alleen de vrees voor een loon-prijsspiraal is mogelijk aanwezig, maar ook een ontwrichting van een rechtvaardig loongebouw. En een onhoudbare kostenopdrijving (communicerende vaten) van de loonkosten.
Of wordt het loongebouw zo verticaal in elkaar gedrukt, dat er nauwelijks meer sprake is van een uitdaging?

Wie betaalt die verhogingen?

De regering kan wel bereid zijn om de minimum lonen te verhogen, maar uiteindelijk zijn het de werkgevers die voor de kosten opdraaien. Ook als uitkeringen en toeslagen worden verhoogd, moet een deel van die kosten toch door de werkgevers worden opgehoest.

Hoe staat ons land ervoor?

We horen Kaag zeggen dat we zuinig moeten zijn.
Al meerdere keren heb ik uitgelegd, dat ons land relatief tot de rijkste landen van de wereld behoort. Onze staatsschuld t.o.v. het Bruto Binnenlands Product (BBP) is 60%, terwijl er landen in Europa zijn met een staatsschuld van 160% van BBP.
Lees ook Hoe hoog is de staatsschuld van Nederland werkelijk? | HR-kiosk.nl en meerdere artikelen daar aan gerelateerd. Lees ook
De overheid of zo u wilt de regering kan best nog een extra “potje” maken om de armoede te beteugelen, zonder lonen te verhogen of geld te innen door belastingen te verhogen. Of misschien zelf minder uit te geven of te bezuinigen. Lees daarvoor de jaarlijkse verslagen van de Rekenkamer.

Rekenkamer

In 2022 zijn bijvoorbeeld alleen al bij VWS (Volksgezondheid) contracten afgesloten en geld uitgegeven, waarbij in dat jaar € 1,4 miljard van de verplichtingen en € 0,9 miljard van de uitgaven onrechtmatig of onzeker waren. (Op een totale uitgave van 103 miljard is het slechts 2%, dus valt wel meer, of toch niet?)
Het gaat dus om vele miljarden die bij de hogere en lagere overheid ten onrechte en onnodig zijn uitgegeven. En dat is ieder jaar hetzelfde.
Je moet wel ontzettend rijk zijn, wanneer je zoveel geld over de balk kunt smijten en nauwelijks iemand verantwoordelijk wordt gehouden. 
En dan hebben we ook nog de belastingclaim op 2.000 miljard aan liggende pensioengelden.

 

 Andries Bongers

Andries Bongers Meer info