Inflatiecorrectie


1. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... is in 2015 400 miljoen extra beschikbaar. Arbeidskorting Rekening houdend met de verwachte inflatiecorrectie de komende jaren en de verwachte stijging van het wettelijke minimumloon waar ...

2. Begrotingsakkoord 2013 (juni 2012)   25 juni 2012
30 augustus 2015  |  ,
... Belastingschijven (bevriezing) De belastingschijven (en heffingskortingen) worden bevroren door de inflatiecorrectie in de inkomsten- en loonbelasting voor het jaar 2013 achterwege te laten. BTW ...

3. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... (52%) Er vindt – zoals al in het Begrotingsakkoord was afgesproken – voor 2013 geen inflatiecorrectie plaats, Mensen met een beperking De grote uitdaging voor alle betrokkenen ...

4. Belastingtarieven   20 maart 2009
3 januari 2024  |  , , , , ,
... worden aangepast aan de inflatie. Door de invoering van de houdbaarheidsbijdrage wordt de inflatiecorrectie van de tweede tariefschijf met 25% gekort. De inflatiecorrectie in deze ...

5. Heffingskortingen   20 maart 2009
19 mei 2021  |  , , , ,
... 2014 vrijwel ter ziele is, aldus berichtgeving. Begroting 2015 Rekening houdend met de verwachte inflatiecorrectie de komende jaren en de verwachte stijging van het wettelijke minimumloon waar ...

6. Lente-akkoord uitgelekt (mei 2012)   17 mei 2012
, , ,
... van € 531.000 of meer worden belast tegen 75 procent. • Er komt geen gebruikelijke inflatiecorrectie voor de belastingschijven. • Het hoge BTW-tarief gaat in oktober 2012 ...

7. Loonsverhoging   20 maart 2009
4 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... we met de prijscompensatie in de lonen? (Volkskrant augustus 2022) Vakbond FNV eist automatische inflatiecorrectie voor iedereen (19-9-2022) Tweederde werknemers verwacht inflatiecompensatie Wat ...

8. Motorrijtuigenbelasting (MRB en BPM)   7 maart 2010
10 september 2019  |  , , , ,
... Tarieven MRB De tarieven van de motorrijtuigenbelasting (MRB) worden aangepast aan de inflatie. De inflatiecorrectie voor 2014 is 1,7%. De vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor ...

9. Hoe ga je om met een inflatiecorrectie en verhoging van het minimumloon binnen het totale loongebouw?   19 september 2023
5 oktober 2023  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , , , , , , , ,
Inflatiecorrectie In mei dit jaar vonden de vakbonden dat een looneis van 10 procent is zeer goed te verdedigen is. Zeker nu zo veel bedrijven hun prijzen extra verhogen en hiermee recordwinsten ...

10. Vakbond FNV eist automatische inflatiecorrectie van 10% voor iedereen   9 mei 2023
19 september 2022  | Andries Bongers  | , ,
Vakbond FNV wil dat alle werknemers hun loon ten minste met de hoogte van de inflatie zien stijgen. De bond gaat bij de cao-onderhandelingen eisen dat werknemers de inflatie van dit jaar ...

11. Is de werkgever verplicht de prijscompensatie volledig door te voeren?   1 februari 2016
1 februari 2016  | , , ,
Vraag De directie wil geen collectieve verhoging, te weten inflatiecorrectie doorvoeren, bij werknemers die boven de grens van 120% in de salarisschaal zitten, mag dat? Wij zijn een Transport en ...

12. Is de werkgever verplicht de prijscompensatie volledig door te voeren?   11 mei 2023
17 mei 2022  | , , ,
Vraag De directie wil geen collectieve verhoging, te weten inflatiecorrectie doorvoeren, bij werknemers die boven de grens van 120% in de salarisschaal zitten, mag dat? Wij zijn een Transport en ...

13. Nederlandse inflatie 5,6% hoogste niveau in 24 jaar en het effect op prijscompensatie?   1 december 2021
1 december 2021  | FM&HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , , ,
De Nederlandse inflatie is in november tot het hoogste niveau gestegen in zeker 24 jaar. Ook in andere eurolanden steeg het gemiddelde prijspeil fors, zo komt naar voren uit cijfers van het ...

14. Telt een proefplaatsing mee voor de ketenregeling en is prijscompensatie verplicht?   8 januari 2018
8 januari 2018  | , ,
... niet mee en is dit dus mijn 2e contract? 2. Ik heb sinds mijn 1e contract geen salarisverhoging/inflatiecorrectie ontvangen. Tegen collega's is bij verlenging gezegd dat onze salarissen ...

15. Uitvoeringskosten pensioenen onverklaarbaar hoog   2 oktober 2015
9 januari 2019  | Redactie HR-kiosk  | Andries Bongers  | , ,
... (rendement), dan kunnen we van twee berekeningen uitgaan. Met of zonder indexatie, of te wel een inflatiecorrectie. We gaan uit van een jaarinkomen van € 36.000,00 en een franchise van € ...

16. Wat kunnen de effecten van de wettelijke salarisverhogingen zijn?   25 april 2023
14 december 2022  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , , ,
Salarissen binnen een onderneming dienen een relatieve onderlinge verhouding (balans) te hebben. Dat wil zeggen dat de salarissen in overeenstemming moeten zijn met de zwaarte en ...

17. Wie betaalt de kosten van het minimum loon?   22 september 2023
22 september 2023  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , , , , , ,
Diverse Kamerleden namen Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen de maat, omdat zij niet konden aangeven c.q. onderbouwen hoe de voorgestelde verhoging ...


17 items