Wet Minimumloon Minimumvakantiebijslag


1. Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML)   20 maart 2009
10 mei 2018  |  ,
Alweer zo'n onderwerp dat de gemoederen bezig houdt. Wat er aan de hand was en is, treft de lezer in de zes subrubrieken aan. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen):

2. Wet tegemoetkomingen loondomein   6 januari 2016
3 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Wet Tegemoetkoming Loondomein (WTL) Vereenvoudiging van de toepassing Tegemoetkoming wordt achteraf uitbetaald De WTL bestaat uit twee nieuwe regelingen Lage Inkomens Voordeel (LIV) bij een ...

3. Wetten   1 januari 2012
15 februari 2018  |  , ,
Inhoud Uitzendbeding Waadi Wettelijke verplichtingen Algehele registratie Uitzendbureaus vervalsen certificaat Veiligheid en gezondheid Europese wetgeving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag ...

4. Wetten en wetsvoorstellen arbeidstijden   20 februari 2012
25 maart 2021  |  , , , ,
Inhoud Arbeidstijdenwet 2007 Arbeidstijdenwet 2007 EG-regels Wijziging Wet arbeid en zorg en de Arbeidstijdenwet Wijziging Arbeidstijdenwet Initiatiefwet flexibel werken Wet Modernisering ...

5. Werkloosheidswet (WW)   20 maart 2009
21 december 2019  |  , ,
Inhoud Wetten Uitvoering Sectoraansluiting Premie Weigering verlenging arbeidsovereenkomst Opheffing re-integraties Sociaal Akkoord Brug-WW Preventie werkloosheid versterken Wijzigingen per 1 juli ...

6. Maximale inhouding minimumloon voor Zorgverzekeringswet   24 oktober 2018
9 januari 2024  |  , , , , , , , ,
... als de werknemer daardoor minder dan het minimumloon overhoudt. De werkgever moet minimaal het wettelijk minimumloon overmaken aan uw werknemer. Een uitzondering is als uw werknemer de ...

7. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
Inhoud Soorten overeenkomsten: de opdracht Wetsartikelen aanneming van werk en opdracht Dienstverleningsovereenkomst Opdrachtovereenkomst Wetsvoorstel minimumloon bij overeenkomst van opdracht ...

8. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Geen wettelijke regel Pensioenbeding Uitspraak Hof van Justitie EU Uitspraak Hoge Raad Nieuw contract Wettelijke en andere bepalingen DoorwerkCAO Wijziging ontslagregels voor AOW-ers ...

9. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Burgerlijk recht Burgerlijk Wetboek Beperkingen Kapstokartikelen Bijzondere verplichtingen werkgever en werknemer Jurisprudentie Juryrechtspraak Juridisch loket Huisvesting zeker zo ...

10. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
24 september 2020  |  , , , ,
... MBO naar HBO moet beter Technische universiteiten vol voor techneuten Lonen van -leerlingen en het wettelijk minimumjeugdloon Jongeren zonder startkwalificatie vaker geen baan Helft leert door na ...

11. Boete en sanctie   20 maart 2009
14 juli 2019  |  , , , ,
Inhoud Verschil tussen boete en sanctie Wettelijke bepalingen CAO Instemming OR Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Buitenlandse geldboetes Naslag Hoogte boetes Boetes voor de werkgever ...

12. Detachering   20 maart 2009
6 mei 2023  |  , , , , , ,
... Sociaal convenant G-rekening Depotstelsel vervangt g-rekening Inlenersaansprakelijkheid Wet Waadi Aansprakelijkheden bij in- en uitlening van zorgpersoneel Overgang van onderneming en ...

13. Diensttijdvrijstelling   20 maart 2009
9 augustus 2020  |  , , , , , ,
... beschrijft letterlijk: "na het bereiken van een diensttijd van tenminste 25 jaar". Er staat in de wet niet nadrukkelijk beschreven dat deze diensttijd een aaneengesloten periode moet zijn. M.a.w. ...

14. Inleiding   1 januari 2012
17 oktober 2023  |  , , , , , ,
... voor uitzendbureaus Aanscherping SNA-normen uitzendsector Keurmerk geen garantie voor naleven wet Naslag Contracting in opmars Bedrijven lozen uitzendkrachten; Asscher boos op ING Jaarverslag ...

15. Inspectie SZW   28 april 2009
8 december 2021  |  , , ,
... arbeidsomstandigheden in 2015 Arbeidsinspectie moet beter Keurmerk geen garantie voor naleven wet Arbo in bedrijf 2014 Jaarplan 2016 Nieuw werkterrein: naleving CAO Weten of uw bedrijf ...

16. Inspectie SZW (WML)   15 juni 2015
14 november 2017  |  ,
... krijgt € 230.000 boete voor overtreden minimumloon Te laat betalen geen overtreding Wet minimumloon Werkgever moet minimumloon op tijd betalen Bevoegdheden Inspectie SZW Werkgevers ...

17. Jongeren   4 januari 2014
10 december 2020  | 
... jongeren een baan onder hun niveau moeten accepteren. Een meerderheid (54 procent) wil het zelfs wettelijk verplicht stellen. Dit is een van de conclusies uit de Monitor Werk, een onderzoek van ...

18. Leeftijdsbeloning (WML)   15 juni 2015
2 november 2019  |  , ,
Inhoud Invoering wettelijk minimumjeugdloon Rechtvaardiging Hoge Raad Jongeren boos om 'oneerlijk' laag minimumloon Fracties Tweede Kamer voor verhogen minimumjeugdloon Bijenkorf schaft jeugdlonen ...

19. Loonbetaling   4 maart 2011
19 mei 2021  |  , ,
... bij ziekte Ontslag nemen na te late of onjuiste salarisbetaling Te laat betalen geen overtreding Wet minimumloon Werkgever moet minimumloon op tijd betalen Overgang van week- naar maandsalaris ...

20. Loonstrook en jaaropgaaf   20 maart 2009
16 december 2019  |  , , , ,
... de loonstrook of salarisstrook, maar feitelijk een salarisspecificatie. Volgens het Burgerlijk Wetboek (7:626) is de werkgever verplicht bij elke voldoening van het in geld vastgestelde loon ...

21. Meerwerk   20 maart 2009
30 september 2018  |  , , ,
... minimumloon en meerwerk In zijn uitvoerige brief aan de Tweede Kamer d.d. 21 apr. 2016 waarin de Wet minimum loon en minimumvakantiebijslag (WML) op de schop gaat, komt ook meerwerk aan de orde, ...

22. Minimum vakantiebijslag (Wml)   15 juni 2015
2 augustus 2019  |  , ,
... toepassing Meestal 8% Ambtenaren Meer dan 8% Betaling uiterlijk in juni Op wie van toepassing De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (Wml) is van toepassing op alle werknemers die op basis ...

23. Minimumloon (tabellen)   30 maart 2009
23 juni 2023  |  , , , , , , ,
... € 766,60 € 176,90 € 35,38 NB: Onderstaande uitkeringen zijn gekoppeld aan de hoogte van het wettelijk minimumloon. Participatiewet Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk ...

24. Minimumloon (WML)   15 juni 2015
22 februari 2024  |  , , , , , , , ,
Inhoud Doel wet Fiscaal minimumloon Inkomensbestanddelen wettelijk minimumloon Normale arbeidsduur Wet Koppeling met Aanpassingsmogelijkheden Minister in hoger beroep om uitspraken minimumloon ...

25. Minimumloon per uur (tabellen)   30 maart 2009
9 januari 2024  |  , , , , , , ,
2024 Sinds 1 januari 2024 is de werkgever volgens de wet verplicht om werknemers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd 1 vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 ...


Bekijk items: 1 tot 25 (121 totaal)