Arbeidsmarktregio's en Werkbedrijven    No-riskpolis 


Loonwaardebepaling

Datum laatste wijziging: 2 mei 2019  |  Trefwoorden: Participatiewet, Loonwaarde, Minimumloon

Inhoud

  1. Minimumregels
  2. Gemeente verantwoordelijk
  3. Voorstel kabinet, aannemen gehandicapten vereenvoudigen

Minimumregels

Er komen landelijke minimumregels voor het vaststellen van de loonwaarde van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers die vanaf januari vallen onder het regime van de Participatiewet. Dat schrijft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2014 aan de Tweede Kamer. Zo moet de werkgever iets te zeggen krijgen over de loonwaarde.

Gemeente verantwoordelijk

Gemeenten worden vanaf januari 2015 verantwoordelijk voor de begeleiding van de doelgroep van de nieuwe wet – onder meer Wajongers – naar werk. Omdat zij minder productief zijn en niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen, krijgen werkgevers van gemeenten subsidie voor het deel tussen wat ze nog wel zelfstandig kunnen verdienen – de loonwaarde – en het minimumloon.

Voorstel kabinet, aannemen gehandicapten vereenvoudigen

De Participatiewet is al enige jaren oud, werkgevers kunnen subsidie krijgen als zij een gehandicapte in dienst nemen die te weinig produceert om het minimumloon te verdienen. Werkgever moet weliswaar het wettelijk minimumloon uitkeren maar daar staat een subsidie - het verschil van de loonwaarde tot het minimum loon - van de gemeente tegenover.

Probleem is dat de gemeenten ieder voor zich een eigen beleid voeren inzake het vaststellen van de hoogte van de loonwaarde. Als werkgevers gehandicapten uit verschillende gemeenten in dienst nemen, hebben zij te maken met verschillende gemeentelijke berekeningen wat het allemaal niet gemakkelijker maakt.

Staatssecretaris Van Ark (mei 2019) stelt nu voor dat het de taak van de overheid is om te komen tot één landelijke berekening van de loonwaarde. Gemeenten zijn niet blij met dit voorstel, het ontneemt hen beleidsvrijheid.


Ga terug naar subrubriek Participatiewet.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Arbeidsmarktregio's en Werkbedrijven    No-riskpolis