Maximale inhouding minimumloon voor Zorgverzekeringswet

Datum laatste wijziging: 9 januari 2024  |  Trefwoorden: , , , , , , , ,

Bedrag 2024

De werkgever kan geen inhoudingen op het loon doen als de werknemer daardoor minder dan het minimumloon overhoudt. De werkgever moet minimaal het wettelijk minimumloon overmaken aan uw werknemer. Een uitzondering is als uw werknemer de werkgever een schriftelijke volmacht verleent om in zijn naam betalingen te verrichten aan de zorgverzekeraar voor de nominale premie (verschuldigde premie voor een zorgverzekering) en de premie voor het herverzekeren van het eigen risico (verschuldigde premie voor een verzekering ter afdekking van het verplichte eigen risico).

Het bedrag dat de werkgever maximaal van het minimumloon van de werknemer mag inhouden om de zorgverzekeraar te betalen is voor 2024 vastgesteld op € 1.792 per jaar. Dit komt neer op € 149,33 per kalendermaand.

Bedrag 2023

Het bedrag dat de werkgever maximaal van het minimumloon van de werknemer mag inhouden om de zorgverzekeraar te betalen is voor 2024 vastgesteld op € 1.649 per jaar. Dit komt neer op € 137,42 per kalendermaand.

Bedrag 2022

Het bedrag dat de werkgever maximaal van het minimumloon van de werknemer mag inhouden om de zorgverzekeraar te betalen is voor 2024 vastgesteld op € 1.522 per jaar. Dit komt neer op € 126,83 per kalendermaand.

Bedrag 2021 

Het bedrag dat de werkgever maximaal van het minimumloon van de werknemer mag inhouden om de zorgverzekeraar te betalen is voor 2024 vastgesteld op € 1.430 per jaar. Dit komt neer op € 119,17 per kalendermaand.

Bedrag 2020

Een werkgever mag onder voorwaarden een bedrag voor de zorgverzekering op het minimumloon van zijn werknemer inhouden. Daarbij geldt wel een maximum in de vorm van de geraamde gemiddelde nominale premie. Voor 2020 is dit maximale bedrag vastgesteld op € 1.421,– per jaar. Dit komt neer op (afgerond) € 118,42 per kalendermaand.

Ga terug naar Wet Minimumloon en -vakantiebijslag (inhoudingen)