Bijstand (tabellen)

Datum laatste wijziging: 8 januari 2024  |  Trefwoorden: , , , , , , ,

Uitkering bijstand 1 januari 2024 

De bijstandsuitkering blijft meegroeien met de ontwikkeling van de lonen, dat betekent dat de uitkering per 1 januari en op 1 juli van het jaar aan deze loonontwikkeling wordt aangepast. Verder zijn belastingmaatregelen van invloed op uw netto uitkering zoals de hoogte van de algemene heffingskorting en de tarieven van de loon en inkomstenbelasting.

Maximale bedragen per maand

Hoogte uitkering 1 januari 2020 Hoogte uitkering 1 januari 2021 Hoogte uitkering 1 januari 2022 Hoogte uitkering 1 januari 2023 Hoogte uitkering 1 januari 2024

Bijstandsnorm jongeren
 

A. Jonger dan 21 jaar zonder kinderen
Alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar € 260 € 265 € 269,51 € 295,20 € 316,94
Gehuwd, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 520 € 531 € 539,02 € 590,40 € 633,88
Gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar, de andere 21 jaar of ouder € 1.010 € 1.034 € 1.049,30 € 1.149,24 € 1.233,96

B. Jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen
Alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar € 260 € 265 € 269,51 € 295,20 € 316,94
Gehuwden, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 820 € 838 € 850,94 € 932,02 € 1.000,69
Gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere 21 jaar of ouder € 1.312 € 1.341 € 1.361,22 € 1.490,96 € 1.600,77

Bijstandsnorm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
 
Alleenstaande € 1.052 € 1.059 € 1.091,71 € 1.195,66 € 1.283,83
Alleenstaande ouder € 1.052 € 1.059 € 1.081,71 € 1.195,66 € 1.283,83
Gehuwd: beide echtgenoten jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1.503 € 1.536 € 1.559,58 € 1.708,08 € 1.834,04

Bijstandsnorm pensioengerechtigden
Alleenstaande € 1.176 € 1.196 € 1.213,06 € 1.330,67 € 1.425,76
Alleenstaande ouder € 1.176 € 1.196 € 1.213,06 € 1.330,67 € 1.425,76
Gehuwden, beide echtgenoten met pensioengerechtigde leeftijd € 1.595 € 1.621 € 1.642,54 € 1.807,20 € 1.932,32
Gehuwden, een echtgenoot met de pensioengerechtigde leeftijd en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd € 1.595 € 1.621 € 1.642,54 € 1.807,20 € 1.932,32

Als u met een volwassene samenwoont op hetzelfde adres, kan het bedrag aan bijstand lager uitvallen door de kostendelersnorm.

Netto bijstandsuitkering 2024 en vermogen

Een voorwaarde voor de uitkering is dat u niet over te veel eigen vermogen beschikt. Er is een vermogenstoets. De maximale bedragen voor eigen vermogen en spaargeld zijn als volgt: 

Maximaal toegestaan vermogen en bijstandsuitkering 

Maximaal vermogen in 2020 Maximaal vermogen in 2021 Maximaal vermogen in 2022 Maximaal vermogen in 2023 Maximaal vermogen in 2024
U woont alleen en heeft geen kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt ontvangen € 6.225 € 6.295 € 6.505 € 7.605 € 7.575
U hebt geen partner, maar met een of meer kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt ontvangen € 12.450 € 12.590 € 13.010 € 15.210 € 15.150
Met partner, samenwonend of gehuwd € 12.450 € 12.590 € 13.010 € 15.210 € 15.150
Maximaal eigen vermogen in het eigen huis of woning, box 1 € 52.500 € 53.000 € 53.100 € 64.100 € 63.900


Ga terug naar Uitkeringen (bijstand).