Belastingschijven (tabellen)    Bijtelling auto ouder dan 15 jaar (tabellen) 


Bijstand (tabellen)

Datum laatste wijziging: 29 december 2020  |  Trefwoorden: Bijstand, Bijstandsnorm, Kostendelersnorm, 2020, 2021

Uitkering bijstand 1 januari 2020 en 2021

De bijstandsuitkering blijft meegroeien met de ontwikkeling van de lonen, dat betekent dat de uitkering per 1 januari en op 1 juli van het jaar aan deze loonontwikkeling wordt aangepast. Verder zijn belastingmaatregelen van invloed op uw netto uitkering zoals de hoogte van de algemene heffingskorting en de tarieven van de loon en inkomstenbelasting.

Bijstandsnormen, netto bedragen bijstand 2020 en 2021, bijstandsgerechtigden, maximale bedragen per maand

Hoogte uitkering 1 januari 2020 Hoogte uitkering 1 januari 2021

Bijstandsnorm jongeren
 

A. Jonger dan 21 jaar zonder kinderen
Alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar € 260 € 265
Gehuwd, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 520 € 531
Gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar, de andere 21 jaar of ouder € 1.010 € 1.034

B. jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen
Alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar € 260 € 265
Gehuwden, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 820 € 838
Gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere 21 jaar of ouder € 1.312 € 1.341

Bijstandsnorm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
 
Alleenstaande € 1.052 € 1.059
Alleenstaande ouder € 1.052 € 1.059
Gehuwd: beide echtgenoten jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1.503 € 1.536

Bijstandsnorm pensioengerechtigden
Alleenstaande € 1.176 € 1.196
Alleenstaande ouder € 1.176 € 1.196
Gehuwden, beide echtgenoten met pensioengerechtigde leeftijd € 1.595 € 1.621
Gehuwden, een echtgenoot met de pensioengerechtigde leeftijd en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd € 1.595 € 1.621

Als u met een volwassene samenwoont op hetzelfde adres, kan het bedrag aan bijstand lager uitvallen door de kostendelersnorm.

Netto bijstandsuitkering 2020, 2021 en vermogen

Een voorwaarde voor de uitkering is dat u niet over te veel eigen vermogen beschikt. Er is een vermogenstoets. De maximale bedragen voor eigen vermogen en spaargeld in 2020 en 2021 zijn:
 

Maximaal toegestaan vermogen en bijstandsuitkering 2020 en 2021

Maximaal vermogen in 2020 Maximaal vermogen in 2021
U woont alleen en heeft geen kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt ontvangen € 6.225 € 6.295
U hebt geen partner, maar met een of meer kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt ontvangen € 12.450 € 12.590
Met partner, samenwonend of gehuwd € 12.450 € 12.590
Maximaal eigen vermogen in het eigen huis of woning, box 1 € 52.500 € 53.000Ga terug naar Uitkeringen (bijstand).


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Belastingschijven (tabellen)    Bijtelling auto ouder dan 15 jaar (tabellen)