Belastingschijven (tabellen)    Bijtelling auto ouder dan 15 jaar (tabellen) 


Bijstand (tabellen)

Datum laatste wijziging: 29 december 2019  |  Trefwoorden: Bijstand, Bijstandsnorm, Kostendelersnorm, 2020

Uitkering bijstand 1 januari 2020

De bijstandsuitkering blijft meegroeien met de ontwikkeling van de lonen, dat betekent dat de uitkering per 1 januari en op 1 juli van het jaar aan deze loonontwikkeling wordt aangepast. Verder zijn belastingmaatregelen van invloed op uw netto uitkering zoals de hoogte van de algemene heffingskorting en de tarieven van de loon en inkomstenbelasting. Uw vakantietoeslag bedraagt 5% van uw uitkering (afgeronde bedragen):

Soorten bijstand, netto bedragen per 1 januari 2020

Per maand Vakantietoeslag Totaal
21 jaar tot AOW-leeftijd:
Paar € 1.433 € 72 € 1.505
Alleenstaande ouder € 1.000 € 50 € 1.050
Alleenstaande € 1.000 € 50 € 1.050
18 tot 21 jaar:
Alleenstaande € 248 € 12 € 260
Alleenstaande ouder € 248 € 12 € 260
twee personen, beiden jonger dan 21 jaar:
zonder kinderen € 495 € 25 € 520
met kinderen € 780 € 40 € 820
twee personen, 1 jonger dan 21 jaar:
zonder kinderen € 962 € 48 € 1.010
met kinderen € 1.250 € 62 € 1.312
Bijstand 1 januari 2019 en 1 juli 2019 (Netto bedragen)

Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd (art. 21)

(bedragen incl. 5% VT)

1 januari 2019 1 juli 2019
alleenstaande of alleenstaande ouder, zonder kostendelende medebewoner € 1.025,55 € 1.154,03
gehuwden, beide echtgenoten jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, zonder kostendelende medebewoner € 1.465,07 € 1.571,30

Jongerennormen zonder kinderen (art 20)

alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar € 253,17 € 254,39
gehuwd, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 506,34 € 508,78
gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, zonder kostendelende medebewoners, zonder kostendelende medebewoners € 985,71 € 990,41

Jongeren met kinderen (art. 20)
 
alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar € 253,17 € 254,39
gehuwden, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 799,35 € 803,19
gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere 21 jaar of ouder, zonder kostendelende medebewoners € 1.278,72 € 1.284,82


Normen pensioengerechtigden (art. 22) 1 januari 2019 1 juli 2019
een alleenstaande of een alleenstaande ouder zonder
kostendelende medebewoners
€ 1.147,80 € 1.154,03
gehuwden die niet met een andere meerderjarige persoon dan
de echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben,
en waarvan één of meer de pensioengerechtigde leeftijd heeft
bereikt, zonder kostendelende medebewoners
€ 1.563,46. € 1.571,30


NB. De hierboven genoemde bedragen zijn inclusief vakantietoeslag. Deze bedraagt 5% van de betreffende bijstandsnorm c.q. toeslag (art. 19, derde lid)
 

Buiten beschouwing te laten vermogen (art. 34) 1 januari 2019 1 juli 2019
alleenstaande € 6.120
alleenstaande ouder € 12.040
gehuwden € 12.040Bruto bedragen Bijstandswet 2019

De uitkering van de Bijstandswet is een afgeleide van het minimum loon.
De Bijstandsuitkering voor gehuwden is gelijk aan het bruto minimum loon. 
Voor ongehuwden is de Bijstandsuitkering 70% van het minimumloon.
Daarnaast krijgt u nog 5% vakantietoeslag.

Per jaar zijn de bruto bedragen voor 2019 (inclusief 5% vakantiegeld)

Minimum loon
tot 1-7-2019
Minimum loon
vanaf 1-7-2019
Totaal bruto
Gehuwd € 1.615,80 € 1.635,90 € 20.485,71
Ongehuwd € 1.131,06 € 1.145,13 € 14.340,00

/xcms/text/id/20550]


Ga terug naar Uitkeringen (bijstand).


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Belastingschijven (tabellen)    Bijtelling auto ouder dan 15 jaar (tabellen)