IOAW en IOAZ (tabellen)

Datum laatste wijziging: 8 januari 2024  |  Trefwoorden: , , , , , , , , , ,

IOAW en IOAZ 2024, bruto bedragen

De IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) is bedoeld voor oudere langdurig werklozen, die geboren zijn vóór 1januari 1965 en die 50 jaar of ouder waren, en nog niet de AOW-leeftijd hadden bereikt, toen zij werkloos werden. De IOAW is onder bepaalde voorwaarden ook bedoeld voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen.

De IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) is bedoeld voor ex-zelfstandigen van 55 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd, of ex-zelfstandigen die noodgedwongen hun bedrijf of beroep moesten beëindigen. De IOAZ is onder bepaalde voorwaarden ook bedoeld voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen.

De IOAW en de IOAZ vullen het gezamenlijke inkomen aan tot bijstandsniveau. Op onderstaande brutobedragen worden de bruto-inkomsten in mindering gebracht.
 
2020 2021 2022 2023 2024
Gehuwden en samenwonenden € 1.689,30 € 1.687,36 € 1.734,16 € 1.940,78 € 2.017,64
Alleenstaand, ouder met kind € 1.328,71 € 1.331,36 € 1.365,65 € 1.522,52 € 1.519,24
Alleenstaande, ouder zonder kinderen € 1.328,71 € 1.331,36 € 1.365,65 € 1.522,52 € 1.519,24
Alleenstaande met één of meer meerderjarige personen € 844,65 € 843,68 € 867,08 € 970,39 € 1.008,82


In tegenstelling tot de bijstand wordt bij de IOAW geen rekening gehouden met het eigen vermogen. Bij de IOAW wordt wel rekening gehouden met andere inkomsten. Bij de IOAZ wordt rekening gehouden met andere inkomsten en het eigen vermogen. Van het vermogen dat iemand meer heeft dan € 166.431,- in 2024 wordt jaarlijks drie procent verrekend met de uitkering.

Voor mensen die een IOAZ-uitkering krijgen en een pensioentekort hebben, geldt dat zij tot maximaal € 160.026,- voor aanvullende pensioenvoorzieningen mogen hebben in 2024 zonder dat dit met hun uitkering wordt verrekend.

Ga terug naar Uitkeringen oudere werklozen IOAW en IOAZ.