Ioaw


1. IOAW en IOAZ (tabellen)   30 maart 2009
8 januari 2024  |  , , , , , , , , , ,
IOAW en IOAZ 2024, bruto bedragen De IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) is bedoeld voor oudere langdurig werklozen, die geboren zijn ...

2. Uitkeringen oudere werklozen IOAW, IOW en IOAZ   18 juni 2009
16 maart 2021  |  , , , , , , , , , , , , ,
... uitkeringen Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) Voorwaarden IOAW-uitkering Inkomsten en de IOAW-uitkering Gedeeltelijke vrijlating van ...

3. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... Wet inkomensvoorziening oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) Wet Werkregeling Wajong Met Werk ...

4. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW); Maatregelen om flexibele en vaste arbeid beter met elkaar in balans te brengen. De ...

5. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
16 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... jongeren in bijstand Wat gebeurt er met mijn bijstandsuitkering, als ik de AOW-leeftijd bereik en IOAW, IOAZ of bijstandsuitkering voor zelfstandigen? Personen met een bijstandsuitkering, 4e ...

6. Gemeentelijke sociale dienst   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , ,
... (Wwb), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen ...

7. Inkomensafhankelijke inhoudingen, uitkeringen en regelingen   14 januari 2012
15 juli 2018  |  , , , ,
... 30%-regeling Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) Afhankelijk van inkomen en vermogen IOAW, IOW en IOAZ (tabellen) Algemene nabestaandenwet Van inkomen uit arbeid blijft een deel ...

8. Mens en Regionalisering   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Project ONTiE uitrol Kansen en mogelijkheden vanuit regionale samenwerking ONTiE Netwerkzorg Regionalisering als gezamenlijke opgave Project ONTiE staat in de steigers Regionale ...

9. Minimumloon (tabellen)   30 maart 2009
23 april 2024  |  , , , , , , , ,
... Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen ...

10. Minimumloon (WML)   15 juni 2015
22 februari 2024  |  , , , , , , , ,
... (PW) Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen ...

11. Premiekorting en premievrijstelling oudere werknemers   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , ,
... arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wajong, Waz, Wamil*) of bijstandsuitkering (WWB, WIK, IOAW, IOAZ) kreeg. De werknemer kan daarvoor een zogeheten doelgroepverklaring bij het UWV ...

12. Regeerakkoord (29 okt 2012)   30 oktober 2012
,
... oudere werklozen (IOW) gelden, zonder partner- of vermogenstoets en met sollicitatieplicht. De IOAW vervalt. - Het financiële voordeel dat werkgevers hebben door deze hervorming van het ...

13. Sociaal akkoord (april 2013)   12 april 2013
30 augustus 2015  |  , , ,
... in aanmerking voor inkomstenverrekening (zodat werkhervatting altijd lonend is). 29. De IOAW wordt langzaam afgebouwd. Werknemers die 50 jaar en ouder zijn op 1 januari 2015 (werknemer ...

14. Sociale verzekeringen   20 maart 2009
28 november 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... Werknemersverzekeringen (UWV) www.uwv.nl Aanvragen WW, Toeslagenwet, WWB, WIJ, IOAW en IOAZ UWV (voorheen: Centrum voor Werk en Inkomen CWI) www.werk.nl WWIK (Wet Werk en ...

15. Sociale zekerheid (inleiding)   20 maart 2009
10 mei 2024  |  , , , , , , , , , ,
... WW, WAZ, Wajong, IOW, Toeslagenwet, de Wet arbeid en zorg, ZEZ-regeling, WW, Toeslagenwet, WWB, IOAW en IOAZ Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) www.uwv.nl. Voor werknemers: ...

16. Stamrecht   20 maart 2009
4 april 2018  |  , ,
... werkgever Stamrechtvrijstelling vervalt bij vervroegde uittreding Eindheffing Geen korting op IOAW en IOAZ Geblokkeerde spaarrekening of beleggingsrekening en banksparen Cijfers banksparen ...

17. Stamrechtvrijstelling   20 maart 2009
6 januari 2020  |  , , , ,
... vervalt bij vervroegde uittreding Aanvullende criteria Strafheffing Geen korting op IOAW en IOAZ Storten bij kredietinstelling, beleggingsfonds of banksparen Medewerking werkgever ...

18. Suppletiemethode   20 maart 2009
21 maart 2017  |  ,
... Bij de suppletiemethode wordt ervan uitgegaan dat een ex-werknemer, als aanvulling op zijn WW- of IOAW-uitkering, een bepaald inkomen moet hebben om van rond te komen. De suppletiemethode geldt ...

19. Uitkeringen (bijstand)   9 maart 2010
1 maart 2021  |  , , ,
... voor uitkeringen voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), voor uitkeringen voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen ...

20. Veranderingen 2015   15 december 2014
10 januari 2020  |  , , , ,
... klein beetje stijgt. Kostendelersnorm Voor ontvangers van minimumuitkering - o.m. bijstand, Anw, IOAW, AIO, IOAZ, en Wajong - wordt de kostendelersnorm ingevoerd. Dit betekent dat de uitkering ...

21. Veranderingen 2020   1 oktober 2018
1 januari 2020  |  ,
In alfabetische volgorde NB: per alinea wordt de lezer desgewenst via een URL verbonden met een meer uitgebreide tekst/cijfers in HR-kiosk. Ambtenaren De rechtspositie van de ambtenaar wijzigt met ...

22. Verzekeringen (ZZP-er)   4 mei 2012
4 oktober 2020  |  , , ,
... naar de site van de Rijksoverheid. Zie ook de subrubriek van HR-kiosk Uitkeringen oudere werklozen IOAW, IOW en IOAZ NB: In veel gevallen zal de hoogte van de IOAZ lager zijn dan die van de ...

23. Voorzieningen sociaal minimum   20 maart 2009
12 juli 2019  |  , ,
... (inleiding). Sociale voorzieningen Sociale voorzieningen zijn onder meer de Toeslagenwet, Wajong, IOAW, IOAZ, WWB, WIJ, AIO, WWIK en Wmo. De sociale voorzieningen betaalt de overheid, in ...

24. Werkloosheid (uitkeringen)   20 maart 2009
18 juni 2020  |  , , , , , , , , ,
... ex-werknemer een bepaald inkomen moet hebben om van rond te komen, als aanvulling op zijn WW- of IOAW-uitkering. Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte kon vroeger naast zijn of haar WAO-uitkering ...

25. Werkloosheidswet (WW)   20 maart 2009
21 december 2019  |  , ,
... in aanmerking voor inkomstenverrekening (zodat werkhervatting altijd lonend is). 29. De IOAW wordt langzaam afgebouwd. Werknemers die 50 jaar en ouder zijn op 1 januari 2015 (werknemer ...


Bekijk items: 1 tot 25 (54 totaal)