Ww-Premie


1. Begrotingsakkoord 2013 (juni 2012)   25 juni 2012
30 augustus 2015  |  ,
... te sparen. Ook de eerder aangekondigde overgangsregeling voor levensloopregeling blijft bestaan. WW-premie De WW-premie wordt verlaagd ten behoeve van het stimuleren van ‘van-werknaar-werk'. ...

2. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... 2019 is de duur nog 2 jaar. Een werkgever die werknemers een vast contract geeft, gaat een lagere WW-premie dan voor flexibele arbeid. Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) In de WAB zijn onder meer ...

3. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... en de vaste WW-Awf-premie (2019: 3,60%) te vervallen in 2020. Hiervoor in de plaats komt een WW-premie die afhangt van de contractduur. Bij een flexibel contract is 7,94% WW-premie ...

4. Belastingplan 2022   22 september 2021
2 november 2021  |  , , , , , ,
... van een nieuwe gerichte vrijstelling voor de vergoeding van thuiswerkkosten, De daling van de WW-premies De werkgeversheffing in de Zorgverzekeringswet, De invoering van de UWV-uitkering bij ...

5. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
3 juli 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... loonkosten onder die van de cao-lonen. Dit komt voornamelijk door een verlaging van de WW-premie met ingang van augustus 2021. Daartegenover werden in 2021 de WAO/WIA-(basis)-premie en ...

6. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
7 november 2023  |  , , , , , , , ,
... groepen het moeilijker Wijziging besluit oproepovereenkomsten Uitstel invoering lage en hoge WW-premie Hoe ondersteunt HR-software de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)* Hoewel meer mensen ...

7. Individuele maatregelen   18 maart 2020
3 mei 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... van besluit Wfsv In sommige sectoren wordt nu door de lockdown veel overgewerkt. Moeten we de lage WW-premie herzien? Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste ...

8. Lente-akkoord uitgelekt (mei 2012)   17 mei 2012
, , ,
... WW-uitkeringen worden niet aangepast. Omdat deze wijzigingen pas in 2014 effectief worden zal de WW-premie voor werkgevers in 2013 tijdelijk worden verhoogd. Zorg • De rollator verdwijnt ...

9. Loonsomheffing   25 januari 2012
26 juli 2020  |  , , , , , ,
... structureel de personeelssubsidies uit te zoeken. Tijdelijke uren uitbreiding: hoge of lage ww-premie? Als een werknemer tijdelijk meer gaat werken, bijvoorbeeld om een zwangerschapsverlof ...

10. Loonstrook en jaaropgaaf   20 maart 2009
16 december 2019  |  , , , ,
... is overeengekomen. Deze verplichting geldt voor alle werkgevers die de gedifferentieerde WW-premie verschuldigd zijn. Wanneer de werkgever de Ufo-premie verschuldigd is, bijvoorbeeld in ...

11. Loonsverhoging   20 maart 2009
4 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... van de werkgeversheffing voor de Zorgverzekeringswet en de werkgeversbijdragen aan WAO- en WW-premies. De overheid had hiernaast ook te maken met een stijging van de pensioenpremies bij ...

12. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
... mag, mits 1,5 meter Aanpassingen steunpakket door herstel economie Ook in 2021 geen herziening WW-premie bij overwerk Uitgaansleven tot en met 13 augustus flink beperkt Maatregelen zomer 2021 ...

13. Maatregelen langer doorwerken   4 januari 2014
12 juni 2019  |  , ,
... AOW op 66 en later op 67 te stellen, sollicitatieplicht voor oudere werklozen, verhoogde WW-premies als er ouderen worden ontslagen, de doorwerkbonus¹ en de fiscale maatregel om de ...

14. Overzicht Lente-akkoord en aangenomen wetten   12 mei 2012
, , ,
... duur van de WW worden niet aangepast. Omdat deze wijzigingen pas in 2014 effectief worden zal de WW-premie voor werkgevers in 2013 tijdelijk worden verhoogd. Zorg Het eigen risico in de zorg ...

15. Personal Benefits Statement (voorbeeld)   22 november 2010
27 februari 2016  | 
... werknemers Spaarloonregeling Bruto inkomen Loonbelasting Heffingskortingen Vaste kostenvergoeding WW-premie Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw Netto inkomen Netto inkomen als percentage van bruto ...

16. Regeerakkoord (29 okt 2012)   30 oktober 2012
,
... werkgevers hebben door deze hervorming van het ontslagrecht wordt verrekend door verhoging van de WW-premie. Bezien wordt de mogelijkheid om de WW-premie per werkgever te differentiëren op ...

17. Seizoenswerk   22 mei 2009
7 juli 2019  |  , , , ,
... logisch en niet eerlijk om dat te bestraffen. Tijdelijk werk wordt duurder omdat daarvoor de hoge WW-premie gaat gelden en vanaf dag 1 transitievergoeding verschuldigd is. De mogelijkheid om ...

18. Sociaal akkoord (april 2013)   12 april 2013
30 augustus 2015  |  , , ,
... voorziening gericht op het bevorderen van werk naar werk transities (¾ dwingend recht). 46. De WW-premies gaan structureel vanaf 1-1-2014 met 1,3 mld euro omhoog, volgens regeerakkoord. ...

19. Sociale verzekeringen   20 maart 2009
28 november 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... Eigenrisicodragerschap populair bij grote bedrijven Sectorpremies 2019 Nieuwe Gedifferentieerde WW-premie naar de Tweede Kamer Wijziging van Regeling Wfsv gepubliceerd Inkomsten uit sociale ...

20. Uitkeringen oudere werklozen IOAW, IOW en IOAZ   18 juni 2009
16 maart 2021  |  , , , , , , , , , , , , ,
... en de sociale verzekeringspremies (zoals awf-premie, WW-sectorpremie, WAO/WIA-premie, pseudo WW-premie) .Het gaat niet alleen om de inkomsten uit of in verband met arbeid van de klant, maar ...

21. Veranderingen 2020   1 oktober 2018
1 januari 2020  |  ,
... de rest van het personeel, behalve pensioen. De sectorpremie * wordt vervangen door een vaste lage WW-premie (2,94% van het loon) voor werknemers met een vast contract en een vaste hoge premie ...

22. Veranderingen 2023   19 juni 2020
14 maart 2023  |  ,
... de ondernemingsraad om advies vragen en de vakbonden informeren. Een werkgever moet alsnog de hoge WW-premie toepassen als het aantal overwerkuren van een werknemer met een vast contract van ...

23. Veranderingen 2024   5 mei 2023
5 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... voordeel kunnen krijgen. In de sociale premies blijft veel gelijk, waaronder de hoge en lage WW-premie. Wel gaat het premietarief voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds omhoog: voor kleine ...

24. Werkloosheid (inleiding en begrippen)   21 juni 2015
24 januari 2024  |  , , , ,
... bepaalt de Belastingdienst in welke sector een organisatie moet zijn ingedeeld. Premie De WW-premie bestaat uit meerdere delen: het Algemeen werkloosheidsfonds (WW-Awf); het sectorfonds ...

25. Werkloosheidswet (WW)   20 maart 2009
21 december 2019  |  , ,
... van beperkt gebruik van de brug-WW Meer duidelijkheid over berekenen 30%-grens voor lage WW-premie Versobering Lage-Inkomensvoordeel Lage en hoge WW-premie Pro forma ontbindingsprocedure ...


Bekijk items: 1 tot 25 (64 totaal)