Ziekteverzuim


1. Ziekteverzuim   20 maart 2009
27 maart 2019  |  , , , , , ,
Ziekteverzuim werd te lang om kennis te nemen van samenhangende onderwerpen. Dit is in positieve zin veranderd. Klik onderstaand op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen tot het onderwerp ...

2. Oorzaken en bestrijding ziekteverzuim   26 mei 2019
19 januari 2024  |  , , , , , , ,
Inhoud Soorten ziekteverzuim hebben kleurtje Belemmerd Verzuimprotocol Overgang groot taboe op het werk Carnavalsverzuim Vallen op werkvloer oorzaak meeste arbeidsongevallen Verzuim met succes ...

3. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... Alcoholgebruik onder 65-plussers met hoge opleiding stijgt Hoge kosten alcoholgerelateerd ziekteverzuim Zelfregulering alcoholreclame social media al vijf jaar effectief Tegen kater helpt ...

4. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... met de gegevens die daarin staan bekend is of moet zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens omtrent zijn ziekteverzuim en ziekteverloop. Dit behoort echter niet tot de uitzonderingen genoemd in artikel ...

5. Alle ontslagroutes bijgewerkt tot 2020   9 maart 2017
19 februari 2020  |  , , , , ,
... ernstig gewetensbezwaar; verwijtbaar handelen of nalatigheidverstoorde arbeidsrelatie; veelvuldig ziekteverzuim. Geen toestemming van UWV of kantonrechter. Er zijn situaties waarin ontslag niet ...

6. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... Verzamelwet SZW. Met de inwerkingtreding van een aantal onderdelen van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de lastenverdeling tussen het ...

7. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... van de loondoorbetalingsperiode dus gemiddeld hogere kosten, maar hun risico op langdurig ziekteverzuim en administratieve en organisatorische lasten die samenhangen met de re-integratie ...

8. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... en re-integratie makkelijker vanaf 1 januari 2020 Geen verlenging loondoorbetaling langdurig ziekteverzuim Meer zekerheid werkgevers over loondoorbetaling zieke werknemers De 104 weken ...

9. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... verzekeren bij een particuliere verzekeraar, de hoogte van de premie was en is afhankelijk van het ziekteverzuim. Wat is loon? Een zieke werknemer heeft twee jaar lang minimaal recht op 70% van ...

10. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... huisvesting doet enorm afbreuk aan de inzetbaarheid van werknemers en draagt bij aan een vergroot ziekteverzuim. Een non-profit organisatie als MijnUrgentie helpt woningzoekenden met ...

11. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... vaak naar Zweeds model. Volgens deskundigen bevordert zelfroosteren de motivatie en vermindert het ziekteverzuim. Zie op internet het whitepaper van Paralax, in samenwerking met Modernworkx en TNO ...

12. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... met meer dan 25 medewerkers is dit 90% (Bron: Inspectie SZW - Monitor Arbo in Bedrijf 2014). Ziekteverzuimbeleid De werkgever moet zich laten bijstaan door een bedrijfsarts voor de ...

13. Arboconvenant   3 oktober 2009
19 februari 2019  |  , , , ,
... de werkgevers in een bepaalde branche zich tot het treffen van concrete maatregelen om het ziekteverzuim tegen te gaan. Arboconvenanten waren als regel taakstellend, met een accent op ...

14. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... TNO in 2016. Volgens TNO waren griep en verkoudheid in 2015 de oorzaak van 44 procent van alle ziekteverzuimgevallen. Elk jaar valt 13,2 procent van de werkenden uit door griep of verkoudheid. ...

15. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... veiligheid en gezondheid op het werk. Het gaat om het hebben van een contract met een Arbodienst, ziekteverzuimbeleid, preventiemedewerker, overleg met werknemers over Arbobeleid en het geven van ...

16. Arbowet 2007   1 oktober 2009
19 december 2019  |  , ,
... waren bij een arbeidsongeval, verzuimde hierdoor ten minste één dag. Bij een derde duurde het ziekteverzuim vier dagen of langer. Van de werknemers met een arbeidsongeval liep bijna 70 ...

17. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... van gezondheidsgegevens van zieke werknemers. CP&A hield bij wat de oorzaak was van het ziekteverzuim. Daarmee verwerkte het bedrijf meer gezondheidsgegevens dan was toegestaan. ...

18. Beeldschermen   10 augustus 2015
9 november 2020  |  , ,
... er hoeft geen adviseur ingehuurd te worden en productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim worden voorkomen. Daar hebben werkgever én werknemer baat bij! De werkplekchecker ...

19. Benchmark   19 maart 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
... primaire en secundaire HR-taken verhouding vaste en tijdelijke contracten verloop in procenten ziekteverzuim in procenten Momentopname Een benchmark richt zich op de achterliggende periode, ...

20. Beoordelen   25 augustus 2016
28 mei 2020  |  , , , , , , , ,
... heeft al of niet zijn target (budget) gehaald; de afdeling PO heeft ervoor gezorgd dat het ziekteverzuim daalde van 7 naar 5 procent, enzovoort. Meerdere beoordelaars In organisaties ...

21. Bezoek aan huisarts e.d.   20 maart 2009
20 maart 2017  |  ,
Inhoud Geen wettelijke regels Beperk loondoorbetaling door een maximum in te stellen Ziekteverzuimmanagement Geen wettelijke regels Er bestaan geen wettelijke regelingen over verlof voor ...

22. Boetes Arbo   16 februari 2019
19 december 2019  |  , , ,
... De werkgever moet zich laten bijstaan bij de uitvoering van de volgende taken: Ziekteverzuimbegeleiding Toetsen van en adviseren over de risico-inventarisatie en –evaluatie ...

23. BRAVO   6 november 2010
9 maart 2017  |  ,
... maatregelen worden genomen om de leefstijl te verbeteren (onder meer bij Fortis). Reductie van het ziekteverzuim, afname instroom WAO/WIA, beter functioneren c.q. hogere productie, gezonder ouder ...

24. Budget zorgverzekering   21 oktober 2015
24 december 2018  |  , ,
... bijvoorbeeld extra vergoedingen voor fysiotherapie of geestelijke gezondheidszorg. Met als doel om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Om werknemers te verleiden om te kiezen voor ...

25. Burn-out   3 oktober 2009
1 april 2021  |  , ,
... met een burn-out. In Nederland kampt een op de zeven werknemers met een burn-out. Het gemiddelde ziekteverzuim is negen maanden. Dit kost bedrijven jaarlijks miljoenen. (Bron: BG Magazine, 9 ...


Bekijk items: 1 tot 25 (241 totaal)