Privacy


1. Privacy   26 mei 2019
2 december 2021  |  ,
Inhoud Privacy College Bescherming Persoonsgegevens UWV handelt in strijd met de wet Arbeidsgerelateerde zorg: de werkgever mag wel betalen maar niet meer sturen Werknemers, in tegenstelling tot ...

2. Privacy   5 februari 2014
15 juli 2018  |  , , ,
Privacy kent vele aspecten, reden om dit onderwerp op te delen in subrubrieken, zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen):

3. Privacy statement   20 maart 2009
Privacy statement HR-kiosk BV respecteert en beschermt uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 25-5-2018). Uitgebreide informatie over deze wet kunt u vinden op de site ...

4. Voorbeelden privacy   28 maart 2018
28 februari 2020  |  , , , , , , , ,
... verkregen via wearables verboden Wie mag het medisch dossier inzien? Onveilige website kost omzet Privacy statement VNO-NCW Geldverslindende vernieuwing bevolkingsregister ten einde Krijgt ...

5. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... was in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Medische gegevens zijn per definitie privacygevoelig en voor het verwerken daarvan gelden extra wettelijke eisen. Een werkgever mag ...

6. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... kwaliteitscontrole – werk dat de gemiddelde medewerker al snel als eentonig ervaart. Schending privacy. Robots worden steeds omgevingsintelligenter: ze verzamelen enorm veel data, óók over ...

7. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Op naar nieuwe Europese privacywetgeving Om welke privacygegevens gaat het? Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) Bewaartermijnen persoonsgegevens Verwerkersovereenkomst (AVG) Geen ...

8. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... en overheden gebruiken. Algoritmes bieden allerlei voordelen maar kunnen ook, vaak onbedoeld, de privacy schenden en discrimineren. Accountants moeten de algoritmes toetsen, zoals ze dat ook ...

9. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... van een ziekmelding kan verzuimfraude juist voorkomen. Ondernemers denken vaak dat ze om privacy-redenen niet mogen doorvragen als een werknemer zich ziek meldt,” zegt Daniel Rijnbeek, ...

10. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... Groep faciliteert deze dienstverlener. Een apart kwaliteitssysteem (ISO 27001) borgt de omgang met privacygevoelige data en voorkomt datalekken. De bedrijfsarts werkt binnen de gecertificeerde ...

11. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... verdubbeld. Casemanagement organisaties niet vertegenwoordigd door brancheorganisatie. Waarborgen privacy en ketenaansprakelijkheid leiden tot kostenverhogingen. (Bron: BG Magazine, 6 jul. 2015) ...

12. Artificial Intelligence   31 januari 2019
22 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... intelligentie Geen vertrouwen in kunstmatige intelligentie Bescherming van de horizontale privacy Werkplek van de toekomst vereist ruimte voor meer samenwerking Werken met slimme ...

13. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... eisen waaraan de huisvesting voor arbeidsmigranten moet voldoen: zoals o.a. leefruimte en privacy, sanitair, veiligheid, hygiëne, (informatie)voorzieningen, brandveiligheid en overige ...

14. Autoriteit Financiële Markten (AFM)   22 mei 2019
14 januari 2021  |  ,
... noemen van namen, zelfs als zij schuldig zijn bevonden, achten wij een vorm van schending van de privacyregels. AFM kan wat dit betreft een voorbeeld nemen aan de rechterlijke uitspraken ...

15. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... Evaluatie meldplicht datalekken na 1 jaar 5500 datalekmeldingen: waar gaat het mis? Campagne 'Privacy gaat iedereen wat aan' Werkgevers in de knel door privacywet Jaarverslag 2017 ...

16. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
18 maart 2021  |  , , , ,
... in opmars. Facebook maakt gebruikers blij met een nieuwe foto-app, behalve Europese leden dan. De privacywetgeving in Europa zint Facebook helemaal niet en daarom is de app Moments uitgeschakeld ...

17. Bedrijfsfraude   11 april 2017
29 januari 2019  |  ,
... zijn vastgelegd in een protocol. Hiervoor heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP), de privacy-toezichthouder, een verklaring van rechtmatigheid verleend. Het protocol is de juridische ...

18. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Lees de jurisprudentie d.d. 25 september 2018. Redactie: Tijdens de sollicitatie is het vanwege privacy verboden vragen over de gezondheid c.q. medische beperkingen te stellen. Aan de andere ...

19. Begrip en diverse onderwerpen   28 maart 2018
28 februari 2023  |  ,
Inhoud Omschrijving Inhoud privacyverklaring Kopietje paspoort Facebook hekelt Europees privacy beleid Controlevragen BelastingTelefoon Safe Harbor niet zo veilig als het lijkt Vergeet OR niet bij ...

20. Bekeuring leaseauto   4 september 2013
3 september 2019  |  , ,
... voor de officier van justitie van belang zijn voor het bepalen van de hoogte van de boete. (Bron: Privacy Nieuws, 28 aug. 2013) Belastingdienst boekt succes met nummerbordherkenning De ...

21. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... ingevoerd. NB: Uitbetaling van LKV's en minimumjeugdloonvoordeel over 2018 vindt in 2019 plaats. Privacy Het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van ...

22. Bijtelling auto   7 maart 2010
6 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... worden gebruikt. Tot dat oordeel komt Gerechtshof Den Bosch in een tweetal zaken over de privacyaspecten van dit gebruik. Het gaat in deze zaken om berijders van een auto van de zaak. ...

23. Blockchain   19 mei 2018
10 augustus 2021  |  ,
... de IT-auditors ziet geen belemmering voor de invoering van blockchain-toepassingen op grond van de privacy-regels. Banken starten blockchainplatform voor voorraadbeheer Meerdere grote ...

24. Brexit   9 maart 2017
16 april 2021  |  ,
... voor het nemen van dergelijke gelijkwaardigheidsbesluiten moeten voor juni 2020 gereed zijn. Privacyrecht De AVG, die gedurende de transitieperiode geldig is, wordt onderwerp van ...

25. Briefgeheim   28 maart 2018
31 maart 2018  |  ,
Inhoud Wat is briefgeheim? Briefgeheim geldt in 2014 nog niet voor e-mails Tweede Kamer stemt voor modern briefgeheim E-mail valt ook onder briefgeheim Wat is briefgeheim? Het is eenieder verboden ...


Bekijk items: 1 tot 25 (398 totaal)