Wetten


1. Wetten   27 februari 2013
9 februari 2020  |  , , ,
Inhoud Wet Arbeid Vreemdelingen Aanpassing Wet arbeid vreemdelingen Aanscherping Wet Arbeid Vreemdelingen Wet Modern Migratiebeleid Werknemers op Nederlands Continentaal Plat Geen ...

2. Wetten   1 januari 2012
15 februari 2018  |  , ,
Inhoud Uitzendbeding Waadi Wettelijke verplichtingen Algehele registratie Uitzendbureaus vervalsen certificaat Veiligheid en gezondheid Europese wetgeving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag ...

3. Wetten (bijstand)   9 maart 2010
24 januari 2024  |  , , , , , , , ,
Inhoud Vele wetten Huisbezoekwet van 4 oktober 2012 Regeldruk Kamer ontziet jongeren in bijstandswet Kabinet stelt plan bij: regels bijstand minder streng Werk en Bijstand 2015 Nieuwe Wmo 2015 ...

4. Wetten coronavirus   9 juni 2020
12 maart 2021  |  , ,
... noodverordeningen. Is dat echt een ramp? Alles wat met het coronavirus te maken heeft is grillig, wetten passen in een stabiele situatie. Een voorbeeld: er komt een medicijn op de markt, nu al ...

5. Wetten en jurisprudentie   26 mei 2019
27 mei 2019  |  ,
Inhoud Definitie Verschillende voorzieningen loondoorbetaling bij ziekte Melding Nieuwe Ziektewet (BeZaVa) Ziek tijdens de collectieve bedrijfssluiting vanwege vakantie Arboconvenant Definitie ...

6. Wetten en regels   1 juli 2018
15 december 2021  |  , ,
... regelgeving rond personeel Bijna 80 procent van de ondernemers in Nederland vindt dat er te veel wetten en regels zijn rond personeel. Zij zien door de bomen het bos niet meer. Dat blijkt uit ...

7. Wetten en wetsvoorstellen   9 juni 2019
8 september 2020  |  , ,
... ondernemer Invoeringskosten Omgevingswet veel hoger dan geraamd Een alfabetisch overzicht van alle wetten treft u aan op internet. Overheidspublicaties over onder meer wet- en regelgeving ...

8. Wetten en wetsvoorstellen   17 juli 2019
31 maart 2022  |  , ,
Inhoud Klimaatwet aangenomen door Eerste Kamer Wetsvoorstel minimumprijs CO2 bij elektriciteitsopwekking ingediend Internetconsultatie wetsvoorstel CO2-heffing industrie CO2-heffing voor de ...

9. Wetten en wetsvoorstellen   21 maart 2018
5 januari 2019  |  , ,
... aangenomen. Juninota Ieder jaar publiceert het UWV de 'juninota' met daarin de ontwikkelingen van wetten en fondsen. Lees de juninota 2015. Stopzetten WW-uitkering onder voorwaarden mogelijk Per ...

10. Wetten en wetsvoorstellen   10 maart 2018
30 april 2020  |  , ,
Inhoud Wetsvoorstel UBO-register pas na zomer naar Tweede Kamer Kabinet maakt geen keuzes bij invoering ATAD Wetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn Controle op ...

11. Wetten en wetsvoorstellen (tijd, duur en rechten)   18 maart 2018
8 oktober 2018  |  , ,
Inhoud Wet: artikel 3:1 van de wet arbeid en zorg Melding werknemer Rechten en overleg Aangepaste werktijden Bevallingsverlof Te vroeg of te laat geboren Eerder gaan werken Couveuseverlof en ...

12. Wetten en wetsvoorstellen (uitkering)   18 maart 2018
18 maart 2018  |  , , ,
Inhoud Rechten Duur uitkering Nooit meer een uitkeringsbrief van UWV kwijt Nogmaals loondoorbetaling Werk hervatten Rechten De werkneemster heeft recht op een uitkering van het UWV van maximaal ...

13. Wetten en wetsvoorstellen arbeidstijden   20 februari 2012
25 maart 2021  |  , , , ,
Inhoud Arbeidstijdenwet 2007 Arbeidstijdenwet 2007 EG-regels Wijziging Wet arbeid en zorg en de Arbeidstijdenwet Wijziging Arbeidstijdenwet Initiatiefwet flexibel werken Wet Modernisering ...

14. Wetten en wetsvoorstellen ZW   13 juni 2013
24 december 2019  |  , ,
Inhoud Bijzonderheden uitvoering UWV tot 2011 Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving vanaf 2011 Modernisering Ziektewet 2011 Vrij te laten bedrag Anticumulatie Ziektewet en ...

15. Wetten flexibiliteit en zekerheid   21 januari 2011
3 juni 2017  | 
Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd, ontslag nemen of krijgen en de proeftijd, het wordt allemaal in de diverse subrubrieken besproken. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek ...

16. Wetten kinderopvang   20 maart 2009
7 mei 2021  |  , , ,
... Kamer Kinderopvangtoeslag vanaf 2018 ook voor peuterspeelzaal Eerste Kamer stemt in met twee wetten Meer tijd voor baby-opvang Wijziging rekenmethode beroepskracht-kindratio (BKR) Duidelijke ...

17. Wetten voor 25 mei 2018   28 maart 2018
28 maart 2018  |  , ,
Wetten Een onderdeel van privacy, de verwerking van persoonsgegevens, wordt sinds 1 september 2001 nader geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Naast de Wbp regelen onder meer de ...

18. Wetten, verdragen, regelingen, besluiten et cetera   3 mei 2014
21 november 2017  |  , ,
Inhoud Sites Wettenpocket portaal Overgang naar het vernieuwde basiswettenbestand Europese richtlijnen en verordeningen Sites Er zijn diverse sites waar de letterlijke teksten van wetten, ...

19. Pensioenwetten   27 november 2015
28 juni 2021  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Korte historie pensioenwetten Informeren over deelname Europese richtlijnen Wet Versterking bestuur pensioenfondsen Wetsvoorstel verlaging maximumopbouw en maximering pensioengevend inkomen ...

20. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
22 mei 2021  |  ,
Inhoud Nieuw begrip Kostenbesparing belangrijkste motief MVO Sites MVO Circulaire economie Topbestuurders vragen nieuw kabinet duurzaam ondernemen te belonen Verklaring duurzaamheid banken en ...

21. Overzicht Lente-akkoord en aangenomen wetten   12 mei 2012
, , ,
De politieke partijen VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie hebben - na de val van het kabinet VVD, CDA en PVV - in april 2012 gezamenlijk een (voorlopige) begroting 2013 opgesteld. Om het ...

22. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  ,
Inhoud Nieuw besluit 17 november 2015 Aanpassing aan pensioenwetten Goedkeuringen Aanwijzingen Onderdelen Nieuw besluit 17 november 2015 Het besluit 17 november 2015 is een samenvoeging en ...

23. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... Jaarverslag UWV 2016 Taakdelegatie voor verzekeringsartsen Juninota 2017, ontwikkelingen wetten en fondsen UWV 2017-2018 Werkgeversportaal UWV vernieuwd UWV biedt hulp bij werken met ...

24. Adverteren   21 maart 2011
... werkgever en de werknemer weten wat hun rechten en plichten zijn. We publiceren de toepassing van wetten en de regels in begrijpelijke taal op www.hr-kiosk.nl en zorgen dat deze vindbaar en ...

25. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Burgerlijk Wetboek Arbowet Overige wetten Instemming ondernemingsraad? Europa Alcoholslot Alcohol reden voor ontslag? Leeftijdsgrens consumptie alcohol verhoogd naar 18 jaar Alcoholbeleid ...


Bekijk items: 1 tot 25 (701 totaal)