Voorschot


1. Voorschotregeling AOW   25 december 2012
7 mei 2017  |  , , ,
... andere wetten Uitwerking Overbruggingsregeling Inhoud regeling Er komt voor de eerste jaren een voorschotregeling. Deze regeling biedt de mogelijkheid om een voorschot op de AOW te krijgen ...

2. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... geldt voor een periode van maximaal 2 jaar. Van 1 oktober tot 31 december 2013 kunnen de eerste voorschotten worden uitgekeerd aan goedgekeurde sectorplannen. Plannen kunnen vooraf worden ...

3. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... vlot kunnen trekken. NIDI-onderzoekers De Beer, Van Dalen en Henkens nemen alvast een voorschot en presenteren een aantal alternatieven voor de huidige een-op-eenkoppeling aan de ...

4. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... onder). Ook de vertrekkende werknemer kan nog schulden hebben: teveel opgenomen vakantiedagen; voorschotten, nog niet terugbetaalde lening; opleidingskosten c.q. opleidingsbeding (mits dit ...

5. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... onderwijs. Dit komt door de hervorming van de studiefinanciering en de introductie van het studievoorschot. In het najaar van 2014 komt er een kabinetsreactie op het advies van een speciale ...

6. Beheerskosten pensioenen   14 oktober 2018
22 oktober 2021  |  , , , , , , , , , ,
... De pensioenfondsen maken al sinds jaar en dag gemiddeld een rendement van 6 tot 7%. Dat is geen voorschot op de toekomst, maar een reële vaststelling van de historie. Omdat de pensioenfondsen ...

7. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... rekenen op een salarisverhoging. De salarisverhoging geldt in 2015, maar al in 2014 kan daarop een voorschot worden genomen. Voor jonge docenten in het basis- en voortgezet onderwijs komen er ...

8. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... entree op de arbeidsmarkt. Dit wordt betaald uit geld dat vrijkomt door de invoering van het studievoorschot voor studenten. Jongeren De komende twee jaar zullen met honderd werkgevers afspraken ...

9. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
24 september 2020  |  , , , ,
... en op steeds hoger niveau Werkgevers krijgen extra subsidie voor aanbieden BBL-plekken Voorschot Praktijkleren MBO 2019-2020 Auping houdt thuiswerkende mbo-studenten bij het bedrijf ...

10. Bijzonder tarief   20 maart 2009
15 april 2024  |  , , , , ,
... 49,50% Loonbelasting is een voorheffing Loonbelasting is een voorlopige heffing; zeg maar een voorschot op de Inkomstenbelasting (IB). De inkomstenbelasting is de definitieve heffing. Dus ...

11. Dagloon   20 maart 2009
8 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , ,
... minister Asscher de Tweede Kamer weten. De bonden hopen nog wel op een ‘adequate en ruimhartige voorschotregeling’, omdat de compensatie voor deze groep volgens de minister pas vanaf het ...

12. Diverse onderwerpen   11 januari 2016
26 mei 2021  |  , ,
... helpen scholieren achterstanden inlopen Toegankelijkheid hoger onderwijs onveranderd door Studievoorschot Gesubsidieerd aanbod online scholing Tien procent middelbare scholieren zit thuis ...

13. Economische en financiele gevolgen   18 maart 2020
27 januari 2022  |  , , , ,
... het voorjaar van 2020 hebben gekregen. In totaal gaat het om zo'n 160 miljoen euro. Ze kregen het voorschot van UWV om de lonen in coronatijd te kunnen doorbetalen. Destijds moesten ze hun ...

14. Financieel   15 februari 2020
24 augustus 2021  |  , , ,
... onderwijs. Dit komt door de hervorming van de studiefinanciering en de introductie van het studievoorschot. De regering investeert extra in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs, onder ...

15. Herfstakkoord 2014 tot 2018 (11 okt 2013)   14 oktober 2013
4 juni 2017  |  , , ,
... (exclusief eigen woning en pensioenvermogen). Door de nieuwe overbruggingsregeling is de voorschotregeling AOW overbodig geworden en wordt daarom afgeschaft. Auto De geplande verlaging ...

16. Hervorming belastingstelsel   19 juni 2013
18 november 2021  |  , , , ,
... nog niet aangeven hoeveel geld hij voor deze maatregelen wil uittrekken. Asscher neemt hiermee een voorschot op de discussie over een nieuw belastingplan. Asscher baseert zich bij zijn voorstel op ...

17. Leaseauto (inleiding)   6 maart 2010
11 december 2020  |  , , , , , ,
... 500 en Peugeot 107 in vallen, duurder geworden. De operationele leaseprijs (exclusief brandstofvoorschot) voor de zakelijke markt nam in dit segment met 18,6 procent toe in de afgelopen vijf ...

18. Leenstelsel studenten hoger onderwijs   1 juni 2014
29 november 2021  |  , , ,
... Nieuwe studiefinanciering een feit De Eerste Kamer heeft op 20 januari 2015 het Wetsvoorstel studievoorschot aangenomen. Dit betekent dat de studiefinanciering voor studenten aan HBO en ...

19. Lente-akkoord uitgelekt (mei 2012)   17 mei 2012
, , ,
... gaan ontvangen) te verzachten, kunnen als overgangsregeling mensen tot 2015 gebruik maken van een voorschotregeling. Daarmee kan vanaf de 65e AOW worden aangevraagd, op voorwaarde dat die ...

20. Loonbeslag   20 maart 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... van directeuren van sociale diensten in Nederland, Divosa. De werkgevers krijgen veel verzoeken om voorschot op het loon en hebben steeds vaker te maken met ziekteverzuim van personeel met ...

21. Loonbetaling   4 maart 2011
19 mei 2021  |  , ,
... Daarom treffen werkgevers bijna altijd overgangsmaatregelen. Meestal geeft de werkgever een voorschot van bijvoorbeeld 3 weeksalarissen en verschuift de datum waarop het maandloon steeds ...

22. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
... kijk wat voor u de gevolgen zijn Uitstel assurantiebelasting voor ondernemers Verruiming voorschotten zorgaanbieders langdurige zorg Komen zorgaanbieders ook in aanmerking voor de NOW? ...

23. Mogelijke bezuinigingen 2017 en later   2 juni 2016
11 september 2018  |  , , ,
... voor scholingsuitgaven (studiekosten) Omzetten aanvullende beurs mbo niveau 3 en 4 naar studievoorschot Versobering Ov-studentenkaart hoger onderwijs en mbo Afschaffen OV-vergoeding studenten ...

24. Pensioenakkoord   25 december 2012
20 mei 2021  |  , , , , , , , , , , ,
... 5.000 mensen onvoldoende spaargeld hebben om het inkomensgat te overbruggen. Zij kunnen een voorschot op de AOW aanvragen, in het uiterste geval kan deze categorie een beroep op de bijstand ...

25. Personeelslening   20 maart 2009
23 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... van rentepercentage voor lening Marktrente vereist Wat is een marktconforme rente? Bijstandsnorm Voorschot op het loon Schriftelijke overeenkomst Uitvoeringsregeling Werkkostenregeling (Wkr) ...


Bekijk items: 1 tot 25 (77 totaal)