Gerichte Vrijstelling


1. Gerichte vrijgestelde kosten   5 februari 2011
28 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Begrip en voorwaarden Bovenmatig deel gerichte vrijstelling Opsomming Naslag Vergoeding voor studiekosten van kind van werknemer Teamuitje of Teambuilding? Belast of onbelast? Gratis ...

2. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... (wkr) De vergoeding voor extraterritoriale kosten is binnen de werkkostenregeling een gerichte vrijstelling. Als de vergoeding niet meer is dan de werkelijke extraterritoriale kosten ...

3. 30%-vergoedingsregeling   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , , ,
Inhoud Werkkostenregeling Fiscale faciliteit Voorwaarden Naslag Werkkostenregeling Gerichte vrijstelling De extraterritoriale kostenvergoeding (30%-regeling) valt in de categorie Gerichte ...

4. Abonnement krant   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , ,
... als het dagblad tot de vakliteratuur van de werknemer hoort. Werkkostenregeling (WKR) Gerichte vrijstelling Voor vergoedingen en verstrekkingen van vakliteratuur geldt een gerichte ...

5. Administratie WKR   7 februari 2017
10 juli 2018  |  , ,
... blijkt welke loonbestanddelen worden aangemerkt als eindheffingsloon. Verder moeten de toegepaste gerichte vrijstellingen en de berekening van de eindheffing uit de administratie blijken. De ...

6. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... over 2013. De fiscale regeling voor bedrijven die leerwerkplekken aanbieden wordt vervangen door gerichte subsidies. Er komt een einde aan de Afdrachtvermindering onderwijs, zonder het oogmerk ...

7. Apparatuur, gereedschap en instrumenten   20 maart 2009
12 maart 2018  |  , ,
... dan € 450 inclusief omzetbelasting, kan de werkgever in één keer vergoeden. Werkkostenregeling Gerichte vrijstelling Voor apparatuur etc. geldt een gerichte vrijstelling als de apparatuur op ...

8. Arbeidsvoorwaarden aanpassen agv invoeren WKR   25 augustus 2014
1 mei 2017  |  , , ,
... de bron. Deze inventarisatie dient te geschieden in termen van de werkkostenregeling (WKR): welke gerichte vrijstellingen kent de onderneming, welke nihilwaarderingen worden onderscheiden, zijn ...

9. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... en of uw werknemer de voorziening op de werkplek gebruikt of niet. In al deze situaties geldt een gerichte vrijstelling die niet ten koste gaat van uw vrije ruimte. Het gaat om de volgende ...

10. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... kwaliteit van de bedrijfsarts, een vast contactpersoon en bereikbaar zijn. Dat moet voor de klantgerichte Arbodienstverleners niet zo moeilijk zijn toch? Kunnen ze gelijk hun echte toegevoegde ...

11. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... Besluit en Regeling inburgering Versoberde opvang voor asielzoekers met kansarme aanvragen Gerichte maatregelen kunnen arbeidsmarktpositie migranten verbeteren Wet inburgering nog meer ...

12. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... van voornoemde maatregelen is in principe per 1 januari 2013. NB: Per 1 januari 2014 zou de gerichte vrijstelling voor zakelijk reizen komen te vervallen en zou de forfaitaire ruimte in de ...

13. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... met 2022 jaarlijks € 90,8 miljoen en daarna structureel € 112 miljoen worden ingezet voor een gerichte uitgavenregeling in de vorm van scholingsvouchers voor de mensen die uit zichzelf minder ...

14. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... kalenderjaar. De kosten van een verklaring omtrent gedrag (VOG) vallen vanaf 2020 onder de gerichte vrijstellingen en dus niet langer onder de vrije ruimte. Werkloosheid Het kabinet ...

15. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
... voor hun AOW-leeftijd een uitkering van hun werkgever krijgen ter hoogte van de AOW. Scholing De gerichte vrijstelling voor scholing gaat ook gelden bij vergoedingen en verstrekkingen ten ...

16. Belastingplan 2022   22 september 2021
2 november 2021  |  , , , , , ,
... Denk aan Aanpassingen in de regeling voor de vaste reiskosten, De introductie van een nieuwe gerichte vrijstelling voor de vergoeding van thuiswerkkosten, De daling van de WW-premies De ...

17. Belastingtarieven   20 maart 2009
3 januari 2024  |  , , , , ,
... van 4 procent). Met een spaargeld-bv breng je je spaargeld onder in een speciaal hiervoor opgerichte bv. Je spaargeld verhuist dan van box 3 naar box 2. Het tegoed zelf wordt dan niet ...

18. Beroepsregister   27 januari 2015
12 maart 2018  |  , , ,
... (Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting). Zie: www.nirpa.nl Werkkostenregeling (WKR) Gerichte vrijstelling Voor de vergoedingen van de inschrijving in een beroepsregister geldt een ...

19. Bril   11 november 2015
12 maart 2018  |  , , ,
Inhoud Werkkostenregeling (WKR) Naslag Werkkostenregeling (WKR) Gerichte vrijstelling Arbovoorzieningen - bijvoorbeeld een beeldschermbril of veiligheidsbril - zijn onder de werkkostenregeling ...

20. Buitenland situaties   5 februari 2011
13 maart 2018  |  , ,
... is niet van toepassing De vergoedingen en verstrekkingen vallen onder de werkkostenregeling als gerichte vrijstelling U betaalt extraterritoriale kosten voor uw werknemer of u vergoedt hem die ...

21. Computer of tablet   20 maart 2009
18 februari 2020  |  , , ,
... computer voor 90% of meer zakelijk gebruikt (noodzakelijkheidscriterium). Zie Werkkostenregeling, Gerichte vrijgestelde kosten. Is het voornoemde niet van toepassing dan is de factuurwaarde ...

22. Congres en seminar   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , , ,
... door de partner) kunnen rekenen op kritische vragen van de fiscus. Werkkostenregeling (WKR) Gerichte vrijstelling Voor het bijwonen van congressen en seminars geldt een gerichte ...

23. Cursussen, vakliteratuur e.d.   20 maart 2009
13 maart 2018  |  , , , , ,
... (WKR) Gericht vrijstelling Voor vergoedingen die de werknemer aan de werknemer geeft, geldt een gerichte vrijstelling voor het onder­houden en verbeteren van zijn kennis en vaardigheden die ...

24. Diversen   1 juli 2018
24 oktober 2020  |  , ,
... 4 jun. 2018) Kabinet kondigt compensatieregeling voor gedupeerde ondernemers aan Er komt een gerichte compensatieregeling voor ondernemers die in de periode 2014-2016 gedupeerd zijn omdat ...

25. Doelen   13 maart 2011
5 april 2015
... literatuur. NB: Onder de werkkostenregeling (WKR) is het vergoeden van studiekosten een gerichte vrijstelling, zie paragraaf Gerichte vrijgestelde kosten. • Loopbaanbudget De meeste ...


Bekijk items: 1 tot 25 (111 totaal)