Cursussen, vakliteratuur e.d.

Datum laatste wijziging: 13 maart 2018  |  Trefwoorden: , , , , ,

Inhoud

  1. Oude regeling
  2. Werkkostenregeling (WKR)
  3. Naslag

Oude regeling

Onbelast

De volgende vergoedingen van cursussen, vakliteratuur e.d. zijn, mits er sprake is van beroepskosten, vrijgesteld van loonheffing:

  1. kosten van excursies en studiereizen, inclusief de reis- en verblijfkosten;
  2. studiekosten die de werknemer maakt om bij te blijven of om oude kennis weer op te frissen, zie subrubriek Studiekosten;
  3. kosten van cursussen, congressen, seminars, symposia;
  4. kosten van vakliteratuur.

Vervoerskosten

Voor vervoerskosten in verband met cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies¹ en studiereizen kan men een vrijgestelde vergoeding geven tot maximaal € 0,19 per kilometer (de rijder van een leaseauto valt hier uiteraard buiten).

¹ De kosten die de werknemer maakt voor een excursie ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking, zijn gericht vrijgesteld. Deze vergoeding of verstrekking komt dus ook niet ten laste van de vrije ruimte. Een bezoek aan een pretpark valt niet onder de vrijstelling.

Cursus stoppen-met-roken

Een bijzondere cursus betreft 'stoppen met roken'. Als er meerdere werknemers zijn die willen stoppen, kan de werkgever overwegen een speciale bedrijventraining te geven.
Deze cursus kan belastingvrij worden gegeven, voorwaarde is dat deze cursus is opgenomen in het Arboplan van de onderneming. Per werknemer kan slechts éénmaal van deze regeling gebruik worden gemaakt.

Scholingsaftrek

Om investeringen in duurzame inzetbaarheid aan werknemerszijde te stimuleren is per 1 januari 2013 de drempel voor aftrek van scholingsuitgaven gehalveerd naar € 250. Iedereen die een cursus of opleiding volgt voor zijn beroep kan die kosten aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Werkkostenregeling (WKR)

Gericht vrijstelling

Voor vergoedingen die de werknemer aan de werknemer geeft, geldt een gerichte vrijstelling voor het onder­houden en verbeteren van zijn kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk en vakliteratuur, zie Werkkostenregeling, Gerichte vrijgestelde kosten.

Autokosten

Voor autokosten in verband met cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies en studiereizen mag de werkgever een vrijgestelde vergoeding verstrekken tot maximaal € 0,19 per kilometer.

Pensioencursus

Of voor een cursus ter voorbereiding op het pensioen een vrijstelling geldt hangt af van de feiten en omstandigheden. In de praktijk verschillen prepensioencursussen sterk qua omvang en inhoud. Als de cursus vergelijkbaar is met outplacement - voorbereiding op een nieuwe levensfase - geldt hiervoor een gerichte vrijstelling. Heeft de cursus een meer recreatief karakter, dan is er geen vrijstelling van toepassing. De vergoeding of verstrekking van een dergelijke cursus is loon van de werknemer. Maar de werkgever kan dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte. (Bron: Belastingdienst / 2011)

Arbo

Per 2015 zijn de WKR-regels voor arbovoorzieningen versoepeld; er geldt nu een gerichte vrijstelling. Dat betekent dat de werkgever arbovoorzieningen onbelast aan de werknemer kan vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. De versoepeling geldt ook voor de cursus Stoppen met roken, zie ook subrubriek Roken.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.