Bindingsregeling (blijfvergoeding)

Datum laatste wijziging: 27 september 2018  |  Trefwoorden: , ,

Inhoud

 1. Wat is een bindingsregeling
 2. Fiscaal
 3. On-boarding is geen gebeurtenis, maar een proces
 4. Vijf stappen in onboarding zijn cruciaal
 5. Ziekenhuizen hanteren bindingsregelingen

Wat is een bindingsregeling

In periodes van algemene schaarste op de arbeidsmarkt neemt de bindingsregeling, blijfvergoeding (Engels: on-boarding) in betekenis toe. Onder bindingsregeling wordt in dit verband verstaan het voor langere periode aan zich binden van (goede) werknemers. Werkgevers hebben verschillende manieren om via arbeidsvoorwaarden personeel aan zich te binden en waarbij voortijdig vertrek van de betrokken werknemer voor hem een financiële strop kan betekenen.

Bindingsregelingen zijn onder meer:
 1. aandelenoptieregeling;
 2. pensioenregelingen;
 3. leaseauto;
 4. sparen voor een sabbatical;
 5. blijfvergoeding.
De eerste vier regelingen worden in andere subrubrieken behandeld. De blijfvergoeding betreft een jaarlijkse of eenmalige (belastbare) vergoeding voor elk jaar dat de werknemer in dienst blijft. De vergoeding kan onderdeel zijn van het retentiebeleid, het vasthouden van bestaand talent.

Fiscaal

Als de werkgever in geld een blijfvergoeding uitkeert, is dat belast loon. In alle overige gevallen (zie boven), wordt verwezen naar de betreffende rubriek.

NB: In het Handboek Loonheffingen 2018 wordt niet ingegaan op het begrip bindingsregeling.

On-boarding is geen gebeurtenis, maar een proces

Voorkeuren en verwachtingen van medewerkers veranderen. On-boarding evolueert van een ‘eerste dag’-evenement naar een continu leerproces. In een rapport, dat gratis is te bestellen, worden vijf practices bekeken die cruciaal zijn in het hedendaagse On-boarding proces. De nieuwste trends in On-boarding:
 • On-boarding is geen gebeurtenis, maar een proces.
 • On-boarding – een holistische benadering.
 • Betrokkenheid van senior management.
 • Gebruik van technologie om consistentie en efficiëntie van het proces te verzekeren.
 • Regelmatig meten en updaten van het programma.
(Bron: Top Employers Institute, 2016)

Vijf stappen in onboarding zijn cruciaal

Volgens PW De Gids (20 sep. 2016) zijn de volgende vijf items zeer belangrijk:
 • Het managen van verwachtingen van de kandidaat.
 • Het leren kennen van regels.
 • Het zo helder mogelijk beeld geven van de cultuur in de organisatie.
 • Netwerk bouwen in onboardingsproces.
 • Welke rol gaat de kandidaat vervullen en wat moet hij kunnen om zijn baan tot een succes te maken.

Ziekenhuizen hanteren bindingsregelingen 

De ondernemingsraad (OR) van het UMCG in Groningen is akkoord gegaan met het voorstel om werknemers 5000 euro te geven om te blijven. De 'bindingspremies' zijn bedoeld voor mensen die werken in en rond de operatiekamers, op functies waarvoor het moeilijk is om personeel te vinden.

De OR is wel kritisch over het plan en ziet het als een 'noodverbandje' en niet als een structurele oplossing voor het personeelstekort. "Maar we begrijpen dat een bijzondere situatie om bijzondere maatregelen vraagt", zegt OR-voorzitter Hetty Timmer-Bosscha tegen RTV Noord.

Het UMCG is niet het enige academische ziekenhuis dat een bindingspremie toekent of dat wil doen. Eerder bleek uit een rondgang van de NOS dat het UMC Utrecht en het Rotterdamse Erasmus MC bindingspremies hanteren. (Bron: NOS, 25 sep. 2018)