Aandelenopties    Aktentas 


Abonnement krant

Datum laatste wijziging: 22 maart 2018  |  Trefwoorden: Abonnement, Werkkostenregeling, Gerichte vrijstelling, Beloningscomponenten

Inhoud

  1. Wet van Dam
  2. Oude regeling
  3. Werkkostenregeling (WKR)
  4. Naslag

Wet van Dam

Op 1 december 2011 is de Wet van Dam in werking getreden. Deze wet legt onder meer het stilzwijgend verlengen van langlopende contracten en abonnementen aan banden. Abonnementen op kranten en tijdschriften mogen slechts voor drie maanden stilzwijgend worden verlengd. Bij een proefabonnement is stilzwijgende verlenging in het geheel niet toegestaan.

Oude regeling

Belastingvrij

Het vergoeden of verstrekken van (abonnementen op) een zakelijke krant is belastingvrij als het dagblad tot de vakliteratuur van de werknemer hoort.

Werkkostenregeling (WKR)

Gerichte vrijstelling

Voor vergoedingen en verstrekkingen van vakliteratuur geldt een gerichte vrijstelling. Zie Werkkostenregeling, Gerichte vrijgestelde kosten.

Is het dagblad geen vakliteratuur, dan is de vergoeding of verstrekking van (abonnementen op) dagbladen belastbaar loon voor de werknemer. De werkgever kan deze vergoeding ook onderbrengen in het forfait, zie Werkkostenregeling, Overige kosten en voordelen in geld of natura onder forfait.

NB: De onbelaste vergoeding van het tweede en volgende dagbladabonnement - niet zijnde vakliteratuur - is in de werkkostenregeling niet opgenomen en zal dus naar keuze voor de werknemer belast zijn of valt voor de werkgever onder het forfait.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Aandelenopties    Aktentas