De werkkosten regeling (WKR) is geen lamp van Aladdin

Opinie  |  do 25 nov 2021  |  Bron: HR-kiosk  |  Auteur: Esther Flipse  |  Trefwoorden: , , , ,De meeste werkgevers in het MKB benutten de Werkkostenregeling (WKR) niet uitputtend, onjuist of vaak helemaal niet. De WKR (we bedoelen dan meestal de vrije ruimte van de Werkkostenregeling) biedt feitelijk ook geen direct financieel voordeel. Ondanks het feit dat over de WKR geen heffingen en andere lasten betaald hoeven te worden, is het toch een uitgave, die menig MKB-bedrijf zich niet eens kan veroorloven.

De WKR biedt wel mogelijkheden om in principe belaste vergoedingen helemaal of voor een deel onbelast uit te betalen of zelfs te verruilen met bruto loon componenten.

Een werkgever kan wel een lening voor een fiets verstrekken en dan in bijvoorbeeld 5 jaren vanuit de WKR of reiskostenvergoeding terug laten betalen. Maar hoe dan ook blijft het een uitgave, die ten koste gaat van de bedrijfswinst.

De werkgever kan de warmtepomp financiëren uit de WKR 

Zo lazen we het voorstel om uit de vrije ruimte van de WKR naast de fiets ook warmtepompen te financiëren. De werkgever betaalt het totale bedrag van de installatie van een warmtepomp en verrekent dit jaarlijks met de vrije ruimte van de WKR. In feite komt het neer op een lening, waarvoor de werkgever een marktconforme rente (6%) moet rekenen.

De kosten van een gemiddelde warmtepomp + installatie

Wat kost nou gemiddeld zo’n warmtepomp + installatie? Laten we eens uitgaan van € 10.000,00. We laten ter voorkoming van alle discussies over CO2 en functioneren en alle andere voor- en nadelen buiten beschouwing. Het gaat dus puur om de financiering vanuit de WKR.

Voor het MKB bedraagt het bruto modaal inkomen: € 37.000 per jaar (incl. vakantiegeld). Voor de eerste € 400.000,00 bedraagt de WKR 1,7% en alles boven deze loonsom nog maar 1,18%.

De WKR is geen onuitputtelijke doos

Stel een bedrijf met 20 werknemers. De loonsom bedraagt dan € 740.000,00. De vrije ruimte van de WKR * bedraagt dan € 400.000 x1,7% + € 340.000 x 1,18% = € 6.800 + € 4.012 = € 10.812,00. Laten we aannemen dat 50% van de werknemers een warmtepomp aanschaft, dan kost dat tezamen € 100.000,00 +6% (over de gemiddelde looptijd = € 103.000,00. Dat bedrag moet in 5 jaren worden terugbetaald € 20.600,00 per jaar, maar er is maar een budget van € 10.812,00. Aangenomen dat er geen kerstpakketten en bedrijfsfeest meer zijn. Gaat de werkgever dan 5 medewerkers een aanmerkelijk voordeel geven en de andere 15 niet?

Nee, de WKR is geen onuitputtelijke doos met gulle gaven en daarbij kost het de werkgever nog steeds geld. Maar kan nog steeds fiscale voordelen opleveren mits deskundig benut.

* N.B. per 1-1-2022 is 3% over de eerste € 400.000,00 vervallen. Dus de komende jaren is het budget om terug te betalen ook lager dan voor 2022.
** Op diverse sites wordt nog steeds vermeld dat de werkgever een renteloze lening mag geven voor o.a. een verbouwing. Helaas is die mogelijkheid per 1 januari 2016 verdwenen op voorstel van ex-staatssecretaris Wiebes, die het argument gebruikte, dat daarmee een verdere begrenzing van de hypotheekrente aftrek werd voorkomen. 


Esther Flipse

Esther Flipse Meer info

Esther is consultant eigentijds beloningsbeleid.
Hoe ziet eigentijds beloningsbeleid eruit en wat zijn innovatieve, slimme manieren om het werkgeversmerk te versterken? Met mijn meer dan 20 jaar ervaring heb ik veel organisaties geholpen om deze vragen in te vullen, maar ook om de doorstap naar de communicatie te maken.
Mijn specialisatie is het realiseren van een doelgericht en eigentijds beloningsbeleid. Ik ben de perfecte partner voor organisaties die medewerkers zien als hun belangrijkste kapitaal. Samen met mijn klanten, de organisatie èn medewerkers, ontwikkel ik een beloningsbeleid dat past bij hun persoonlijke situatie en de bedrijfsvoering. Uitgangspunt is het realiseren van oplossingen zonder de risico’s van onvoorspelbare kosten.
Ik bedien organisatie van 10 tot 10.000 medewerkers in diverse branches. De organisaties hebben allen één ding gemeen; zij hebben ‘goed werkgeverschap’ hoog in het vaandel.

Achtergrond
Ik ben al meer 20 jaar actief als consultant het gebied van moderniseren en flexibiliseren van arbeidsvoorwaarden. Ik ben in 2000 gestart als account-manager bij FreeBeans. Vanaf 2015, na de verkoop van FreeBeans, ben ik als consultant gaan werken bij verschillende organisaties w.o. Benify en Tasper. In 2017 ben ik gestart als zelfstandig ondernemer met mijn bedrijf Merknemers en ben verbonden aan HR-kiosk.