Aandelenopties

Datum laatste wijziging: 7 juli 2020  |  Trefwoorden: , , ,

Inhoud

  1. Inleiding
  2. Regeling excessieve beloningen
  3. Oude regeling
  4. Werkkostenregeling (WKR)
  5. Naslag
  6. Worden werknemersopties fiscaal aantrekkelijker?
  7. Wetsvoorstel aanscherping beloningsregels financiële ondernemingen

Inleiding

Een aandelenoptierecht is een recht om een of meer aandelen of daarmee gelijk te stellen rechten te kopen in de vennootschap van de werkgever of in een vennootschap waarmee de werkgever is verbonden. Onder verbonden vennootschap wordt verstaan:
  • een vennootschap waarin de werkgever voor ten minste een derde gedeelte belang heeft;
  • een vennootschap die voor ten minste een derde gedeelte belang heeft in de werkgever;
  • een vennootschap waarin een derde partij voor ten minste een derde gedeelte belang heeft, terwijl deze derde partij ook voor minimaal een derde gedeelte belang heeft in de werkgever.

Regeling excessieve beloningen

Vanaf 2013 worden excessieve vertrekvergoedingen (vertrekbonussen) - ook in de vorm van aandelen - van € 531.000 en hoger belast met 75% heffing bij de werkgever, lees meer hierover in Vertrekvergoedingen (excessief).

Oude regeling

Loonheffing

Vanaf 1 januari 2005 moet de werkgever loonheffingen berekenen over het werkelijk gerealiseerde voordeel op het moment van uitoefening of vervreemding van de optierechten. Als de werkgever de werknemer een bedrag in rekening heeft gebracht voor het optierecht, dan mag dit bedrag in mindering worden gebracht op het voordeel dat de werknemer heeft genoten. Dit kan echter nooit tot een negatieve looncomponent leiden.

Werkkostenregeling (WKR)

Vrije ruimte

Het gerealiseerde voordeel valt onder Overige kosten en voordelen in geld of loon in natura (vrije ruimte) of ze vallen onder het forfait. Zie Werkkostenregeling, Overige kosten en voordelen in geld of natura onder forfait.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Worden werknemersopties fiscaal aantrekkelijker?

Volgens welingelichte kringen heeft het kabinet de wens opties voor werknemers aantrekkelijker te maken. Staatssecretaris W. Bos van Financiën zal met een wetsvoorstel komen waarin staat dat werknemers vanaf 2020 uitstel van belastingheffing over de opties kunnen aanvragen.

Anno 2018 belast de fiscus werknemers die opties hebben op het moment van de ontvangst van de personeelsopties. Dat betekent dat deze werknemers al belasting moeten betalen voordat de opties iets hebben opgeleverd. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, kunnen werknemers kiezen wanneer zij de belasting willen betalen.

Wetsvoorstel aanscherping beloningsregels financiële ondernemingen

Medewerkers van financiële ondernemingen waarvan een deel van de vaste beloning uit aandelen bestaat, mogen die pas na vijf jaar verkopen. Dit moet ervoor zorgen dat perverse prikkels in de financiële sector worden tegengegaan en het vertrouwen in de financiële sector wordt vergroot. Financiële ondernemingen, zoals banken en verzekeraars, zijn straks ook verplicht om bij hun beloningsbeleid meer rekening te houden met hun maatschappelijke positie door van tevoren stakeholders te betrekken bij beloningsvoorstellen en daarover verantwoording af te leggen. (Bron: Rijksoverheid, 2 jul. 2020)