Kerstpakket

Datum laatste wijziging: 17 december 2019  |  Trefwoorden: , , ,

Inhoud

 1. Oude regeling
 2. Werkkostenregeling
 3. Naslag
 4. Hard werken ambtenaren niet beloond
 5. Kerstpakkettenonderzoek 2015
 6. 1 op de 5 werknemers krijgt geen kerstpakket
 7. Freelancers en ZZP-ers krijgen (eindelijk) kerstpakket
 8. Vrolijk kerstpakket december 2016
 9. Groot verschil kerstpakket vast en flex
 10. Vijf kerstpakketthema’s van 2017
 11. Kerstpakketten 2017 populairder dan in 2016
 12. Baas overschat waarde kerstpakket voor personeel
 13. Cadeaubon het perfecte geschenk

Oude regeling

Eindheffing

De werkgever betaalt over een kerstpakket tot € 70 ter gelegenheid 20% eindheffing. Is de waarde meer dan € 70 dan moet de werkgever gebruik maken van de regeling voor kleine verstrekkingen. In dat geval moet de werkgever tegen het gebruteerde tabeltarief eindheffing toepassen als de waarde in het economische verkeer maximaal € 136 per verstrekking is en in totaal maximaal € 272 per jaar.

Rekenvoorbeeld eindheffing kerstpakket

De werkgever geeft een werknemer een kerstpakket van 100 euro. De werkgever betaalt over € 70 een eindheffing van 20 procent, dus € 14. Over het restant van € 30 is de werkgever in het slechtste geval 108,3 procent eindheffing verschuldigd (€ 32,49). In totaal is € 46,49 aan eindheffing verschuldigd, zodat het kerstpakket uiteindelijk € 146,49 kost (Bron: Zibb).

Niet-werknemers

Geeft de werkgever aan uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers of een ZZP-er een kerstpakket, dan moet hij hiervoor een eindheffing betalen van 45% als het kerstpakket maximaal € 136 kost. Is de waarde hoger, maar maximaal € 272, dan is de eindheffing 75%.

Relatiegeschenk

Een kerstpakket aan een zakelijke relatie wordt gezien als een relatiegeschenk. Daarvoor geldt voor de werkgever een aftrekbeperking: de kosten en lasten die verband houden met deze relatiegeschenken of met representatie komen voor slechts 73,5% in aftrek.

Personeelsvereniging

Een kerstpakket voor het personeel wordt gezien als een geschenk in natura, waarover de werkgever eindheffing moet toepassen. Uitkeringen van personeelsverenigingen kunnen echter onbelast zijn. Dan kan dat toch ook voor een kerstpakket via de personeelsvereniging? Nee dus, uit jurisprudentie blijkt dat een kerstpakket van de personeelsvereniging belastbaar loon is voor de werknemers. Het kerstpakket is immers niet mogelijk zonder financiële bijdrage van de werkgever. Jammer dit alles, de Kerstman had het nog zo goed bedoeld.

Goed doel

Als werknemers de waarde van hun kerstgeschenk aan een goed doel willen geven, kan dit onder voorwaarde onbelast. Als een werknemer de waarde van zijn kerstpakket wil schenken aan een goed doel, kan dit onbelast zowel onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen als onder de werkkostenregeling, mits er binnen de WKR nog vrije ruimte over is.

De schenking moet dan wel aan twee voorwaarden voldoen:

 • de werkgever mag niet ná het verstrekken van het kerstpakket de waarde alsnog onbelast schenken. Er kan dan geen correctie meer plaatsvinden;
 • de onderneming moet het goede doel bepalen. De werkgever mag hierover uiteraard overleggen met de werknemers.

Werkkostenregeling

Vrije ruimte

In de werkkostenregeling valt het kerstpakket (inclusief BTW) onder het forfait, zie Werkkostenregeling, Overige kosten en voordelen in geld of natura onder forfait.

NB: Zie ook subrubriek Geschenk in natura.

Gebruikelijkheidstoets

Als de waarde van een kerstpakket meer dan 30% afwijkt van de waarde van pakketten die andere werkgevers in vergelijkbare omstandigheden geven, wordt het deel van de verstrekking dat meer dan gebruikelijk is tot het loon van de werknemer gerekend.

Kerstpakket voor derden

Kerstpakketten voor derden, zoals relaties, zijn in beginsel bij deze derden belast. De ontvanger moet dit dus zelf aangeven. De werkgever moet de relaties hierover informeren. 

Een andere mogelijkheid is dat de werkgever het kerstpakket voor relatie(s) voor zijn rekening neemt. Dit kan alleen als de werkgever hetzelfde kerstpakket dat de werknemers ontvangen, ook aan de relatie(s) verstrekt. Voor geschenken tot € 136 is dit 45%, voor duurdere geschenken 75%. 

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Hard werken ambtenaren niet beloond

Vakbond Abvakabo FNV vindt het een slechte zaak dat gemeenten bezuinigen op het kerstpakket voor hun ambtenaren of het zelfs geheel afschaffen. Uit een peiling (2014) bleek dat driekwart van de gemeenteambtenaren zo’n pakket ziet als een leuk extraatje of als blijk van waardering voor een jaar hard werken.

Kerstpakkettenonderzoek 2015

Alle jaren doet De Zaak onderzoek onder werknemers in het midden- en kleinbedrijf. Een ding is duidelijk: het kerstpakket wordt wel verwacht.

1 op de 5 werknemers krijgt geen kerstpakket

Zo’n 20% van alle werknemers krijgt geen kerstgeschenk van hun werkgever. Zonde, want de meerderheid van de werknemers is tevreden over het geschenk van de baas: 84% van de werknemers is er blij mee. Gemiddeld wordt er tussen de 25 en 49 euro uitgegeven aan een kerstcadeau. Werknemers denken overigens dat werkgevers minder uitgeven aan het kerstpakket dan het budget dat er feitelijk aan wordt besteed. Dit blijkt uit onderzoek door DJV Insights in opdracht van Tempo-Team.

Freelancers en ZZP-ers krijgen (eindelijk) kerstpakket 

Tentoo voerde een eindejaarsonderzoek uit onder freelancers en ZZP-ers. Hieruit blijkt dat veel freelancers geen kerstgeschenken ontvangen. Daarop stuurde Tentoo twee engelen langs een groot aantal van haar freelancers en gaven ze een kleine attentie weg. Dat dit erg werd gewaardeerd, blijkt uit de vele positieve reacties. Er waren wel bizarre cadeaus: Sexspeeltjes giftbox Zakje oploschocolade voor 1 kopje, Verroest gereedschap en Boxershort met naam van de opdrachtgever.

Vrolijk kerstpakket december 2016 

De meeste Nederlandse werknemers krijgen dit jaar een kerstpakket. Het signaal van waardering dat de werkgever hiermee probeert te geven is belangrijk. Helaas gaat dit nogal eens verkeerd en waardeert de ontvanger het cadeau niet.

Bij het geven van cadeaus gaan we vaak uit van onze eigen voorkeuren. Die projecteren we vervolgens op de ander en maken een keuze. Dat gaat vaak fout. We maken zelf fouten over onze eigen voorkeuren. Tel maar eens het aantal miskopen voor eigen gebruik door de boekenkast en kledingvoorraad te bekijken. Daarnaast schatten we de behoeften van de ander verkeerd in doordat we ons richten op de korte termijn van de gezelligheid van de december maand. Deze overschatting van de korte termijn doet bijvoorbeeld veel ingeblikte ragout, perziken op sap, cranberrycompote en asperges in een potje belanden in de uitgereikte levensmiddelendozen. De toename van het aantal verkoopadvertenties op het Internet vlak na Sinterklaas en Kerst spreekt ook boekdelen over deze projectie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt bovendien dat de waardering die werknemers gemiddeld geven aan het cadeau van de baas ruim 10 procent minder is dan de kosten die gemoeid zijn met het cadeau. (Bron: SEO, december 2016)

Red.: Opmerkelijk, in het artikel geen woord over de Werkkostenregeling.

Groot verschil kerstpakket vast en flex

Traditiegetrouw ontvangt 72 procent van de werknemers in vaste dienst een kerstpakket. Van de ZZP-ers krijgt slechts 21 procent een kerstpakket van hun opdrachtgever.

Bijna een derde van alle werknemers geeft de voorkeur aan het traditionele kerstpakket. Op de tweede plek staat de tegoed- of cadeaubon, waarbij de werknemer zelf een keuze mag maken. Hiervoor zou 27 procent van de mensen kiezen. Overigens wil 3 procent van de werknemers liever geen geschenk, maar een donatie door hun werkgever aan het goede doel. (Bron: Intelligence Group, 19 dec. 2016)

Vijf favoriete kerstpakketthema’s van 2017

Al in de negentiende eeuw gaven boeren hun knechten in december een kerstpakket als blijk van waardering, meestal een mand met eten en drinken. Tegenwoordig zijn de meeste foodpakketten themagericht en bevatten ze – naast eten – ook een heus cadeau.

De favoriete thema's 2017 luiden: 
 • Scandinavisch design
 • Ice en fire
 • Goede voornemens
 • Relaxing
 • Bedankt
(Bron en meer: Brisk, 28 sep. 2017)

Kerstpakketten 2017 populairder dan in 2016

Bart Poierrié van Kerstpakketten.nl ziet een groei van 25 procent ten opzichte van 2016. Verwacht wordt dit jaar 200.000 kerstpakketten te verkopen. ,,De economie trekt weer aan. Maar we zien ook dat de cadeaukaarten veel minder in trek zijn, van 20 procent een aantal jaar geleden tot nu slechts 5 procent.''

Ook zien ze bij de online kerstpakkettenshop dat de besteding omhoog gaat. Was die tien jaar geleden gemiddeld 35 euro, nu mag een pakket gemiddeld 50 euro kosten. ,,Er zijn zelfs uitschieters tot 150 euro. Dat was een paar jaar geleden ondenkbaar''. (Bron: AD, 27 okt. 2017)

Baas overschat waarde kerstpakket voor personeel

Driekwart van de werkgevers gaat er vanuit dat medewerkers heel graag een kerstgeschenk ontvangen, aldus een onderzoek van de ondernemersplatforms DeZaak.nl en MKBservicedesk.nl. Zou de baas dit jaar het kerstpakket echter overslaan, dan vindt slechts de helft van hen dat vervelend tot heel vervelend.

Cadeaukaarten zijn populairder dan vaak aangenomen. Werknemers noemen die 30 procent vaker dan werkgevers het ‘ideale kerstgeschenk’. Maar volgens de meeste bazen is de beste keuze nog altijd de typische doos of mand met een assortiment van etenswaren en praktische spulletjes. (Bron: Alles over HR, 27 okt. 2017)

Red.: Opmerkelijk zijn de verschillen tussen bovenstaande twee artikelen. Terwijl de een meldt dat cadeaukaarten minder in trek zijn, vindt de ander dat cadeaukaarten populairder zijn dan vaak wordt aangenomen. De verschillen zijn wellicht verklaarbaar als je bedenkt dat de een leverancier is van kerstpakketten en de andere bedrijven in alles begeleidt.

Cadeaubon het perfecte geschenk

Hoe goed ook bedoeld, de kans is aanwezig dat je het niet iedereen naar de zin kunt maken. Geen wonder dat een van de meest geliefde manieren in Nederland om iemand een cadeau te geven de cadeaubon is. Dat geldt voor het kerstpakket, verjaardagen e.d. Voor de cadeaubon zijn vijf goede redenen. (Bron en de vijf goede redenen: Personeelsnet, 28 okt. 2019)