Vrijwillige brandweer    Wervingspremie 


Werkruimte thuis

Datum laatste wijziging: 15 maart 2018  |  Trefwoorden: Werkruimte thuis, Werkkostenregeling, Vrije ruimte, Arbo, Beloningscomponenten

Inhoud

 1. Oude regeling
 2. Arbeidsomstandighedenbesluit
 3. Werkkostenregeling
 4. Naslag

Oude regeling (per 1-1-2015 vervallen)

Zelfstandige werkruimte onbelast

Werkruimte thuis is bijvoorbeeld een kantoor, werkkamer of studeerkamer in de woning van de werknemer. Voor deze regeling zijn woonwagens en woonschepen met een vaste standplaats of ligplaats ook een woning. Ook een atelier of andere ruimte die voor de uitoefening van de dienstbetrekking wordt gebruikt, is werkruimte.
Het moet gaan om een zelfstandig gedeelte van de woning et cetera. Een zelfstandig gedeelte houdt in dat de werkruimte bijvoorbeeld verhuurd zou kunnen worden, omdat deze beschikt over een eigen opgang of over eigen sanitair. Als de werkruimte niet zelfstandig kan worden gebruikt, is een vergoeding daarvoor belast.

Voorwaarden vrije vergoeding

Er zijn twee gevallen waarin er sprake kan zijn van een vrijgestelde vergoeding of verstrekking in verband met de kosten van werkruimte thuis:
 • de werknemer heeft buitenshuis een soortgelijke werkruimte. Een vergoeding of verstrekking voor de kosten van werkruimte behoort niet tot het loon als de werknemer in de werkruimte thuis 70% of meer van zijn arbeidsinkomen verdient;
 • de werknemer heeft buitenshuis geen soortgelijke werkruimte. Een vergoeding of verstrekking voor de kosten van werkruimte behoort niet tot het loon als de werknemer zijn arbeidsinkomen voor 70% of meer in of vanuit de werkruimte thuis verdient, en ook zijn arbeidsinkomen voor 30% of meer in de werkruimte thuis verdient.

Inrichting

De inrichting van een werkruimte* die de werkgever vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt, behoort bij zakelijk gebruik niet tot het loon als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • er is een gedagtekend schriftelijk contract tussen werkgever en de betrokken werknemer. De werkgever moet het contract bewaren bij de loonadministratie;
 • in het contract zijn de naam en het adres van de werknemer vastgelegd;
 • het contract bevat de dag of dagen in de week waarop de werknemer in de werkruimte thuis werkt;
 • per vijf kalenderjaren mocht niet meer dan € 1.815, inclusief BTW (waarde in het economische verkeer) onbelast worden vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld;
 • de werknemer werkt ten minste eenmaal per week gedurende de gebruikelijke werktijd voor de vervulling van zijn dienstbetrekking in de werkruimte met behulp van telematica zoals een telefoon of computer, zonder dat hij naar de arbeidsplaats buiten de woning reist.
* Zie ook subrubriek Telethuiswerken.

Arbeidsomstandighedenbesluit

Volgens het arbeidsomstandighedenbesluit moet de inrichting van de werkruimte aan de volgende eisen voldoen:
 1. de arbeidsplaats van een thuiswerker is zodanig ingericht, dat de werknemer zo veel mogelijk zittend en op een ergonomisch verantwoorde manier zijn werk kan doen. De werknemer heeft hiervoor een doelmatige zitgelegenheid en een doelmatig werkblad of een doelmatige werktafel tot zijn beschikking;
 2. op de arbeidsplaats zijn de nodige voorzieningen voor een doelmatige kunstverlichting aanwezig.

Werkkostenregeling

Vrij ruimte

Een vergoeding voor de kosten van een werkruimte in de woning van de werknemer of een verstrekking daarvan is belastbaar loon voor de werknemer. De werkgever kan deze vergoeding ook onderbrengen in het forfait, zie Werkkostenregeling, Overige kosten en voordelen in geld of natura onder forfait.

Inrichting

Voor een vergoeding, verstrekking of ter beschikking stellen van de inrichting van een werkruimte in de woning van de werknemer geldt het voornoemde. De regels voor werkruimte thuis gelden ook voor thuiswerkers.

Arbovoorzieningen

Alleen arbovoorzieningen op de thuiswerkplek zijn onbelast als deze voorzieningen voortvloeien uit het naleven van arbovoorschriften die passen binnen het arbeidsomstandighedenbeleid van de onderneming. De Belastingdienst geeft als voorbeelden: speciale voorzieningen op het gebied van het dag­ of kunstlicht, de beeldschermwerkplek of een speciale bureaustoel. Zie Werkkostenregeling, Gerichte vrijgestelde kosten.

Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit moet de inrich­ting van de werkruimte aan de volgende eisen voldoen:
 • de werkruimte van een thuiswerker is zodanig ingericht dat de werknemer zo veel mogelijk zittend en op een ergonomisch verantwoorde manier zijn werk kan doen. De werknemer heeft hiervoor een doelmatige zitgelegen­heid en een doelmatig werkblad of een doelmatige werk­tafel tot zijn beschikking;
 • in de werkruimte zijn de nodige voorzieningen voor een doelmatige kunstverlichting aanwezig. (Bron: Belastingdienst 2011)

Voorzieningen

Voorzieningen op de werkplek behoren onder de werkkostenregeling ook tot het loon, maar die voorzieningen worden veelal op een laag bedrag of zelfs op nihil gewaardeerd.

Bij een nihilwaardering is dus in feite sprake van een belastingvrije verstrekking. Voorbeelden van werkplek gerelateerde voorzieningen zijn een mobiele telefoon, de lunch in de bedrijfskantine, de laptop en de Blackberry, enzovoorts. Veel van deze voorzieningen worden op nihil gewaardeerd, te weten: ARBO-voorzieningen, kleine consumpties tijdens werktijd, de inrichting van de werkplek, een mobiele telefoon mits het zakelijk gebruik meer dan 10% van het totale gebruik is, een laptop mits het zakelijk gebruik 90% of meer is, werkkleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te werken, overige werkkleding die op de werkplek achterblijft, een voordeelurenkaart, bedrijfsfitness op de zaak, personeelsleningen voor de verwerving van een eigen woning of van een (elektrische) fiets of scooter.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Vrijwillige brandweer    Wervingspremie