Arbo


1. Arbo Platform Nederland   3 oktober 2009
17 april 2017  |  , ,
Samenwerking In maart 2003 heeft de overheid het startsein gegeven voor het Arbo Platform Nederland. Hierin gaan overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, Arbodiensten en ...

2. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Wettelijk verplicht om Arbobeleid te organiseren Wettelijke verplichtingen werkgever Wettelijke verplichtingen werknemer Arbodiensten Procedure risico inventarisatie; evaluatie (RI&E) ...

3. Arbocatalogi   29 juni 2010
27 juni 2021  |  ,
Inhoud Arbocatalogi, de opvolger van de Arboconvenanten Overleg Vertrouwen Door succes catalogi verdwijnen regels Staatssecretaris wil meer Arbocatalogi Ondersteuning Arbocatalogus weer actueel ...

4. Arboconvenant   3 oktober 2009
19 februari 2019  |  , , , ,
Inhoud Verplichting werkgevers Succes Adieu programma, welkom catalogi Arbocertificaten Campagne Werkbuddies RSS-feed Arbocatalogi beschikbaar op het Arboportaal Nieuwe certificatieschema’s voor ...

5. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... efficiëntie en productiviteit Griepgolf grote schadepost voor werkgevers Baten griepprik SER Arboplatform Zorgverzekeraars bevrijden wijkverpleging van lange controle termijn Stoelmassage en ...

6. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
16 september 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige Europese Arboregels Arboprofessionals Taak werkgever bij infectieziekten Baas wil fit personeel: dikke ...

7. Arbowet 2007   1 oktober 2009
19 december 2019  |  , ,
Inhoud Aanpassing wet Overige wijzigingen Arbowet 2007 Melding ongeval Bijna half miljoen werknemers met arbeidsongeval Aanpassing wet Op 1 januari 2007 is de Arbowet aangepast. Net als bij de ...

8. Boetes Arbo   16 februari 2019
19 december 2019  |  , , ,
Inhoud Overzicht boetes Arbo-wet Geen basiscontract arbodienstverlening? Direct een boete Boetes 2019 Overzicht boetes Arbo-wet De Arbo-boetes zijn als volgt gerangschikt: De omschrijving van de ...

9. 850.000 werknemers hebben geen pensioen (maar het is nog veel hoger!)   14 december 2018
14 december 2018  |  , , , ,
... Redactie: Het feit is dat ongeveer 70% van de beroepsbevolking het minimumloon (of iets daarboven) verdient. Deze groep bouwt (met inachtname van de franchise) slechts € 200,00 per ...

10. Administratie   12 maart 2018

... financiën, ICT, huishoudelijke dienst en de beveiligingsdienst. Externe berichtgeving aan: UWV, arbodienst, Belastingdienst, Kamer van Koophandel (alleen voor procuratiehouders i.c. werknemers ...

11. Afkoop pensioen 10% ineens   16 mei 2023
14 november 2023  |  , , , ,
... terecht komt. Als AOW-er betaal je over de eerste € 37.149 slechts 19% (2023) aan belasting. Daarboven betaal je 37%. Is het totale belastbare inkomen meer dan E 73.032 dan betaal je zelfs ...

12. Afstandsverklaring   10 september 2010
29 maart 2017  |  ,
... voor zijn risico en rekening zijn als de verzekeraar bij latere deelname aanvullende medische waarborgen stelt en er aanvullende verzwarende verzekeringsvoorwaarden zullen gelden; de werknemer ...

13. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Burgerlijk Wetboek Arbowet Overige wetten Instemming ondernemingsraad? Europa Alcoholslot Alcohol reden voor ontslag? Leeftijdsgrens consumptie alcohol verhoogd naar 18 jaar Alcoholbeleid ...

14. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... hebben tot nog toe de ontwikkelingen in de functionaliteit van robots kunnen bijhouden. (Bronnen: Arboportaal en Xpert, okt. 2016) 20 miljoen dollar voor AI-onderzoek LinkedIn-oprichter Reid ...

15. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... aan de ministers SZW en BZ eronder meer: Kunt u heel precies uiteenzetten welke wettelijke waarborgen van toepassing zijn op risicodekkingen die in een pensioenovereenkomst zitten? Kan een ...

16. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... Wat moet minimaal in de verwerkersovereenkomst komen te staan? De verwerkersovereenkomst moet waarborgen dat er wordt voldaan aan het realiseren van passende technische en organisatorische ...

17. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... door de overheid. De ombudsvisie moet de overheid ook helpen het burgerperspectief al te waarborgen bij het opstellen van richtlijnen voor gebruik van gegevens. (Bron: Nationale ombudsman, ...

18. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... scholingstrajecten. Om het effect hiervan te versterken en succes op de lange termijn te waarborgen start Gom met een nieuw initiatief. In september 2014 begint het bedrijf, samen met ...

19. Anderhalve meter   13 april 2020
13 september 2021  |  , ,
... aandacht zijn voor hygiëne, en de gezondheid en het welzijn van medewerkers moet beter worden gewaarborgd. Dit wordt op de korte termijn toegepast (totdat er een vaccin is) terwijl kantoren ...

20. Arbeidskosten   15 augustus 2018
14 september 2020  | 
... dienstverlening en de ICT. Denk ook aan kosten voor opleidingen, werving, werkkleding en arbovoorzieningen, zoals een helm of veiligheidsbril, eten en drinken en opleiding en ...

21. Arbeidsomstandigheden   20 maart 2009
28 december 2018  |  ,
De vele onderwerpen die onder de Arbeidsomstandighedenwet vallen, worden in de diverse subrubrieken belicht. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen):

22. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... gaat van 80 naar 70 procent van het laatstgenoten inkomen Periode 1981 - 2004 1994: de Arbowet wordt ingevoerd; 1996: Ziektewet wordt geprivatiseerd. Alleen uitzendkrachten en zwangere ...

23. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
20 december 2021  |  , , , , , , , ,
... 70 procent van het salaris Burn-out: werkgever mag loonsanctie derde ziektejaar verhalen op arbodienst MKB Nederland omarmt loondoorbetalingsplan Verbond Midden- en kleinbedrijf ontlasten ...

24. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... nakwam. De werkgever heeft op correcte wijze de werknemer opgeroepen voor het spreekuur bij de arbo-arts. Na enkele keren te zijn verschenen op het spreekuur, laat de werknemer het vervolgens ...

25. Arbeidsovereenkomst met minderjarige   19 oktober 2009
21 maart 2017  |  ,
... leeftijd minderjarig? Arbeidstijden Medeverantwoordelijkheid bij overtreden van arbeidstijden- of Arbowet Tot welke leeftijd minderjarig? Personen van 16 jaar en ouder mogen zelf een ...


Bekijk items: 1 tot 25 (650 totaal)