Asbest


1. Asbest   17 september 2019
27 januari 2021  |  ,
... Keurmerk geen garantie voor naleven wet Taaleis bij tijdelijke klus door buitenlandse werknemers Asbestziekte: is de Staat daarvoor aansprakelijk? Nieuwe eisen certificering Nieuwe ...

2. Arboconvenant   3 oktober 2009
19 februari 2019  |  , , , ,
... Arbocatalogi beschikbaar op het Arboportaal Nieuwe certificatieschema’s voor arbodiensten en asbestbedrijven Arboconvenant belastbaar of onbelaste voorzieningen? Verplichting werkgevers In ...

3. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... op het gebied van certificatie en registratie voor bijvoorbeeld vuurwerkdeskundigen, asbest verwijderaars en duikarbeid. (Bron: Kamerbrief, 24 apr. 2020) Aan de slag voor gezondheid ...

4. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... worden. Hiervoor is een commissie ingesteld. Het nabestaandenbegrip in de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 (TAS) wordt in 2019 uitgebreid, kosten circa € 150.000. Voor de ...

5. Beroepsziekte   31 maart 2010
28 juli 2021  |  , , ,
... in de vorm van een eenmalig uit te keren vast bedrag, vergelijkbaar met het bedrag dat asbest- en OPS-slachtoffers* ontvangen. (Bron en meer: AWVN, 29 jul. 2020) * Organisch ...

6. Certificering   5 januari 2018
26 februari 2019  |  , ,
... zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de certificatie van arbodiensten, kraanmachinisten, duikers en asbestverwijdering. De nieuwe voorschriften houden in dat certificerende instellingen moeten ...

7. Gevaarlijke stoffen   26 januari 2017
31 maart 2021  |  , ,
... Gevaarlijke stoffen, waar komen ze voor? Veiligheid rondom (vloei)stoffen laat te wensen over Asbestziekte; is de Staat daarvoor aansprakelijk? Asscher pleit voor verlenging verjaringstermijn ...

8. Inleiding   1 januari 2012
17 oktober 2023  |  , , , , , ,
... Keurmerk geen garantie voor naleven wet De Inspectie SZW haalt onder andere de ervaringen in de asbestsector en de ervaringen met het SNA-keurmerk in de uitzendsector aan. Uit de ...

9. Inspectie SZW   28 april 2009
8 december 2021  |  , , ,
... mondelinge melding verplicht); het melden van andere meldingsplichtige informatie, bijvoorbeeld asbestverwijdering, kinderarbeid of duikarbeid; het indienen van klachten over de ...

10. Kledingvoorschrift   8 mei 2013
16 juni 2020  |  , , , , , , ,
... omdat een man weigerde zijn baard af te scheren. Dat was noodzakelijk omdat hij de opleiding tot asbestverwijderaar volgde waarbij het dragen van een veiligheidsmasker noodzakelijk is en ...

11. Smartengeld   20 maart 2009
19 januari 2020  |  , , , ,
... omdat ze door letsel niet of weinig kunnen werken. Andere groepen slachtoffers - des-slachtoffers, asbestslachtoffers en overlevenden van de Volendambrand - hebben van de politiek wel een ...

12. Veranderingen 2018   25 juli 2017
27 oktober 2018  |  ,
... zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de certificatie van arbodiensten, kraanmachinisten, duikers en asbestverwijdering. Zie HR-kiosk Asielzoekers Asielzoekers in de EU moeten overal op dezelfde, ...

13. Vergrijzing bevolking   4 januari 2014
6 december 2020  |  , , ,
... levensverwachting. Een deel is toe te schrijven aan de arbeidsomstandigheden. Het werken met asbest en in mijnen zorgt voor een lagere levensverwachting. In de ontwikkelde landen neemt door ...

14. Vergunningen   27 februari 2013
30 augustus 2020  |  , , ,
... Buitenlandse werknemers die hier tijdelijk aan de slag gaan in bepaalde risicovolle beroepen als asbestverwijderaar of kraanmachinist, moeten vanaf 1 juli 2013 de Nederlandse taal voldoende ...

15. Asbestziekte; is de Staat daarvoor aansprakelijk?   14 juni 2017
15 juni 2017  | Jurisprudentie & Dirkzwager  | Fred Barkhuis  | , , ,
... toezichtsfalen bij de Arbeidsinspectie zodat de Staat niet aansprakelijk is voor het ontstaan van asbestziekte (mesothelioom) bij het ...

16. Forse asbestboete voor bedrijf uit Epe   3 februari 2020
6 februari 2020  | Inspectie SZW  | Fred Barkhuis  | , , ,
Een bedrijf uit Epe heeft van de Inspectie SZW een asbestboete gekregen van € 43.500. Wat er wel in orde was, heeft de redactie HR-kiosk niet kunnen achterhalen.

17. Toch maatregelen om asbest te verwijderen   22 oktober 2019
23 oktober 2019  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , , ,
Het kabinet wil toch het aantal asbestdaken terugdringen. Een wetsvoorstel voor een verbod op asbest in daken werd eerder dit jaar door de Eerste Kamer verworpen. Evenwel, in oktober 2019 kondigt ...

18. Tata Steel gaat beter om met asbestslachtoffers   17 september 2019
19 september 2019  | Volkskrant / ANP  | Fred Barkhuis  | , , ,
Staalfabrikant Tata Steel buigt beleid inzake de slachtoffersoffers radicaal om. Voormalige werknemers of nabestaanden hoeven voortaan geen langdurige procedures meer te volgen om een ...

19. Beoordeling van methoden in de asbestverwijdering   4 juni 2020
8 juni 2020  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , ,
Partijen die nieuwe werkwijzen hebben ontwikkeld in de asbestsanering, kunnen het verzoeken die te beoordelen.

20. Eerste Kamer niet akkoord met verbod asbestdaken   5 juni 2019
6 juni 2019  | NOS e.a.  | Fred Barkhuis  | , , ,
Een meerderheid van de senaat stemde tegen een wetsvoorstel dat asbestdaken per 2028 verbiedt. Senatoren vrezen dat het verwijderen van deze daken te veel kosten voor bewoners met zich meebrengen ...

21. Nieuwe certificatieschema’s voor arbodiensten en asbestbedrijven   21 december 2018
24 december 2018  | Arboportaal  | Fred Barkhuis  | , ,
Op 5 en 6 december zijn de eerste schema’s – voor Arbodiensten en Asbest procescertificatie – gepubliceerd die door de Raad voor Accreditatie (RvA) geschikt zijn bevonden om onder ...

22. Keurmerk geen garantie voor naleven wet   29 januari 2015
2 februari 2015  | Inspectie SZW  | Fred Barkhuis  | 
De Inspectie SZW haalt onder andere de ervaringen in de asbestsector en de ervaringen met het SNA-keurmerk in de uitzendsector aan. De toezichthouders zien als een van de mogelijke oorzaken van ...

23. Nieuwe eisen certificering   5 januari 2018
8 januari 2018  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , , ,
... zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de certificatie van arbodiensten, kraanmachinisten, duikers en ...

24. Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW   29 maart 2013
1 april 2013  | Min SZW  | Fred Barkhuis  | 
Buitenlandse werknemers die hier tijdelijk aan de slag gaan in bepaalde risicovolle beroepen als asbestverwijderaar of kraanmachinist, moeten vanaf 1 juli 2013 de Nederlandse taal voldoende ...

25. Uitbreiding nabestaandenbegrip TAS   19 september 2019
20 september 2019  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , ,
Het nabestaandenbegrip in de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 (TAS) wordt in 2019 uitgebreid. Dit sluit aan bij het nabestaandenbegrip in het burgerlijk wetboek. Deze aanpassing kost ...


Bekijk items: 1 tot 25 (26 totaal)