Bedrijfsarts


1. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... En op ziekte rust een opzegverbod. De zaak lag iets genuanceerder, de werkgever had nagelaten de bedrijfsarts in het probleem te betrekken, zie de betreffende rechtspraak d.d. 27 februari 2012. ...

2. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... re-integratie speciaal voor werknemers met hersenletsel, hun werkgevers en professionals zoals bedrijfsartsen, heeft de Hersenstichting de website www.werkenmethersenletsel.nl ontwikkeld: een ...

3. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... werknemer moet langer dan 13 weken maar korter dan 68 weken ziek zijn geweest en de Arbo-arts (bedrijfsarts) moet de aanvraag ondersteunen met een verklaring. Voor de werkgever is het ...

4. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... is dat de werkgever is deze ingewikkelde kwestie goede contacten onderhoudt met het UWV en de bedrijfsarts. Ook zijn er juristen die in deze materie gespecialiseerd zijn. Vrijwillige ...

5. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... Clean desk policy Maand Van Het Bewegen EVI Groep biedt Arbodienstfranchise Vrije toegang tot bedrijfsarts Gevolgen vernieuwde arbowet voor de werkgever Laagopgeleide werknemers praten mee ...

6. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... (BHV’er) in huis. Dat stelt de Arbowetgeving tenslotte verplicht. Ook is een bedrijfsarts verplicht, maar organisaties mogen zo’n arts extern inhuren. Daarnaast zijn er ...

7. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... werkgever en werknemer nog wel een gesprek voeren over re-integratie zonder tussenkomst van de bedrijfsarts? Reden voor de Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven (NVAB) (Audicien = ...

8. Begrip en diverse onderwerpen   28 maart 2018
28 februari 2023  |  ,
... een juiste werkplek bieden. Dat al in de eerste periode waarin een werknemer ziek is een bedrijfsarts moet worden ingeschakeld is volgens VNO-NCW ‘volstrekt onnodig’. “Werkgever en ...

9. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... verdwijnen de lagere percentages zelfs helemaal. Bedrijfsgezondheid De onafhankelijkheid van de bedrijfsarts, vrije toegankelijkheid voor werknemers en de relatie met de reguliere ...

10. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... worden in 2017 verlaagd. Arbowet Veranderingen hebben vooral betrekking op de rol van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker. Onder meer: Werknemers moeten de bedrijfsarts kunnen ...

11. Beroepsziekte   31 maart 2010
28 juli 2021  |  , , ,
... claimen schade na ziekte niet Overzicht beroepsziekten Regeling nodig voor beroepsziekte Bedrijfsartsen herkennen beroepsziekten niet Beroepsziekten in Cijfers 2014 Preventie ...

12. Boetes Arbo   16 februari 2019
19 december 2019  |  , , ,
... over de begeleiding van werknemers die door ziekte niet kunnen werken: € 750 De werkwijze van de bedrijfsarts is niet opgenomen in het basiscontract: € 1.500 Bedrijfsarts Geen doeltreffende ...

13. Burn-out   3 oktober 2009
1 april 2021  |  , ,
... is het belangrijk om in een vroegtijdig stadium actie te ondernemen tegen een burn-out. Volgens bedrijfsarts Rob Hoedeman van HR- en arbodienstverlener 365 zijn er drie fases te onderscheiden: ...

14. Cijfers landelijk en bedrijven   26 mei 2019
13 december 2023  |  , , ,
... er door de lockdown en kerstvakantie toch al meer mensen thuis zaten”, zegt Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare. Vooral in de gezondheidszorg (6,7 ...

15. Coronavirus   24 februari 2020
28 oktober 2020  |  , , , , , , , , ,
... een werknemer waarvan hij vermoedt dat deze besmet is met het coronavirus, door te sturen naar de bedrijfsarts of arbodienst Informatie VNO-NCW over het Coronavirus voor ondernemers Op de site ...

16. Diabetes   15 november 2016
9 maart 2017  |  ,
... congres 'Diabetes & Werk' in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Het congres is bedoeld voor bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, diabetesverpleegkundigen, Arbo-professionals en HR managers. ...

17. Drugs   20 mei 2015
4 september 2020  |  ,
... En op ziekte rust een opzegverbod. De zaak lag iets genuanceerder, de werkgever had nagelaten de bedrijfsarts in het probleem te betrekken, zie de betreffende rechtspraak. De case maakt ...

18. Eigenrisicodrager ZW   13 juni 2013
14 april 2018  |  , , ,
... voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet. Krijgt de werkgever u, medewerker, bedrijfsarts of de arbodienst te maken met agressief gedrag of een ernstige misdraging van een ...

19. Europese wetgeving   27 februari 2013
7 april 2021  |  , , ,
... wordt, moet van zijn werkgever terug naar Nederland reizen om zich te laten onderzoeken door een bedrijfsarts. Dat is echter in strijd met de Europese regelgeving. (Bron: PW, 29 mrt. 2021) Ga ...

20. Evaluatie, onderzoek en acties duurzame inzetbaarheid   12 november 2016
24 januari 2019  |  ,
... heeft Van Oortmarssen gevolgd hoe de (langdurig) zieke werknemer, de leidinggevende en de bedrijfsarts omgaan met re-integratie. Een deel van de werknemers en leidinggevenden neemt ...

21. Gelijke behandeling bij handicap of ziekte   22 januari 2011
29 januari 2021  |  , ,
... collega’s te voorkomen. De functie van werk tijdens en na ziekte wordt onderschat. Eric Velzing, bedrijfsarts: 'Werk fungeert als medicijn. Veel werkgevers gaan er ten onrechte vanuit dat ze ...

22. Gevaarlijke stoffen   26 januari 2017
31 maart 2021  |  , ,
... stoffen Iemand at groente en fruit uit eigen tuin en heeft nu leukemie Bedrijven en bedrijfsartsen ontduiken wet veilig werken kankerverwekkende stoffen Een miljoen Nederlanders ...

23. Hersteldverklaring   28 februari 2014
28 februari 2024  |  , ,
... meeste gevallen is er weinig geregeld. Een werknemer meldt zich al dan niet op aanwijzing van de bedrijfsarts weer op het werk of kondigt zijn terugkeer aan. Het lijkt eenvoudig maar uit de ...

24. Individuele maatregelen   18 maart 2020
3 mei 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... maar ze zijn minder betrouwbaar dan de PCH-tests die de GGD’s gebruiken. Werkgevers moeten een bedrijfsarts inschakelen om de tests te laten afnemen. Ook moeten de artsen een positief ...

25. Kantoortuin   30 september 2016
21 september 2021  |  ,
Inhoud Product jaren 70 Gebrek aan flexibiliteit verpest productiviteit Psychologisch onderzoek Samenvatting voor en nadelen Werkomgeving matcht niet met ons brein en duurzame inzetbaarheid Zorgt ...


Bekijk items: 1 tot 25 (124 totaal)