Veranderingen 2020    Veranderingen 2022 


Veranderingen 2021

Datum laatste wijziging: 29 augustus 2019  |  Trefwoorden: Veranderingen, 2021

In alfabetische volgorde

NB: per alinea wordt de lezer desgewenst via een URL verbonden met een meer uitgebreide tekst/cijfers in HR-kiosk.

Inburgering

In augustus 2019 starten de pilots die input geven voor het nieuwe inburgeringsstelsel dat op 1 januari 2021 in werking treedt

Inkomsten Belasting

Vanaf 1 januari 2021 geldt een tweeschijvenstelsel:
  1. een basistarief van 37,05 procent.
  2. een toptarief van 49,5 procent voor inkomens boven € 68.507.

Studiekosten

De studietoeslag per maand is straks overal hetzelfde, circa € 300. De uitvoering van de individuele studietoeslag blijft bij gemeenten. Zij mogen alvast vooruitlopen op de wetswijziging die per 1 januari 2021 ingaat.

ZZP

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) wordt per 1 januari 2021vervangen door een nader vast te stellen regeling/wet. Per zelfde datum vervalt het zogeheten moratorium (opschorting).

Eveneens per 1 januari 2021 komt er voor ZZP-ers een minimumtarief van 16 euro per uur.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Veranderingen 2020    Veranderingen 2022