Veranderingen 2020    Veranderingen 2022 


Veranderingen 2021

Datum laatste wijziging: 29 augustus 2019  |  Trefwoorden: Veranderingen, 2021

In alfabetische volgorde

NB: per alinea wordt de lezer desgewenst via een URL verbonden met een meer uitgebreide tekst/cijfers in HR-kiosk.

Wet Franchise  

Als de Wet Franchise definitief in werking is getreden, zal deze wet direct gelden voor alle franchiseovereenkomsten die na 1 januari 2021 worden gesloten. Bestaande franchiseovereenkomsten zullen indien nodig aangepast moeten worden. Voor sommige verplichtingen (zoals goodwill, het concurrentiebeding en het doorvoeren van wijzigingen) geldt dat die uiterlijk per januari 2023 in lijn moeten zijn gebracht met de Wet Franchise. 

Inburgering

In augustus 2019 starten de pilots die input geven voor het nieuwe inburgeringsstelsel dat op 1 januari 2021 in werking treedt

Inkomsten Belasting

Vanaf 1 januari 2021 geldt een tweeschijvenstelsel:
  1. een basistarief van 37,05 procent.
  2. een toptarief van 49,5 procent voor inkomens boven € 68.507.

Studiekosten

De studietoeslag per maand is straks overal hetzelfde, circa € 300. De uitvoering van de individuele studietoeslag blijft bij gemeenten. Zij mogen alvast vooruitlopen op de wetswijziging die per 1 januari 2021 ingaat.

ZZP

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) wordt per 1 januari 2021vervangen door een nader vast te stellen regeling/wet. Per zelfde datum vervalt het zogeheten moratorium (opschorting).

Eveneens per 1 januari 2021 komt er voor ZZP-ers een minimumtarief van 16 euro per uur.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Veranderingen 2020    Veranderingen 2022