Europa    UBO-register 


Nederland

Datum laatste wijziging: 1 december 2020  |  Trefwoorden: Nederland, Belastingontwijking

Inhoud

 1. Belastingplan 2016
 2. Zwartspaarders tonen op het allerlaatste moment berouw
 3. Argwaan
 4. ABN AMRO verhult namen belastingontwijkers
 5. Nederland aan kop als belastingparadijs
 6. Belastinglobby paait regering
 7. Verboden belastingroute ook in Nederland opgezet
 8. Verhoren belastingontwijking na verkiezing
 9. 1 miljard voor schatkist wegens aanpak buitenlands vermogen
 10. 2000 meldingen bij fiscus over belastingfraude particulieren
 11. Aanpak van belastingontduiking
 12. Fiscus stuurt 650 brieven naar rekeninghouders Zwitserse bank
 13. Kluswerkzaamheden alsnog belast
 14. Geen inkeerregeling zwartspaarders meer per 2018
 15. Vermogen stoppen in gezamenlijk fonds
 16. Nieuwe regering pakt brievenbusfirma's harder aan
 17. Baker Tilly Berk grossierde in risicovolle belastingconstructies
 18. Inkeerregeling nieuw leven ingeblazen
 19. Nederland belastingparadijs?
 20. Laatste KB Lux zwartspaarders de pineut
 21. Fiscale deals met multinationals op de schop
 22. Hof vernietigt naheffingen zwartspaarders
 23. Kabinet pakt belastingontwijking en belastingontduiking aan
 24. Nederlandse aanpak brievenbusfirma's werkt niet
 25. FIOD zit zwartspaarders op de hielen
 26. Luxe boot ideaal witwasvehikel
 27. Nederland in top 5 van fiscale dieven
 28. Shell hoeft zich nergens voor te schamen
 29. Kabinet doet te weinig tegen belastingontwijking
 30. In witwassen gaan miljarden om
 31. Kamer wil multinationals horen over belasting
 32. Aangifte tegen Nederlandse banken wegens witwassen
 33. 3.655 miljard euro via Nederlandse brievenbusfirma's weggesluisd
 34. Wetsvoorstellen tegen belastingontduiking
 35. Jaarbericht FIOD 2018, de stille revolutie in de financiële opsporing
 36. Brussels onderzoek naar belastingdeal Nike
 37. Belastingontduiking kost Nederland 22 miljard euro per jaar
 38. Banken moeten samenwerken om witwassen te voorkomen
 39. Kennisloket bijstandsfraude met buitenlands vermogen
 40. Maatregelen witwassen in Amsterdam 2019
 41. Shell spreekt met de Tweede Kamer
 42. Belastingafspraak Shell kostte 893 miljoen
 43. Shell erkent, geen winstbelasting betaald
 44. Ook Philips en Akzo Nobel betalen geen of nauwelijks winstbelasting
 45. Gezamenlijke aanpak witwassen
 46. Wetsvoorstel melding grensoverschrijdende constructies
 47. Einde maken aan hybridemismatches
 48. Clubs betaald voetbal geen klant meer van Rabobank
 49. Eindelijk, multinationals gaan normaal belasting betalen
 50. Belastingontwijking 2016
 51. Bijna 13 miljard euro witgewassen in Nederland
 52. Banken vechten om personeel voor antiwitwasbeleid
 53. Belastingklimaat Nederland kost wereld jaarlijks 22 miljard euro
 54. ABN AMRO zet in op opsporing fraude en witwassen
 55. Explosieve toename aantal witwaszaken
 56. Basispakket moet belastingheffing voor multinationals eerlijker maken
 57. Brussel tikt Nederland op vingers over witwassen
 58. Nieuwe bronbelasting op dividendstromen
 59. Brussel sleept Nederland voor EU-hof om niet-naleven witwaswet
 60. Niet beantwoorden van vragen bevestigt vermoeden van belastingfraude
 61. Banken richten speciale organisatie op voor opsporen witwaspraktijken
 62. Grote ondernemingen koesteren in plaats van wegduwen
 63. Inperken wettelijk fiscaal verschoningsrecht
 64. Philips gaat belastingafdracht per land bekendmaken
 65. Wetsvoorstel aanpak witwassen
 66. Inkeerregeling vergroot belastingopbrengst, ook op langere termijn
 67. Informatie tipgever over zwartspaarders mag niet worden gebruikt
 68. Vanaf 2021 contante giften niet langer aftrekbaar

Belastingplan 2016

Belastingontwijking door Directeur-grootaandeelhouder (DGA) verder worden bestreden.

Zwartspaarders tonen op het allerlaatste moment berouw

Ruim 12.000 zwartspaarders hebben hun verzwegen bankrekening alsnog opgebiecht bij de Belastingdienst. En dat levert de schatkist naar verwachting 900 miljoen euro op. Zwartspaarders met verborgen vermogen konden tot 1 juli gebruik maken van een inkeerregeling. Ze hoefden dan geen boete te betalen over het over de ontdoken belasting. De normale belasting moest natuurlijk wel worden betaald.

De meeste zwartspaarders waren 50-plus en wilden volgens het ministerie af van de steen in hun maag. Wie na 1 juli alsnog een verzwegen rekening opbiecht, komt er minder goed vanaf: die moet een boete van 30 procent over de ontdoken belasting betalen. Vanaf 1 juli 2015 wordt de boete nog eens verhoogd, naar 60 procent.

Argwaan

Zeer vermogende Nederlanders krijgen vanaf 2014 specifieke aandacht van de Belastingdienst, geheten Team Zeer Vermogende Personen (ZVP), een speciale afdeling van de fiscus. Dat team zal ook in 2016 nog actief zijn. Aldus de halfjaarsrapportage van de Belastingdienst. Staatssecretaris Wiebes voegt er fijntjes aan toe dat het speciale team vooral is bedoeld als dienstverlening (?).

ABN AMRO verhult namen belastingontwijkers

ABN AMRO helpt klanten via dochterondernemingen in het buitenland om af te schermen dat ze eigenaar zijn van vennootschappen in belastingparadijzen. Dat hebben Trouw en het Financieele Dagblad (FD) bekendgemaakt op basis van de Panama Papers die zij in bezit hebben. De buitenlandse dochters van ABN treden op als aandeelhouder in naam om te verhullen wie de echte eigenaren van het bedrijf zijn, zogeheten nominee shareholders. (Bron: De Telegraaf, 11 apr. 2016)

Gerrit Zalm, bestuursvoorzitter van ABN Amro, ziet geen reden te stoppen met de constructie waarmee de bank via een dochterbedrijf helpt met het beheer van vermogen in belastingparadijzen. "We kennen van iedere rekening de persoon die erachter zit, die informatie delen we met alle bevoegde autoriteiten. We weten niet of ze al hun vermogen ook opgeven aan de Belastingdienst".

Nederland aan kop als belastingparadijs

Van alle EU-landen biedt Nederland internationale bedrijven het ruimste aanbod aan mogelijkheden voor belastingontwijking. Dat stelt Oxfam Novib in haar nieuwe rapport over belastingontwijking en de rol van Nederland hierbij.

Nederland loopt door belastingontwijking naar schatting 5,5 miljard euro mis doordat Nederlandse bedrijven zelf jaarlijks 1,5 miljard euro aan belasting ontwijken en 4 miljard euro door mee te doen aan wereldwijde fiscale concurrentie.

Belastinglobby paait regering

De bemoeienis van het Nederlandse bedrijfsleven met het belastingbeleid van de overheid gaat veel verder dan gangbare belangenbehartiging.

Uit de stukken, die ze via een zogeheten Wob-verzoek los wisten te krijgen van de overheid, zou blijken dat werkgeverskoepel VNO-NCW, de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en de American Chamber of Commerce in Nederland in de praktijk meebepalen welk belastingbeleid het kabinet voert. Vooral met VNO-NCW zou het ministerie van Financiën "intensief samenwerken".

SOMO en Oxfam zien hiermee opnieuw bevestigd dat Nederland een belastingparadijs is. De overheid gunt op basis van de verkeerde belangen belastingvoordelen aan grote internationale bedrijven, stellen ze.

Verboden belastingroute ook in Nederland opgezet

Medewerkers van belastingadvieskantoor Baker Tilly Berk hebben jarenlang dubieuze belastingconstructies voor Nederlandse ondernemers opgezet via onder meer Cyprus en de Britse Maagdeneilanden. In ten minste een van de gevallen was daarbij sprake van belastingontduiking. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant (2 juli 2016).

Eerder kwam het accountantskantoor al negatief in het nieuws. In 2014 schreef Baker Tilly Berk dat het mogelijk betrokken was bij een fiscaal ontoelaatbare structuur. Bestuursvoorzitter Romke van der V. trad om die reden terug. Een belastingadviseur van het kantoor met een leidende rol werd op non-actief gesteld en van enkele medewerkers werden bevoegdheden ingeperkt.

Verhoren belastingontwijking na verkiezing

Bij haar onderzoek naar belastingontwijking in Nederland, begint een speciale parlementscommissie na de verkiezingen met de eerste verhoren. Dat verklaarde de voorzitter van de commissie, PvdA-Kamerlid Ed Groot.

Het gaat om de eerste zogenoemde parlementaire ondervragingscommissie die de Tweede Kamer in het leven heeft geroepen. Deze mini-enquête is, na een parlementaire enquête, het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Kamer kan inzetten. Getuigen zijn verplicht op te komen dagen en worden onder ede gehoord.

De commissie, die bestaat uit regeringspartij PvdA en verder SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie, wil personen horen die mogelijk betrokken zijn bij het ontwijken of ontduiken van belastingen. Het gaat bijvoorbeeld om brievenbusfirma's en adviseurs die constructies bedenken waarmee particulieren hun vermogen wegsluizen. (Bron: De Telegraaf, 14 dec. 2016)

1 miljard voor schatkist wegens aanpak buitenlands vermogen

Volgens de belastingdienst werpt de geïntegreerde aanpak om afgezonderde particuliere vermogens (APV) op te sporen, zijn vruchten af. Voor de schatkist is sinds 2010 een miljard euro (gemiddeld 143 miljoen per jaar) opgehaald.

Een deel van de zaken die de projectgroep APV tot nu toe behandelde, was het gevolg van de inkeerregeling. Deze regeling biedt de gelegenheid de aangifte vrijwillig te verbeteren en eerder verzwegen inkomsten of vermogen alsnog aan te geven. Zo meldden zich inmiddels 347 APV-inkeerders met een vermogen in APV's van minimaal 400 miljoen euro. (Bron: FinTool, 23 dec. 2016)

2000 meldingen bij fiscus over belastingfraude particulieren

De Belastingdienst heeft in 2016 zeker 2000 tips binnengekregen van mensen die hun baas, familielid of buurman wilden verklikken. Dat blijkt uit cijfers van de Belastingdienst die BNR heeft opgevraagd. Het gaat om het aantal meldingen dat bij de Afdeling Particulieren van de Belastingdienst zijn binnengekomen. Denk hierbij aan tips over inkomstenbelasting. Het gaat specifiek niet over belastingontduiking door bedrijven.

In veel gevallen lijkt een persoonlijk motief mee te spelen bij de melding. Bij meer dan de helft van de meldingen blijkt er namelijk voor de fiscus geen reden te zijn om verdere actie te ondernemen. De andere zaken kunnen vaak worden afgedaan met extra informatieverstrekking door de belastingplichtige. Slechts in enkele gevallen leidde een melding ook daadwerkelijk tot een navordering. (Bron: BNR, 5 jan. 2017)

Aanpak van belastingontduiking

In een brief aan de Tweede Kamer d.d. 17 jan 2017 schrijft staatssecretaris Wiebes onder meer het volgende: 'Naast de internationale aanpak zie ik noodzaak tot het treffen van nationale maatregelen in de aanpak van belastingontduiking. Naar aanleiding van de berichtgeving over de Panama Papers heb ik al besloten de op te leggen boete over niet aangegeven box 3-inkomen bij inkeer per 1 juli 2016 te verhogen van 60% naar 120% van de na te vorderen belasting. Echter, een verdere aanscherping is op zijn plaats.'

Meer concreet noemt hij de volgende aandachtspunten:
 • Afschaffen van de inkeerregeling
 • Aanpakken aandelen aan toonder
 • Inperking verschoningsrecht
 • Openbaarmaking van vergrijpboeten aan deelnemers
 • Constructiebestrijding in de invordering

Fiscus stuurt 650 brieven naar rekeninghouders Zwitserse bank

De Belastingdienst heeft deze week ruim 650 brieven gestuurd naar rekeninghouders van de Zwitserse bank Credit Suisse. Eerder deze maand startte de FIOD onderzoeken naar tientallen personen die worden verdacht van belastingfraude en hun in totaal vele miljoenen euro's buiten het zicht van de autoriteiten hebben gestald op bankrekeningen bij deze bank.

De Belastingdienst verzoekt klanten van Credit Suisse in deze brieven, om hun vermogens voor zover zij dat nog niet hebben gedaan op te geven in hun aangifte inkomstenbelasting 2016. Ook worden zij verzocht hun eerdere aangiften zo nodig te verbeteren. (Bron en meer: Accountancyvanmorgen, 19 apr. 2017)

Kluswerkzaamheden alsnog belast

X krijgt de Belastingdienst op zijn dak. Vastgesteld is dat X stortingen doet op zijn bankrekening en maandelijks € 700 huur betaalt. In zijn belastingopgave geeft X aan geen inkomsten te hebben. Na aandringen van de inspecteur dient X een herziene aangifte in met een geschat inkomen van € 6.000. De inspecteur acht dit onvoldoende en corrigeert het 'resultaat uit overige werkzaamheden' op € 20.000.

X gaat in beroep en daarna in hoger beroep. Helaas voor X, het hof verklaart het hoger beroep van X ongegrond en bevestigt de uitspraak van de rechtbank d.d. 3 maart 2017. De proceskosten hoeft X niet te betalen.

Geen inkeerregeling zwartspaarders meer per 2018

De regeling waarmee zwartspaarders korting op hun boete kunnen krijgen als ze alsnog hun vermogen opgeven bij de Belastingdienst, verdwijnt per 1 januari 2018. Dat heeft demissionair staatssecretaris Wiebes middels een kamerbrief d.d. 12 juli 2017 laten weten. De afschaffing van de inkeerregeling wordt in het Belastingplan 2018 opgenomen.

Vermogen stoppen in gezamenlijk fonds

Sinds de verhoging van het belastingtarief op spaartegoeden van meer dan € 100.000 begin 2017, zoeken rijke Nederlanders legale manieren om minder belasting te betalen. Dit doen zij door hun geld is een 'fonds voor gemene rekening' onder te brengen om dat vervolgens samen te beleggen. Deze constructie, waaraan geen notaris te pas hoeft te komen, bestaat al sinds 1969.

Het belastingvoordeel wordt behaald door een verschil in het belasten van het rendement. In box 3 wordt het rendement belast dat vooraf is bepaald door de wet, terwijl in box 2 alleen het uitgekeerde rendement wordt belast. Mede dankzij de lage spaarrente kan dat een flink voordeel opleveren voor mensen met een vermogen van meer dan € 100.000.

Het fonds hoeft niet in het Handelsregister worden ingeschreven. De eigenaren van het geld kunnen daardoor niet worden achterhaald. En dat kan gezien de aankomende wetswijziging - zie UBO-register - voor velen interessant zijn. (Bron: NOS e.a., aug. 2017)

Nieuwe regering pakt brievenbusfirma's harder aan

Het nieuwe kabinet wil strenger optreden tegen bedrijven die zich alleen op papier in Nederland vestigen om zo belastingvoordelen te genieten. De Nederlandsche Bank en de Belastingdienst krijgen ruimere bevoegdheden om daar tegen op te treden.

Concreet bestaat de aanpak uit een bronheffing op rente en royalty's die naar landen met zeer lage belastingen worden doorgesluisd. Belastingvoordelen voor vreemd vermogen worden verder beperkt, om te bevorderen dat bedrijven eigen geld in hun onderneming steken. (Bron: Nu, 11 okt. 2017)

Baker Tilly Berk grossierde in risicovolle belastingconstructies

Baker Tilly Berk heeft jarenlang riskante belastingconstructies opgetuigd voor klanten. Dat heeft het bedrijf twee jaar geleden zelf aangegeven in een brief aan het ministerie van Financiën.

Een voormalige klant heeft een tuchtklacht ingediend tegen een accountant van Baker Tilly Berk. De klant zelf heeft een onderneming in woningdecoratie en is verdachte in een onderzoek van het Openbaar Ministerie naar belastingontduiking en valsheid in geschrifte. Baker Tilly Berk heeft in 2006 geadviseerd over een belastingconstructie waarbij winst werd afgeroomd via een trustmaatschappij op Cyprus. (Bron: AVaccountancy, 20 nov. 2017)

Inkeerregeling nieuw leven ingeblazen

De inkeerregeling stond op het punt volledig te worden afgeschaft. Als gevolg van een amendement van kamerlid Omtzigt op 22 november 2017, is de inkeer toch grotendeels in stand gebleven.

Er kan slechts niet meer worden ingekeerd ter zake van verzwegen inkomen uit sparen en beleggen (box 3) dat in het buitenland is opgekomen. Bij andersoortige onjuiste belastingaangiften geldt de inkeerregeling dus nog onverkort. Dat betekent dat voor verzwegen binnenlands contant geld of vermogen dat is ondergebracht in off shore vennootschappen in overzeese belastingparadijzen, waarschijnlijk zonder vrees voor strafvervolging of torenhoge boetes, een vrijwillige verbetering kan worden ingezet. (Bron: Jaeger & Soons, 29 nov. 2017)

Nederland belastingparadijs?

Nederland is geen belastingparadijs. Dat heeft het Europese parlement op de plenaire vergadering in Straatsburg besloten. Ons land krijgt daarmee geen plek op de zogeheten zwarte lijst van landen die belastingontwijking en -ontduiking faciliteren. Maar de verdeeldheid onder de Europarlementariërs was maximaal.

Het parlement stemde over een voorstel van Paul Tang (PvdA), die namens de sociaal-democratische fractie een amendement ingediend op de aanbevelingen van de commissie die onderzoek deed naar de Panama Papers. Strijd voor eerlijke belasting gaat echter keihard door, liet Tang weten na het bekendmaken van de uitslag. (Bron: Fiscaalvanmorgen, 14 dec. 2017)

Laatste KB Lux zwartspaarders de pineut

De Belastingdienst kan na zeventien jaar ook de laatste 120 Nederlandse zwartspaarders bij Kreditbank Luxemburg voor miljoenen plukken. Dat lukt dankzij ruim duizend nieuwe documenten met bankgegevens die het vorige maand van Luxemburg ontving.

239 miljoen euro, inclusief boetes en heffingsrente, haalde de Fiscus afgelopen decennium al terug van circa 5500 zwartspaarders van KB Lux. Daar komt nu dus nog wat bij. (Bron en meer: AD, 20 jan. 2018)

Fiscale deals met multinationals op de schop

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën gaat een deel van de afspraken die de Belastingdienst heeft gemaakt met verschillende multinationale bedrijven, zogeheten rulings*, opnieuw beoordelen. Snel heeft hierover maandag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

In een interview met Trouw zegt Snel dat in zeker 78 gevallen fouten gemaakt en sommige afspraken wellicht moeten worden aangepast of beëindigd. In 63 van die 78 gevallen blijkt het te gaan om lokale belastinginspecteurs. Die hadden hun afspraken moeten voorleggen aan een speciaal team dat de afspraken toetst.

In november werd al bekend dat van de ruim 4400 afspraken met bedrijven die de Belastingdienst onderzocht, er zeker 800 niet waren voorgelegd aan het speciale controleteam.
Voortaan mogen zogenoemde rulings met een 'internationaal karakter' alleen gesloten worden met een centrale afdeling van de Belastingdienst. Ook wil Snel af van rulings met buitenlandse bedrijven die in Nederland nauwelijks activiteiten ontplooien en alleen als brievenbusfirma gevestigd zijn. De nieuwe regels moeten op 1 januari 2019 ingaan. (Bron: Leeuwarder Courant e.a., 19 feb. 2018)

* Individuele afspraak tussen de belastingdienst en een bedrijf of een particulier, met het doel de belasting te drukken of zekerheid vooraf te scheppen met betrekking tot de afwikkeling van belastingen in de toekomst.

Hof vernietigt naheffingen zwartspaarders

Alle vermeende zwartspaarders die in het verleden bankierden bij de Rabobank Luxemburg en werden verraden door een ex-medewerker van deze bank, gaan vrijuit. Het hof in Den Bosch noemt het bewijs tegen hen ontoelaatbaar.

Het hof stelt dat de anonieme tipgever bij het verkrijgen van het bewijsmateriaal strafbare feiten heeft gepleegd, daarvoor bovendien werd betaald door de Belastingdienst en noemt dat in dit geval ontoelaatbaar. (Bron en meer over deze zaak die jaren loopt: De Telegraaf, 20 feb. 2018)

De Belastingdienst gaat in cassatie in de tipgeverszaak. Advocaat Mark Hendriks ziet het oordeel van de Hoge Raad met vertrouwen tegemoet. Er is ruimte voor de Belastingdienst om te werken met gestolen gegevens maar dan moeten ze daar wel transparant mee omgaan.
(Bron: Telegraaf, 28 feb. 2018)

Kabinet pakt belastingontwijking en belastingontduiking aan

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Snel van Financiën ingestemd met de Fiscale beleidsagenda en de uitwerking van de eerste prioriteit daarin: de aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking.

In de Fiscale Beleidsagenda benoemt het kabinet voor de komende periode vijf prioriteiten:
 • Aanpakken van belastingontwijking en belastingontduiking
 • Verlagen van de belasting op arbeid
 • Nederlands vestigingsklimaat dat fiscaal concurrerend blijft voor reële economische activiteiten
 • Belastingstelsel verder vergroenen
 • Beter uitvoerbaar belastingstelsel
(Bron: Rijksoverheid, 23 feb. 2018)

De belastingadvieswereld is niet gelukkig met het pakket maatregelen dat staatssecretaris Menno Snel van Financiën heeft aangekondigd om belastingontwijking en -ontduiking te bestrijden. De staatssecretaris zou op meerdere punten strengere regels hebben geformuleerd dan de Europese Unie en de organisatie van ontwikkelde economie'n Oeso als minimumeisen stellen.

De kritiek van belastingadviseurs zou zich richten op de keus van het kabinet om verdergaande maatregelen te nemen dan volgens internationale afspraken noodzakelijk is. Dat zou gelden voor de beperking van de renteaftrek in de winst- of vennootschapsbelasting (vpb) en voor de regels tegen misbruik van belastingverdragen. (Bron: FiscaalvanMorgen, 1 mrt. 2018)

Nederlandse aanpak brievenbusfirma's werkt niet

Maatregelen die Nederland neemt om brievenbusfirma's aan te pakken, hebben volgens Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) geen effect. Dat stellen onderzoekers van SOMO. Zij baseren zich op cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB).
Volgens de stichting zijn de geldstromen de afgelopen tijd sterk toegenomen, wat indruist tegen de beloftes van beleidsmakers.

Directe buitenlandse investeringen in brievenbus-bv's zijn sinds 2008, het begin van de crisis, met 75 procent gestegen tot meer dan 4.000 miljard euro. Het beeld van de uitgaande geldstromen is vergelijkbaar. Zonder ingrijpen zal volgens de stichting ook dit jaar sprake zijn van een toename. Als Nederland zijn fiscale reputatie wil opvijzelen, dan is volgens SOMO een wijziging van beleid noodzakelijk. DNB zou volgens de stichting meer duiding moeten geven bij de cijfers. Verder moeten er wat SOMO betreft strengere eisen worden gesteld aan de reële aanwezigheid en economische activiteit van een bedrijf in Nederland.

Verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel (Financiën) benadrukt dat hij strengere eisen gaat stellen. Hij kondigde dat vorige maand aan toen hij zijn plannen presenteerde om belastingontwijking en -ontduiking aan te pakken. (Bron: NU, 1 apr. 2018)

FIOD zit zwartspaarders op de hielen

De FIOD heeft afgelopen week een woning in Druten doorzocht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. De fiscale opsporingsdienst is bezig met een reeks onderzoeken naar Nederlanders die weigeren om inlichtingen te verstrekken aan de Belastingdienst over hun buitenlands vermogen.

Bij de doorzoeking ging het om een 58-jarige vrouw die wordt verdacht van het niet verstrekken van informatie aan de Belastingdienst en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting. Er is beslag gelegd op € 200.000 en fysieke en digitale administratie. (FiscaalVan Morgen, 7 mei 2018)

Luxe boot ideaal witwasvehikel

Criminelen wassen steeds vaker geld wit door luxe boten aan te schaffen. De politie pleit om die reden voor een registratieplicht en een algemeen registratieregister, zodat het voor criminelen lastiger wordt een boot aan te schaffen met zwart geld.

Het botenregistratiesysteem in Nederland rammelt naar verluidt aan alle kanten. ‘Een eldorado voor boeven’, schrijven de onderzoekers in hun conclusie. Het register is volgens de politie ‘vervuild en verouderd’. ‘Zo komt het dat er in het register 400.000 snelle motorboten staan ingeschreven, terwijl er maar zo’n 50.000 in Nederland zijn.’ De boten blijken in de praktijk niet in beslag te nemen, doordat vanwege de tekortkomingen in het register vaak niet te achterhalen is of een crimineel eigenaar is van het vaartuig. (Bron: Fiscaalvanmorgen, 2 jul. 2018

Nederland in top 5 van fiscale dieven

Is Nederland nou wel of niet een belastingparadijs? Het kabinet ontkent dat ten stelligste, maar een onderzoek van het gezaghebbende Amerikaanse platform voor actueel economisch onderzoek The National Bureau of Economic Research (NBER) zet Nederland wel degelijk op het lijstje van fiscale vluchthavens.

Drie vooraanstaande economen stellen dat een kleine 10% van de winst die multinationals wegsluizen om belasting te ontlopen, in Nederland terechtkomt. Uit hun studie die vorige maand verscheen op de site van The National Bureau of Economic Research (NBER), het toonaangevende Amerikaanse platform voor actueel economisch onderzoek, blijkt dat Nederland in 2015 nog een bijzonder populaire bestemming was voor multinationals die hun belastingdruk wilden verlagen. (Bron: Accountancyvanmorgen, 4 jul. 2018)

Red.: Het kabinet spreekt mogelijk over het heden - jaar 2018 - en bovengenoemde studie dateert van 2015. Zou Nederland zijn leven in drie jaar verbeterd hebben?

Shell hoeft zich nergens voor te schamen

Directeur Marjan van Loon van Shell zegt dat de overeenkomst van het olieconcern met de Belastingdienst is geen schande is. Het levert volgens haar juist veel op voor de Nederlandse economie.

Vorige maand werd bekend dat Shell sinds 2005 miljarden belastingvrij dividend uitkeert aan aandeelhouders. Op die manier liep de Nederlandse staat ruim 7 miljard euro aan belastinginkomsten mis. De Belastingdienst keurde deze ontwijkingsroute goed. Groenlinks-partijleider Jesse Klaver reageerde geschokt. Hij wil een parlementaire enquête naar het besluit om de dividendbelasting af te schaffen en naar de afspraken tussen Shell en de Belastingdienst.

De directeur van Shell noemt de kritiek van Klaver "totale onzin". Volgens haar is er helemaal niets waarvoor Shell zich moet schamen. Van Loon zegt in het interview: "Het is juist het omgekeerde. Er zijn juist beslissingen genomen waarvan ik denk dat Nederland er beter van is geworden." Dankzij een overeenkomst met de Belastingdienst staat het hoofdkantoor van Shell in Nederland, zegt de directeur. Dat levert volgens haar veel op voor de economie. Er werken bijvoorbeeld duizenden mensen op het hoofdkantoor en zakelijke bezoekers van Shell zorgden samen voor 100.000 hotelovernachtingen.

De topvrouw benadrukt verder dat Shell ook andere Nederlandse bedrijven vooruit helpt. "Er zijn zo’n 2300 Nederlandse bedrijven die meer omzet hebben, omdat ze zakendoen met Shell."
Bovendien is het niet zo dat aandeelhouders helemaal geen belasting betalen. Van Loon zegt dat zij sinds 2005 grofweg 8,5 miljard dividendbelasting hebben afgedragen. "Als we naar Londen waren gegaan, was dat nul geworden." (Bron: MSN, juli 2018)

Red.: Duidelijk is dat Shell zich niet houdt aan de fiscale regels die in Nederland verplicht zijn. Daar tegenover stelt Shell een stortvloed van forse fiscale inkomsten en voordelen voor Nederland die wegvallen als Shell Nederland verlaat. De politiek, inclusief de heer Klaver, moet beslissen wat het meest weegt, principes of minder geld. En misschien is er de zoveelste tussenweg te vinden. En geldt dat dan ook voor andere multinationals?

Kabinet doet te weinig tegen belastingontwijking

Volgens de directeur van het Centraal Planbureau (CPB) blijft Nederland een grote rol spelen in internationale belastingontwijking. Het kabinet doet volgens haar te weinig om brievenbusfirma's aan te pakken. Zo kan het kabinet meer duidelijkheid geven over welke landen als belastingparadijs worden gedefinieerd en wanneer een bedrijf echt een brievenbusfirma is.

Verder pleit ze voor meer internationale samenwerking om belastingontwijking te bestrijden. Ze vindt dat het kabinet meer moet en kan doen om de rol van Nederland als doorsluisland naar belastingparadijzen in te perken, zeker gezien de ambitie van de regering. Premier Mark Rutte zei tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen al dat hij de activiteiten die niet tot banen leiden, wil inperken. Dat zijn bijvoorbeeld brievenbusfirma's.

Jaarlijks passeert zo'n 180 miljard euro Nederland onbelast in de vorm van dividend, royalty's en rente. Uit cijfers van het CPB blijkt dat 4.500 miljard euro aan kapitaal via brievenbusfirma's in Nederland is ondergebracht. (Bronnen: NRC, CPB, MSN, 3 okt. 2018)

In witwassen gaan miljarden om

Voor het eerst in tien jaar is er weer een schatting gemaakt van de omvang van witwassen in Nederland. Op jaarbasis gaat het om zo’n 16 miljard euro, wordt vandaag bekendgemaakt. Dat geld is voor negentig procent afkomstig van drugshandel en fraude.

De omvang is relatief gezien gelijk gebleven de afgelopen tien jaar, ongeveer 2,5 procent van het bruto binnenlands product. Dat is een stevig aandeel. Met dit geld zou je bij wijze van spreken de problemen in de zorg kunnen oplossen. (Bron en meer: Trouw, 5 nov. 2018)

NB: Witwassen is het uitvoeren van transacties om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen. Het gaat om geld afkomstig van criminele activiteiten zoals drugshandel, mensenhandel, diefstal, sociale en fiscale fraude.
In alle onderzoeken die de politie doet, wordt gekeken of er sprake is van witwassen. Naast het veroordelen van de dader wordt ook gekeken of de dader zijn crimineel verkregen geld heeft witgewassen (dure goederen voor heeft gekocht). Als dat zo is volgt er een ontnemingsonderzoek dat er uiteindelijk toe moet leiden dat de dader dat geld of die dure auto kwijt raakt. (Bron: Politie)

Kamer wil multinationals horen over belasting

De Tweede Kamer wil Shell en andere multinationals aan de tand voelen over de wijze waarop zij winstbelasting betalen in Nederland. Een meerderheid steunt een voorstel van Kamerlid Henk Nijboer (PvdA). Aanleiding is recente berichtgeving van Trouw. De krant meldde op basis van een vertrouwelijk document van het ministerie van Financiën dat Shell al jaren geen winstbetaling in Nederland betaalt, door gebruik te maken van legale aftrekposten.

De Kamer wil niet alleen Shell, maar ook andere grote bedrijven spreken. De hoorzitting moet plaatsvinden voor een debat over de kwestie. Voor beide moet nog een datum worden geprikt, maar het wordt in ieder geval volgend jaar. (Bron: Trouw, De Telegraaf en AD, 5 dec. 2018)

Reactie Shell: Shell volgt de belastingregels die voor alle bedrijven in Nederland gelden’, zegt President-Directeur Marjan van Loon van Shell Nederland. ‘En de Belastingdienst weet precies wat wij doen.’

Aangifte tegen Nederlandse banken wegens witwassen

Een Britse zakenman heeft aangifte gedaan tegen Nederlandse banken en bedrijven wegens witwassen van crimineel geld. Dat blijkt uit onderzoek van ZEMBLA en dagblad NRC. Volgens de zakenman, Bill Browder, zijn Nederlandse banken en ook een aantal Nederlandse bedrijven betrokken bij het witwassen van ruim 8 miljoen euro afkomstig uit de beruchte ‘Magnitsky-zaak’. Een deel van dat geld is volgens Browder in Nederland opgedoken.

Het Openbaar Ministerie laat weten de aangifte, die al dateert uit 2017 (!) maar nog niet eerder openbaar werd, te bestuderen op aanknopingspunten voor strafrechtelijk ingrijpen. (Bron: Zembla, 4 dec. 2018)

3.655 miljard euro via Nederlandse brievenbusfirma's weggesluisd

Het merendeel van de inkomende buitenlandse investeringen blijft niet in Nederland, maar wordt direct doorgesluisd naar het buitenland. Dit meldt het CBS donderdag in de Internationaliseringsmonitor over financiële globalisering, mede op basis van cijfers van DNB.

Het doorsluizen gebeurt via bijzondere financiële instellingen, waar Nederland er meer dan 14 duizend van telt. De investeringen gaan vooral naar landen buiten de Europese Unie. Nederland telde in 2015 ruim 14 duizend bijzondere financiële instellingen (bfi), of brievenbusmaatschappijen. Zo’n 80 procent van deze instellingen heeft geen daadwerkelijke economische activiteit in ons land. De belangrijkste motivatie voor multinationals om een bijzondere financiële instelling op te richten in Nederland is om zo min mogelijk belasting te betalen. (Bron: Blik op Nieuws, 13 dec. 2018)

Wetsvoorstellen tegen belastingontduiking

De Belastingdienst krijgt als het aan het kabinet ligt de bevoegdheid om vergrijpboeten openbaar te maken die zijn opgelegd aan intermediairs die meewerken aan belastingontduiking. Daarnaast worden intermediairs, zoals belastingadviseurs, vanaf 1 juli 2020 verplicht om constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de Belastingdienst te melden. De internetconsultaties van deze twee wetsvoorstellen lopen tot 1 februari 2019)

Dit kabinet vindt het belangrijk om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan. De twee wetsvoorstellen maken onderdeel uit van een pakket aan maatregelen hiertegen. Door internationale constructies die zijn opgezet om belasting te ontwijken of ontduiken loopt de schatkist geld mis voor voorzieningen als zorg, onderwijs en veiligheid. (Bron: Min. Fin, 19 dec. 2018)

Jaarbericht FIOD 2018, de stille revolutie in de financiële opsporing

In 2018 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 230 op verzoek van het buitenland. Het is steeds beter zichtbaar dat sprake is van een stille revolutie in de financiële opsporing:
 1. We richten ons steeds vaker op de facilitators en bedenkers van de financiële fraude.
 2. We zetten moderne technologie in.
 3. De internationale samenwerking verbetert in een hoog tempo en breidt uit.
Onderzoeken geven aan dat het bij witwassen en corruptie in Nederland om naar schatting 20 à 30 miljard euro per jaar gaat. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van onze bankinstellingen. Bij het ING-onderzoek is gebleken dat in de periode 2010-2016 veel criminele geldstromen via de ING zijn gegaan. Volgens een reactie van De Nederlandsche Bank blijft dat niet beperkt tot de ING (Bron: Fiod.nl, 4 jan. 2019)

Brussels onderzoek naar belastingdeal Nike

De Europese Commissie opent een onderzoek naar de fiscale behandeling van Nike in Nederland. Brussel wil nagaan of belastingafspraken die Nederland met Nike heeft gemaakt de onderneming een oneerlijk voordeel opleveren ten opzichte van haar concurrenten. Dit zou in strijd zijn met de Europese staatssteunregels, aldus EU-commissaris Margrethe Vestager (mededinging).

Het onderzoek van Brussel richt zich op belastingafspraken met twee in Nederland gevestigde ondernemingen van de Nike-groep. Van 2006 tot 2015 heeft de belastingdienst vijf fiscale afspraken gemaakt, waarvan er twee nog steeds geldig zijn, zegt de commissie. (Bron: Europa Nu, 10 jan. 2019)

Belastingontduiking kost Nederland 22 miljard euro per jaar

Nederland loopt ieder jaar 22 miljard euro mis door belastingontduiking. Binnen de gehele EU gaat het naar schatting om ruim 823 miljard. Dat blijkt uit een studie van een hoogleraar van de Universiteit van Londen in opdracht van de Europese sociaaldemocraten.

De bedragen zijn iets lager vergeleken met een studie uit 2012, wat volgens de sociaaldemocraten suggereert dat de strijd tegen ’belastingmisdaden’ vruchten afwerpt. Evengoed zijn de getallen nog “alarmerend hoog”. Het gaat om grofweg vijf keer het jaarlijkse EU-budget.

De Europese sociaaldemocraten presenteren woensdag een vijfpuntenplan om de ‘belastingkloof’ te dichten. Zij willen dat bedrijven minimaal 18 procent belasting betalen over hun winst en eisen afschaffing van schimmige belastingvoordelen. Ook steunen zij het voorstel van de Europese Commissie om nationale veto's op Europese belastingbesluiten af te schaffen. (Bron: Zembla, 23 jan. 2019)

Banken moeten samenwerken om witwassen te voorkomen

De top van Rabobank wil dat banken onderling meer informatie kunnen uitwisselen om witwassen te voorkomen. Volgens financieel directeur Bas Brouwers en topman Wiebe Draijer zou het de pakkans van criminelen vergroten als banken in hun strijd samen mogen optrekken.

“Criminelen worden steeds geraffineerder”, stelt Brouwers. “De banken werken nu allemaal in hun eigen box. Hierover informatie uitwisselen mag niet.” Achter de schermen wordt door banken al enige tijd nagedacht over een manier om samen te werken bij het voorkomen van witwassen. De regels bemoeilijken dit en ondertussen blijft de zaak actueel. (Bronnen: ANP en Fiscaalvanmorgen, 14 feb. 2019)

Kennisloket bijstandsfraude met buitenlands vermogen

Onderzoek in het buitenland naar vermogen van bijstandsgerechtigden is vaak complex en tijdrovend. Om gemeenten in staat te stellen dergelijke onderzoeken effectief en efficiënt uit te voeren, opent donderdag 14 maart het kennisloket Onderzoek Vermogen Buitenland (OVB). Bij dit digitale loket kunnen gemeenten alle actuele kennis over vermogensonderzoeken in het buitenland raadplegen.

Het kennisloket is een initiatief van het recent gestarte samenwerkingsverband OVB. Het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) van UWV, de SVB, gemeenten (via het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG), Divosa, de Beroepsvereniging voor Klantmanagers en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maken er deel van uit. Gemeenten kunnen voor de uitvoering van buitenlandse vermogensonderzoeken kosteloos gebruik maken van het IBF. (Bron: Sociaalweb, 14 mrt. 2019)

Maatregelen witwassen in Amsterdam 2019

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft op 3 april 2019 voor haar stad maatregelen aangekondigd om witwassen aan te pakken:
 • Winkeliers moeten cash betalingen boven € 1.000 melden aan het meldpunt ongebruikelijke transacties (was € 10.000).
 • Als bij politiecontroles blijkt dat klanten niet kunnen uitleggen hoe zij aan het geld voor de koop van luxe goederen kwamen, moet dit voor verder onderzoek worden gemeld.
Daarnaast worden ambtenaren momenteel getraind hoe vermenging van boven- en onderwereld beter te herkennen en worden hotels vaker gecontroleerd op misstanden (illegale prostitutie).

Eerder, 22 november 2018, schreef burgemeester Halsema, namens de burgemeesters van de vier grote steden, een brief aan minister Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) waarin zij grote zorgen uit over de ondermijning van de overheid door drugscriminelen. 'Ondermijning door drugshandel nadert wat ons betreft een kritisch punt. Urgentie is geboden'

Shell spreekt met de Tweede Kamer

Shell is na enig geharrewar bereid naar de Tweede Kamer te gaan. Naast Shell zullen ook andere vertegenwoordigers van bedrijven deelnemen aan het rondetafelgesprek. Het gesprek vindt op 18 april 2019 plaats. Tijdens dit gesprek zal niet gesproken worden over de belastingaangifte van de houdstermaatschappij van Shell in Nederland.

In besloten kring wil Shell wel vragen beantwoorden over de belastingaangifte, eventueel in aanwezigheid van de Belastingdienst.

Belastingafspraak Shell kostte 893 miljoen

Een omstreden deal van Shell met de Belastingdienst kostte de schatkist in 2018 niet minder dan 893 miljoen euro. De berekening komt op naam van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (Somo) op basis van het dividend dat het olie- en gasbedrijf vorig jaar uitkeerde. In de periode 20015 tot 2018 liep Nederland meer dan 7 miljard euro aan dividendbelasting mis.

In 2018 zette hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek van de Universiteit van Amsterdam al grote vraagtekens bij de rechtsgeldigheid van die zogeheten ruling*. De precieze inhoud van de afspraak is geheim, zodat dat niet gecontroleerd kan worden.

In een verklaring neemt Shell afstand van het rapport omdat dit ,,uitgaat van een verkeerde veronderstelling''. Volgens de onderneming heeft de schatkist ,,juist baat bij Shell''.

* Individuele afspraak tussen de belastingdienst en een bedrijf of een particulier, met het doel de belasting te drukken of zekerheid vooraf te scheppen met betrekking tot de afwikkeling van belastingen in de toekomst.

Shell erkent, geen winstbelasting betaald

Olie- en gasreus Shell betaalt in Nederland inderdaad geen winstbelasting. Een woordvoerder van Shell bevestigde de uitspraken die president-directeur van Shell Nederland Marjan van Loon en Alan McLean, die als executive vice-president belastingafdracht in zijn portefeuille heeft, deden tegen Elsevier.

Trouw schreef in november 2018 al dat Shell geen belasting betaalde hoewel het bedrijf miljardenwinsten behaalde. Dat Shell geen belasting betaalt, komt volgens Van Loon en McLean door het door Nederland gecreëerde gunstige belastingklimaat voor multinationals. Bedrijven die hier hun internationale hoofdkantoor hebben, mogen veel kosten op hun winst in mindering brengen. Voor Shell betekende dit dat de Nederlandse tak per saldo verlies leed en dus geen winstbelasting hoefde af te dragen.

Woorden van McLean tijdens een hoorzitting: ''Maar denk wel goed na over de consequenties als u de wet aanpast. Als we dit systeem veranderen, krijgen we uiteraard andere gevolgen. En u moet begrijpen wat die gevolgen zijn. En de mensen die u vertegenwoordigt moeten dat ook begrijpen".

Ook Philips en Akzo Nobel betalen geen of nauwelijks winstbelasting

Philips betaalt op dit moment geen winstbelasting in Nederland, en Akzo Nobel nauwelijks. Dat zeiden bestuurders van de bedrijven in een rondetafelgesprek over de belastingafdracht van multinationals in Tweede Kamer.

Beide multinationals verwachten dat ze de komende jaren wel winstbelasting gaan betalen. Dat komt omdat wij verwachten dat we de komende jaren meer winst in Nederland gaan maken, zei Raymond de la Court, directeur Benelux van Akzo Nobel. (Bronnen: NOS en MSN, 29 mei 2019)

Gezamenlijke aanpak witwassen

De minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Financiën hebben op 2 juli 2019 een gemeenschappelijk plan van aanpak gepresenteerd om witwassen via het Nederlandse financiële systeem te voorkomen en criminelen en degenen die hen faciliteren op te sporen en te vervolgen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is positief over het pakket met aanvullende maatregelen.

Gezien het grensoverschrijdende karakter van witwassen en terrorismefinanciering is een internationale aanpak wenselijk. De plannen om de effectiviteit van de aanpak op Europees niveau te vergroten met een Europese AML/CFT-toezichthouder kunnen op steun van de AFM rekenen. De AFM zet zich samen met het ministerie van Financiën en DNB in om dit in Europa onder de aandacht te brengen.

Wetsvoorstel melding grensoverschrijdende constructies

Intermediairs zoals belastingadviseurs, accountants en financiële instellingen zijn vanaf 1 juli 2020 verplicht om grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de Belastingdienst te melden. Het wetsvoorstel hiervoor is vandaag ingediend bij de Tweede Kamer.

Dit betekent een belangrijke stap in de strijd tegen belastingontwijking. Met het nieuwe waarschuwingssysteem krijgen belastingdiensten meer informatie over potentiële misbruiksituaties, zodat zij hierop ook actie kunnen ondernemen. Dit heeft ook een preventieve werking op het aantal potentieel agressieve fiscale adviezen. (Bron: Rijksoverheid, 12 jul. 2019)

Einde maken aan hybridemismatches

Het wetsvoorstel ATAD2 (Anti Tax Avoidance Directive) voorkomt dat internationaal opererende ondernemingen kunnen inspelen op verschillen tussen de vennootschapsbelastingstelsels van landen. Deze zogenaamde hybridemismatches zorgen er bijvoorbeeld voor dat een betaling aftrekbaar is, maar nergens wordt belast, of dat één betaling meerdere malen aftrekbaar is.

Het meest bekende voorbeeld van een hybridemismatch is de CV/BV-structuur, ook wel de ‘spaarpot op zee’ genoemd. Met name bedrijven uit de Verenigde Staten hebben met deze structuur de belastingheffing over hun wereldwijde winsten over lange tijd kunnen uitstellen. Met de maatregelen uit ATAD2 beëindigt het kabinet de fiscale aantrekkelijkheid van deze structuur. (Bron: Rijksoverheid, 2 aug. 2019)

Clubs betaald voetbal geen klant meer van Rabobank

Zojuist (20 aug. 2019) is bekend geworden dat de Rabobank geen betaald voetbal organisaties (BVO's) meer financieel wil steunen. Reden, tal van de betaald voetbalclubs in Nederland hebben te maken met fraude, witwassen, corruptie en andere misstanden.

Voetbalclubs als ADO Den Haag, RKC, AZ, VVV, Telstar, Fortuna Sittard en vele andere zijn verbijsterd. De gevolgen zijn niet te overzien.

Eindelijk, multinationals gaan normaal belasting betalen

Nederlandse multinationals - onder wie Shell, Unilever, Akzo-Nobel en Philips - gaan gewoon winstbelasting betalen. Naar schatting gaat het om 250 miljoen euro per jaar. De vermoedelijke ingangsdatum is 2021. Eerder was al de vrijstelling van de dividendbelasting afgeschaft.

Voorheen mochten multinationals onder meer verliezen van de te betalen belasting aftrekken, wat in de praktijk vaak uitmondde in zero belasting. Wat overblijft is dat multinationals verliezen van alleen de Europese dochterbedrijven mogen verrekenen met de winst en dat voor een periode van maximaal drie jaar.

Binnenkort mag men een wetsvoorstel in deze verwachten. Of de voorstellen maken dat multinationals Nederland zullen verlaten, is koffiedik kijken.

Belastingontwijking 2016

Rijke Nederlanders stalden in 2016 53 miljard euro in belastingparadijzen, waardoor de fiscus ruim 2 miljard euro misliep. Dat staat in een rapport van de Europese Commissie met schattingen over belastingontwijking op basis van een nieuwe berekeningsmethode.

Nederland neemt daarmee in Europa de achtste plaats in, achter België. Duitsland is koploper met 331 miljard euro, gevolgd door Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Kijkend naar de vermogens als deel van het nationale inkomen voert Cyprus met 50 procent de lijst aan, gevolgd door Malta. Nederland zat in 2016 met 7 procent onder het EU-gemiddelde. Dat percentage is lager dan in de jaren daarvoor.

Redactie: Nieuws dat bijna 3 jaar oud is, is eigenlijk geen nieuws meer.

Bijna 13 miljard euro witgewassen in Nederland

Uit onderzoek van hoogleraar economie Brigitte Unger van de Universiteit Utrecht blijkt dat in Nederland jaarlijks bijna 13 miljard euro crimineel geld wordt witgewassen waarvan het grootste deel afkomstig is uit Nederland. Koplopers qua witwassen zijn de VS en het Verenigd Koninkrijk, waar tezamen voor krap 340 miljard euro wordt witgewassen. (Datum, 13 nov. 2019)

Voor haar onderzoek kreeg mevrouw Unger toegang tot transactiemeldingen van onder meer casino's, autodealers en banken, door samen te werken met iCOV, de infobox crimineel en onverklaarbaar vermogen, een samenwerkingsverband tussen de politie, de fiscus, FIU Nederland en het Openbaar Ministerie.

Banken vechten om personeel voor antiwitwasbeleid

Banken zijn verwikkeld in een wervingsoorlog om mensen die het antiwitwasbeleid kunnen uitvoeren. Van De Nederlandsche Bank hebben ze harde deadlines gekregen om hun witwasaanpak op orde te brengen, waardoor ze in ijltempo duizenden extra handen nodig hadden. Om maar aan voldoende personeel te komen, hebben banken de lat voor nieuw personeel laag gelegd en het salaris hoog. (ANP, 3 januari 2020)

Belastingklimaat Nederland kost wereld jaarlijks 22 miljard euro

Het Nederlandse belastingklimaat kost de rest van de wereld naar schatting jaarlijks 22 miljard euro aan ontweken belastingopbrengsten. Het scheelt buitenlandse multinationals namelijk veel geld als ze de winsten van hun dochterondernemingen eerst door Nederland sluizen, voor die teruggaan naar het moederbedrijf. Het is voor het eerst dat hier bij benadering een prijskaartje aan is gehangen, door de Tilburgse hoogleraar Arjan Lejour.

Nederland is al sinds jaar en dag een belangrijke tussenstop voor bedrijven op hun weg naar winstmaximalisatie. Daardoor heeft het internationaal geen beste reputatie. Nog geen jaar geleden schaarde het Europees Parlement zich achter een motie met de stelling dat Nederland belastingontwijking faciliteert. (Bron: Trouw e.a., januari 2020)

ABN AMRO zet in op opsporing fraude en witwassen

ABN AMRO maakt de laatste tijd veel kosten in verband met het verbeteren van het antiwitwasbeleid. ‘We boeken vooruitgang met het op orde brengen van onze klantdossiers en verwachten dit in 2022 af te ronden’, stelt Van Dijkhuizen. Hij benadrukt dat ABN AMRO er desondanks wel in is geslaagd om de totale kosten verder te verlagen. Hierbij plukt de bank vooral de vruchten van de digitalisering in de financiële sector. Voor komende jaren wordt een verdere kostendaling voorzien, tot onder de 5 miljard euro in 2021.

Bij ABN AMRO zijn begin 2020 meer dan 2000 mensen in dienst die zich volledig wijden aan het opsporen van fraude, witwassen en andere financiële criminaliteit.

Explosieve toename aantal witwaszaken

Er lijkt steeds feller gejaagd te worden op criminelen die in luxe leven. Het aantal witwaszaken dat voor de rechter wordt gebracht stijgt explosief. Afgelopen jaar waren er een kwart meer zaken. In 2019 waren in totaal 1.499 zaken waarin iemand werd aangeklaagd voor witwassen, dat zijn er 295 meer dan het jaar ervoor. Uiteindelijk werd afgelopen jaar in 997 gevallen een straf opgelegd, wat een stijging is van 22 procent. Dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij de Raad voor de Rechtspraak (2 mrt. 2020).

Basispakket moet belastingheffing voor multinationals eerlijker maken

De Adviescommissie belastingheffing van multinationals heeft op 15 april 2020 haar 148 pagina's tellend rapport verstuurd aan staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën). Hierin presenteert de commissie een basispakket van zeven maatregelen die de belastingheffing voor multinationals eerlijker maakt, waarbij oog wordt gehouden voor het vestigingsklimaat. Daarnaast wijst de commissie op het belang van internationale samenwerking als de belangrijkste weg naar een goed functionerend internationaal belastingsysteem zonder ongewenst strategisch gedrag van multinationals. Ook constateert de commissie dat aanvullend onderzoek nodig is.

Brussel tikt Nederland op vingers over witwassen

De Europese Commissie tikt Nederland en tien andere EU-lidstaten op de vingers over hun aanpak van witwaspraktijken. Brussel maant Den Haag voor "effectief toezicht" te zorgen en de Europese antiwitwaswetgeving te handhaven. Ook moet Nederland stoppen met het mogelijk maken van belastingontwijking.

Dat staat in het jaarlijkse aanbevelingenrapport van het dagelijks EU-bestuur voor Nederland. Brussel verzoekt Den Haag "stappen te nemen tegen het faciliteren van agressieve fiscale planning". Nederland moet de Europese maatregelen tegen belastingontwijking uitvoeren en zorgen dat ze doeltreffend zijn. (Bronnen: Accountant en derden, 20 mei 2020)

Redactie: Zou er ooit een dag komen dat Nederland niet op de lijst van witwaslanden voorkomt?

Nieuwe bronbelasting op dividendstromen

Het kabinet is van plan om vanaf 2024 een nieuwe bronbelasting op dividendstromen naar belastingparadijzen in te voeren. Dit betekent opnieuw een grote stap in de strijd tegen belastingontwijking. De nieuwe bronbelasting is aanvullend op de bronbelasting op rente en royalty’s vanaf 2021.

Met de bronbelasting worden betalingen naar landen die geen of te weinig belasting heffen door Nederland belast en wordt ook de doorstroom via ons land tegengegaan. De maatregel gaat gelden voor geldstromen naar landen met een winstbelastingtarief van minder dan 9% en landen die op de Europese lijst staan. Ook als Nederland met deze landen een belastingverdrag heeft. (Bron: Rijksoverheid, 29 mei 2020)

Brussel sleept Nederland voor EU-hof om niet-naleven witwaswet

De Europese Commissie daagt Nederland (tezamen met België en Oostenrijk) voor het Europees Hof van Justitie omdat het een Europese regel tegen witwassen nog altijd niet volledig heeft omgezet in de nationale wetgeving. Brussel vraagt het hof in Luxemburg Nederland een boete op te leggen, maar noemt geen bedrag.

De zogenoemde vierde richtlijn tegen witwassen had in juni 2017 al moeten zijn doorgevoerd. Den Haag kreeg in juli en december van dat jaar al waarschuwingen. In maart vorig jaar volgde een nieuwe aanmaning, waarbij al werd gedreigd met een zaak voor het EU-hof. (Bron: Europa Nu, 2 jul. 2020)

Nederland heeft regels die instellingen verplichten informatie te geven over wie de echte eigenaar is van bedrijven en juridische vennootschappen zoals brievenbusmaatschappijen onvoldoende in wetgeving omgezet, aldus het dagelijks EU-bestuur.

Niet beantwoorden van vragen bevestigt vermoeden van belastingfraude

De Hoge Raad oordeelt dat het zwijgen van X voor de inspecteur een bevestiging kon zijn van het vermoeden van belastingfraude. Het hof heeft met zijn oordeel tot uitdrukking gebracht dat het nieuwe feit erin is gelegen dat de belastingconsulent van X op grote schaal onjuiste aangiften heeft verzorgd en dat dit wellicht ook bij de aangifte van X het geval is. (Bron: Jurisprudentie, 26 jun. 2020)

Banken richten speciale organisatie op voor opsporen witwaspraktijken

Nederlandse banken bundelen hun krachten in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Zij richten samen een organisatie op die individuele transactiegegevens bij elkaar brengt en doorspit op aanwijzingen van criminele netwerken. Het zogeheten Transactie Monitoring Nederland (TMNL) begint naar verwachting eind dit jaar de eerste gegevens te verwerken en is over anderhalf jaar volledig operationeel.

De initiatiefnemers zijn ING, ABN AMRO, Rabobank, Volksbank en Triodos Bank. Ze blijven ook individueel zoeken naar mogelijke witwaspraktijken en zien de nieuwe organisatie als belangrijke aanvulling hierop. Samen investeren ze "tientallen" miljoenen in TMNL, waar over zo'n vijf jaar waarschijnlijk honderden mensen werken. Andere financiële concerns zijn welkom om zich aan te sluiten. (Bron: Trouw, 8 jul. 2020)

Grote ondernemingen koesteren in plaats van wegduwen

Het vestigingsklimaat voor grote, internationaal opererende bedrijven verslechtert in Nederland, zegt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer. ‘Nederland moet deze bedrijven juist koesteren vanwege hun belangrijke rol in de economie. Dat gaat van de spin-off naar het mkb en de wetenschap tot de opleiding van jonge talenten.’

De Boer reageert op berichten dat Shell zou overwegen om in navolging van Unilever voor een hoofdzetel in Engeland te kiezen. Volgens de VNO-NCW-voorzitter heeft dat onder meer te maken met de kritiek op de belastingbetaling door deze bedrijven. ‘Ze betalen misschien relatief weinig winstbelasting, maar dat heeft ermee te maken dat ze vooral in het buitenland hun winst maken en dat ze in Nederland met kosten voor het hoofdkantoor en de onderzoeksafdeling zitten. Die drukken de winst in Nederland. Dat moet wel worden uitgelegd, anders ontstaat verwarring.’

Grote bedrijven betalen volgens hem bovendien veel loonbelasting en btw. De Boer schat in dat internationaal opererende bedrijven ten minste twee derde van de totale belastinginkomsten van de Nederlandse overheid leveren. (Bron: VNO-NCW, 9 jul. 2020)

Inperken wettelijk fiscaal verschoningsrecht

Op 23 juli 2020 is het Wetsvoorstel aanpassing wettelijk fiscaal verschoningsrecht voor internetconsultatie gepubliceerd. Het is mogelijk te reageren tot 23 oktober.

Het gaat om een wetsvoorstel naar aanleiding van de Panama Papers-maatregelen die de staatssecretaris van Financiën in zijn brief van 17 januari 2017 aan de Tweede Kamer heeft aangekondigd om belastingontduiking aan te pakken. Het betreft een wetsvoorstel tot verduidelijking en aanpassing van het wettelijke fiscale verschoningsrecht.

Voorgesteld wordt om het wettelijke fiscale verschoningrecht te verduidelijken en aan te passen, zodanig dat recht wordt gedaan aan het uitgangspunt dat informatie die een belastingplichtige in het kader van de belastingheffing en invordering aan de Belastingdienst zou moeten geven zonder dat een notaris of advocaat betrokken is, ook gegeven zal moeten worden indien de belastingplichtige wel een notaris of advocaat inschakelt. Het is ook niet rechtvaardig dat wanneer het gaat om stukken die ook bestaan los van de vertrouwensrelatie met de notaris of advocaat, zoals jaarstukken of bankafschriften, de ene belastingplichtige die stukken niet aan de Belastingdienst behoeft te verstrekken, enkel en alleen omdat hij die stukken op enig moment ook aan een notaris of advocaat heeft overgelegd, terwijl iedere andere belastingplichtige die stukken wel moet verstrekken. Het voorstel draagt bij aan het tot stand komen van meer fiscale transparantie en draagt daarmee bij aan het tot stand komen van een juiste en eerlijke belastingheffing, zonder dat aan de essentie van het wettelijke fiscale verschoningsrecht afbreuk wordt gedaan. (Bron: Bijzonderstrafrecht, 24 juli 2029)

Philips gaat belastingafdracht per land bekendmaken

Philips rapporteert voortaan hoeveel belasting het afdraagt per land waar de multinational actief is. Die gegevens publiceert het medisch technologiebedrijf in een afzonderlijk rapport dat volgend jaar naast het jaarverslag van 2020 verschijnt.

De belastingmoraal van Nederlandse multinationals, waaronder Philips, kwam de voorbije jaren nog ter discussie te staan in de politiek. Een Kamercommissie voelde het bedrijf vorig jaar aan de tand over het feit dat het enkele jaren geen winstbelasting afdroeg in Nederland dankzij allerhande aftrekposten.

Philips kondigde deze week ook nieuwe duurzaamheidsinitiatieven aan. Het bedrijf is van plan in 2025 driekwart van alle benodigde energie uit hernieuwbare bronnen te halen. Dat was in 2015 nog 36 procent, stelt Philips. (Bron: Belegger, 16 sep. 2020)

Wetsvoorstel aanpak witwassen

Minister Hoekstra en minister Grapperhaus hebben op 30 juni 2019 het plan van aanpak witwassen gepubliceerd. Hierin zijn maatregelen aangekondigd om witwassen en terrorismefinanciering effectiever aan te pakken. De maatregelen komen voort uit de bredere inzet van het kabinet om de integriteit van de financiële sector te vergroten.

Een belangrijk aandachtspunt in het plan van aanpak is de informatiepositie en onderlinge samenwerking bevorderen van instellingen die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen. Op die manier kunnen deze instellingen hun poortwachtersrol effectiever vervullen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. Het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden openbaar na indiening bij de Tweede Kamer. (Bron: Rechten Nieuws, 25 sep. 2020)

Inkeerregeling vergroot belastingopbrengst, ook op langere termijn

Volgens internationale schattingen hebben Nederlandse huishoudens voor ruim 60 miljard euro uitstaan in belastingparadijzen. Met de inkeerregeling is tussen 2002 en 2018 voor ongeveer 12 miljard euro verborgen vermogen alsnog aangegeven bij de Belastingdienst. Dat heeft 2,1 miljard euro aan belastingen opgeleverd en leidt ook op langere termijn tot hogere belastinginkomsten. De lage boetes voor vrijwillige inkeer en internationale uitwisseling van informatie lijken de vrijwillige inkeer te hebben gestimuleerd. Dat blijkt uit onderzoek naar belastingontduiking dat het Centraal Planbureau op 17 november 2020 heeft gepubliceerd.

Informatie tipgever over zwartspaarders mag niet worden gebruikt

De Belastingdienst heeft tegen betaling informatie ontvangen van een tipgever over buitenlandse bankrekeningen van Nederlanders. De belastingaanslagen in de onderhavige procedure zijn voor een deel opgelegd naar aanleiding van die informatie. Het gaat met name om de vraag of het bewijsmateriaal dat de Belastingdienst van de tipgever heeft gekocht, ook mocht worden gebruikt voor het opleggen van belastingaanslagen. (Jurisprudentie, 25 nov. 2020)

Vanaf 2021 contante giften niet langer aftrekbaar

Vanaf 2021 zijn giften in contanten niet langer fiscaal aftrekbaar. Deze aftrekbeperking geldt zowel voor particulieren als voor bedrijven. De reden om giften in contanten niet langer aftrekbaar te maken, is het tegengaan van fraude.

Momenteel kunnen giften in contanten nog wel ten laste van het inkomen worden gebracht, indien bewezen kan worden dat de gift ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dit kan bijvoorbeeld met een kwitantie. In de praktijk blijkt hiermee echter te worden gefraudeerd en worden ook giften met kwitanties aangetoond die nooit bij het goede doel terecht zijn gekomen.

De aftrek blijft behouden als vanaf 2021 de gift via de bank wordt overgemaakt. (Bron: De Jong & Laan, 18 sep. 2021)  

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Europa    UBO-register