Buiten Europa    Europa 


Eerste en Tweede Kamer

Datum laatste wijziging: 23 februari 2018  |  Trefwoorden: Eerste Kamer, Tweede Kamer, Belastingontduiking

Inhoud

 1. PvdA, SP en GroenLinks willen hoorzitting over Panama Papers
 2. Contouren UBO-register worden langzaam zichtbaar
 3. Zwartspaarders sluizen vermogen weg
 4. Brievenbusmaatschappijen
 5. Nederland hield belastingdeals met multinationals geheim
 6. Eerste Kamer akkoord met wet anti-witwasinlichtingen
 7. Focus op bedrijven met duurzame band Nederland

PvdA, SP en GroenLinks willen hoorzitting over Panama Papers

PvdA, SP en GroenLinks willen meer weten over belastingconstructies die via Nederland lopen. De partijen kijken na de recente onthullingen in de Panama Papers of er een parlementaire hoorzitting kan worden gehouden om betrokkenen snel en desnoods onder ede te kunnen horen. Het zou voor het eerst zijn dat er een parlementaire hoorzitting wordt gehouden. De parlementaire ondervraging is een nieuw instrument waarmee de Kamerleden informatie kunnen krijgen. (Bron: NU, 10 apr. 2016)

Contouren UBO-register worden langzaam zichtbaar

Op grond van de Europese Richtlijn inzake de bestrijding van het witwassen van geld of terrorisme financiering moeten enkele veranderingen worden doorgevoerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Een van de meest in het oog springende verandering is de invoering van het zogenoemde UBO-register. Een Ultimate Benificial Owner (UBO) is kort gezegd een natuurlijk persoon die meer dan 25% van het aandelenkapitaal houdt of formele en feitelijke zeggenschap heeft over een vennootschap of andere (juridische) entiteit. Deze personen moeten straks worden geregistreerd in het UBO-register. Zij verliezen dus een deel van hun privacy. (Bron: BDO, 31 mei 2016)

NB: De Tweede Kamer heeft op 24 mei 2016 een motie aangenomen waarin men de regering verzoekt bij het uitwerken van het wetsvoorstel voor een UBO-register rekening te houden met de toegankelijkheid, kosten en gebruiksvriendelijkheid voor journalisten, onderzoekers en maatschappelijke organisaties zoals Tax Justice. Daarnaast is een motie overgenomen door de regering. Daarin is verzocht de Tweede Kamer voor het zomerreces te informeren over de wijze waarop bij het UBO-register rekening wordt gehouden met de bijzondere positie van ANBI's als juridische entiteit zonder UBO.

De NBA-helpdesk krijgt veel vragen over de nieuwe Wwft (vierde anti-witwasrichtlijn). De oorspronkelijke ingangsdatum van de nieuwe Wwft was juni 2017. Deze is niet gehaald. Volgens de beroepsorganisatie is het nog onduidelijk wanneer de wet nu van kracht wordt. (Bron: AVaccountancy, 27 jun. 2017)

Zwartspaarders sluizen vermogen weg

Door het jarenlang juridisch rekken van onderzoek, geven zwartspaarders zichzelf de gelegenheid om hun vermogen weg te loodsen. Dit blijkt uit een memo van de Coördinatiegroep Constructiebestrijding (CCB) van de Belastingdienst aan de Tweede Kamer.

Peter Kavelaars is hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit, noemt het een 'merkwaardig fenomeen'. 'Als je zegt dat je het vermogen niet hebt, kan de fiscus dat eigenlijk niet aantonen. Dan wordt er een schikking aan de belastingplichtige afgegeven waarin staat dat hij moet bewijzen dat hij het vermogen niet heeft. Die beschikking kun je weer aanvechten. Dus hij kan weigeren die informatie over het vermogen te geven.' Als dat aanvechten via de rechter verloopt en alle fases worden nagelopen, kan die procedure tot zeven jaar duren. Dat geeft een zwartspaarder genoeg tijd om al dat geld weg te sluizen. (Bron: BNR, 30 aug. 2016)

Brievenbusmaatschappijen

"Nederland Europees kampioen belastingontwijking". Van alle EU-landen biedt Nederland volgens een Oxfam Novibrapport de meeste mogelijkheden aan multinationals als Starbucks, IKEA en Apple voor het opzetten van belastingconstructies. Wiebes voelt zich echter niet aangesproken door het Oxfam Novibrapport.

Veel woordvoerders ergeren zich aan multinationals die zogenoemde brievenbusmaatschappijen opzetten om zo min mogelijk belasting af te dragen. Kan misbruik van brievenbusmaatschappijen voorkomen worden door strengere eisen te stellen aan bijvoorbeeld het aantal medewerkers en het eigen vermogen? Een deel van de Kamer denkt van wel, maar volgens Wiebes lost aanscherping van de eisen weinig op.

De Tweede Kamer stemt op 24 januari 2017 over de ingediende moties. (Bron: Tweede Kamer, 19 jan. 2017)

Nederland hield belastingdeals met multinationals geheim

Van CDA tot SP is er in de Tweede Kamer verbazing over de notitie van het ministerie van Financiën over afspraken die Nederland maakt met grote bedrijven over belasting. Kamerleden vragen al heel lang om een dergelijk overzicht, zeggen zij. Het is nooit gegeven terwijl het schema gewoon op het ministerie in de kast lag.

Een Kamermeerderheid wil dat Wiebes in een brief opheldering verschaft over de belastingafspraken. Er komt ook een debat op verzoek van de SP. Renske Leijten van die partij zegt dat Nederland de rode loper klaar legt voor bedrijven die belasting willen ontwijken. Waarom moeten we dit in de krant lezen en heeft de staatssecretaris het niet zelf naar de Kamer gestuurd? (Bron: Trouw, 29 mrt. 2017)

Eerste Kamer akkoord met wet anti-witwasinlichtingen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot anti-witwasinlichtingen. Dit betekent dat de wet m.i.v. 1 januari 2018 van kracht is.

Deze wet wijzigt de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en implementeert daarmee in de Nederlandse wetgeving de EU-Richtlijn 2016/2258 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU, wat betreft toegang tot anti-witwasinlichtingen door belastingautoriteiten. Bij de aanpak van belastingontwijking- en ontduiking en ter controle of financiële instellingen hun verplichtingen naleven, krijgt de Belastingdienst toegang tot de gegevens die deze instellingen verzamelen in het kader van anti-witwaswetgeving. Instellingen zijn al verplicht anti-witwasinlichtingen aan te leveren, maar dankzij de nieuwe verplichting kan de overheid controleren of de door de financiële instellingen aangeleverde gegevens correct en volledig zijn. (Bron: Fiscaal van morgen, 30 nov. 2017)

Focus op bedrijven met duurzame band Nederland

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Snel van Financiën ingestemd met de Fiscale beleidsagenda en de uitwerking van de eerste prioriteit daarin: de aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking.

In de Fiscale Beleidsagenda benoemt het kabinet voor de komende periode vijf prioriteiten:

 1. het aanpakken van belastingontwijking en belastingontduiking
 2. het verlagen van de belasting op arbeid
 3. een Nederlands vestigingsklimaat dat fiscaal concurrerend blijft voor reële economische activiteiten
 4. het belastingstelsel verder vergroenen
 5. een beter uitvoerbaar belastingstelsel

Staatssecretaris Snel schrijft dat deze prioriteiten een grote stap zijn naar een beter belastingstelsel. 'Maar het stelsel is natuurlijk nog niet af. In en na deze kabinetsperiode moet blijvend worden gestreefd naar een eenvoudiger, beter uitvoerbaar, begrijpelijker en eerlijker belastingstelsel. Met als doel een rechtvaardige belastingheffing bij burgers en bedrijven.'

De heer Snel stuurde de Eerste en Tweede Kamer zijn aanpak belastingontwijking en ontduiking. (Bron en meer: Rijksoverheid, 23 feb. 2018)


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Buiten Europa    Europa