Belastingontduiking    Buiten Europa 


Boete

Datum laatste wijziging: 12 maart 2018  |  Trefwoorden: Boete, Belastingontduiking

Inhoud

  1. Wiebes verdubbelt boete voor zwartsparen in het buitenland
  2. AFM en DNB tevreden over boetesysteem

Wiebes verdubbelt boete voor zwartsparen in het buitenland

Mensen die een zwart vermogen in het buitenland alsnog bij de fiscus willen melden, moeten opschieten. De boete wordt vanaf 1 juli 2016 verdubbeld van 60 procent van de ontdoken belasting naar 120 procent. De boetes komen bovenop de belasting die met terugwerkende kracht over de afgelopen twaalf jaar betaald had moeten worden. Op dat bedrag wordt ook nog een rente berekend. Bij niet melden geldt een boete van 300%. (Bron: ANP, 13 apr. 2016)

AFM en DNB tevreden over boetesysteem

Toezichthouders AFM en DNB zijn tevreden over het in 2009 gewijzigde boetesysteem, stelt het ministerie van Financiën in een inventarisatie die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De AFM vond de nieuwe maxima aanvankelijk hoog in vergelijking met de boetes die voorheen werden opgelegd. Inmiddels vindt men de hoogtes van de boetes passen bij de specifieke situaties. "De toezichthouders ervaren een basisbedrag als startpunt als positief. Dit voorkomt ook dat de boetes van de AFM en DNB teveel uiteenlopen. De door de AFM opgelegde boetes blijven in stand bij de rechter. Dat sterkt de gedachte dat de AFM de boetesystematiek op de juiste wijze toepast. Boetes opgelegd aan feitelijk leidinggevenden worden door de rechter nog wel eens gematigd. DNB heeft soortgelijke ervaringen.

Ondanks de positieve geluiden heeft Dijsselbloem onlangs een voorstel voor herziening van het systeem naar de Kamer gestuurd. Dit is ingegeven door Europese harmonisatie. In het voorstel wordt de maximumboete voor categorie 3 verhoogd van vier naar vijf miljoen euro. (Bron: VVP, 16 mei 2016)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Belastingontduiking    Buiten Europa