Boete


1. Boete   6 april 2018
17 oktober 2020  |  ,
Inhoud Afloop 60-maandentermijn en bijtelling vanaf 1 juli 2017 Verkeersboetes 2017 Verkeersboetes in Europa heel divers Verkeersboetes 2019 Aantal snelheidsovertredingen stijgt enorm Appende ...

2. Boete   17 januari 2019
7 februari 2021  |  , ,
Inhoud Verkeersboetes 2019 - overzicht hoogte bekeuringen Rijken worden minder geraakt door een boete Bon voor automobilisten met mobieltje aan Boete als u stil staat? Boete voor niet sneeuwvrij ...

3. Boete   10 maart 2018
12 maart 2018  |  ,
Inhoud Wiebes verdubbelt boete voor zwartsparen in het buitenland AFM en DNB tevreden over boetesysteem Wiebes verdubbelt boete voor zwartsparen in het buitenland Mensen die een zwart vermogen in ...

4. Boete en sanctie   20 maart 2009
14 juli 2019  |  , , , ,
Inhoud Verschil tussen boete en sanctie Wettelijke bepalingen CAO Instemming OR Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Buitenlandse geldboetes Naslag Hoogte boetes Boetes voor de werkgever ...

5. Boetebeding   20 maart 2009
8 oktober 2020  |  ,
Inhoud Voorwaarden Keuze Maximum boete Verjaren Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet Accountants beboeten medewerkers voor niet naleven regels Voorwaarden De werkgever kan een vordering ...

6. Boetes Arbo   16 februari 2019
19 december 2019  |  , , ,
Inhoud Overzicht boetes Arbo-wet Geen basiscontract arbodienstverlening? Direct een boete Boetes 2019 Overzicht boetes Arbo-wet De Arbo-boetes zijn als volgt gerangschikt: De omschrijving van de ...

7. Overtreding en boete   28 maart 2018
16 juni 2021  |  , ,
... Kamer van Koophandel overtreedt mogelijk de wet met datadelen Zelfstandigen krijgen niet meteen boete bij overtreding privacyregels Autoriteit Persoonsgegevens start controles bij overheid Vijf ...

8. Werkgever neemt verkeersboete voor zijn rekening   2 mei 2013
7 december 2017  |  , , ,
Inhoud Onbelaste vergoeding verboden Verkeersboete voor werknemer met eigen auto Naheffing Uitspraken Hoge Raad Uitzondering Wet Mulder boete Naheffingsaanslag parkeerbelasting Verkeersboete soms ...

9. Administratie WKR   7 februari 2017
10 juli 2018  |  , ,
... NB: BDO denkt dat de algemene aanwijzingen van de Belastingdienst een vangnet (gevolgd door forse boete) vormen op het moment dat het niet helder is of de werkgever sommige posten juist heeft ...

10. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... niet of niet tijdig melden van het aantal gerealiseerde S&O-uren kan onder meer leiden tot een boete voor de WBSO. 1 De btw-margeregeling is nog wel van toepassing op de levering van ...

11. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... stuur helemaal niets hebben gedronken. Wie betrapt wordt met een slok op kan rekenen op een forse boete. Het opleggen van een gevangenisstraf en/of invordering van het rijbewijs is ook mogelijk. ...

12. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... voor zware beroepen, maar voor iedereen de AOW-leeftijd op 66 moet worden bevroren. Ook moet de boete op eerder stoppen met werken worden geschrapt. De voorgestelde lijst met zware beroepen ...

13. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... aangenomen door de Tweede Kamer Slechts kwart grote bedrijven voldoet al aan AVG AVG: niet meteen boetes voor sportclubs en kleine ondernemingen Persoonsgegevens van sollicitanten onder de AVG De ...

14. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... dit plan worden de volgende gegevens over iedere burger aan elkaar gekoppeld: arbeidsgegevens, boete en sanctiegegevens, belastinggegevens, gegevens over bezittingen, gegevens waaruit blijkt ...

15. Anderhalve meter   13 april 2020
13 september 2021  |  , ,
... Lift in hoge gebouwen Maatregelen van het College voor de Rechten van de Mens Ruim 21.000 coronaboetes uitgedeeld Vergeet de ventilatie niet op de 1,5 meter-werkplek Per 25 september einde aan ...

16. Anoniementarief   20 maart 2009
14 september 2018  |  , , , ,
... de loonadministratie. Bij in gebreke blijven kunnen zowel de werkgever als de werknemer een verzuimboete van maximaal € 5.278 (2017) krijgen. Wet Versterking Fiscale Rechtshandhaving Op 1 ...

17. AOW   12 februari 2017
13 februari 2017  | 
... AOW. Geen nadelige wijzigingen in het belastingstelsel voor AOW-gerechtigden. Geen mantelzorgboete voor AOW-gerechtigden. SP Zekerheid over de waarde van je pensioen is erg belangrijk, voor ...

18. Apps voor HRM   19 december 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
... woon-werkverkeer Vergoeding van privégebruik auto Toepasselijkheid van eventuele pensioenregeling Boete bij schending geheimhoudingsclausule Meer informatie App voor Geheimhoudingsverklaring ...

19. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... ziekte geldt; 2003: Bedrijven tot 25 werknemers worden gevrijwaard van het betalen van de Pemba-boete; 2004: Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte verplicht werkgevers het ...

20. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... Als het UWV oordeelt dat de ondernemer niet aan zijn plicht heeft voldaan, volgt er een boete in de vorm van een loonsanctie. Social Return bij aanbestedingen De Rijksoverheid neemt met ...

21. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... of relatiebeding; geheimhoudingsbeding (ook wel geheimhoudingsplicht) met daaraan gekoppelde boete bij overtreding; in bijzondere gevallen: een afstandsclausule wat betekent dat, als de ...

22. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... arbeidsovereenkomst wordt verlengd. Doet de werkgever dat niet, dan moet hij aan de werknemer een boete betalen van een maandsalaris. Voortzetten arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Per 1 juli ...

23. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... in de arbeidsovereenkomst kunnen worden opgenomen zijn onder meer het proeftijd-, concurrentie- en boetebeding. Aanvullend of regelend recht: Dit recht is een vangnet als in de CAO en/of ...

24. Arbeidsrechtelijke fouten   10 maart 2010
24 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... voor bepaalde tijd is verstreken. Het ontslag vindt wel doorgang, de werkgever moet echter een boete aan de werknemer betalen Vernietigbaar ontslag De werknemer kan via de kantonrechter de ...

25. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... betaalde werktijd Onderzoek herstelperiode Cijfers Werkroosters Jurisprudentie roosterwijziging Boetes overtreden arbeidstijdenwet De oplossing voor (bijna) alles: minder werken Wetten en ...


Bekijk items: 1 tot 25 (487 totaal)