Inspectie Szw


1. Inspectie en Kamer van Koophandel   9 juni 2019
23 juni 2019  |  , ,
Inhoud Wildgroei inspecties De nieuwe KvK aan het werk voor ondernemers KvK lanceert app gratis inzage Handelsregister Eén inspectie voor veiligheid Nieuw stelsel voor toezicht in de bouw NB: Zie ...

2. Inspectie SZW   28 april 2009
8 december 2021  |  , , ,
Inhoud Organisatie Hoofdtaken van de Inspectie SZW Tewerkstelling vreemdelingen Ander taken Meldpunt Maatregelen Boetes In beslagname administratie Inspectievakantie Check eigen bedrijf door bril ...

3. Inspectie SZW (WML)   15 juni 2015
14 november 2017  |  ,
Inhoud Bevoegdheden Inspectie SZW Jurisprudentie verrekening minimumloon Bedragen afronden Schoonmaakbedrijf krijgt € 230.000 boete voor overtreden minimumloon Te laat betalen geen overtreding ...

4. Vergezelrecht Arbeidsinspectie   20 maart 2009
20 november 2016  |  , , ,
Anoniem inschakelen van de Inspectie De OR heeft het recht om de Inspectie SZW* in te schakelen, eventueel anoniem. De OR mag vragen om de Inspectie SZW onder vier ogen te spreken en te ...

5. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... zich mogelijk schuldig maken aan arbeidsuitbuiting. Verdachte gevallen zijn door de bank aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) doorgegeven, in 7 gevallen werd ...

6. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... regels voor bestuurlijke boetes volgens de Arbeidstijdenwet. Bij bedrijfs- en transportinspecties worden overtredingen voortaan volgens Europese regels in 3 categorieën ingedeeld. Bij ...

7. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... arbodienst of arbodeskundige RI&E als kernbepaling voor arbozorg Nationale Traploopweek Belinspecties Inspectie SZW De RI&E kan misleidend zijn Kantoorwerkers moeten 2 uur per dag ...

8. Arbocatalogi   29 juni 2010
27 juni 2021  |  ,
... Catalogi die deze toets doorstaan, zijn een uitgangspunt voor de handhaving door de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie). Door succes catalogi verdwijnen regels Per 1 januari ...

9. Arboconvenant   3 oktober 2009
19 februari 2019  |  , , , ,
... bijvoorbeeld voor liften, voor het bedienen van hijskranen of voor het verwijderen van asbest. De Inspectie SZW controleert op naleving van de Arbo-eisen (Bron: Min SZW, 6 dec.2012). Meer ...

10. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Meedenken over vernieuwing Arbowet Tijdelijke arbeidskrachten vaker slachtoffer ongevallen Basis Inspectie Modules Belangrijkste trends en ontwikkelingen in Arboland Belastingplan 2016 Meer ...

11. Arbowet 2007   1 oktober 2009
19 december 2019  |  , ,
... beperken van de gevolgen van ongevallen; werkgevers hoeven niet meer alle arbeidsongevallen aan de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) te melden. Dodelijke ongevallen en ongevallen die ...

12. Asbest   17 september 2019
27 januari 2021  |  ,
... (VIP) geopend Normwijzigingen SNA-keurmerk anno 2021 Keurmerk geen garantie voor naleven wet De Inspectie SZW haalt onder andere de ervaringen in de asbestsector en de ervaringen met het ...

13. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... asielzoekers gelijk Inburgeringscursus komt niet in aanmerking voor scholingsuitgaven Qualitatis Inspectie geaccrediteerd voor het SNF Schema Huisvesting Meerderheid bevolking voor opvang ...

14. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... Welzijn en Sport komt met deze maatregel in samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Openbaar Ministerie tegemoet aan het verzoek van de ...

15. Basisonderwijs   25 augustus 2018
26 juni 2021  |  , , ,
... op deze scholen kunnen zelf kiezen wanneer ze op vakantie gaan. Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat flexibele lestijden enkele problemen met zich meebrengen. Zo hebben kinderen ...

16. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... in de spotlights: het voorkomen van gezondheidsschade door fysieke belasting tijdens het werk. De Inspectie SZW ziet onder meer toe op gezond en veilig werk. Om de handhaving en fraudebestrijding ...

17. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... arbobeleidscyclus moeten in 2020 bijdragen aan een nieuwe Arbovisie 2030-2040. Insectie SZW De Inspectie van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid wordt uitgebreid om taken op ...

18. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... voor. Zo pleit hij voor een Europees coördinatiecentrum voor gemeenschappelijke controles door inspectiediensten. Ook stelt hij voor dat werkgevers verplicht worden om hun gedetacheerde ...

19. Beroepsziekte   31 maart 2010
28 juli 2021  |  , , ,
... Trends Repetitive strain injury (rsi) Stoelmassage ​Werknemerscompensatie Meer capaciteit bij Inspectie voor terugdringen beroepsziekten Werknemers claimen schade na ziekte niet Overzicht ...

20. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
5 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Opleiding en werk kunnen alleen een succes worden met de eigen inzet en initiatief. Volgens Inspectie SZW blijkt dat de gemeenten positief zijn over de maatregel. Invoering Wet Werk en ...

21. Boete en sanctie   20 maart 2009
14 juli 2019  |  , , , ,
... witwassen van geld en illegale arbeid niet genoemd. De afgelopen twee jaar heeft de Inspectie SZW 25 maal leidinggevenden beboet. De Inspectie kan dit doen als ze kan aantonen dat ...

22. Boetes Arbo   16 februari 2019
19 december 2019  |  , , ,
... de werkplek Second opinion Klachtenprocedure Melden beroepsziekten Advisering over preventie De Inspectie SZW kan bij het ontbreken van een basiscontract of onderdelen daarvan handhavend ...

23. Burn-out   3 oktober 2009
1 april 2021  |  , ,
... en ongewenst gedrag op de werkvloer. Dit kost werkgevers veel geld. Op 27 juni 2016 lanceerde de Inspectie SZW daarom een online zelfinspectietool, waarmee werkgevers door de bril van de ...

24. CAO (inleiding)   20 maart 2009
18 maart 2021  |  , ,
... 2015 Voorstellen FNV CAO's 2017 Aantal werknemers onder een CAO sterk toegenomen CAO onderzoeken Inspectie SZW dragen bij aan eerlijk werk Gaat personeel Horeca in 2017 er 4,75 procent op ...

25. Certificering   5 januari 2018
26 februari 2019  |  , ,
... ontstond uit de Nederlandse Kalibratie Organisatie (NKO), De Stichting Erkenning Laboratoria en Inspectie-instellingen (STERLAB/STERIN en de Raad voor Certificatie (RvC). Deze voorgangers zijn ...


Bekijk items: 1 tot 25 (277 totaal)