Arboconvenant


1. Arboconvenant   3 oktober 2009
19 februari 2019  |  , , , ,
... beschikbaar op het Arboportaal Nieuwe certificatieschema’s voor arbodiensten en asbestbedrijven Arboconvenant belastbaar of onbelaste voorzieningen? Verplichting werkgevers In de afgelopen ...

2. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... vervangen door de leidraad preventief medisch onderzoek (PMO). Arbocatalogi Als opvolger van de Arboconvenanten, bevatten Arbocatalogi per sector afspraken tussen werkgevers en werknemers over ...

3. Arbocatalogi   29 juni 2010
27 juni 2021  |  ,
Inhoud Arbocatalogi, de opvolger van de Arboconvenanten Overleg Vertrouwen Door succes catalogi verdwijnen regels Staatssecretaris wil meer Arbocatalogi Ondersteuning Arbocatalogus weer actueel ...

4. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
Inhoud Wat zijn verstrekkingen Beeldschermbril Verbandtrommel Besluit (WKR) Werkkostenregeling Werkschoenen Naslag Vaccinatie werknemers Top 9 facilitaire diensten Koffie op de werkvloer verhoogt ...

5. Arbowet 2007   1 oktober 2009
19 december 2019  |  , ,
... de Inspectie SZW controleert op basis van de wet en de inhoud van de nieuwe Arbocatalogi, Arboconvenanten en praktijkrichtlijnen. De Inspectie SZW (AI) geeft speciale sectorbrochures uit. ...

6. Fitness   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , , ,
... Mobiele Fitnesswagen op het parkeerterrein van de werkgever? Bedrijfsfitness als onderdeel van een Arboconvenant Een dergelijke voorziening mag uitsluitend onbelast worden verstrekt, wanneer de ...

7. Risico-inventarisatie en Plan van aanpak   3 oktober 2009
11 juni 2021  |  , , ,
... dat een organisatie op basis van de RI&E en Plan van Aanpak (PvA) moet opstellen. Binnen Arboconvenanten zijn branche specifieke RI&E ontwikkeld die ondersteuning bieden voor de ...

8. Wetten en jurisprudentie   26 mei 2019
27 mei 2019  |  ,
... Melding Nieuwe Ziektewet (BeZaVa) Ziek tijdens de collectieve bedrijfssluiting vanwege vakantie Arboconvenant Definitie Ziekteverzuim of arbeidsverzuim is de tijd die werknemers als gevolg van ...

9. Ziekteverzuim   20 maart 2009
27 maart 2019  |  , , , , , ,
Ziekteverzuim werd te lang om kennis te nemen van samenhangende onderwerpen. Dit is in positieve zin veranderd. Klik onderstaand op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen tot het onderwerp ...

10. Arboconvenant voor de metaalsector   17 augustus 2012
31 augustus 2012  | Inspectie SZW  | Fred Barkhuis  | 
In 2010 werden 180 ernstige ongelukken geteld, waarvan vijf met dodelijke afloop, dat kan beter. Daarvoor moeten 'verbetercoaches' zorgen, de coaches zijn een initiatief van werknemers- en ...

11. Arbocatalogi beschikbaar op Arboportaal   31 januari 2014
3 februari 2014  | Min SZW  | Fred Barkhuis  | 
Vanaf 23 januari 2014 bestaat de mogelijkheid zich te abonneren op een RSS-feed voor de Arbocatalogi om zo op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen op dit gebied.

12. Bedrijfsfitness toch belastingvrij vergoeden   2 februari 2016
3 februari 2016  | Redactie HR-kiosk  | Andries Bongers  | , ,
... definitief is geworden: Bedrijfsfitness op de werkplek, Bedrijfsfitness als onderdeel van een Arboconvenant en Bedrijfsfitness bekostigd uit de ...

13. Campagne Werkbuddies   30 januari 2013
31 januari 2013  | Veiligheid.nl  | Fred Barkhuis  | 
Vooral jongere werknemers zijn kwetsbaar voor arbeidsongevallen. Veiligheid op de werkvloer bespreekbaar maken en kennis delen om veilig gedrag geaccepteerd te krijgen en het aantal ...

14. Ga geen gerichte vrijstellingen uit uw WKR budget betalen   5 augustus 2020
6 augustus 2020  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , , , , , , , , , ,
... Deze faciliteiten vallen dus onder de Arbowet en mogelijk is daar binnen de organisatie een Arboconvenant over gemaakt. Nog meer gerichte vrijstellingen Toch zijn er ook voorzieningen die ...

15. Griepprik verplicht?   4 november 2015
5 november 2015  | Arbeidsomstandigheden, Arboverstrekking, Arboconvenant, Verzuimbeleid, Fitness, Gezondheid, Fysieke belasting, Arbeidsrisico's  | Fred Barkhuis  | , , , , , ,
Als een organisatie in het preventie- en verzuimbeleid (tool) een griepprik heeft opgenomen, mag de werkgever die aan de werknemers geven. De ondernemingsraad heeft een beslissende stem om de ...

16. Nieuwe certificatieschema’s voor arbodiensten en asbestbedrijven   21 december 2018
24 december 2018  | Arboportaal  | Fred Barkhuis  | , ,
Op 5 en 6 december zijn de eerste schema’s – voor Arbodiensten en Asbest procescertificatie – gepubliceerd die door de Raad voor Accreditatie (RvA) geschikt zijn bevonden om onder ...


16 items