Arboverstrekking


1. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... beeldschermbril: Univ. van Leiden. Verbandtrommel De EHBO-doos kan gerekend worden tot de Arboverstrekkingen. Volgens de Arbowet moeten organisaties die in huis hebben en 'elke werknemer ...

2. Kleding en uniformen   20 maart 2009
21 augustus 2019  |  , , ,
... kan de werkgever de volgende categorieën kleding vrij vergoeden of verstrekken: kleding als Arboverstrekking: dit is kleding met bijzondere eigenschappen, zoals isolerende of beschermende ...

3. Arboverstrekkingen onder WKR   19 februari 2015
23 februari 2015  | Belastingdienst  | Fred Barkhuis  | 
Tot en met 2014 betekende mocht een organisatie alleen onbelast arbovoorzieningen aan werknemers ter beschikking stellen. Per 2015 zijn de WKR-regels voor arbovoorzieningen versoepeld; er geldt nu ...

4. Baten griepprik   26 oktober 2018
30 oktober 2018  | About HRM  | Fred Barkhuis  | , , ,
De griepprik geeft 40% minder kans om griep te krijgen. Bovendien zijn de griepklachten van mensen die de prik hebben gekregen en toch griep krijgen, minder ernstig.

5. De gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen is per 1-1-2022 aangescherpt, maar blijft discutabel   3 mei 2023
7 februari 2022  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , , , , ,
Voorzieningen, die voortvloeiden uit de arbeidsomstandighedenwet, zoals een cursus “stoppen met roken” en “stoelmassage” of een “periodieke keuring” die tot dan een gerichte ...

6. Gezonde maaltijd onbelast?   15 mei 2023
15 mei 2023  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , ,
Valt verstrekking van gratis gezonde lunchmaaltijden aan werknemers in het kader van arbobeleid onder de gerichte vrijstelling in de loonbelasting voor arbovoorzieningen? Advocaat-generaal (AG) ...

7. Griepgolf grote schadepost voor werkgevers   19 februari 2018
21 februari 2018  | TNO & De Volkskrant  | Fred Barkhuis  | , , , ,

8. Griepprik verplicht?   4 november 2015
5 november 2015  | Arbeidsomstandigheden, Arboverstrekking, Arboconvenant, Verzuimbeleid, Fitness, Gezondheid, Fysieke belasting, Arbeidsrisico's  | Fred Barkhuis  | , , , , , ,
Als een organisatie in het preventie- en verzuimbeleid (tool) een griepprik heeft opgenomen, mag de werkgever die aan de werknemers geven. De ondernemingsraad heeft een beslissende stem om de ...

9. Koffie op de werkvloer verhoogt efficiëntie en productiviteit   18 januari 2018
19 januari 2018  | Brisk  | Fred Barkhuis  | , ,
Meer dan de helft van de Nederlanders geeft aan zich productiever te voelen na het drinken van een kop koffie. De positieve invloed zou echter groter zijn bij jongeren dan bij ouderen, alhoewel de ...

10. Langste griepepidemie sinds 40 jaar   28 april 2015
30 april 2015  | Nivel  | Fred Barkhuis  | 
De griepepidemie begon al voor de kerst en afgelopen week gingen nog 56 op de 100.000 mensen naar de huisarts vanwege griepachtige klachten. De epidemische grens ligt bij 51 op de 100.000 mensen.

11. Mag een werkgever de kosten van mantelzorg onbelast vergoeden?   3 mei 2021
4 mei 2021  | CZ Mantelzorg en Werk  | Andries Bongers  | , , , , , ,
Werkgevers maken zich zorgen over de consequenties van de participatiesamenleving. De overheid geeft zorgtaken uit handen, waardoor de werkgever steeds meer geconfronteerd wordt met de gevolgen ...

12. SER Arboplatform   25 oktober 2019
30 oktober 2019  | SER  | Fred Barkhuis  | ,
Bij dit platform staan alle voor werkgevers en werknemers goedgekeurde arbo-instrumenten overzichtelijk bij elkaar. Het platform wordt ook een punt waar sociale partners kennis kunnen uitwisselen ...

13. Stoelmassage en cursus stoppen met roken geen vrijgestelde Arbo voorziening meer, maar wel een nihilwaardering.   26 april 2023
18 januari 2022  | Andries Bongers  | , , ,
De Belastingdienst heeft in haar wijsheid besloten om de stoelmassage en de cursus “stoppen met roken” niet meer als een vrijgestelde Arbovoorziening aan te merken. Maar er is nog steeds een ...

14. Top 9 facilitaire diensten wereldwijd   1 augustus 2017
2 augustus 2017  | Leesman Review  | Fred Barkhuis  | ,
De Leesman Review, waaraan wereldwijd meer dan 250.000 respondenten hebben deelgenomen, noemt de belangrijkste fysieke middelen werkplek en top 9 facilitaire diensten.

15. Vaccinatie werknemers is niet verplicht   22 april 2015
23 april 2015  | Nationalezorggids  | Fred Barkhuis  | 
Minister Asscher van Sociale Zaken verplicht werknemers niet om zich te laten vaccineren. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De Gezondheidsraad adviseerde om te onderzoeken of het ...

16. Vanaf 2022 alleen verplichte arbovoorzieningen gericht vrijgesteld   26 april 2023
25 januari 2022  | SalarisNet  | Andries Bongers  | , ,
Sinds 1 januari 2022 geldt geen gerichte vrijstelling meer voor alle arbovoorzieningen. De gerichte vrijstelling geldt alleen nog voor arbovoorzieningen die verplicht zijn volgens de ...


16 items