Mantelzorg


1. Mantelzorg- of palliatiefverlof   20 maart 2009
11 november 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Definitie Wet arbeid en zorg Mantelzorgforfait Mantelzorgcompliment Erfbelasting (ook wel mantelzorgvrijstelling genoemd) Mantelzorger van demente raakt overbelast Werkgevers verontrust ...

2. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... met: gebruikelijke zorg zorgen voor elkaar; respijtzorg tijdelijke hulp bij de gebruikelijke zorg; mantelzorg: meer dan gebruikelijke zorg andere grenzen aan AWBZ-zorg: gebruik maken van ...

3. AOW   12 februari 2017
13 februari 2017  | 
... welvaartsvaste AOW. Geen nadelige wijzigingen in het belastingstelsel voor AOW-gerechtigden. Geen mantelzorgboete voor AOW-gerechtigden. SP Zekerheid over de waarde van je pensioen is erg ...

4. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... betaald worden. Werknemers kunnen de vrijgekomen tijd gebruiken voor bijvoorbeeld kinderopvang of mantelzorg. Ook Nederlandse werkgevers staan niet te springen om kortere werkweken. Tegelijk is ...

5. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... werkt moet arbeidsgerichte zorg kunnen krijgen, ook mensen die niet in loondienst zijn. ZZP-ers, mantelzorgers en ook bijvoorbeeld vrijwilligers moeten terechtkunnen bij een ‘arbeidsarts’ ...

6. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... meer zelf betalen en vooral ook hulp bieden aan derden c.q. een belangrijke uitbreiding van de mantelzorg in eigen kring. Er wordt gesneden op de zorgtoeslagen en bespaard op de kosten voor ...

7. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... wordt (mogelijk) in 2019 doorgevoerd. Het kabinet laat een beslissing over wat ook wel de mantelzorgboete heet, over aan het nieuwe kabinet. Algemene heffingskorting Deze korting wordt ...

8. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... kopen. Op termijn is dat onhoudbaar.” “Werkgevers moeten ook afspraken willen maken over mantelzorg, werk voor allochtonen* en duurzame inzetbaarheid van werknemers.” *Lees voor ...

9. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
16 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... te stellen naar 1 januari 2018 omdat deze norm een negatieve invloed kan hebben op de keuze rond mantelzorg. Zie ook Subrubriek Bijstand (tabellen). Straten vegen voor je bijstandsuitkering: ...

10. Burn-out   3 oktober 2009
1 april 2021  |  , ,
... erop dat het kabinet burgers tegelijkertijd meer verantwoordelijkheid wil geven, bijvoorbeeld via mantelzorg. Bij het arbeidsmarktbeleid wil het kabinet mensen zo veel en zo lang mogelijk aan het ...

11. CAO (inhoud)   20 maart 2009
22 mei 2021  |  , , ,
... inzetbaarheid, diversiteitsbeleid, banen voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mantelzorg. In april kwamen 14 nieuwe CAO’s tot stand met een gemiddelde loonstijging van 1,6 ...

12. CAO (inleiding)   20 maart 2009
18 maart 2021  |  , ,
... afgelopen periode verschillende rechtszaken. Daarnaast krijgen medewerkers meer mogelijkheden om mantelzorg te verlenen. De bonden en werkgevers kwamen ook overeen dat er 2000 banen bijkomen in ...

13. CAO (ontwikkelingen)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... meer afspraken gemaakt over zaken als opleidingen, het verminderen van ontziemaatregelen en mantelzorg. Vergeleken met 2014 is met name de stijging van het aantal afspraken over werk voor ...

14. CAO duurzame inzetbaarheid   12 november 2016
23 juli 2017  |  ,
... inzetbaarheid, diversiteitsbeleid, banen voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mantelzorg. In april kwamen 14 nieuwe CAO’s tot stand met een gemiddelde loonstijging van 1,6 ...

15. Diversen   21 maart 2018
15 april 2021  |  ,
... leeftijd) die overbelast dreigen te raken, bijvoorbeeld vanwege een moeilijke privésituatie of mantelzorgtaken: zij kunnen, naast de al bestaande regelingen, voor een periode van maximaal 6 ...

16. Effectmetingssystematiek   19 mei 2023
19 mei 2023  |  , , , ,
... Praktijk uitdaging (praktijk)(operationeel) Komen tot samenspel tussen huisarts, SO, thuiszorg, mantelzorg en andere betrokken professionals, waardoor er goede zorg en verzorging is voor ...

17. Europa   26 maart 2018
5 mei 2021  |  , ,
... kunnen behouden. Wie de financiering voor zijn rekening neemt, regelen de landen zelf. Mantelzorg Werknemers krijgen recht op vijf dagen mantelzorgverlof per jaar. Dit verlof is ...

18. Goed werkgeverschap   15 april 2019
25 augustus 2023  |  , ,
... en voor het (tijdelijk) aanpassen van de arbeidsduur of de werktijden als werknemers werk en mantelzorg willen combineren. ‘Het thema gelijke behandeling is door veel werkgevers met succes ...

19. Huishoudelijke werkers   20 maart 2009
12 juli 2020  |  , , , ,
... De markt voor persoonlijke dienstverlening omvat diverse activiteiten, zoals de ondersteuning bij mantelzorg en het aanbieden van huishoudelijk werk als schoonmaken, boodschappen doen en ...

20. Lastenverzwaring en regeldruk   9 juni 2019
23 juni 2019  |  , ,
... het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Hoewel de arbeidsdeelname stijgt en steeds meer mensen mantelzorg combineren met hun baan, is het aandeel werknemers dat een opleiding onder de maat. In ...

21. Leenstelsel studenten hoger onderwijs   1 juni 2014
29 november 2021  |  , , ,
... de medezeggenschap) ondernemen of zich door omstandigheden als ziekte of verantwoordelijkheden als mantelzorger of ouder niet volledig op hun studie kunnen richten, betalen in het experiment per ...

22. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
... verrichten. Iemand die noodzakelijkerwijs naar buiten moet, bijvoorbeeld om medische hulp of mantelzorg te verlenen, moet een ‘eigen verklaring avondklok’ downloaden en zelf ...

23. Onderwijs   19 maart 2020
30 juni 2021  |  , ,
... zijn besmet geraakt. (Bron: Min. VWS, 30 apr. 2020) Eerder was al besloten dat ook jeugdtrainers, mantelzorgers en zorgmedewerkers binnen en buiten ziekenhuizen zich (bij klachten) mogen laten ...

24. Oorzaken en bestrijding ziekteverzuim   26 mei 2019
19 januari 2024  |  , , , , , , ,
... bestempeld binnen organisaties, meer bespreekbaar te maken. “Dit gebeurt al op het gebied van mantelzorg en rouwverwerking bij het overlijden van een dierbare. De tijd begint nu ook te komen ...

25. Ouderschapsverlof   20 maart 2009
23 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... recht op een uitkering bij aanvullend geboorteverlof. Verder kunnen straks, alle werknemers die mantelzorgen of jonge kinderen hebben, een verzoek indienen op basis van de Wet flexibel werken ...


Bekijk items: 1 tot 25 (96 totaal)